Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krásné a/nebo použitelné? - Jakub Franc

1,001 views

Published on

Konference WebTop100 2009 - Praha
20. 10. 2009

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Krásné a/nebo použitelné? - Jakub Franc

 1. 1. Krásné a/nebo použitelné Jakub Franc Sun Microsystems Czech
 2. 2. Principy použitelnosti ISO 9241 • efektivita • jednoduchost použití • satisfakce
 3. 3. Důraz na použitelnost
 4. 4. Důraz na uživatelský prožitek
 5. 5. Estetické potřeby
 6. 6. Co je krásné, to je dobré
 7. 7. Kognice a emoce Neoddělitelné Kognice Emoce procesy
 8. 8. Afektivní procesy a kognice • první dojmy vznikají v 300 - 600 milisekundách (Jacobsen 2008) • u webových stránek je rozhodujících prvních 500 ms (Fernandez 2003) • tyto dojmy přetrvávají • potvrzeno i prostřednictvím fMRI
 9. 9. Osobitost produktu • formuje očekání a vnímání • zákazníci si vybírají produkty, které jsou “extenzí” či vyjádřením jich samých • potvrzení identity • jakou osobnost reprezentuje váš web?
 10. 10. Estetická kvalita a použitelnost • stejná rozhraní s vyšší estetickou kvalitou jsou vnímána jako použitelnější (Kurosu, Kashimura 1995; Tractinsky 2000) • zvýšení výkonnosti, kreativity, odolnosti vůči frustraci, loajality a celkové spokojenosti
 11. 11. Estetické kvality a důvěra • vzhled webové stránky je hlavní determinantou důvěry (Fogg 2002) • nedůvěra je jedním z hlavních příčin pro neuskutečňování plateb po internetu
 12. 12. Jak podchytit krásu? Sandro Botticelli: Zrození Venuše (1485)
 13. 13. Definice krásy • krása je vlastní objektu “ideál krásy” • interakční definice “krása je v očích pozorovatele”
 14. 14. Pojetí krásy se různí mezi kulturami...
 15. 15. ... v různých dobách...
 16. 16. ...ale i mezi jednotlivci.
 17. 17. Prodává krása? • lidé nedělají optimální volby • strach ze spontánních nákupních rozhodutí • racionalizace nákupního rozhodování • krása je ve své nepostihnutelnosti racionálně obtížně zpracovávána
 18. 18. Dilema krásy • hédonické a pragmatické objekty • pragmatický - redukce na hlavní funkci, opomíjení “soft” faktorů (většina webů chápána pragmaticky) • hédonické kvality = luxus, plýtvání, pocity viny (akceptované u darů) • nedocenění pozdějších zisků
 19. 19. Krása versus použitelnost • estetické kvality se projeví bezprostředně, použitelnost nikoliv (výsledky vyhledávačů s náhledy) • použitelnost vnímána jako pragmatický faktor
 20. 20. Výzkumná zjištění (Diefenbach 2009) • lidé nejsou ochotni za krásu připlácet • lidé jsou ochotni připlácet za použitelnost • lidé nejsou ochotni kvůli kráse dělat ústupky v použitelnosti • výběr krásného objektu ospravedlněn pomocí pragmatických faktorů
 21. 21. Co s tím? • krásné produkty jsou žádané, ale sami o sobě se těžko prodávají • skloubení racionálních a afektivních pohnutek ideál: přilákat - podat racionální důvody k nákupu - dlouhodobě naplňovat hedonické i praktické potřeby • příležitost pro vytvoření emočního pouta
 22. 22. Jak (ne)poznávat estetické potřeby • v testové situaci se lidé chovají střízlivě, racionálně • úspěšné zvládnutí testového úkolu nestačí! • estetické požadavky přímo nevyjádřeny • racionalizace zastírá skutečné pohnutky
 23. 23. Co z toho plyne? • praktikujte víceoborový přístup • poznávejte uživatele a jejich preference • sázejte jak na estetické kvality, tak na pragmatické kvality, najděte rovnováhu • komunikujte použitelnost vašeho produktu • přátelte se s dobrými vizuálními designéry
 24. 24. Děkuji Vám za pozornost jakub.franc@sun.com

×