Cine y matemáticas

Cine e matemáticas
Unha selección de películas realizada e
comentada por Miguel Ángel Mirás Calvo e
Carmen Quinteiro Sandomingo


Publicada por:
Mercando Libros
http://mercandolibros.blogspot.com
Vigo, 2008
Blade Runner
 Ridley Scott
    Un policía (un Blade Runner) enfróntase á
    penosa tarefa de ter que “retirar” uns
    androides (os replicantes) capaces de pensar e
    desenvolver   emocións   humanas.  Para
    descubrilos, o Blade Runner dispón dunha
    única ferramenta: un test. Trátase dunha clara
    referencia ó famoso “xogo da imitación”, máis
    coñecido como test de Turing, proposto en
    1950 polo xenial matemático británico como
    método para respostar á pregunta: Poden
    pensar as máquinas? En Blade Runner, ó igual
    que no relato “Poden soñar os androides con
    ovellas eléctricas?” de Philip K. Dick no que
    está inspirada, atopamos algún dos mellores
    e   máis   sofisticados   exemplos  de
    interrogatorios tipo test de Turing.
Moebius
                Gustavo MosqueraPelícula de ciencia ficción, cuxo título fai
referencia a unha superficie dunha soa cara,
non orientable: a banda de Moebius. Está
baseada no conto A subway called Moebius, de
A. J. Deutsch, e relátanos a desaparición, camiño
da Plaza de Mayo, dun tren no labirinto de
túneles do Metro de Buenos Aires. O enxeñeiro
que realizara a última ampliación do metro, sen
gana de dedicar un só minuto ó asunto, envía a
Daniel Pratt, un matemático (topólogo, para
sermos exactos) para que resolva el o problema.
As pescudas para dar cos planos orixinais do
metro levan a Pratt ata a casa dun antigo
profesor   seu   de  Matemáticas,   agora
desaparecido. Alí, ademais de debuxos de
Escher, atopa os planos e unha banda de
Moebius cravada nun taboeiro. O topólogo ten
xa unha teoría para explicar o enigma.
La verdad oculta
  John Madden


     Baseada na obra de teatro Proof, do
   dramaturgo David Auburn, relata a historia
   de Catarina, unha estudante universitaria
   que abandona a súa prometedora carreira
   para se dedicar en exclusiva ó coidado do
   seu pai, Roberto, un brillante matemático
     que sofre unha enfermidade mental
      dexenerativa. Ademais do talento
   matemático, herda Catarina a enfermidade
   do seu pai? Despois da morte de Roberto,
    Catarina debe facer fronte non só a este
   pesadelo, senón tamén á súa irmá Clara,
   que pretende facerse cargo da súa vida e
  reconducila cara a normalidade, e a Alberto,
   un pupilo do seu pai que desexa revisar os
    escritos deste coa esperanza de atopar
    algún material inédito aproveitable. A
  aparición dun caderno cunha demostración
    matemática fantástica porá a proba ós
A.I.
                 Steven Spielberg


 Nun mundo dependente do papel dos
androides, chamados mecas, os
enxeñeiros da intelixencia artificial queren
dar un salto cualitativo: deseñar un robot
capaz de amar. Constrúen un neno-meca
que profesa un amor infinito e eterno a
súa “nai” humana. Pero, será
correspondido? Este meca revolucionario
terase que embarcar nunha épica busca
da súa propia identidade. Steven
Spielberg culmina nesta obra un proxecto
persoal de Stanley Kubrick con que rinde
homenaxe póstumo ó xenial director de
“2001”. “Intelixencia Artificial” é unha
reflexión sobre as implicacións éticas e
sociais da existencia de máquinas
intelixentes, xa anticipadas na segunda
metade do século XX, con posicións
antagónicas, polos matemáticos Alan
Turing e Roger Penrose.
Muerte de un ciclista
             Juan Antonio BardemEste drama fainos partícipes dos medos e
remordementos aos que se enfrontan unha
parella de amantes, María José e Juan,
despois de atropelar a un ciclista e fuxir
abandonando ao moribundo. Descubrir
que ninguén sabe nada do fatídico
acontecemento, libera a esta moza
burguesa madrileña dos seus medos de
perder a reputación social da que goza,
pero non disminúe os remordementos de
Juan. A renuncia de María José a
sacrificar a súa posición social e
económica e o crecente sentimento de
culpa deste profesor adxunto, que o leva
a cometer unha inxustiza cunha alumna
universitaria de Matemáticas, provocan un
inesperado desenlace.
Flatland: The film
    Ladd Ehlinger Jr.


  Filme de animación, en versión orixinal inglesa sen subtítulos.
    Baseado no libro de finais do século XIX, Flatand: A
    Romance of Many Dimensions, de Edwin A. Abbott, toca
    temas de actualidade: a situación da muller, as
    desigualdades sociais, a guerra ou a manipulación política.
     Nun mundo de dúas dimensións, Planilandia (Flatland),
     habitado por polígonos cuxa clase social vén determinada
      polo seu número de lados e onde a irregularidade é
    considerada como unha anormalidade perigosa, prepáranse
    para recibir o ano 3000. A través dun cadrado, descubrimos
      non só os costumes do país, senón tamén a situación
       convulsa que nese momento se vive en Planilandia.
       Viaxamos con el a un mundo dunha dimensión e
     acompañámolo na súa viaxe, guiada por unha esfera, a
     Espazolandia. Darémonos conta da dificultade de imaxinar
     mundos doutras dimensións (mundos “diferentes”) pero,
    aínda así, preguntarémonos, como o fai o noso cadrado, se
      existirán mundos de catro, cinco, ou máis dimensións.
La habitación de Fermat
 Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña

