Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formatif 3 kajian tempatan 09

1,486 views

Published on

  • Be the first to comment

Formatif 3 kajian tempatan 09

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN BELLAMY UJIAN FORMATIF 3/ 2009 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 Masa: 45 minit NAMA:______________________________KELAS:_______________ Soalan Objektif ( 30 markah ) Bulatkan jawapan yang paling tepat. 1. Antara yang berikut, manakah merupakan tempat asal Parameswara? A. Siam B. Temasik C. Majapahit D. Palembang, Sumatera 2. Siapakah putera raja yang berasal dari Palembang yang mula mengasaskan Melaka pada tahun 1400 masihi? A. Parameswara B. Temagi C. Tun Mahathir D. Tunku Abdul Rahman 3. Parameswara melarikan diri ke _______________selepas gagal menguasai Palembang dari penguasaan kerajaan Majapahit. A. Muar B. Melaka C. Temasik D. Siam 4. Dari Muar, Parameswara dan pengikutnya bergerak ke utara melalui jalan ________ dan ___________ sehingga sampai ke sebuah perkampungan nelayan. A. Sening Ujung dan Bertam B. Sungai Ujung dan Sungai Besi C. Kutub Utara dan Kuub Selatan D. Sungai dan jalan darat 1
  2. 2. 5. Di sebuah perkampungan nelayan, Parameswara telah menyaksikan satu kejadian aneh. Apakah kejadian aneh tersebut? A. Seekor anjing perburuan beliau telah menendang seekor pelanduk putih B. Seekor pelanduk putih telah menendang seekor anjing perburuan beliau C. Seekor rusa telah menendang seekor anjing perburuan beliau D. Seekor pelanduk putih telah menendang seekor harimau 6. Di manakah Parameswara berehat selepas penat berjalan di sebuah perkampungan nelayan? A. bersandar di sepohon pokok B. di dalam pondok C. di tepi sungai D. di sebuah dusun buah-buahan 7. Selepas menyaksikan satu kejadian aneh, apakah yang dirancangkan oleh Parameswara dan pengikutnya di perkampungan nelayan tersebut? A. mendirikan masjid B. mendirikan kerajaan C. membina jalan raya D. menebang pohon tempat beliau bersandar 8. Apakah nama negeri yang diberikan oleh Parameswara sempena dengan nama sepohon pokok? A. Pulau Pinang B. Negeri Sembilan C. Selangor D. Melaka Palembang  Temasik  X Sening Ujung dan Bertam  perkampungan nelayan 9. Apakah tempat yang sesuai bagi X di atas untuk melengkapkan perjalanan Parameswara sebelum mendirikan kerajaan yang di beri nama Melaka? A. Majapahit B. Muar C. Singapura D. Siam 2
  3. 3. 10. Siapakah wakil Siam yang dibunuh oleh Parameswara yang menimbulkan kemarahan kerajaan Siam? A. Sultan Siam B. Temagi C. Penghulu Bendahari D. Pembesar Paremeswara 11. Antara yang berikut, manakah faktor-faktor pemilihan tapak kerajaan Melaka? I Tanahnya yang subur II Terlindung daripada tiupan angin monsun III senang untuk mendapatkan sumber makanan IV Terletak berhampiran dengan laluan perdagangan A. I dan II B. II dan IV C. III dan IV D. I dan IV 12. Asal usul nama Melaka diambil bersempena nama…… A. Anjing B. Pelanduk C. Pokok Melaka D. Sungai Melaka Soalan 13 berdasarkan jadual di bawah ini Jawatan Tugas Bendahara Penasihat kepada raja Temenggung X 13. Berdasarkan jadual di sebelah, apakah tugas-tugas X ? I ketua angkatan laut II pemungut hasil atau ufti III ketua polis dan penjara IV penguasa bandar dan kota Melaka A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 3
  4. 4. 14. Senarai di atas ini merupakan barang-barang yang dibawa dari …………… ke Melaka. A. Siam B. India C. China D. Pulau Jawa 15. Penyataan di atas paling sesuai dikaitkan dengan tokoh……………. A. Sultan Mahmud Syah B. Sultan Mansur Syah C. Sultan Muzaffar Syah D. Sultan Alauddin Riayat Shah ( 30 markah ) 4 • Kain pelikat • Bahan pencelup • Minyak wangi • Mementingkan keamanan negeri • Menyamar untuk menangkap pencuri
  5. 5. Soalan Subjektif ( 20 markah ) Isikan ruangan yang kosong dengan jawapan yang sesuai A. Lengkapkan peta di bawah dengan nama tempat yang merupakan perjalanan Parameswara dan pengikutnya selepas melarikan diri dari kerajaan Majapahit I _____________________ II _____________________ III _____________________ IV _____________________ # Temasik # Muar # Palembang # Melaka # ( 4 markah ) B. Lengkapkan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka di bawah. ( 5 markah ) 5 1. _________________ 2._____________________ 3.______________________ 4._____________________ 5.______________________
  6. 6. C. Nyatakan jawatan Sultan dan Pembesar Empat Lipatan di bawah ini berdasarkan peranan dan tugas yang diberikan ( 5 markah ) JAWATAN PERANAN DAN TUGAS 1. __________________ a) Ketua Kerajaan b) Ketua agama c) Melantik pembesar 2. __________________ a) Penasihat Sultan b) Pemangku Sultan ketika Sultan gering atau ke luar negara c) Ketua turus angkatan perang 3. ___________________ a) Pemungut hasil atau ufti b) Ketua Bendahari c) Ketua Syahbandar 4. ___________________ a) Ketua polis dan penjara b) Penguasa bandar dan kota Melaka c) Hakim di darat 5. ___________________ a) Ketua angkatan laut b) Pengawal peribadi Sultan c) Mengetuai utusan 6 SULTAN LAKSAMANATEMENGGUNG BENDAHARAPENGHULU BENDAHARI
  7. 7. D. Nyatakan tokoh-tokoh di bawah ini berdasarkan sumbangannya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka TOKOH SUMBANGAN 1._____________________ _ - pengasas kerajaan Melaka dan berjaya menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan terkenal 2. _____________________ - menjadikan Melaka sebagai pusat pengajian Agama Islam dan agama Islam diisytiharkan sebagai agama rasmi 3. _____________________ - mewujudkan hubungan baik dengan kerajaan China dan menjadikan Melaka sebuah empayar yang luas 4. _____________________ - mementingkan keamanan negeri dengan menyamar diri untuk menangkap pencuri dan mengetahui sendiri kehidupan rakyatnya 5. _____________________ - menjadikan bendahara di bawah pemerintahan empat orang sultan dan merupakan bendahara yang paling lama berkhidmat 6. _____________________ - merupakan hulubalang dan laksamana Melaka yang agung ( 6 markah ) - SOALAN TAMAT - 7 PARAMESWARA SULTAN MAHMUD SYAH SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH SULTAN MANSUR SYAH SULTAN MUZAFFAR SYAH
  8. 8. 8

×