Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop belangen cafe voor toezichthouders

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Workshop belangen cafe voor toezichthouders

  1. 1. WORKSHOP BELANGEN CAFÉ VOOR TOEZICHTHOUDERS Een workshop voor toezichthouders van maatschappelijke instellingen Voor de juiste positie tussen publiek en privaat belang BELANGEN IN BALANS? EEN CO-CREATIE VAN FRITS PRINS-PRINSCS SASKIA VAN DER WERFF -CREATHOS
  2. 2. WAT IS EEN BELANGEN CAFÉ? Creathos BV Workshop Belangen Café voor toezichthouders r a s s e n d v e r a n d e r e n v a n d e n k p a t V e r Hoe doen we dat? • Beeld: Belangen op tafel • Methode Dialoog/World Café: Interactief, verdiepend, verhelderend, informeel, open • Houding: we begeleiden Café op zodanige wijze, dat alle deelnemers een volwaardige inbreng hebben • Proces: Stap 1: inventariseren van issues; Stap 2: inventariseren van betrokken belanghebbenden; Stap 3: uitvoeren Belangen Café (20100 mensen); Stap 4: Bespreken belangenkaart met de board 2 Wat heeft u aan een Belangen Café? • Doel: betrekken stakeholders bij uw instelling en het voorkomen van issue-escalatie • Resultaat: belangenkaart • Houding: Verplaatsen in het standpunt van de ander(en) • Praktische invulling Good Governance • Uitzicht op gedragen besluitvorming r o n e n In een Belangen Café komen stakeholders en toezichthouders bij elkaar om gezamenlijke en individuele belangen in kaart te brengen.
  3. 3. • Herkennen van (belanghebbenden bij) issues Kennis over reputatie management Kennis over de ethische onderbouwing van belangenafweging Inzicht in de gang van zaken in een Belangen Café Inzicht in de eigen positie als toezichthouder ten opzichte van belanghebbenden Het kunnen gebruiken van de belangenkaart ter ondersteuning van een afgewogen besluit V e r Na afloop Na afloop van de workshop heeft u een goed zicht op de gang van zaken in een Belangen Café . U weet wat uw rol is tijdens de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de terugkoppeling naar de belanghebbenden. Creathos BV Workshop Belangen Café voor toezichthouders 3 • • • • • r a s s e n d v e r a n d e r e n v a n d e n k p a t Resultaat van de workshop: r o n e n Voor wie? Deze workshop is zinvol voor toezichthouders van maatschappelijke, semi-publieke organisaties die een Belangen Café willen organiseren. De workshop introduceert de toezichthouder met principes van het Belangen Café .
  4. 4. r a s s e n d v e r a n d e r e n v a n d e n k p a t Kennismaking Wat is een Belangen Café Proces Belangen Café Inventariseren Issues en stakeholders De Belangenkaart Belangen in balans; ethische grondslag Afsluiting Creathos BV Workshop Belangen Café voor toezichthouders 4 V e r 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. r o n e n Programma Workshop Belangen Café
  5. 5. Ons aanbod voor de worskhop Belangen Café voor Toezichthouders Uw investering: €950,= excl btw *deze prijs is erop gebaseerd dat de workshop op uw locatie plaatsvindt Meer informatie via Creathos/Belangen Café Of neem direct contact met ons op via telefoon of email SASKIA VAN DER WERFF FRITS PRINS V O G E LW E G 1 1 5 1826 HK ALKMAAR 06-537 01 585 W W W. C R E A T H O S . N L I N F O @ C R E AT H O S . N L W W W. P R I N S C S . N L INFO@PRINSCS.NL Creathos BV Workshop Belangen Café voor Toezichthouders 5 V e r B E R E N KO O G 8 0 1822 BZ ALKMAAR 06-107 76 858 r a s s e n d v e r a n d e r e n v a n d e n k p a t *ochtend, middag of avond r o n e n Uw tijdsinvestering: 1 dagdeel

×