     Catro matemáticos, que non se coñecen entre si,
     reciben unha invitación para asistir a unha velada
     na que terá lugar un gran descubrimento. Só
     poderán asistir se son quen de resolver o problema
     que aparece na carta. A invitación está asinada por
     Fermat. Días despois de resolver a cuestión,
     reúnense todos nun lugar determinado polo propio
     Fermat quen, tras recibir unha chamada de teléfono,
     se ve na obriga de os abandonar. Os catro
     convidados, “rebautizados” polo anfitrión como
     Pascal, Olivia, Galois e Hilbert (nomes de
     matemáticos todos eles a non ser Olivia),
     apercíbense de que a habitación na que se atopan
     mingua cada vez que non son capaces de resolver
     unha cuestión que, mediante unha PDA,se lles
     formula.
      A conxectura de Golbach, o problema de Kepler
     sobre o empaquetamento de esferas e distintos
     problemas matemáticos de diferentes niveis son
     empregados tanto para presentar por primeira vez
     os protagonistas como para ir desenvolvendo a
     historia.
Enigma
Michael Apted


  “Enigma” é o nome dunha complexa
  máquina empregada polos alemáns durante
  a Segunda Guerra Mundial para cifrar e
  descifrar mensaxes militares. No centro
  secreto británico de Bletchey Park, un
  brillante matemático, que xa descifrara con
  anterioridade o código desta máquina, debe
  agora non só tentar de descifrar o novo
  código que os xermanos veñen de cambiar,
  senón tamén resolver outro enigma: un
  posible caso de espionaxe relacionado coa
  muller da que está namorado e por culpa
  da que vén de pasar por un período de
  inestabilidade nerviosa.
  No filme, realidade e ficción mestúranse
  tanto no personaxe do brillante matemático,
  adaptado da figura de Alan M. Turing, como
  en feitos históricos que na película
  desempeñan un papel clave no desenlace
  da mesma.
Cortina rasgada
              Alfred Hitchcock


Na época da guerra fría, un famoso científico estadounidense deserta á
  Alemaña Oriental, o outro lado do Telón de Aceiro. A súa incrédula e
  decepcionada prometida decide acompañalo só para descubrir que, en
 realidade, pretende entrevistarse cun eminente físico ruso, a única persoa
capaz de proporcionarlle a clave (o asunto MacGuffin deste Hitchcock) para
 desatascar a súa propia investigación. Para conseguilo conta coa axuda
 dunha organización da resistencia denominada π (Pi). O mestre Hitchcock
 introduce a cuestión do papel dos científicos, e a Ciencia, en tempos de
 guerra e regálanos unha escena única: a reunión na que os dous físicos
      intercambian os seus segredos diante dunha pizarra.
Una mente maravillosa
    Ron Howard
     Película baseada no libro A beautiful mind,
     da xornalista Sylvia Nasar, relata parte da
     vida do gran matemático John Forbes Nash,
     gañador do premio Nobel de Economía en
     1994 polo seu traballo en Teoría de Xogos.
     Ademais da súa chegada a Princeton, de
     momentos claves da carreira matemática ou
     da cerimonia de entrega do Nobel, o filme
     amosa, sobre todo, a evolución da
     esquizofrenia que Nash sofre e que o leva a
     crerse implicado nunha trama de espionaxe.
     Logo de permanecer algún tempo nun
     hospital psiquiátrico, pouco a pouco, e
     grazas ó apoio da súa muller e dunha gran
     forza de vontade, é quen de facer fronte á
     enfermidade e de volver facer investigación.
Croupier
              Mike Hodges
 Jack Manfred, aspirante a escritor, acepta volver traballar como
“croupier” nun casino. Jack cre que as súas vivencias lle poden servir
  de material para unha novela, de xeito que comeza e escrutar
  meticulosamente os xogadores, os compañeiros e as situacións.
  Pronto recibirá unha proposición dunha cliente para enganar ó
                 casino.
Jack é un home frío e calculador, que trata de medir o risco implícito
nas apostas e no xogo. Naturalmente, a película, só dispoñible na súa
 versión orixinal en inglés, evoca directamente moitos conceptos e
         ideas da teoría de probabilidades.
Ciudad mágica
 William A. Wellman    Comedia estadounidense dos anos
    40 que parte dunha curiosa
    formulación estatística: Rip Smith é
    un experto en enquisas que apenas
    pode   sobrevivir no   negocio.
    Desesperado, busca algo máxico:
    unha cidade na que os resultados
    das sondaxes de opinión reflictan
    exactamente    as  opinións  do
    conxunto do país: unha mostra
    perfecta     da    sociedade
    norteamericana. Atopa esa cidade
    máxica e desprázase alí. Cando, a
    pesar do seus esforzos, se descubre
    o milagre de Grandview, a cidade
    muda debido ás presións dos
    políticos e empresarios.
Los crímenes de Oxford
     Álex de la Iglesia
      Martin chega a Oxford coa intención de que un
    coñecido profesor de lóxica, Arthur Seldom, lle dirixa a
     tese. Por casualidade, estudante e profesor atopan
   xuntos o cadáver dunha anciá que ven de ser asasinada.
      O crime resulta ser o primeiro dunha serie cuxa
     continuación Martin e Seldom tratan de averiguar.
      Nesta adaptación da novela do mesmo nome, do
      escritor arxentino Guillermo Martínez, atopamos
     numerosos aspectos relacionados coas Matemáticas:
    series lóxicas, o Teorema de Godel, o Último Teorma de
    Fermat (aínda que no filme aparece baixo o nome de
    Teorema de Bormat), os Pitagóricos, o efecto bolboreta.
   Tamén estamos convidados a reflexionar sobre cuestións
     como: Podemos coñecer a verdade? Se conseguimos
   descubrir o sentido secreto dos números, coñeceremos o
    sentido secreto da realidade? Existe o crime perfecto?
    En palabras do propio Seldom, quot;O único crime perfecto
     non é aquel que queda sen resolver senón o que se
            resolve cun falso culpablequot;.
Clandestino y caballero
              Fritz Lang


