Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ürün Geliştirme Yaşam DöngüsüYönetim ÇözümleriSunan: Yücel Tepeköy     Çözüm Direktörü     BTG (Bilgi ve Teknolo...
Temel Sebep:Olgunlaşmamış Yazılım Geliştirme Hayat Süreci      Zayıf kalite – kalite kontrolden yoksun iyi tanımlanm...
Borland Hedefi Vizyonumuz: Yazılım geliştirme sürecini yönetilebilir, verimli ve tahmin edilebilir iş süreçlerine dönüşt...
Yazılım Başarım Optimizasyonu içinDetaylı Bir Strateji            Tasarım    Geliştirme           ...
Borland’ın Bugünkü ALM ÇözümüALM: Application Lifecycle Management –Yazılım Uygulama Geliştirme Hayat Döngüsü Yönetimi  ...
Veri Yönetim Çözümleri  •ER/Studio Data Architect                        •Delphi  •ER/Studio B...
Yazılım Geliştirme Süreci                             Test      Test          ...
Müşteriler Neden Borland ALM Çözümünü SeçiyorCopyright © 2007 Borland Software Corporation.  Confidential  8
Müşteriler Neden Borland ALMÇözümünü Seçiyor  1  Gereksinim Temelli Geliştirme  2  Takım Çalışması ve İletişim  3 ...
Gereksinim Temelli GeliştirmeGereksinim yönetimine harcanan her 1 $, bakım ve geliştirmemaliyetlerinde 40 $ tasarruf sağlı...
Takım Çalışması ve İletişimRollerin arasındaki boşlukları doldurur Borland ne sağlıyor                  ...
Kullanılabilirlilik ve UyarlanabilirlilikKurum içerisinde uyarlanabilirliliğin sağlanmasıBorland ne sağlıyor       ...
Açık Yazılım olduğu için (bağlayıcı veyatedarikçi bağımlısı değil)Sizin hedefiniz bizim hedefimizBorland ne sağlıyor   ...
ÜrünlerimizVeri YönetimiEmbarcadero ER/Studio, Performance Center, Rapid SQL, DBOptimizer, DBArtisan           ...
Tanımlama: Gereksinim Yönetimi   • Borland CaliberRM: genel, teknik, işlevsel ve    operasyonel gereksinimlerin detay...
Borland CaliberRM  •   Gereksinim Tanımlama  •   Gereksinim Yönetimi  •   İzlenebilirlik  •   Gereksinim Doküm...
CaliberRM – Gereksinim Tanımlama18 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |        ...
CaliberRM – Gereksinim Yönetimi19 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |         ...
CaliberRM – Gereksinim Yönetimi20 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |         ...
CaliberRM – Gereksinim Yönetimi21 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |         ...
CaliberRM – İzlenebilirlik22 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |           ...
CaliberRM – İzlenebilirlik23 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |           ...
Süreç Yönetimi veEkip Çalışması – Ürün Yönetimi(Konfigürasyon Yönetimi, Değişiklik Yönetimi, İş Akış Yönetimi) • Borland ...
Borland StarTeam  •   Versiyon Kontrol  •   Konfigürasyon Yönetimi  •   Değişiklik Yönetimi  •   İzlenebilirli...
Konfigürasyon YönetimiDURUM          Test          Kalite        Nihai(Promotion State)View  ...
İş Akışı Örnek: Hataların İş Akışı Dahilinde Ele Alınması     Birim Enteg. Sistem      test test  test    ...
StarTeam – Konfigürasyon Yönetimi28 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |        ...
StarTeam – Konfigürasyon Yönetimi29 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |        ...
StarTeam – Değişiklik Yönetimi30 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |         ...
StarTeam – Raporlama31 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |              ...
Entegrasyonlar – Eclipse32 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |            ...
Entegrasyonlar – Eclipse33 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |            ...
Entegrasyonlar – Visual Studio 200534 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |       ...
Entegrasyonlar – Visual Studio 200535 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |       ...
Entegrasyonlar – Visual Studio 200536 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |       ...
Tasarım: Modelleme ve Analiz   • Borland Together Teknolojileri: genel iş    gereksinimlerden yola çıkarak oluşturulm...
Borland Together  • UML Modelleme  • İzlenebilirlik  • LiveSource ile modelden kod üretimi ve kod model   senkronizas...
Together – UML Modelleme39 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |            ...
Together – İzlenebilirlik40 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |            ...
Together – LiveSource41 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |              ...
Together – Sürüm Kontrol42 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |            ...
Together – Dokümantasyon43 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |            ...
Together – Kalite Güvence44 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |            ...
Geliştirme: Uygulama   • Borland Geliştirme Ortamları [JBuilder, Delphi,    C++Builder]: çoklu platform uygulama geli...
Test Process – Testing StageTest Stages1.  General Test Stage2.  Regression Testing Set3.  Advanced Test Set4.  Functi...
Test Çözümleri  • Borland SilkCentral Test Manager       • Test Yönetimi       • Raporlama       • İzle...
