Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tr - leading social competence trainer

2,045 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tr - leading social competence trainer

 1. 1. Önde Gelen Sosyal Yetkinlik Eğitmeni
 2. 2. Sosyal Yetkinlik Tanımı “Sosyal yetkinlik kendisi ve çevresi ile (ideal bir şekilde) başa çıkma becerisidir.” Kendini tanıma – kendini ve çevreni yönetme İletişim – Motivasyon – Zihinsel Güç Özel hayatta mutluluk ve meslek hayatında başarı
 3. 3. Hakkında I Doğum Tarihi 26.08.1965 Yaşadığı şehir Viyana Evli Çocuğu yok Eğitim aldığı meslek: Özel birim polisi 1990 yılından bu yana aktif sosyal yetkinlik eğitmeni
 4. 4. Hakkında II 1990 yılında 50 Avusturya Schilling’i karşılığında ilk günlük seminerini vermiştir  2000 yılında “Die 12 NATURGESETZE zum ERFOLG®” isimli kitabını yayınlamıştır. Kitap çok satanlar arasında yerini almıştır. 2002 yılında sosyal becerilerin sürdürülebilir(!) şekilde geliştirilmesine yönelik “Adler Social Coaching ®” isimli yöntemi geliştirmiştir.
 5. 5. Hakkında III 2004 ile 2006 arasında Avrupa Birliği ve Avusturya Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte iki yılı aşkın bir süre boyunca 300 kişiyi inceleyerek gerçekleştirdiği bir araştırma “Adler Social Coaching” yönteminin gerçekten de ilk kez kişilik gelişiminde sürdürülebilir(!) sonuçlar yarattığını kanıtlamıştır. 2005 yılında “Die Adler‘sche Zielpyramide” isimli 2.kitabı yayınlanmıştır.
 6. 6. Hakkında IV 2007 yılında Avusturya Ticaret Odasının talebi üzerine Adler, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik “TOOLS for LIFE®” isimli bir program geliştirmiştir. Burada da yaklaşık 7.000 gencin katılımı ile yapılan çalışma sonucunda olağanüstü sonuçlar elde edilmiştir. 2009 yılında bir satış eğitimi olan “Tools for BEST®”, sistemini geliştirmiştir. Bu sayede daha önce imkansız olduğu düşünülmesine rağmen satış becerilerinde açık ve ölçülebilir gelişmeler elde edilmiştir.
 7. 7. Hakkında V 2010 yılında uluslararası alanda (Avusturya, Almanya, İsviçre, Slovenya, Polonya, İspanya, Slovakya) geliştirmiş olduğu metodun lisansını almaya ve özellikle de ABD’de uluslararası teknik makaleler yayınlamaya başlamıştır. 2012 yılında yayınlandığı tarihten bu yana Amazon’da sürekli olarak çok satanlar listesinde yer alan 3.kitabı “Schlüsselfaktor Sozialkompetenz”i yayınlamıştır.
 8. 8. Hakkında VI 27.08.2012 tarihinde Eric Adler Indianapolis/ABDde Avusturya’nın ilk ve Avrupa’nın 10. profesyonel konuşmacısı olarak “Certified Speaking Professionell”- madalyası verilmiştir. TV-Haberi
 9. 9. Hakkında VII Eric Adler bugün Avrupa’nın önde gelen sürdürülebilir kişilik gelişimi ve sosyal becerilerin optimizasyonu uzmanı olarak kabul edilmektedir. Şu ana kadar verdiği konferanslarda, koçluk programlarında, seminerlerde, atölye çalışmalarında ve eğitim programlarında yaklaşık 120.000 kişi ile çalışmıştır. Yüzlerce televizyon, radyo ve gazete haberi uluslararası alanda elde ettiği başarıdan bahsetmektedir.