Alvah Jesper, un físico estadounidense, viaxa pola Europa da II Guerra
  Mundial para tratar de impedir que os alemáns constrúan unha
   bomba atómica. A súa misión é chegar ata o profesor Polda,
  colaborador dos nazis, para convencelo de que retorne ó bando
                 aliado.
 Nunha escena que amosa a minuciosidade do mestre Fritz Lang, o
 profesor Alvah, mentres está escondido agardando polo seu contacto
 no interior dun carrusel de cabaliños de feira, escribe nas paredes,
  con total exactitude, o cálculo, mediante unha integral de liña, da
  distancia percorrida por cada cabaliño no seu dobre movemento:
          dando voltas e subindo e baixando.
El efecto mariposa
                  Fernando Colomo A máis mínima variación das condicións iniciais
dun determinado sistema natural, pode provocar
que o sistema evolucione de maneiras totalmente
diferentes. A sensibilidade ás condicións iniciais é
 o que se denomina, dentro do marco da teoría
   do caos, o quot;efecto bolboretaquot;. Isto é o que
  acontece, nesta comedia española, cando Luis
 viaxa a Londres para realizar un máster e entra
  en contacto coa súa tía Olivia, a quen nunca
 antes vira. As circunstancias fan que Olivia e Luis
   se namoren; Que Luis Luis se convirta nun
 “atractor” para luisa; Que a relación entre eles
   estea a piques de rematar pola inesperada
  chegada de Noelia, a nai de Luis, que foxe do
 escándalo que deu co seu home no cárcere; Que
  Noelia comparta apartamento cun “caótico”
veciño de Olivia e… e que “o aleteo das ás dunha
   bolboreta se sinta ó outro lado do mundo”.
Perros de paja
  Sam Peckinpah


     Dura e polémica reflexión sobre a
     violencia do controvertido director
     Sam Peckinpah. Nesta obra utiliza
     o estereotipo do matemático como
       persoa despistada, pacífica e
     axena ós asuntos mundanos para
      crear o personaxe de David, un
      tímido matemático americano,
       que muda coa súa atractiva
        esposa a unha pequena
      localidade inglesa. Unha enorme
       tensión entre os habitantes do
      pobo vai acumulándose sen que
        David se entere, totalmente
      absorto no seu traballo. Cando a
      situación estoupa de xeito brutal,
       David resposta con inesperada
         frialdade e violencia.
El amor tiene dos caras
    Barbra Streisand      Comedia   romántica   centrada   na
      relación persoal que xurde entre dous
      profesores universitarios en busca do
      amor que lles é esquivo. Ela é
      profesora de literatura, romántica,
      apaixonada    e  pouco   atractiva
      físicamente.   El  é  profesor   de
      matemáticas e considera que a
      relación física, o sexo, é a culpable dos
      fracasos amorosos. Casan e deciden
      manter unha relación puramente
      intelectual.
      Película repleta de referencias
      matemáticas, xeralmente superficiais,
      sobre teoría de números (primos
      xemelgos), cálculo diferencial
      (derivación implícita) ou teoría de
      conxuntos (conxuntos infinitos). Pero
      tamén, película que alimenta a imaxe
      do matemático como persoa illada,
      aburrida, incomprensible e como
      docente insufrible.
Contact
    Robert Zemeckis


    Película baseada na novela homónima do malogrado
    astrónomo e divulgador científico Carl Sagan. Relata
os acontecementos desatados cando a astrónoma Ellie Arroway
  detecta un estraño sinal procedente da estrela Vega: unha
   secuencia de números primos. O sinal resulta ser unha
  mensaxe codificada de orixe extraterrestre con instrucións
  detalladas para construír unha máquina coa que emprender
   unha viaxe de “contacto” entre as dúas civilizacións. As
   referencias matemáticas abundan: Os números primos, a
    criptografía, a xeometría tridimensional, os cálculos
 probabilísticos da existencia de vida no Cosmos, a relatividade,
            os buracos de verme,…
Cube
                 Vicenzo Natali


Un grupo de seis persoas (un policía, unha
 médico, un rapaz autista, un arquitecto,
   un fuxitivo e unha estudante de
  matemáticas), que non se coñecen de
  nada, aparecen de súpeto atrapadas
 nunha estraña e claustrofóbica estrutura
formada por habitacións cúbicas. Ó tratar
  de avanzar dun habitáculo a outro
 descubren que algúns agachan trampas
    mortais. “Cube” convírtese nun
 microcosmos da nosa sociedade e das
  relacións humanas: ciumes, amizade,
poder, solidariedade, morte, esperanza,…
 As matemáticas (a través dun complexo
 sistema de numeración das habitacións)
   tal vez sexan o camiño que leve ó
 entendemento do sistema que rexe ese
mundo-cárcere e, polo tanto, á liberdade.
Pi : fe en el caos
                 Darren AronofskyEsta película é unha xenuína representante
do denominado cinema independente
estadounidense. Rodada en branco e negro,
con mareantes movementos de cámara e
música estridente, fainos sentir de xeito
subxectivo as sensacións de Maximillian
Cohen, un matemático xudeo que sofre
terribles migrañas. Max cre firmemente que
todo pode ser representado e entendido
mediante as Matemáticas, e péchase co seu
ordenador, Euclides,   rexeitando calquera
contacto humano,     buscando o patrón
numérico que subxace no aparentemente
caótico mundo dos mercados bursátiles.
Acosado e perseguido por uns inversores de
bolsa e unha secta relixiosa, a súa vida torna
cada vez máis caótica e paranoica e só
atopa acougo nas conversas que mantén con
Sol, o seu vello profesor de matemáticas.
Jurassic Park
              Steven Spielberg
 Un visionario empresario quere poñer en marcha un parque único, xa que as
atraccións serán auténticos dinosaurios. Para convencer ós inversores precisa
o aval dun grupo de científicos, entre os que se atopa un peculiar matemático
 experto na teoría do caos. Dende o principio, o matemático rexeita a idea
  empregando argumentos da teoría dos sistemas dinámicos: atractores
estranos, sensibilidade ás condicións iniciais (o chamado “efecto bolboreta”)…
A propia estrutura da película, como a da novela do mesmo título de Michael
 Crichton, semella un exemplo desta teoría: algúns feitos inesperados (unha
 tormenta, a ambición dun empregado, a reprodución de seres unisexuais)
 transforman o parque, aparentemente ben deseñado e indestrutible, nun
                auténtico “caos”.
El Indomable Will Hunting
     Gus van Sant
     Autodidacta, posuidor dunha memoria fotográfica
     fantástica e capaz de resolver sen esforzo difíciles
     problemas matemáticos, Will Hunting é un mozo
     marcado por unha infancia difícil e inmerso nun
     ambiente nada alentador, que agocha os seus
     medos detrás dunha conduta desordenada. O seu
     extraordinario talento para as Matemáticas é
     descuberto, por casualidade, por Lambeau,
     profesor do MIT e gañador dunha Medalla Fields,
     quen ve en Will o Ramanujan de finais do século
     XX. Empeñado en lle facer valorar as facultades
     das que goza e en devolvelo á “normalidade”,
     Lambeau tenta que o rapaz acepte algún dos
     postos de traballo que el lle atopa. Pero será
     Sean, un psicólogo e antigo compañeiro de
     Lambeau, quen consiga que Will deixe de “ler” o
     mundo desde fóra, como se fose un libro máis, e
     comece a tomar decisións sobre a súa vida.
Mesh : a journey through
 discrete geometry
 Beau Janzen and Konrad Polthier


