Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Marka Analiz Raporu / Gıda                           Haziran 2009Gıda sektörün faaliyet göstere...
Marka Analiz Raporu / Gıda                           Haziran 2009Gıda sektörün faaliyet gösteren...
Marka Analiz Raporu / Gıda                           Haziran 2009Gıda sektörün faaliyet göstere...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gida analiz raporu

1,573 views

Published on

gıda sektöründe markalaşma raporu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gida analiz raporu

 1. 1. Marka Analiz Raporu / Gıda Haziran 2009Gıda sektörün faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerimiz –1 Sınaî Mülkiyet Haklarıyla ilgili mutlaka bir yönetim planız olsun. Üretimini yaptığınız her ürünün mutlaka marka tescilini önce Türkiye’de, ihracatınız varsa veya planlıyorsanız ilgili ülkelerde tescil ettirip sermayenizi güvence altına alın. Sektöre Genel Bakış li kolu olma özelliğine sahip. Sektörün insan hayatınınTürkiye’de gıda sanayi, önemli ihtiyaçlarına cevapCumhuriyet’in ilk yılların- veriyor olması sürdürülebilirda büyük bir hızla şekil- ve sürekli bir büyüme içindelenmeye başladı, ülkenin olmasının en önemli nedeni.zengin tarımsal kaynakları Son yıllarda ise, değişen har-ve genç iş gücü sayesinde, cama eğilimleri ve beslenmesektör kısa zamanda eko- alışkanlıkları, sektöre etkilerinominin gözbebeği haline açısından oldukça önemli ge-geldi. Zaman içinde gıda lişmeler olarak karşımıza çı-sektöründeki üretim artışı- kıyor. Kişi başına düşen geli- tim kalıplarını da değiş-nın, diğerleriyle kıyaslandı- rin artması, nüfusun çalışma tirdiği görülüyor. Kaliteğında çok ileride olduğu hayatında daha çok yer al- ve güvenliğe verilen öne-dikkat çekiyor. ması, kentleşme sonucu ya- min artmasıyla, gıdadaGıda sanayi, 2 trilyon dola- şam biçiminin değişerek çe- güvenilen markalar verı aşan yıllık satışlarıyla kirdek aile yapısının yaygın- paketli ürünler ön planadünya imalatının en önem- laşması gibi etkenlerin, tüke- çıkıyor. Türk Patent Enstitüsü Verilerine Göre Türkiye’ deki Marka Başvuruları...Gıda sektöründe Enstitüsü’nde (29– deki tescilli markalardan yaklaşık sadeceizlediğimiz kadarıy- 30–31–32. gıda sı- 500 adedi yurt dışında uluslararası mar-la genellikle kulla- nıflarını kapsayan) ka olarak tescil edilmiştir. 50.000 marka-nılan her ürün için 103.365 adet mar- ya oranladığımızda %1 lik bir oran çokmutlaka marka ka başvurusu ya- düşüktür.tescili yaptırılmak- pılmıştır. 2009 yılı-tadır. Zaten Gıda nın ilk 3 ayında ise Gıda firmalarının ihracat yaptıkları ülke-Sicil belgesi almak 3460 adet marka lerde, markalarını tescil ettirmeleri markaiçin marka tescili başvurusu yapıl- yatırımlarını güvenceye almaları bakımın-bir zorunluluktur. mıştır. dan çok önemlidir.Türk Patent Ensti- Gıda sektöründeki 2009 İlk Çeyrek Aylık Gıda Marka Başvuru Grafiğitüsü İstatistikleri firmaların markala- 1232; 36% 1314; 38%de gıda sektöründe rını Yurt dışındamarka tesciline ve- koruma konusun-rilen önemi göster- da ise, Türkiye’dekimektedir. 1998– kadar hassas dav-2008 yılları arasın- ranmadıklarını gör- 914; 26%da Türk Patent mekteyiz. Türkiye’- OCAK ŞUBAT MART Adres Patent Marka ve Fikri Haklar Danışmanlık Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi Lale İş Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / İST. Tel: 0212 347 89 89 Faks: 0212 356 41 81 Billur DEMİRCİ / Gıda Sektör Temsilcisi