 10. 10. Bilimsel Kadro Bilimsel yönetim ve kalite güvence: Univ.Prof. MMag. DDr. Dr. habil Bernhard F. Seyr Eğitim konusunda mahkeme yeminli bilirkişi ve Avrupa eğitim politikası el kitabının yazarı www.seyr.at Viyana Üniversitesi Prof. Dr. Gerhard Spitzer ve birçok psikolog, uzman akademisyen, eğitimciler ve eğitim bilimciler
 11. 11. Bazı Referanslar…
 12. 12. Bazı Referanslar…
 13. 13. Anahtar…“Bir kişi kendisiyle ne kadar iyi başedebiliyorsa o oranda memnun, dayanıklı,dengeli ve sağlıklı olur. Bir kişi çevresiylene kadar iyi baş edebiliyorsa o orandabaşarılı olur.”Bu Eric Adler’e göre kişisel memnuniyet vemesleki başarı için temel oluşturan sosyalyetkinliğe sahip bir kişiliğin tanımıdır.
 14. 14. Anahtar…“ADLER JAHRES COACHING®“ bütün Avrupa’dabenzersiz, herkesin gerekli olan yetkinlikleri çok azemek harcayarak çalışabileceği ve optimizeedebileceği bir metottur. Kolay, ölçülebilir,kanıtlanabilir ve de en önemlisi sürdürülebilirdir.Yetkinliklerinizi zirveye ulaştırana kadar.HERKES İÇİN ELİT BİLGİ!
 15. 15. ProblemBaşarılı bir yaşam sürdürebilmenin ve mutluolmanın anahtarını bulmak umuduyla bir çok insankitap okuyor, konferanslara ve seminerlere katılıyor.Ancak bu girişimlerin %99’u hayal kırıklığı ilesonuçlanıyor.Bu sorunsalın nedenlerini hızla sayabiliriz:
 16. 16. Problem Kişilik gelişimi alışkanlıkların gelişimidir ve alışkanlıklar ne kendiliğinden ne de birkaç gün içerisinde oluşmaz. Bu nedenle bir konferans, seminer ya da atölye çalışması bir işe yaramaz... çünkü transfer süresi çok kısadır ve katılımcı bu organizasyonun öncesinde ve sonrasında “yalnızdır”.
 17. 17. ProblemYeni bir yetkinlik edindiğimiz her seferinde bunu üçadımda yaparız: bilgi transferi (teori) – yapabilmeyiöğrenmek (uygulama) - YAPMAK. Sadece kişilikgelişiminde genel olarak ortadaki adım olan“yapabilmeyi öğrenmek” eksik kalır. Bir kitap, konferansveya bir seminer yardımıyla bilgi transferini almışolurum... ve sonra bana: “Şimdi eve git ve bunu böyleyap” derler. Bunun olması mümkün değildir. Hiçbirzaman yapabilmeyi öğrenmediğim bir şeyi nasılyapabilirim?
 18. 18. Problem Ayrıca kişilik gelişimi için sürekli bir kişisel tecrübe ve bunun için de destekleyici bir etki yaratan bir çevre gereklidir. Ancak insanların çoğu ne yazık ki onları yukarıya kaldırmak yerine aşağıya çeken bir çevrede yaşamaktadır. Bu nedenle insanlar konferans ve seminerlere katılırlar, kitaplar okurlar ve kendi yollarını ararlar… her organizasyon sonrasında büyülenmiş gibi olurlar, müthiş bilgiler edinirler ve güzel niyetlerle eve dönerler... ve 14 gün sonra her şey yine eskisi gibi olur...
 19. 19. Çözüm“ADLER JAHRES COACHING®” uzaktan eğitim, e-eğitimve kişisel e-posta koçluğunu sosyal kontrol ile bağlantılıhale getirmektedir.İçerik psikologlardan, eğitimcilerden ve eğitimbilimcilerden oluşan bir ekibin bir araya getirdiği vekişilik gelişimi alanında en çok kabul görmüş olan bilgibirikiminden oluşmakta ve Viyana Üniversitesindemilyonlarca yıldır geçerli olan doğa kanunları ilekıyaslanmıştır.