Test Aşamaları•  Unit Test•  Entegrasyon Testi•  Performans Testi•  İşlevsel Testi•  Load Testi•  Tuning•  Performa...
SilkCentral – Gereksinim Kapsamı49 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |        ...
SilkCentral – Test Yönetimi50 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |           ...
SilkCentral – Raporlama51 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |             ...
SilkTest – Ana Ekran52 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |              ...
SilkTest – Kayıt Sonrası Oluşturulan Script53 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |   ...
SilkTest – Uygulama Penceresi Objelerini Tanıma54 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | ...
SilkTest – Kayıt Sırasında Verifikasyon Ekleme55 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | ...
SilkPerformer – Test Verisi Çeşitlendirme56 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |    ...
SilkPerformer – Sanal Kullanıcı ProfiliAyarları57 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | ...
SilkPerformer – Yük Ayarlama58 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |          ...
SilkPerformer – Aktif Test Kullanıcıları59 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |    ...
SilkPerformer – Uygulama Bileşenleri DurumTakibi60 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |...
SilkPerformer – Test Sonu Raporu61 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |        ...
SilkTest – Ana Ekran62 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |              ...
SilkTest – Kayıt Sonrası Oluşturulan Script63 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |   ...
SilkTest – Uygulama Penceresi Objelerini Tanıma64 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | ...
SilkTest – Kayıt Sırasında Verifikasyon Ekleme65 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | ...
SilkPerformer – Test Verisi Çeşitlendirme66 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |    ...
SilkPerformer – Sanal Kullanıcı ProfiliAyarları67 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | ...
SilkPerformer – Yük Ayarlama68 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |          ...
SilkPerformer – Aktif Test Kullanıcıları69 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |    ...
SilkPerformer – Uygulama Bileşenleri DurumTakibi70 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |...
SilkPerformer – Test Sonu Raporu71 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | |        ...
Kara Kutu’nun İçi                                   J2EE/.NET App Server        ...
Beauty of PurePath Technology                                     85,000 Objects   ...
Silk Performer + dynaTrace Diagnostics                      Agent                  ...
Architecture of dynaTrace Diagnostics                                Complex distributed a...
Top-Down Diagnosis                                Complex distributed and heterogenous  ...
Bottom-Up Diagnosis       Simulated and                   Complex distributed and heterogenous  ...
SilkPerformer Drill-Down into dynaTrace                                    Top-Down Dia...
TrueLog-Explorer Web-Page DiagnosticsCopyright © 2007 Borland Software Corporation.  Confidential  79
TrueLog-Explorer Failure Diagnostics     Click to Diagnose Failure in       dynaTrace DiagnosticsCopyright © 20...
Dashboard – Application Health                                          Real-Time...
Diagnose Transaction Performance                                          Diagno...
Monitor & Diagnose Transaction Performance                                    Diagnose...
Drill-Down into Application Tiers and Layers                                API: Diagnosin...
Done! We identified the Root-Cause                                   getSpecialOffers C...
Bottom-Up Diagnose Alerts & Exceptions Incidents show up in the   Notification View.Notifications can be sent to   ...
Identify Root-Cause of Transaction Alert                                 Navigate through ...
Identify Root-Cause of Transaction Alert    Context information  such as SQL statements   aid in Failure DiagnosisC...
a.   Çözüm alanı: Ürün Yönetimi       i.  Ürün Konfigürasyon Yönetimi       ii. Gereksinim Yönetimi  ...
BTG Gerçekleştirim (Altyapı Seviyesi)                               Entegrasyon   Yazılım...
BTG Gerçekleştirim (Kalite ve AltyapıSeviyesi)                          Entegrasyon   Yazılım G...
BTG Gerçekleştirim (Eğitim Seviyesi)                            Süreç     Eğitim     ...
Borland ALMYazılım Geliştirme Hayat Döngüsü      Tasarım     Geliştirme         Yönetim  Tanımlama   ...
Güç ve TecrübeninÜzerine Gelişim                         Yazılım Başarım             ...
Test Aşamaları•  Unit Test•  Entegrasyon Testi•  Performans Testi•  İşlevsel Testi•  Load Testi•  Tuning•  Performa...
Test Process   Master Test Plan                  Test Scenario               Testing Stag...
Test Process – Master Test PlanMaster Test Plan structure ((ANSI/IEEE Standard 829-1983 yapısı)1.  Test Plan Code2.  I...
Test Process – Testing StageTest Stages1.  General Test Stage2.  Regression Testing Set3.  Advanced Test Set4.  Functi...
Test Process – Testing Stage (cont.)Test Cycles   Unit  Integ. System   test  test  test   Test Cycle 1    ...