 Documental de, aproximadamente, corenta
minutos de duración, en versión orixinal
inglesa sen subtítulos. Completamente
creado por ordenador, Mesh explora os
avances da xeometría discreta, desde os
gregos ata os nosos días. Ademais de
introducir, de forma sinxela e facilmente
entendible,  distintos  conceptos   de
xeometría   diferencial,  neste  vídeo
matemático amósasenos, por exemplo, o
xeito  de  crear   figuras  curvadas
incriblemente complexas a partir dunha
malla discreta ou a razón pola que as
pompas de xabón non poden adoptar
forma cúbica.
Julia Robinson and Hilbert’s tenth
problem
George Csicsery         Documental en inglés (sen subtítulos)
         dunha hora de duración centrado na vida
         e obra da brillante matemática
         americana julia Robinson e a súa
         apaixonada procura do 10º problema de
         Hilbert. Amigos e colegas como Martin
         Davis, Hilary Putnam ou Yuri
         Matiyasevich poñen en perspectiva as
         achegas matemáticas de julia Robinson
         mentres a súa irmá, Constance Reed,
         debuxa o seu perfil familiar. O
         documental complétase cunha serie de 6
         curtos que nos presentan a figura de
         David Hilbert e nos introducen nos
         segredos do número áureo e nas
         máquinas de Turing.
2001 : Una odisea del espacio
     Stanley Kubrick
Filme dirixido por Stanley Kubrick en 1968, en cuxo guión colaboraron Arthur C.
Clarke e o propio Kubrick. Está considerado como un dos filmes de ciencia ficción
máis respetuosos coas leis da Física xamais rodados (a maioría dos pequenos erros
que presenta son debidos a limitacións técnicas da época). Pioneira no que a
efectos especiais se refire e cun uso moi reducido de diálogos, a película aborda
diferentes temas de interese, tanto para a época na que se realizou a rodaxe como
para a actual: evolución humana, intelixencia artificial, vida extraterrestre,…
Hai catro millóns de anos, un grupo de primates atopa un monolito negro, un
bloque perfecto de varios metros de altura. Pouco despois, percíbese neles certo
grao de conciencia. En 1999, soterrado no Cráter Tycho, aparece outro monolito
negro que, no momento en que recibe o primeiro raio do Sol, emite un potente sinal
acústico, que deixa totalmente atordados os presentes. En 2001, a nave espacial
Discovery emprende viaxe cara a Xúpiter con cinco tripulantes e HAL 9000, un
superordenador de última xeración. Misión: investigar o destino do sinal emitido
polo monolito en 1999. Durante a viaxe, detéctanse problemas de fiabilidade de
HAL, que chega a acabar coa vida de catro dos tripulantes, polo que o único que
permanece vivo vese na obriga de desconectalo.
The end
1 of 28

Recommended

As mellores biografías. Guía de lectura by
As mellores biografías. Guía de lecturaAs mellores biografías. Guía de lectura
As mellores biografías. Guía de lecturaBibliotecas Municipais de A Coruña
489 views22 slides
Recomendacións astronómicas na biblioteca do Fórum Metropolitano by
Recomendacións astronómicas na biblioteca do Fórum MetropolitanoRecomendacións astronómicas na biblioteca do Fórum Metropolitano
Recomendacións astronómicas na biblioteca do Fórum MetropolitanoAgrupación Astronómica Coruñesa Ío
278 views29 slides
Presentación terror by
Presentación terrorPresentación terror
Presentación terrorCurtisbiblio
308 views25 slides
Nadal 2010 by
Nadal 2010Nadal 2010
Nadal 2010mariacasares2007
497 views2 slides
16 18 by
16 1816 18
16 18IES Eduardo Blanco Amor
224 views4 slides

More Related Content

Similar to Cine y matemáticas

Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 by
 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017
Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 Xenza
48 views2 slides
Novedades ebook agosto 2016 galego by
Novedades ebook agosto 2016 galegoNovedades ebook agosto 2016 galego
Novedades ebook agosto 2016 galegoBibliotecadicoruna
289 views13 slides
Lecturas de Nadal para o alumnado entre os 12 e os 15 anos by
Lecturas de Nadal para o alumnado entre os 12 e os 15 anosLecturas de Nadal para o alumnado entre os 12 e os 15 anos
Lecturas de Nadal para o alumnado entre os 12 e os 15 anosIES Eduardo Blanco Amor
171 views4 slides
Recomendacións vacacións verán by
Recomendacións vacacións veránRecomendacións vacacións verán
Recomendacións vacacións veránAlfonso Blanco
543 views11 slides
á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos) by
 á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos) á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos)
á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos)Xenza
241 views2 slides
Guia lectura verán_2017 by
Guia lectura verán_2017Guia lectura verán_2017
Guia lectura verán_2017iessalvabiblio
47 views2 slides