 20. 20. ÇözümDidaktik yapı (az ya da çok ön bilgiye sahipolmasından bağımsız olarak) herkesin bu eğitimialabilmesini ve bundan yararlanmasını sağlayacakşekilde tasarlanmıştır.Aktarma metotları oyuncu ve maceracı bir yapıyasahiptir, böylece eğitimde eğlence ağır basmaktadır.Bu elementlerin özel kombinasyonu ve kapsamlıeğitim içeriğinin özel bir şekilde hazırlanmasısayesinde…
 21. 21. Çözüm ...aylar boyunca her gün bir önceki bilgi üzerineyapılandırılmış olan yeni bir bilgi alacaksınız....her gün bilgilerinizin gerçek hayata yansımasınıuygulamalı olarak kendiniz ve çevreniz üzerindegözlemleyebilirsiniz....eğitim programının tamamı boyunca kişisel e-posta koçluğu sayesinde size özel olarak refakatedilecektir.
 22. 22. Çözüm...eğitim platformunda sizi destekleyen ve geliştirenbir çevre içerisinde yer alırsınız....sürekli olarak eğitimi sonuna kadar götürmenizisağlayacak yeterli bir motivasyon ile beslenirsiniz....ve böylece sürdürülebilir(!) bir şekildealışkanlıklarınızı ve böylece de kişiliğinizi geliştirerekgelecekte özel hayatınızda (daha) memnun vemeslek hayatınızda (daha) başarılı olursunuz.
 23. 23. Çözüm...bitirme sınavını başarılı bir şekilde geçtikten sonradiplomanızı alırsınız.“Social Competence in Leading“Eğitim alanında mahkeme yeminli bilirkişi Univ.Prof.MMag. DDr. Dr. habil Bernhard F. Seyr tarafındanonaylanmıştır.
 24. 24. ÇözümAyrıca “Adler Jahres Coaching’i” başarılı bir şekildetamamlayan katılımcılar “Circle of Honor”akabul edilirler. Burada üyeler birbirlerini sürekliolarak karşılıklı olarak ve uluslararası bir şekildedesteklemektedir.
 25. 25. ÇözümVE BUNLARIN HEPSİ ONLINE OLARAK! Bu yerdenve zamandan bağımsız, ucuz, hızlı, basit demektir…ve buna rağmen etkinliği kanıtlanmıştır.Çünkü “ADLER JAHRES COACHING®” 2002 yılındanberi son derece başarılı bir şekilde uluslararasıalanda uygulanmakta olan ve Avrupa’da benzeriolmayan bu eğitim Adler-Social-Coaching-metodunu baz almaktadır.
 26. 26. ÇözümBinlerce katılımcı kişilik gelişimine yönelik AdlerSocial Coaching – metodunu çoktan tamamlamış vebu sayede yaşam koşullarını ve mesleki durumlarınıkanıtlanabilir ve (kısmen belirleyici bir şekilde)sürdürülebilir olarak değiştirmişlerdir.10 yılı aşkın bir süredir Avrupa’nın en başarılı kişilikeğitimi şimdi online kurs şeklinde alınabilmektedir:“ADLER JAHRES COACHING®”
 27. 27. Aksiyon“ADLER JAHRES COACHING®” eğitim platformu30 EYLÜL 2013 tarihinde saat 12:00’de başlıyor.Katılım ücreti itibaren KDV dahil 597 Euro olup, bir30 Mayıs.
 28. 28. Aksiyon30 MAYıS 2013 SAAT 11:59’A KADAR ADLER JAHRESCOACHING’İ®SADECE 397 EURO’YA SATIN ALABİLİRSİNİZ!Hiçbir riskiniz yoktur, çünkü eğitim içerikleri 10 yılı aşkınbir süredir başarılı bir şekilde eğitimlerde aktarılmaktaolan içeriklerin birebir aynısıdır.
 29. 29. Kararınız

×