Benefit  • Getting started in 15 Minutes      • Out-of-the-Box Sensors      • Interactive Point-and-Click Cus...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) aralik 2010

520 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

0 btg - urun gelistirme yasam donugusu cozumleri (borland ve embarcadero) aralik 2010

 1. 1. Ürün Geliştirme Yaşam DöngüsüYönetim ÇözümleriSunan: Yücel Tepeköy Çözüm Direktörü BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu Ltd.)16 Aralık 2010
 2. 2. Temel Sebep:Olgunlaşmamış Yazılım Geliştirme Hayat Süreci Zayıf kalite – kalite kontrolden yoksun iyi tanımlanmamış gereksinimler • Proje başarısızlıklarında en önemli 3 neden gereksinimlerin kötü yazılması ile ilgili • Yeniden yapılan iş (rework) eforunun %82’si gereksinim hatalarından kaynaklanıyor Karmaşıklık - Kompleksite Değişimin etkin olarak yönetilememesi • Kullanıcıların üçte biri IT süreçlerinin kritik düzenlemeler ile ilgilenmediğini söylüyor • Kullanıcıların dörtte üçü yeni projeleri ya da önemli değişiklik isteklerini takip edecek sistematik bir yaklaşımları olmadığını söylüyor Kalite halen sonradan düşünülüyor • Ortalama bir kurum toplam eforun %30-40’ını yeniden yapılan işlere harcıyor. • Hataların çoğu test/üretim aşamasında ortaya çıkartılıyor = düzeltmek 50-100 kat daha pahalı 1980 1990 2000 2010 Zaman Confidential 4
 3. 3. Borland Hedefi Vizyonumuz: Yazılım geliştirme sürecini yönetilebilir, verimli ve tahmin edilebilir iş süreçlerine dönüştürmek • BT Yönetimi Güvenilirliliğini arttırmak • Yazılımdan elde edilen katma değerin maksimum seviyeye çıkarılması Bunu da Açık (―Open”) bir Uygulama Yönetim Hayat Döngüsü (Open ALM) çözümleri ile sağlıyoruz – bu teknoloji ve hizmetler ile sizlerin süreçlerine, araçlarına ve platformlarına gerçek anlamda uyarlanabilirlilik sağlıyoruz. Confidential 4
 4. 4. Yazılım Başarım Optimizasyonu içinDetaylı Bir Strateji Tasarım Geliştirme Yönetim Tanımlama Test Konuşlandırma Confidential
 5. 5. Borland’ın Bugünkü ALM ÇözümüALM: Application Lifecycle Management –Yazılım Uygulama Geliştirme Hayat Döngüsü Yönetimi Rapid SQL Together ® JBuilder ® ER/Studio Delphi™ C++Builder™ Tasarım Geliştirme StarTeam® Silk Ürün Ailesi CaliberRM™ Yönetim Tanımlama Test Visibroker (CORBA), Interbase, DBArtisan Konuşlandırma Confidential
 6. 6. Veri Yönetim Çözümleri •ER/Studio Data Architect •Delphi •ER/Studio Business Architect •C++ Builder •ER/Studio Software Architect •JBuilder •ER/Studio Repository •Delphi Prism •ER/Studio Portal •Delphi for PHP •Meta Wizard •3rdRail •J Optimizer Mimari Uygulama Geliştirme •DBArtisan Workbench Veritabanı Veritabanı •Rapid SQL and/or Rapid •Change Manager SQL Developer •DB Optimizer Yönetimi Geliştirme •Change Manager •Performance Center •DB Optimizer •ER/Studio Data Architect •ER/Studio Viewer •ER Portal6 Confidential 3/4/2
 7. 7. Yazılım Geliştirme Süreci Test Test İhtiyaçları Senaryoları Doğrulama İş Kullanıcı İşlevsel Model Geliştirme / Unit Entegrasyon İhtiyaçları İhtiyaçları İhtiyaçları / Tasarım Kodlama Test Testleri Yazılım İsterleri Nihai Ürün Use Cases Spesifikasyonu (SRS) BAKIM SÜRECİ Proje Planı • Değişiklik İstekleri • Hata Bildirimleri • Yeni Eklemeler (temel/küçük • Yardım MasasıCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 7
 8. 8. Müşteriler Neden Borland ALM Çözümünü SeçiyorCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 8
 9. 9. Müşteriler Neden Borland ALMÇözümünü Seçiyor 1 Gereksinim Temelli Geliştirme 2 Takım Çalışması ve İletişim 3 Kullanılabilirlilik ve Uyarlanabilirlilik Açık Yazılım olduğu için (bağlayıcı 4 veya tedarikçi bağımlısı değil) Confidential
 10. 10. Gereksinim Temelli GeliştirmeGereksinim yönetimine harcanan her 1 $, bakım ve geliştirmemaliyetlerinde 40 $ tasarruf sağlıyor. Borland ne sağlıyor Müşteri için Katma Değeri Proje Yönetimi, Proje Öngörüsü, Geliştirme ekibinin tümünde ne yapılması Nesne Modellemesi, SCM, IDE ve gerektiğine dair ortak anlayış. Böylece Test Yönetimi teknolojileriyle kolay hataları erkenden tespit edebilmek ve entegrasyon bunları düzeltme maliyetlerinde düşüş. Dağıtık geliştirme ortamlarına uygun Çok geniş ve dağıtık ekiplerde etkili kurumsal sınıf mimarisi koordinasyon ve işbirliği Değişen iş gereksinimlerini yönetmek Değişimin etkisini hızlı bir şekilde için entegre etki analizi değerlendirme ve daha hızlı karar alma Gereksinimler Analiz ve Dizayn Kodlama Kalite Borland gereksinim tanımlama Geliştirme Testleri Kabul Kaldıracı aşamasını %50´den fazla 50% Testleri Üretim sıkıştırmamızı ve gereksinimlerin 40-100x 30-70x yeniden kullanımını %60´ın üzerine 15-40x 10x Ürünü İyileştirme çıkarmamızı sağladı. 3-6x 1x Confidential