Similar to Cine y matemáticas(20)

Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 by Xenza
 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017
Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017
Xenza48 views
Recomendacións vacacións verán by Alfonso Blanco
Recomendacións vacacións veránRecomendacións vacacións verán
Recomendacións vacacións verán
Alfonso Blanco543 views
á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos) by Xenza
 á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos) á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos)
á Brisa da lectura-- guía lectura verán 2016 (adolescentes a partir de 12 anos)
Xenza241 views
Matrix e alicia_no_pais_das_marabillas._maite_guerra by filonexos
Matrix e alicia_no_pais_das_marabillas._maite_guerraMatrix e alicia_no_pais_das_marabillas._maite_guerra
Matrix e alicia_no_pais_das_marabillas._maite_guerra
filonexos228 views
Dossier novidades Contos Estraños-Urco 2013 by Contos Estraños
Dossier novidades Contos Estraños-Urco 2013Dossier novidades Contos Estraños-Urco 2013
Dossier novidades Contos Estraños-Urco 2013
Contos Estraños422 views
Guía nadal 13 by aesperela
Guía nadal 13Guía nadal 13
Guía nadal 13
aesperela1.1K views
Recomendacións de lectura. Blogue. Vran 2017 by iessalvabiblio
Recomendacións de lectura. Blogue. Vran 2017Recomendacións de lectura. Blogue. Vran 2017
Recomendacións de lectura. Blogue. Vran 2017
iessalvabiblio880 views
A pintura na lectura by soigca
A pintura na lecturaA pintura na lectura
A pintura na lectura
soigca861 views
Guía de lecturas_veran 14 by aesperela
Guía de lecturas_veran 14 Guía de lecturas_veran 14
Guía de lecturas_veran 14
aesperela2.2K views
Lecturas verán blog by angelciencia
Lecturas verán blogLecturas verán blog
Lecturas verán blog
angelciencia710 views
LECTURAS EN GALEGO RECOMENDADAS PARA LER NO VERÁN by angelciencia
LECTURAS EN GALEGO RECOMENDADAS PARA LER NO VERÁNLECTURAS EN GALEGO RECOMENDADAS PARA LER NO VERÁN
LECTURAS EN GALEGO RECOMENDADAS PARA LER NO VERÁN
angelciencia389 views
Samaín 2017_Pintura de terror_ CPI As Revoltas by BibliotecaRevoltas
Samaín 2017_Pintura de terror_ CPI As RevoltasSamaín 2017_Pintura de terror_ CPI As Revoltas
Samaín 2017_Pintura de terror_ CPI As Revoltas
BibliotecaRevoltas230 views
Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 by Xenza
 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017 Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017
Raiola de lecturas-- guía para o verán 2017
Xenza301 views
Pintura de terror_Samaín 2017_CPI As Revoltas by BibliotecaRevoltas
Pintura de terror_Samaín 2017_CPI As RevoltasPintura de terror_Samaín 2017_CPI As Revoltas
Pintura de terror_Samaín 2017_CPI As Revoltas
BibliotecaRevoltas277 views
Arañas no cinema by lingualiza
Arañas no cinemaArañas no cinema
Arañas no cinema
lingualiza232 views

