Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuyệt chiêu Marketing: Bán hàng chéo

948 views

Published on

Không chỉ cung cấp đến các bạn những kiến thức về marketing, quảng cáo, từ ngày 11/04/2012, Qmedia sẽ chia sẻ thêm với bạn những kinh nghiệm, bài học, thành công và cả thất bại trong lĩnh vực marketing. Bắt đầu sẽ là về "Bán hàng chéo"

Qmedia AdNetwork luôn đồng hành cùng bạn!

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×