Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patent 2

patentle ilgili sunum

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Patent 2

  1. 1. PATENT/FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI
  2. 2. BAŞVURUYU OLUŞTURAN UNSURLAR <ul><li>Dilekçe, </li></ul><ul><li>Tarifname </li></ul><ul><li>Teknik alan </li></ul><ul><li>Tekniğin bilinen durumu </li></ul><ul><li>Buluşun tanımı </li></ul><ul><li>Buluşu oluşturan parçalar ve kısımlar </li></ul><ul><li>Çizimlerin kısa açıklaması </li></ul><ul><li>Buluşun açıklaması </li></ul><ul><li>İstemler </li></ul><ul><li>Özet </li></ul><ul><li>Resimler </li></ul>
  3. 3. PATENT BAŞVURUSU ŞEKLİ İNCELEME (2 AY) DÜZELTME ARAŞTIRMA TALEBİ (15 AY) SİSTEM TERCİHİ (3 AY) YAYIN (6 AY) GÖRÜŞ BİLDİRİMİ İNCELEMESİZ PATENT İNCELEMELİ PATENT İDETAYLI NCELEME RED BELGE 20 YIL BELGE 7 YIL
  4. 4. FAYDALI MODEL BAŞVURUSU ŞEKLİ İNCELEME (2 AY) ERKEN YAYIN TALEBİ YAYIN (3 AY) İTİRAZ GÖRÜŞ BİLDİRİMİ DÜZELTME 18 AY BEKLETİR HAYIR BELGE 10 YILLIK KORUMA
  5. 5. ULUSLAR ARASI TASNİF SINIFLARI <ul><li>A : Günlük hayat ihtiyaçları </li></ul><ul><li>B : Değişik sanayi teknikleri, taşımacılık </li></ul><ul><li>C : Kimya ve metalürji </li></ul><ul><li>D : Tekstil ve kağıt </li></ul><ul><li>E : Sabit yapılar </li></ul><ul><li>F : Mekanik, aydınlatma, ısıtma, donanım </li></ul><ul><li>G : Fizik </li></ul><ul><li>H : Elektrik </li></ul>

×