Cine y matemáticas

 • 1. Cine e matemáticas Unha selección de películas realizada e comentada por Miguel Ángel Mirás Calvo e Carmen Quinteiro Sandomingo Publicada por: Mercando Libros http://mercandolibros.blogspot.com Vigo, 2008
 • 2. Blade Runner Ridley Scott Un policía (un Blade Runner) enfróntase á penosa tarefa de ter que “retirar” uns androides (os replicantes) capaces de pensar e desenvolver emocións humanas. Para descubrilos, o Blade Runner dispón dunha única ferramenta: un test. Trátase dunha clara referencia ó famoso “xogo da imitación”, máis coñecido como test de Turing, proposto en 1950 polo xenial matemático británico como método para respostar á pregunta: Poden pensar as máquinas? En Blade Runner, ó igual que no relato “Poden soñar os androides con ovellas eléctricas?” de Philip K. Dick no que está inspirada, atopamos algún dos mellores e máis sofisticados exemplos de interrogatorios tipo test de Turing.
 • 3. Moebius Gustavo Mosquera Película de ciencia ficción, cuxo título fai referencia a unha superficie dunha soa cara, non orientable: a banda de Moebius. Está baseada no conto A subway called Moebius, de A. J. Deutsch, e relátanos a desaparición, camiño da Plaza de Mayo, dun tren no labirinto de túneles do Metro de Buenos Aires. O enxeñeiro que realizara a última ampliación do metro, sen gana de dedicar un só minuto ó asunto, envía a Daniel Pratt, un matemático (topólogo, para sermos exactos) para que resolva el o problema. As pescudas para dar cos planos orixinais do metro levan a Pratt ata a casa dun antigo profesor seu de Matemáticas, agora desaparecido. Alí, ademais de debuxos de Escher, atopa os planos e unha banda de Moebius cravada nun taboeiro. O topólogo ten xa unha teoría para explicar o enigma.
 • 4. La verdad oculta John Madden Baseada na obra de teatro Proof, do dramaturgo David Auburn, relata a historia de Catarina, unha estudante universitaria que abandona a súa prometedora carreira para se dedicar en exclusiva ó coidado do seu pai, Roberto, un brillante matemático que sofre unha enfermidade mental dexenerativa. Ademais do talento matemático, herda Catarina a enfermidade do seu pai? Despois da morte de Roberto, Catarina debe facer fronte non só a este pesadelo, senón tamén á súa irmá Clara, que pretende facerse cargo da súa vida e reconducila cara a normalidade, e a Alberto, un pupilo do seu pai que desexa revisar os escritos deste coa esperanza de atopar algún material inédito aproveitable. A aparición dun caderno cunha demostración matemática fantástica porá a proba ós
 • 5. A.I. Steven Spielberg Nun mundo dependente do papel dos androides, chamados mecas, os enxeñeiros da intelixencia artificial queren dar un salto cualitativo: deseñar un robot capaz de amar. Constrúen un neno-meca que profesa un amor infinito e eterno a súa “nai” humana. Pero, será correspondido? Este meca revolucionario terase que embarcar nunha épica busca da súa propia identidade. Steven Spielberg culmina nesta obra un proxecto persoal de Stanley Kubrick con que rinde homenaxe póstumo ó xenial director de “2001”. “Intelixencia Artificial” é unha reflexión sobre as implicacións éticas e sociais da existencia de máquinas intelixentes, xa anticipadas na segunda metade do século XX, con posicións antagónicas, polos matemáticos Alan Turing e Roger Penrose.
 • 6. Muerte de un ciclista Juan Antonio Bardem Este drama fainos partícipes dos medos e remordementos aos que se enfrontan unha parella de amantes, María José e Juan, despois de atropelar a un ciclista e fuxir abandonando ao moribundo. Descubrir que ninguén sabe nada do fatídico acontecemento, libera a esta moza burguesa madrileña dos seus medos de perder a reputación social da que goza, pero non disminúe os remordementos de Juan. A renuncia de María José a sacrificar a súa posición social e económica e o crecente sentimento de culpa deste profesor adxunto, que o leva a cometer unha inxustiza cunha alumna universitaria de Matemáticas, provocan un inesperado desenlace.
 • 7. Flatland: The film Ladd Ehlinger Jr. Filme de animación, en versión orixinal inglesa sen subtítulos. Baseado no libro de finais do século XIX, Flatand: A Romance of Many Dimensions, de Edwin A. Abbott, toca temas de actualidade: a situación da muller, as desigualdades sociais, a guerra ou a manipulación política. Nun mundo de dúas dimensións, Planilandia (Flatland), habitado por polígonos cuxa clase social vén determinada polo seu número de lados e onde a irregularidade é considerada como unha anormalidade perigosa, prepáranse para recibir o ano 3000. A través dun cadrado, descubrimos non só os costumes do país, senón tamén a situación convulsa que nese momento se vive en Planilandia. Viaxamos con el a un mundo dunha dimensión e acompañámolo na súa viaxe, guiada por unha esfera, a Espazolandia. Darémonos conta da dificultade de imaxinar mundos doutras dimensións (mundos “diferentes”) pero, aínda así, preguntarémonos, como o fai o noso cadrado, se existirán mundos de catro, cinco, ou máis dimensións.
 • 8. La habitación de Fermat Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña Catro matemáticos, que non se coñecen entre si, reciben unha invitación para asistir a unha velada na que terá lugar un gran descubrimento. Só poderán asistir se son quen de resolver o problema que aparece na carta. A invitación está asinada por Fermat. Días despois de resolver a cuestión, reúnense todos nun lugar determinado polo propio Fermat quen, tras recibir unha chamada de teléfono, se ve na obriga de os abandonar. Os catro convidados, “rebautizados” polo anfitrión como Pascal, Olivia, Galois e Hilbert (nomes de matemáticos todos eles a non ser Olivia), apercíbense de que a habitación na que se atopan mingua cada vez que non son capaces de resolver unha cuestión que, mediante unha PDA,se lles formula. A conxectura de Golbach, o problema de Kepler sobre o empaquetamento de esferas e distintos problemas matemáticos de diferentes niveis son empregados tanto para presentar por primeira vez os protagonistas como para ir desenvolvendo a historia.
 • 9. Enigma Michael Apted “Enigma” é o nome dunha complexa máquina empregada polos alemáns durante a Segunda Guerra Mundial para cifrar e descifrar mensaxes militares. No centro secreto británico de Bletchey Park, un brillante matemático, que xa descifrara con anterioridade o código desta máquina, debe agora non só tentar de descifrar o novo código que os xermanos veñen de cambiar, senón tamén resolver outro enigma: un posible caso de espionaxe relacionado coa muller da que está namorado e por culpa da que vén de pasar por un período de inestabilidade nerviosa. No filme, realidade e ficción mestúranse tanto no personaxe do brillante matemático, adaptado da figura de Alan M. Turing, como en feitos históricos que na película desempeñan un papel clave no desenlace da mesma.