 11. 11. Takım Çalışması ve İletişimRollerin arasındaki boşlukları doldurur Borland ne sağlıyor Müşteri için Katma Değeri Dağıtık ve uzak ekipler arasında Disiplinli geliştirme sürecinin iş süreci ve iletişimi yerleştirilmesi ve aynı zamanda pazara erişim süresinin hızlandırılması Uygulama geliştirmenin Öngörülebilir, tekrarlanabilir bir yazılım izlenebilmesi ve kontrolü teslimat süreci Ürün seviyesinde entegrasyonla Mevcut altyapınıza göre özelleştirilmiş ve üretilen yapıların değişiminin entegre edilmiş, sizin kendi yazılım otomasyonu geliştirme sürecinizi yansıtan çözümler oluşturabilme Modelleme Geliştirme Borland StarTeam uygulamasını 165 üstü kişiden oluşan bir geliştirme organizasyonunda gerçekleştirdik. Böylece ve Analiz Süreç Yönetimi ve konfigürasyon yönetim süresinde %50, kodlama Gereksinim İşbirliği Performans Analizi süresinde %10 ve uygulama build süresinde %18´lik Yönetimi tasarruf sağladık. Konuşlandırma Lucent Technologies Yönetimi Confidential
 12. 12. Kullanılabilirlilik ve UyarlanabilirlilikKurum içerisinde uyarlanabilirliliğin sağlanmasıBorland ne sağlıyor Müşteri için Katma DeğeriKullanılabilirliği dünyaca geniş kabul Hızlandırılmış uyarlama, ve bunungörmüş pazar lideri araç tasarımları sonucunda müşteri için zaman maliyet kazancıRol bazlı çözümleri—rollerin geliştirmeaşamalarının birden fazlasını Bir işin birden kere yapılmasının en azakapsadığını öngörmesi indirilmesi suretiyle son kullanıcı üretkenliğinin arttırılmasıGereksinim, modelleme, geliştirme vetest aşamaları arasında sıkı Gelişkin kalite ve kontrol sayesinde dahaentegrasyon hızlı bir geliştirme süreci JBuilder Together A Fortune 500 networking communications firm deployed Borland’s ALM solution to 100 person development team, saving over $4 million per year, increasing productivity by over 33% and realizing Caliber StarTeam a payback on investment in nearly 2 months. Consynity Confidential
 13. 13. Açık Yazılım olduğu için (bağlayıcı veyatedarikçi bağımlısı değil)Sizin hedefiniz bizim hedefimizBorland ne sağlıyor Müşteri için Katma DeğeriÇoklu platform desteği Borland çözümlerinin uyarlanmasındaGeliştirme—Windows, Unix daha düşürülmüş maliyet ve daha azKonuşlandırma—Java, .NET, Mobil uyarlama zahmetiMiddleware—CORBA, COM Araçların uyarlanmasında minimumVeritabanı—Oracle, DB2, Sybase düzeyde organizasyon değişimiMevcut gereksinimler, kod, modellerinkolayca kullanımı, birçok platformda Mevcut bilgi ve birikimin korunmasıkullanılabilirlilik Geliştirme ortamından fayda sağlamakServis/Hizmetlere bağımlı bırakmama için belirli bir platforma bağlı olunmaması Gizli maliyetlerin olmaması Borland remains standards-compliant and technology- agnostic, the veritable Switzerland of the software development world IDC Confidential
 14. 14. ÜrünlerimizVeri YönetimiEmbarcadero ER/Studio, Performance Center, Rapid SQL, DBOptimizer, DBArtisan KodlamaAnaliz Tasarım Test/Kalite Güvence Konuşlandırma OperasyonGereksinim Borland JBuilderTanımlama ve İş Süreçleri ,Yönetimi Borland Delphi Veritabanı, UML Borland SilkCentral Borland SilkPerformerBorland CaliberRDM Borland C++Builder Modelleme Borland SilkTest Diagnostics Borland RAD Studio Borland Together Borland SilkPerformer Visibroker (CORBA) Borland RAD Embarcadero Diagnostics Amdosoft OCT / B4 ER/Studio ,ü,üPHP Interbase Embarcadero Shunra VE RapidSQLKonfigürasyon ve Değişiklik YönetimiBorland StarTeamResmi CCMI Eğitim, Danışmanlık ve Sertifikasyon Hizmetleri - İleri Düzey Süreç Eğitim ve Danışmanlığı15 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 15. 15. Tanımlama: Gereksinim Yönetimi • Borland CaliberRM: genel, teknik, işlevsel ve operasyonel gereksinimlerin detaylı ve doğru bir şekilde gösterimi • İş gereksinimleri, yazılım geliştiren takım ve tüm operasyon arasında ki boşluğa yönelik köprü oluşturma işlevini görür. • Gereksinimlerin yönetiminin otomatik olarak yapılmasını sağlayan bağımsız bir süreçtir. • İş gereksinimlerin değiştirilmesinin tüm süreçte ki etkisinin analizini ortaya koyan ve böylece değişiklikleri sürece kolayca entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Confidential
