Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surgalt2015 toonii heleer

1,255 views

Published on

suryetei temtseh udurt

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Surgalt2015 toonii heleer

  1. 1. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН СҮРЬЕЭГИЙН ДИСПАНСЕРИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ ЭМЧ:Д.АДЪЯА Сүрьеэ өвчний түүх, тоо баримт
  2. 2. Түүх  Манай тооллоос өмнөх 4000-5000 жилийн тэртээ амьдарч байсан хүний шарилын нурууны ясанд сүрьеэгийн өвөрмөц өөрчлөлт илэрсэн.  Германы эрдэмтэн Роберт Кох 1882 онд сүрьеэгийн үүсгэгч микобактерийг нээж илрүүлсэн.  Сүрьеэгийн үүсгэгч савханцарыг нээсэн хүний нэрээр нь коккын савханцар гэж нэрлэдэг.  Жил бүрийн 3-р сарын 24-ний өдрийг Дэлхий нийтээр сүрьеэтэй тэмцэх өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсон.  ВЦЖ вакциныг анх Calmette, Guren нар сүрьеэгийн халдвартай үхэрнээс гаргаж авсан. 1921 оноос ВЦЖ вакцин хэрэглэж эхэлсэн.  Сүрьеэгийн эмчилгээг 70 жилийн өмнө нээсэн ч сүрьеэ өвчний тархалт, өвчлөл хэвээр, хүмүүс нас барсаар байна. 1882 оны 3-р сарын 24нд анх нээсэн.
  3. 3. Тооны хэлээр /Дэлхийд/  Дэлхийн нийт хүн амын 1/3 нь сүрьеэгийн халдвар аваад байна.  Сүрьеэгийн халдвар авсан 1000 хүнээс 10% нь сүрьеэгээр өвчилнө. Өвчилсөн 100 хүний 50 нь уушгины халдвартай хэлбэрийн сүрьеэгээр, 20% нь уушгины халдваргүй хэлбэрийн сүрьеэгээр, 30%нь уушгины бус эрхтэний сүрьеэгээр өвчилдөг.  ДЭМБ-ын тооцоолсноор жил бүр дэлхийд 9 сая хүн шинээр сүрьеэгээр өвчилж, 3сая орчим хүн нас барж байна.
  4. 4. Тооны хэлээр /Дэлхийд/  НДББ-ийн 37 орны сүрьеэгийн нийт тохиолдлын 95-с дээш хүвь нь Кампучи, Филлипин, Вьетнам, Хятад, Лаос, Шинэ Гвиней, Монгол зэрэг 7 оронд тохиолдож байна.  Сүрьеэгийн тохиолдлын 95% нь хөгжиж буй орнуудад тохиолддог.  Сүрьеэгийн нийт тохиолдлын 80%-ийг ид хөдөлмөрийн насныхан буюу 15-49 насны хүмүүс эзэлдэг.
  5. 5. 0 5 10 15 20 25 30 35 0-1 2--7 8--15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 0.41 3.1 6.5 30.4 24.3 16.9 10.5 4.5 3.3 % Ñ¿ðüåýòýé º â÷òí èé í àñí û àí ãèëàë (2008 î í )
  6. 6. Монгол улсад  Манай монгол улсад 3-6 сард сүрьеэгийн нийт тохиолдлын 60 орчим хувь нь оношлогддог .  Монгол улсын хүн амын нас баралтын 6-рт сүрьеэгийн нас баралт эзэлдэг.
  7. 7. Анхаарал тавьсанд баярлалаа Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

×