 • 10. Cortina rasgada Alfred Hitchcock Na época da guerra fría, un famoso científico estadounidense deserta á Alemaña Oriental, o outro lado do Telón de Aceiro. A súa incrédula e decepcionada prometida decide acompañalo só para descubrir que, en realidade, pretende entrevistarse cun eminente físico ruso, a única persoa capaz de proporcionarlle a clave (o asunto MacGuffin deste Hitchcock) para desatascar a súa propia investigación. Para conseguilo conta coa axuda dunha organización da resistencia denominada π (Pi). O mestre Hitchcock introduce a cuestión do papel dos científicos, e a Ciencia, en tempos de guerra e regálanos unha escena única: a reunión na que os dous físicos intercambian os seus segredos diante dunha pizarra.
 • 11. Una mente maravillosa Ron Howard Película baseada no libro A beautiful mind, da xornalista Sylvia Nasar, relata parte da vida do gran matemático John Forbes Nash, gañador do premio Nobel de Economía en 1994 polo seu traballo en Teoría de Xogos. Ademais da súa chegada a Princeton, de momentos claves da carreira matemática ou da cerimonia de entrega do Nobel, o filme amosa, sobre todo, a evolución da esquizofrenia que Nash sofre e que o leva a crerse implicado nunha trama de espionaxe. Logo de permanecer algún tempo nun hospital psiquiátrico, pouco a pouco, e grazas ó apoio da súa muller e dunha gran forza de vontade, é quen de facer fronte á enfermidade e de volver facer investigación.
 • 12. Croupier Mike Hodges Jack Manfred, aspirante a escritor, acepta volver traballar como “croupier” nun casino. Jack cre que as súas vivencias lle poden servir de material para unha novela, de xeito que comeza e escrutar meticulosamente os xogadores, os compañeiros e as situacións. Pronto recibirá unha proposición dunha cliente para enganar ó casino. Jack é un home frío e calculador, que trata de medir o risco implícito nas apostas e no xogo. Naturalmente, a película, só dispoñible na súa versión orixinal en inglés, evoca directamente moitos conceptos e ideas da teoría de probabilidades.
 • 13. Ciudad mágica William A. Wellman Comedia estadounidense dos anos 40 que parte dunha curiosa formulación estatística: Rip Smith é un experto en enquisas que apenas pode sobrevivir no negocio. Desesperado, busca algo máxico: unha cidade na que os resultados das sondaxes de opinión reflictan exactamente as opinións do conxunto do país: unha mostra perfecta da sociedade norteamericana. Atopa esa cidade máxica e desprázase alí. Cando, a pesar do seus esforzos, se descubre o milagre de Grandview, a cidade muda debido ás presións dos políticos e empresarios.
 • 14. Los crímenes de Oxford Álex de la Iglesia Martin chega a Oxford coa intención de que un coñecido profesor de lóxica, Arthur Seldom, lle dirixa a tese. Por casualidade, estudante e profesor atopan xuntos o cadáver dunha anciá que ven de ser asasinada. O crime resulta ser o primeiro dunha serie cuxa continuación Martin e Seldom tratan de averiguar. Nesta adaptación da novela do mesmo nome, do escritor arxentino Guillermo Martínez, atopamos numerosos aspectos relacionados coas Matemáticas: series lóxicas, o Teorema de Godel, o Último Teorma de Fermat (aínda que no filme aparece baixo o nome de Teorema de Bormat), os Pitagóricos, o efecto bolboreta. Tamén estamos convidados a reflexionar sobre cuestións como: Podemos coñecer a verdade? Se conseguimos descubrir o sentido secreto dos números, coñeceremos o sentido secreto da realidade? Existe o crime perfecto? En palabras do propio Seldom, quot;O único crime perfecto non é aquel que queda sen resolver senón o que se resolve cun falso culpablequot;.
 • 15. Clandestino y caballero Fritz Lang Alvah Jesper, un físico estadounidense, viaxa pola Europa da II Guerra Mundial para tratar de impedir que os alemáns constrúan unha bomba atómica. A súa misión é chegar ata o profesor Polda, colaborador dos nazis, para convencelo de que retorne ó bando aliado. Nunha escena que amosa a minuciosidade do mestre Fritz Lang, o profesor Alvah, mentres está escondido agardando polo seu contacto no interior dun carrusel de cabaliños de feira, escribe nas paredes, con total exactitude, o cálculo, mediante unha integral de liña, da distancia percorrida por cada cabaliño no seu dobre movemento: dando voltas e subindo e baixando.
 • 16. El efecto mariposa Fernando Colomo A máis mínima variación das condicións iniciais dun determinado sistema natural, pode provocar que o sistema evolucione de maneiras totalmente diferentes. A sensibilidade ás condicións iniciais é o que se denomina, dentro do marco da teoría do caos, o quot;efecto bolboretaquot;. Isto é o que acontece, nesta comedia española, cando Luis viaxa a Londres para realizar un máster e entra en contacto coa súa tía Olivia, a quen nunca antes vira. As circunstancias fan que Olivia e Luis se namoren; Que Luis Luis se convirta nun “atractor” para luisa; Que a relación entre eles estea a piques de rematar pola inesperada chegada de Noelia, a nai de Luis, que foxe do escándalo que deu co seu home no cárcere; Que Noelia comparta apartamento cun “caótico” veciño de Olivia e… e que “o aleteo das ás dunha bolboreta se sinta ó outro lado do mundo”.
 • 17. Perros de paja Sam Peckinpah Dura e polémica reflexión sobre a violencia do controvertido director Sam Peckinpah. Nesta obra utiliza o estereotipo do matemático como persoa despistada, pacífica e axena ós asuntos mundanos para crear o personaxe de David, un tímido matemático americano, que muda coa súa atractiva esposa a unha pequena localidade inglesa. Unha enorme tensión entre os habitantes do pobo vai acumulándose sen que David se entere, totalmente absorto no seu traballo. Cando a situación estoupa de xeito brutal, David resposta con inesperada frialdade e violencia.
 • 18. El amor tiene dos caras Barbra Streisand Comedia romántica centrada na relación persoal que xurde entre dous profesores universitarios en busca do amor que lles é esquivo. Ela é profesora de literatura, romántica, apaixonada e pouco atractiva físicamente. El é profesor de matemáticas e considera que a relación física, o sexo, é a culpable dos fracasos amorosos. Casan e deciden manter unha relación puramente intelectual. Película repleta de referencias matemáticas, xeralmente superficiais, sobre teoría de números (primos xemelgos), cálculo diferencial (derivación implícita) ou teoría de conxuntos (conxuntos infinitos). Pero tamén, película que alimenta a imaxe do matemático como persoa illada, aburrida, incomprensible e como docente insufrible.