 16. 16. Borland CaliberRM • Gereksinim Tanımlama • Gereksinim Yönetimi • İzlenebilirlik • Gereksinim Dokümanlarının (SRS) Oluşturulması • SPC EstimatePro Tahminleme Aracı17 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 17. 17. CaliberRM – Gereksinim Tanımlama18 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 18. 18. CaliberRM – Gereksinim Yönetimi19 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 19. 19. CaliberRM – Gereksinim Yönetimi20 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 20. 20. CaliberRM – Gereksinim Yönetimi21 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 21. 21. CaliberRM – İzlenebilirlik22 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 22. 22. CaliberRM – İzlenebilirlik23 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 23. 23. Süreç Yönetimi veEkip Çalışması – Ürün Yönetimi(Konfigürasyon Yönetimi, Değişiklik Yönetimi, İş Akış Yönetimi) • Borland StarTeam: dağıtık ortamlar için ekip çalışmasına dayalı, süreç bazlı bir altyapı • Proje takımının bilgileri paylaşabilmesi, uyumlu bir şekilde çalışabilmesi ve tüm bu sürecin kontrol edilebilmesi için ortak bir havuz oluşturulur. • Tüm proje hayat döngüsünün takip edilebilirliği ve kontrol edilebilirliğini arttırılması için takımlar arasında özelleştirilebilir bir iş akış süreci geliştirilir. • Verimli bir bilgi yönetimi ve gereksinimlerin daha net ortaya konulabilmesi için bir ana iletişim merkezi oluşturulur. Confidential
 24. 24. Borland StarTeam • Versiyon Kontrol • Konfigürasyon Yönetimi • Değişiklik Yönetimi • İzlenebilirlik25 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 25. 25. Konfigürasyon YönetimiDURUM Test Kalite Nihai(Promotion State)View ABC Program ABC Program ABC ProgramLabel v1.0 Build 1001 v1.0 Build 1002 v1.0 Build 1003Revision Finans Finans İdariLabel Modülü 1.0 Modülü 1.1 Modül 1.0 • Dosyalar Birim A B C D • Değişiklikler Nesneler • İhtiyaçlar • Proje Adımları 1.0 1.0 1.0 1.0 •Tartışmalar 1.1 1.3 1.6 1.3 1.2 1.7 1.21 1.7 Confidential
 26. 26. İş Akışı Örnek: Hataların İş Akışı Dahilinde Ele Alınması Birim Enteg. Sistem test test test Test Döngüsü 1 Hatalar Değerlendirilen Hata atanır. Test başarısız. 2.İnceleme-0.Giriş 1.Yeni Hata 3.Analiz 4. Analiz Onayı 5. Uygulama Atama Yetersiz/İlgisiz 6.Test Hata Bildirimi Test 99.b Yetersiz onaylanmadı. Arşiv-Kapandı Gerçekleştirme Geri onaylanmadı. Çevrildi 7. Uygulama Hata sahibini Onay bilgilendir. Hata sahibini bilgilendir. Konfigürasyon 8. Konfig güncelle. Oluşturma Hata sahibini 99.a Düzeltilen bilgilendir. Arşiv-Kapandı Confidential
 27. 27. StarTeam – Konfigürasyon Yönetimi28 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 28. 28. StarTeam – Konfigürasyon Yönetimi29 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 29. 29. StarTeam – Değişiklik Yönetimi30 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 30. 30. StarTeam – Raporlama31 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 31. 31. Entegrasyonlar – Eclipse32 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 32. 32. Entegrasyonlar – Eclipse33 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 33. 33. Entegrasyonlar – Visual Studio 200534 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 34. 34. Entegrasyonlar – Visual Studio 200535 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 35. 35. Entegrasyonlar – Visual Studio 200536 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 36. 36. Tasarım: Modelleme ve Analiz • Borland Together Teknolojileri: genel iş gereksinimlerden yola çıkarak oluşturulmuş teknik mimarinin görsel belirtimi ve konfigürasyonu • UML Modelleme • Değişikliklere hızlı cevap verecek mimari yapılara ve metodolojilere uyum sağlar. • Tasarı kalıplarının, tasarım çıtalarının (framework) ve mimarilerinin tekrarlanabilir kullanımını sağlama başarısı • Audit ve metric kullanarak uygulama geliştirme boyunca nitelik standartlarını ölçmenizi sağlar. Confidential
 37. 37. Borland Together • UML Modelleme • İzlenebilirlik • LiveSource ile modelden kod üretimi ve kod model senkronizasyonu • Statik Kod Analizi • İş Süreçlerinin Modellenmesi • MDA38 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 38. 38. Together – UML Modelleme39 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 39. 39. Together – İzlenebilirlik40 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 40. 40. Together – LiveSource41 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 41. 41. Together – Sürüm Kontrol42 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 42. 42. Together – Dokümantasyon43 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 43. 43. Together – Kalite Güvence44 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 44. 44. Geliştirme: Uygulama • Borland Geliştirme Ortamları [JBuilder, Delphi, C++Builder]: çoklu platform uygulama geliştirme ortamlar • Tekrar eden işlerin otomatikleştirilmesi suretiyle kişisel verimliliği arttırır. • Hızlı yazılım geliştirme döngüsünü destekleyerek takım verimliliğini arttırır. • J2EE ve .NET beraber geliştirildiği ortamlarda ki karışıklığın üstesinden gelir. Confidential
