Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De afvalberg om je schouder - Italian Coffee Handbags

345 views

Published on

Geen afvalstroom zo gek
of ontwerpers maken er
een tassen lijn van. Waarom
kiezen zoveel tassenontwerpers
voor afgedankt
materiaal? En gaan ze
hiermee de wereld redden?

Het lijkt wel alsof er geen week voorbijgaat of de
ecoblogs berichten over weer een nieuw afvalmateriaal
dat door designers is omgetoverd tot hippe
draagtas. Het is een aanhoudende trend waarbij de
tassenontwerpers steeds vaker kiezen voor industriële
of anderszins ruige afvalmaterialen. Zo won
het Nederlandse bedrijf Kazmok onlangs een Red
Dot Design Award voor hun lijn van stijlvolle, klassiek
vormgegeven en robuust ogende aktetassen en
koffers gemaakt van industriële transportbanden.
Als de Kazmok-tassen niet helemaal bij je smaak
passen, kun je als hippe, milieubewuste consument
ook kiezen voor een tas gemaakt van afgedankte
brandweerslangen, banners, vrachtwagenzeilen,
legertenten, mannenpakken, parachutes, autogordels,
fietsbanden, autobanden, dekens, plastic
zakken, bankstellen, scheepszeilen of rijstzakken.
Bij de meeste aanbieders kun je naast verschillende
modellen tassen ook portemonnees, riemen en
hoesjes voor mobieltjes en iPads kopen.

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De afvalberg om je schouder - Italian Coffee Handbags

  1. 1. Milieubijdrage Heleen Willemsen is freelance journalist en adviseur op het gebied van ecodesignGeen afvalstroom zo gek pelijk verantwoord ondernemen is enorm populair. dus wat hoog gegrepen. Wat Elvis & Kresse en al dieof ontwerpers maken er En de mogelijkheden van gerecycled materiaal zijn natuurlijk beperkt. Een tas is een makkelijk item andere ontwerpers van recycle-tassen natuurlijk wél doen is grondstoffen voor nieuwe tassen uitsparen.een tassenlijn van. Waarom om iets van te maken en het is zichtbaar op straat.’ Een tas is dus een lekker makkelijk en opvallend Palletskiezen zoveel tassen- product om afvalmateriaal in te verwerken. Toch Siem Haffmans is nuchterder over de milieueffectenontwerpers voor afgedankt hebben veel van de ontwerpers achter de tassenla- bels ook grote milieuambities met hun producten. van zijn eigen Ragbags en andere tassen uit gerecy- cled materiaal: ‘Het milieueffect is relatief beperkt.materiaal? En gaan ze Zo is de missie van het Britse bedrijf Elvis & Kresse, Een tas is meer een symboolproduct, een communi-hiermee de wereld redden? dat prachtige tassen van brandweerslangen maakt: ‘De wereld verlossen van afval’. Het valt echter te catieding. Het draagt bij aan het bewustzijn over duurzaamheid, maar je zal er de wereld niet mee betwisten of je de wereld van afval kunt verlossen redden. Wij recyclen per tas misschien vijfhonderd door het in een product te verwerken. Elvis & Kresse gram kunststof en het aantal tassen is niet zo groot.Het lijkt wel alsof er geen week voorbijgaat of de zorgt ervoor dat de afgedankte brandweerslangen Je kan beter pallets van gerecycled materiaalecoblogs berichten over weer een nieuw afval- niet op de afvalhoop of in de afvalverbranding maken, daar worden er honderden miljoenen vanmateriaal dat door designers is omgetoverd tot hippe belanden. In plaats daarvan wordt het afval in de gemaakt. Maar mensen vinden gerecyclede palletsdraagtas. Het is een aanhoudende trend waarbij de vorm van tassen de wereld overgevlogen naar hippe nou eenmaal minder interessant.’tassenontwerpers steeds vaker kiezen voor indus- design- en kledingwinkels, om daarna een paar jaar Misschien is dat wel een mooie nieuwe uitdagingtriële of anderszins ruige afvalmaterialen. Zo won op iemands schouder rondgedragen te worden. waar de ontwerpers van recycletassen hun creativi-het Nederlandse bedrijf Kazmok onlangs een Red Uiteindelijk gaat ook de tas een keer kapot, waarna teit en milieubewustzijn op kunnen loslaten.Dot Design Award voor hun lijn van stijlvolle, klassiek deze alsnog op de afvalhoop of in de verbrandings- Wie maakt de eerste pallet van gerecyclede hand-vormgegeven en robuust ogende aktetassen en oven belandt. Ondertussen gaan de brandweer- tassen? En wie ontwerpt de eerste brandweerslangkoffers gemaakt van industriële transportbanden. slangenfabrieken door met het gebruiken van nieuwe van afgedankte portemonnees of de eerste auto-Als de Kazmok-tassen niet helemaal bij je smaak grondstoffen om brandweerslangen van te maken, band van gebruikte iPod-hoesjes?passen, kun je als hippe, milieubewuste consument die onherroepelijk ook ooit worden afgedankt. –ook kiezen voor een tas gemaakt van afgedankte De wereld van afval verlossen met een tassenlijn is Heleen Willemsenbrandweerslangen, banners, vrachtwagenzeilen,legertenten, mannenpakken, parachutes, auto-gordels, fietsbanden, autobanden, dekens, plasticzakken, bankstellen, scheepszeilen of rijstzakken.Bij de meeste aanbieders kun je naast verschillendemodellen tassen ook portemonnees, riemen enhoesjes voor mobieltjes en iPads kopen.FreitagDe trend begon in 1993 toen het Zwitserse bedrijfFreitag haar eerste tassenlijn gemaakt van vracht-wagenzeil op de markt zette. Daarmee was hetbedrijf niet alleen een pionier op het gebied vanecodesign. Het was ook één van de eerste bedrijvendie inspeelde op de behoefte naar unieke consu-mentenproducten. Want doordat de zeilen allemaaleen andere bedrukking hebben, is elke tas anders.Inmiddels is Freitag een groot internationaal merkdat jaarlijks 390 ton vrachtwagenzeil, 36.000 fiets-binnenbanden, 220.000 autogordels en 1.200 vier-kante meter aan gerecyclede airbags verwerkt.SloppenwijkenEen jaar of tien later, maar toch nog als één vande eersten, kwam de Nederlandse ontwerperSiem Haffmans met zijn Ragbag-tassen. Dezetassen zijn niet alleen van afvalmateriaal zoalsplasticfolie gemaakt, maar worden ook nog eensgeproduceerd door Indiase sloppenwijkbewoners.In de afgelopen tien jaar won het bedrijf vele prijzenen groeide de verkoop in verschillende landen toteen paar duizend stuks per jaar.Lekker makkelijk Van links naar rechts, boven naar beneden: Feuerwear (brandslangen), BELT! (autogordels), KazmokZowel Freitag als Ragbag zijn regelmatig malen (transportbanden), Doybags (sapverpakkingen), Italian Coffee Handbags (koffieverpakkingen),geïmiteerd. Waarom is het ontwerpen van tassen van Freitag (vrachtwagenzeil), Edson Raup (mannenpakken), Elvin&Kresse (brandslangen), Garbaggerecycled materiaal toch zo populair? Haffmans: (vuilniszakken), Doreen Westphal (binnenbanden), Fair Trade Original (rijstzakken), Demano (banners),‘Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Maatschap- Cyclus (binnenbanden), Ragbag (katoenen sari’s), Anne van Dijk (legertenten en colberts)10 vormberichten 3/2012

×