 2. 2. Marka Analiz Raporu / Gıda Haziran 2009Gıda sektörün faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerimiz –2 Ürünlerinizin ambalajlarını ve ambalaj üzerindeki desen, süsleme, şekil vs. bir bütün halinde tasarım olarak tescilleyin, haksız rekabetten koruyun. Eğer tamamen yeni bir ürünüz, buluşunuz varsa, patent veya faydalı model olarak tescilleyin.1998 yılında yapılan başvuru sayılarıyla 2008 yılı verilerinikarşılaştırdığımızda geçen 10 yıllık süre içersinde sektörünmarkalaşma konusunda 5 kat daha fazla büyüyerek ülkeekonomisine katkı sağladığını da görmekteyiz. Gıda sektö-rünün yanı sıra, en çok marka üreten sektörler arasındaReklamcılık ve Mağazacılığın ikinci sırada; üçüncü sıradaise Giyim Sanayisinin yer aldığını bununla birlikte Elektro-nik; Bilgisayar; Gözlük; Kozmetik ve İlaç sektöründe listedeüst sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz.En Çok Marka Tescili Olan FirmalarEti Gıda San. Tic. A.Ş.Bifa Bisküvi ve Gıda San. Tic. A.Ş.Saray Bisküvi ve Gıda San. Tic. A.Ş.Ülker Bisküvi San. Tic. A.Ş.Kent Gıda Mad. San. Tic. A.Ş.Misbis Gıda San. Tic. A.Ş.Yörsan Gıda Mam. San. Tic. A.Ş.Beta Gıda San. Tic. A.Ş.Marsan Gıda San. Tic. A.Ş.Pınar Süt Mam. San. Tic. A.Ş.Elvan Gıda San. Ve Tic. A.Ş.Dimes Gıda San. Ve Tic. A.Ş.Sağra Gıda Ürt Paz. San. Tic. A.Ş. ReferanslarımızAdres Patent Marka ve Fikri Haklar Danışmanlık Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi Lale İş Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / İST. Tel: 0212 347 89 89 Faks: 0212 356 41 81 Billur DEMİRCİ / Gıda Sektör Temsilcisi
 3. 3. Marka Analiz Raporu / Gıda Haziran 2009Gıda sektörün faaliyet gösteren firmalara tavsiyelerimiz –3 Tescilli marka, patent, tasarımlarınızın yenileme tarihlerini kontrol edin, hakkınızı kaybetmeyin.Sınai Mülkiyet Haklarınızın tescili ve korunması konusunda mutlaka, konusunda uzman marka ve patent vekilleriyle çalışın. Sektörel Dernekler MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği BAKTAD Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği NÜD Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği MÜMSAD Mutfak Ürünleri ve Margarin Sa- nayicileri Derneği GIDAKAT Gıda Katkı ve Yardımcı Madde Sa- nayicileri Derneği PAKDER Tarım Ürünleri Hububat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği TMSD Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği TÜGİDER Tüm Gıda İthalatçıları Derneği SETBİR Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve üreticileri Birliği GİMDES Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetle- me ve Sertifikalandırma Derneği TMMOB TMMOB Gıda Mühendisleri Odası SUTHER Susam Tahin Helva Reçel İmalatçı- ları Derneği ŞEMAD Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Pirinç Değirmencileri Derneği Doğal Kaynak ve Maden Suyu Üreticileri Derneği Marka Oluştururken Nelere Dikkat Edilmeli1. Kolay okunabilmeli,2. Ayırt edici özelliği bulunmalı,3. Kolayca taklit edilememeli ,4. Okunuşu kulağa hoş gelmeli,5. Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı,6. İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı7. ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.8. Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı. Adres Patent Marka ve Fikri Haklar Danışmanlık Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi Lale İş Merkezi No: 62/1 Mecidiyeköy / İST. Tel: 0212 347 89 89 Faks: 0212 356 41 81 Billur DEMİRCİ / Gıda Sektör Temsilcisi

×