 45. 45. Test Process – Testing StageTest Stages1. General Test Stage2. Regression Testing Set3. Advanced Test Set4. Functional Test Set Confidential
 46. 46. Test Çözümleri • Borland SilkCentral Test Manager • Test Yönetimi • Raporlama • İzlenebilirlik • Borland SilkTest • İşlevsel Otomatik Yazılım Testleri • Borland SilkPerformer • Stres/Yük Testleri47 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 47. 47. Test Aşamaları• Unit Test• Entegrasyon Testi• Performans Testi• İşlevsel Testi• Load Testi• Tuning• Performans Yönetim Testi Confidential
 48. 48. SilkCentral – Gereksinim Kapsamı49 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 49. 49. SilkCentral – Test Yönetimi50 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 50. 50. SilkCentral – Raporlama51 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 51. 51. SilkTest – Ana Ekran52 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 52. 52. SilkTest – Kayıt Sonrası Oluşturulan Script53 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 53. 53. SilkTest – Uygulama Penceresi Objelerini Tanıma54 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 54. 54. SilkTest – Kayıt Sırasında Verifikasyon Ekleme55 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 55. 55. SilkPerformer – Test Verisi Çeşitlendirme56 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 56. 56. SilkPerformer – Sanal Kullanıcı ProfiliAyarları57 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 57. 57. SilkPerformer – Yük Ayarlama58 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 58. 58. SilkPerformer – Aktif Test Kullanıcıları59 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 59. 59. SilkPerformer – Uygulama Bileşenleri DurumTakibi60 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 60. 60. SilkPerformer – Test Sonu Raporu61 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 61. 61. SilkTest – Ana Ekran62 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 62. 62. SilkTest – Kayıt Sonrası Oluşturulan Script63 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 63. 63. SilkTest – Uygulama Penceresi Objelerini Tanıma64 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 64. 64. SilkTest – Kayıt Sırasında Verifikasyon Ekleme65 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 65. 65. SilkPerformer – Test Verisi Çeşitlendirme66 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 66. 66. SilkPerformer – Sanal Kullanıcı ProfiliAyarları67 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 67. 67. SilkPerformer – Yük Ayarlama68 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 68. 68. SilkPerformer – Aktif Test Kullanıcıları69 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 69. 69. SilkPerformer – Uygulama Bileşenleri DurumTakibi70 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 70. 70. SilkPerformer – Test Sonu Raporu71 Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved. | | Confidential 4
 71. 71. Kara Kutu’nun İçi J2EE/.NET App Server GUI logic (JSP, ASP) Lookup (JNDI) Remote call (RMI, SOAP, ...)SilkPerformer Component Code-level diagnostics SAM (EJB, .NET) .NET) • - SQL (JDBC, ODBC)Application ServerMonitoring Interface DBCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 72
 72. 72. Beauty of PurePath Technology 85,000 Objects over SOA calls 163 Calls to Memory (19 sec) Database Leak (24 sec) Web/RIA/RC Java .NET Legacy CICS Context MQ log messages, exceptions, method arguments, … DBMS EAI SOA "Transfer Funds“ Transaction is 68 sec slow Synchronization dynaTrace issue (15 sec) PurePath Poor Component Performance (10 sec)Copyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 73
 73. 73. Silk Performer + dynaTrace Diagnostics Agent Health Control Application TrueLogMulti-Machine Controller SAM (MMC) Agents ServerCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 74