 • 19. Contact Robert Zemeckis Película baseada na novela homónima do malogrado astrónomo e divulgador científico Carl Sagan. Relata os acontecementos desatados cando a astrónoma Ellie Arroway detecta un estraño sinal procedente da estrela Vega: unha secuencia de números primos. O sinal resulta ser unha mensaxe codificada de orixe extraterrestre con instrucións detalladas para construír unha máquina coa que emprender unha viaxe de “contacto” entre as dúas civilizacións. As referencias matemáticas abundan: Os números primos, a criptografía, a xeometría tridimensional, os cálculos probabilísticos da existencia de vida no Cosmos, a relatividade, os buracos de verme,…
 • 20. Cube Vicenzo Natali Un grupo de seis persoas (un policía, unha médico, un rapaz autista, un arquitecto, un fuxitivo e unha estudante de matemáticas), que non se coñecen de nada, aparecen de súpeto atrapadas nunha estraña e claustrofóbica estrutura formada por habitacións cúbicas. Ó tratar de avanzar dun habitáculo a outro descubren que algúns agachan trampas mortais. “Cube” convírtese nun microcosmos da nosa sociedade e das relacións humanas: ciumes, amizade, poder, solidariedade, morte, esperanza,… As matemáticas (a través dun complexo sistema de numeración das habitacións) tal vez sexan o camiño que leve ó entendemento do sistema que rexe ese mundo-cárcere e, polo tanto, á liberdade.
 • 21. Pi : fe en el caos Darren Aronofsky Esta película é unha xenuína representante do denominado cinema independente estadounidense. Rodada en branco e negro, con mareantes movementos de cámara e música estridente, fainos sentir de xeito subxectivo as sensacións de Maximillian Cohen, un matemático xudeo que sofre terribles migrañas. Max cre firmemente que todo pode ser representado e entendido mediante as Matemáticas, e péchase co seu ordenador, Euclides, rexeitando calquera contacto humano, buscando o patrón numérico que subxace no aparentemente caótico mundo dos mercados bursátiles. Acosado e perseguido por uns inversores de bolsa e unha secta relixiosa, a súa vida torna cada vez máis caótica e paranoica e só atopa acougo nas conversas que mantén con Sol, o seu vello profesor de matemáticas.
 • 22. Jurassic Park Steven Spielberg Un visionario empresario quere poñer en marcha un parque único, xa que as atraccións serán auténticos dinosaurios. Para convencer ós inversores precisa o aval dun grupo de científicos, entre os que se atopa un peculiar matemático experto na teoría do caos. Dende o principio, o matemático rexeita a idea empregando argumentos da teoría dos sistemas dinámicos: atractores estranos, sensibilidade ás condicións iniciais (o chamado “efecto bolboreta”)… A propia estrutura da película, como a da novela do mesmo título de Michael Crichton, semella un exemplo desta teoría: algúns feitos inesperados (unha tormenta, a ambición dun empregado, a reprodución de seres unisexuais) transforman o parque, aparentemente ben deseñado e indestrutible, nun auténtico “caos”.
 • 23. El Indomable Will Hunting Gus van Sant Autodidacta, posuidor dunha memoria fotográfica fantástica e capaz de resolver sen esforzo difíciles problemas matemáticos, Will Hunting é un mozo marcado por unha infancia difícil e inmerso nun ambiente nada alentador, que agocha os seus medos detrás dunha conduta desordenada. O seu extraordinario talento para as Matemáticas é descuberto, por casualidade, por Lambeau, profesor do MIT e gañador dunha Medalla Fields, quen ve en Will o Ramanujan de finais do século XX. Empeñado en lle facer valorar as facultades das que goza e en devolvelo á “normalidade”, Lambeau tenta que o rapaz acepte algún dos postos de traballo que el lle atopa. Pero será Sean, un psicólogo e antigo compañeiro de Lambeau, quen consiga que Will deixe de “ler” o mundo desde fóra, como se fose un libro máis, e comece a tomar decisións sobre a súa vida.
 • 24. Mesh : a journey through discrete geometry Beau Janzen and Konrad Polthier Documental de, aproximadamente, corenta minutos de duración, en versión orixinal inglesa sen subtítulos. Completamente creado por ordenador, Mesh explora os avances da xeometría discreta, desde os gregos ata os nosos días. Ademais de introducir, de forma sinxela e facilmente entendible, distintos conceptos de xeometría diferencial, neste vídeo matemático amósasenos, por exemplo, o xeito de crear figuras curvadas incriblemente complexas a partir dunha malla discreta ou a razón pola que as pompas de xabón non poden adoptar forma cúbica.
 • 25. Julia Robinson and Hilbert’s tenth problem George Csicsery Documental en inglés (sen subtítulos) dunha hora de duración centrado na vida e obra da brillante matemática americana julia Robinson e a súa apaixonada procura do 10º problema de Hilbert. Amigos e colegas como Martin Davis, Hilary Putnam ou Yuri Matiyasevich poñen en perspectiva as achegas matemáticas de julia Robinson mentres a súa irmá, Constance Reed, debuxa o seu perfil familiar. O documental complétase cunha serie de 6 curtos que nos presentan a figura de David Hilbert e nos introducen nos segredos do número áureo e nas máquinas de Turing.
 • 26. 2001 : Una odisea del espacio Stanley Kubrick
 • 27. Filme dirixido por Stanley Kubrick en 1968, en cuxo guión colaboraron Arthur C. Clarke e o propio Kubrick. Está considerado como un dos filmes de ciencia ficción máis respetuosos coas leis da Física xamais rodados (a maioría dos pequenos erros que presenta son debidos a limitacións técnicas da época). Pioneira no que a efectos especiais se refire e cun uso moi reducido de diálogos, a película aborda diferentes temas de interese, tanto para a época na que se realizou a rodaxe como para a actual: evolución humana, intelixencia artificial, vida extraterrestre,… Hai catro millóns de anos, un grupo de primates atopa un monolito negro, un bloque perfecto de varios metros de altura. Pouco despois, percíbese neles certo grao de conciencia. En 1999, soterrado no Cráter Tycho, aparece outro monolito negro que, no momento en que recibe o primeiro raio do Sol, emite un potente sinal acústico, que deixa totalmente atordados os presentes. En 2001, a nave espacial Discovery emprende viaxe cara a Xúpiter con cinco tripulantes e HAL 9000, un superordenador de última xeración. Misión: investigar o destino do sinal emitido polo monolito en 1999. Durante a viaxe, detéctanse problemas de fiabilidade de HAL, que chega a acabar coa vida de catro dos tripulantes, polo que o único que permanece vivo vese na obriga de desconectalo.