 74. 74. Architecture of dynaTrace Diagnostics Complex distributed and heterogenous Simulated and Software Application real end-users Java/J2EE Server .NET Server Database Sensor Problem PurePath Diagnostics Agent Web Servers Application Servers Data Center Web Servers Application Servers Data Center Web Servers Application Servers Data Center AppServ1@192.200.1.12:1 AppServ1@192.200.1.12:1 WebServ@HOSTXY:1 AppServ1@192.200.1.12:1 WebServ@HOSTXY:1 WebServ@HOSTXY:1 GoSpaceFrontend@... GoSpaceFrontend@... GoSpaceFrontend@... Backoffice WebServ@HOSTXY:2 Backoffice WebServ@HOSTXY:2 Backoffice Diagnostics WebServ@HOSTXY:2 AppServ3@192.33.2.9:1 AppServ3@192.33.2.9:1 AppServ3@192.33.2.9:1 Worker@192.33.2.12:1 Worker@192.33.2.12:1 Worker@192.33.2.12:1 Diagnostics Client ServerCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 75
 75. 75. Top-Down Diagnosis Complex distributed and heterogenous Simulated and Software Application real end-users Java/J2EE Server .NET Server DatabaseLogin Search Problem Accounttransaction Too many SQL statementsCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 76
 76. 76. Bottom-Up Diagnosis Simulated and Complex distributed and heterogenous real end-users Software Application Java SE/EE Server .NET Server DatabaseLogin Search Exception Account transactionCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 77
 77. 77. SilkPerformer Drill-Down into dynaTrace Top-Down Diagnostics: diagnose the root-cause of performance problemsCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 78
 78. 78. TrueLog-Explorer Web-Page DiagnosticsCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 79
 79. 79. TrueLog-Explorer Failure Diagnostics Click to Diagnose Failure in dynaTrace DiagnosticsCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 80
 80. 80. Dashboard – Application Health Real-Time Layer Breakdown Real-Time View of Distributed ApplicationCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 81
 81. 81. Diagnose Transaction Performance Diagnosing Web Page performance: The "menu.do" Page is the slowest one The "menu.do" Page exceeded the configured threshold.Copyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 82
 82. 82. Monitor & Diagnose Transaction Performance Diagnose the "menu.do" page in the API Diagnosis ViewCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 83
 83. 83. Drill-Down into Application Tiers and Layers API: Diagnosing EJB as major contributor Further Drill-Down into EJB Diagnosis ViewCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 84
 84. 84. Done! We identified the Root-Cause getSpecialOffers Call on Session Bean is major contributor to "Choose your trip" Web Page (menu.do servlet)Copyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 85
 85. 85. Bottom-Up Diagnose Alerts & Exceptions Incidents show up in the Notification View.Notifications can be sent to Want to know what EMS systems as well caused the notification? (e.g. Tivoli, BMC, CA, …) Simply drill-down into the PurePath that caused this incident Copyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 86
 86. 86. Identify Root-Cause of Transaction Alert Navigate through major performance contributors Reconstruct causality major contributors in PurePathCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 87
 87. 87. Identify Root-Cause of Transaction Alert Context information such as SQL statements aid in Failure DiagnosisCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 88
 88. 88. a. Çözüm alanı: Ürün Yönetimi i. Ürün Konfigürasyon Yönetimi ii. Gereksinim Yönetimi iii. Test Yönetimi Test Yaşam döngüsü yönetimi Otomatik Test Yük ve Performans Test Çözümleri b. Çözüm alanı: Veri Yönetimi i. Veri Modelleme Yönetimi (Veri, İş Süreci, Uygulama) ii. Veritabanı geliştirme ve optimizasyon çözümü iii. Veritabanı Merkezi Yönetimi iv. Veritabanı Performans Yönetimi c. Çözüm alanı: Süreç Yönetimi i. Süreç uygulama danışmanlığı ii. Test ve Performans Yönetimi (test laboratuarı oluşturulması) d. Çözüm alanı: ITIL Çözümleri i. Servis Masası Yönetim Çözümleri89 | Copyright © 2006 Borland Software Corporation. All rights reserved.Yönetimi 4 ii. IT Servis | Confidential
 89. 89. BTG Gerçekleştirim (Altyapı Seviyesi) Entegrasyon Yazılım Geliştirme / BT Servis Yönetimi Altyapısı (BPM/ Analiz Altyapısı Test Altyapısı Altyapısı (ITIL) SOA / Job (CMMI) Scheduling) Yazılım/Ürün Geliştirme ve Konfigürasyon Altyapısı (CMMI tabanlı kalite yönetim gereksinimleri) Gereksinim Yönetimi, Tanımlama / Prototipleme Modelleme Geliştirme ve Konfigürasyon Oluşturma Altyapısı Değişiklik Yönetim Altyapısı Yazılım Kalite Süreç Grubu BT Servis Yönetimi Altyapısı (ITIL tabanlı kalite yönetim gereksinimleri) Gereklilikler için Denetim (gap analiz) yapılması Hem iç müşteri hem servis sağlayıcılar hem de nihai müşteri için IT servis yönetiminin ITIL diliyle gerçekleştirimi Servis Destek (hali hazırda kurulu olmayan süreçler için) Servis Masası, Vaka Yönetimi, Problem Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Değişiklik Yönetimi Servis Sunumu Availability ve Kapasite Yönetimi Envanter Yönetimi90 Confidential
 90. 90. BTG Gerçekleştirim (Kalite ve AltyapıSeviyesi) Entegrasyon Yazılım Geliştirme / Operasyon Altyapısı Altyapısı (BPM/ Test Altyapısı (IEEE Analiz Altyapısı (ITIL) SOA / Job std) (CMMI) Scheduling) Entegrasyon Altyapısı (Scheduling) İş Tanımlamalarının merkezi olarak kontrol ve planlaması için batch/scheduling altyapısının kurulması Test Altyapısı (IEEE test yönetim gereksinimleri) Test altyapısının kurulması Test laboratuarının kurulması ve işletilmesi Test grubunun IEEE test yönetim süreçlerinin oluşturulması Analiz ve tasarım denetimi Kod denetimi Regresyon ve Performans Test91 Confidential
 91. 91. BTG Gerçekleştirim (Eğitim Seviyesi) Süreç Eğitim Çalıştay Uygulama Eğitim (ortak bilinçlendirme) Süreç Eğitimleri •CMMI • ITIL Çalıştay •Ürün geliştirme aşaması CMMI tabanlı süreç çalıştayları • BT operasyon aşaması ITIL tabanlı süreç çalıştayları Süreç Uygulama • Süreç Tanımlamaları (CMMI, ITIL)92 Confidential
 92. 92. Borland ALMYazılım Geliştirme Hayat Döngüsü Tasarım Geliştirme Yönetim Tanımlama Test Konuşlandırma
 93. 93. Güç ve TecrübeninÜzerine Gelişim Yazılım Başarım Optimizasyonu Yönetilebilir Bir İş Süreci ileİş için Katma Değeri Kurumsal Üretkenlik Yazılım Uygulama Geliştirme Hayat Döngüsü Yönetimi (ALM) Çoklu Rolleri Kapsayan Ekip Üretkenliği Geliştirme Ortamları Kişisel Geliştirici Üretkenliği Yazılım Başarım Gelişimi Confidential
 94. 94. Test Aşamaları• Unit Test• Entegrasyon Testi• Performans Testi• İşlevsel Testi• Load Testi• Tuning• Performans Yönetim Testi Confidential
 95. 95. Test Process Master Test Plan Test Scenario Testing Stage• Proje anlatılır. • Master Test Planı kapsamında • Seviyeler bazında - üst düzey (genel• Projede yer alan modüller anlatılır. belirlenen test komponentleri ve test çalışabilirlilik) test setlerinden, ayrıntılı• Nelerin test edileceği ve nasıl test türleri bazında test senaryoları (test düzey test testlerine kadar değişikedileceği anlatılır case)’ler yazılır. kademelerde test set’leri hazırlanır.• Temel komponentler üzerinde • İşlevsel ve işlevsel olmayan test • Hataların ele alınması ile ilgili işişlevsel ve işlevsel olmayan testler senaryoları yazılır. akışıbelirlenir.• Hatalar nasıl ele alınır.• Test gerçekleştirme (test lab)’ınınnasıl kurulacağı anlatılır.• v.b.Temel İSTER belirleme seviyesi Confidential
 96. 96. Test Process – Master Test PlanMaster Test Plan structure ((ANSI/IEEE Standard 829-1983 yapısı)1. Test Plan Code2. Introduction3. Test Units4. What will be tested5. What will not be tested6. Approach7. Unit success criteria8. Test stop criteria and requirements for re-starting the testing9. Test Outputs10. Test Work Tasks Confidential
 97. 97. Test Process – Testing StageTest Stages1. General Test Stage2. Regression Testing Set3. Advanced Test Set4. Functional Test Set Confidential
 98. 98. Test Process – Testing Stage (cont.)Test Cycles Unit Integ. System test test test Test Cycle 1 Regres. Integ. System test test test Test Cycle 2 Test Cycle 3 Test Cycle ‘n’ Confidential
 99. 99. Benefit • Getting started in 15 Minutes • Out-of-the-Box Sensors • Interactive Point-and-Click Custom Sensor Configuration: „Exactly the metrics we need!― • PurePath Technology for Problem-Reconstruction • Causality: Call-Chain along the PurePath • Context information: Logger, Exceptions, Input-Values • Thresholds: threshold violation triggers capture of whole business-transaction • Works across multiple JVMs • Least Overhead in Load Test and Production Scenarios • Activate/deactivate Sensors at runtime • Selective diagnosis of certain business-transactions • Real-Time processing in Diagnostics Server to offload application • Realtime and Offline Diagnosis • Developers reconstruct production & QA problems • Rich-ClientCopyright © 2007 Borland Software Corporation. Confidential 100

×