Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Grup VUITE 1er Curs Grau de Psicologia Assignatura: Competències TIC Consultora: Glòria Pallejà Membres de grup: Arumi...
Presentació <ul><li>Som un grup format 4 alumnes de primer de Grau de Psicologia units per un interès comú “ Analitzar si...
Objectius <ul><li>Que ens mou a fer l’estudi com a futurs psicòlegs? </li></ul><ul><ul><li>Aportar solucions i respostes t...
Mapa conceptual Teràpia breu Qüestionari avaluació Exercicis Qüestionari inicial Fiabilitat Diagnòstic Tipus de consulta p...
Dades analitzades <ul><li> Mode de tractar actualment la teràpia en xarxa : </li></ul><ul><ul><li>Sistema: Teràpia breu ...
Eines utilitzades <ul><li>Xat:  </li></ul><ul><ul><li>El llenguatge del xat no és una manifestació de la comunicació escr...
Teràpies més comuns tractades a la xarxa Excloent els trastorns greus i molt greus, es tracta: <ul><ul><li>Depressió </li>...
Avantatges / Desavantatges <ul><ul><li>Avantatges: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intimitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><u...
Conclusions <ul><li>Tot i que la teràpia presencial – física “cara a cara” és la manera més potent d’estar “Ací i ara pac...
Mapa conceptual: “Aquest seria el nostre mètode per fer teràpia en xarxa” Nota: Afegim l’elaboració d’un diagnòstic Que e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alicia presentacio projecte_final_en_construccio (2)

198 views

Published on

Projecte ( en construcció)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alicia presentacio projecte_final_en_construccio (2)

 1. 1. Grup VUITE 1er Curs Grau de Psicologia Assignatura: Competències TIC Consultora: Glòria Pallejà Membres de grup: Arumi, Natàlia Diago, Alicia Gonzalez, Alejandra Miró, Teresa Projecte : És viable fer teràpia online?
 2. 2. Presentació <ul><li>Som un grup format 4 alumnes de primer de Grau de Psicologia units per un interès comú “ Analitzar si es viable fer teràpia en xarxa , la pregunta ens sorgeix reflexionant a través del model de comunicació que impera en el món d’avui dia. </li></ul><ul><li>Amb una societat de la informació i la tecnologia immersa en valors econòmics i materialistes, cal fer cura de les relacions HUMANES INTERPERSONALS i potenciar-les per evitar l’allunyament d’un mateix amb el seu propi “SER” i amb l’altre (base del desenvolupament), cosa que de vegades no s’aconsegueix, requerint-ne de suport per part de professionals. </li></ul><ul><li>Així doncs front el problema de comunicació, identitat, integritat, valors o altres aspectes de problemes de caire psicològic, neix el suport a través de la teràpia,  per altra banda i aprofitant la conjuntura actual, hem  decidit analitzar la possibilitat d’utilitzar la xarxa com a fil mediador. </li></ul>
 3. 3. Objectius <ul><li>Que ens mou a fer l’estudi com a futurs psicòlegs? </li></ul><ul><ul><li>Aportar solucions i respostes terapèutiques a un nínxol de població amb dificultats per accedir-hi a les esmentades teràpies “tradicionals – presencials”, facilitant així la accessibilitat i que d’altra manera no la portarien a terme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per altra banda contemplar-ho com a eina complementaria al tractament presencial si es dona el cas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Què ens interessa observar? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com es tractada actualment la teràpia online, les eines utilitzades, la demanda que hi ha per sexe, el tipus de consultes que s’atenen, el mètode terapèutic utilitzat, els protocols d’actuació, així com la valoració de la eficiència del sistema. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Mapa conceptual Teràpia breu Qüestionari avaluació Exercicis Qüestionari inicial Fiabilitat Diagnòstic Tipus de consulta pacient Ètica professional Eficiència terapèutica Termini Terapeuta Eines Pacient Sexe Valoració eines Seguretat mitjançant analitza Elaborant dissenya Envia al Els fa i remet al terapeuta qui fa valora Si cal, assenyala al pacient Ompli Triant les Fent una Quant a Li remet al si no, continua Anàlisi com es tracta la teràpia a webs Anàlisi enquestes per <ul><li>Hores navegació </li></ul><ul><li>Si farien teràpia online </li></ul><ul><li>Eines que utilitzen </li></ul><ul><li>Grau seguretat de la xarxa </li></ul>analitzem Conclusions més Extraiem Observació: per a la nostra forma teràpia
 5. 5. Dades analitzades <ul><li> Mode de tractar actualment la teràpia en xarxa : </li></ul><ul><ul><li>Sistema: Teràpia breu “solucions simples a problemes actuals sense remetre al passat </li></ul></ul><ul><ul><li>Trastorns “no greus” </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus més comuns tractats a la xarxa: depressió, estrès, ansietat, problemes d’adaptació, de parella i família. </li></ul></ul><ul><ul><li>Generalment sense diagnòstic </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjana sessions de 4 a 10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats molt positius comparables als convencionals (presencials) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eines utilitzades: correu electrònic, xat, vídeo conferència </li></ul></ul><ul><ul><ul><li> Mitjançant les enquestes: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les dones naveguen mes doble que els homes (Dones=164h/setmana;Homes=78h) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La predisposició a fer teràpia en xarxa es quasi igual (Punts: Dones=54;Homes=55) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzarien les 3 eines (xat, email i Skype) quasi igual (Punts: Dones=27;Homes=25) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grau de seguretat a la xarxa (Dones=71;Homes=60) </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Eines utilitzades <ul><li>Xat: </li></ul><ul><ul><li>El llenguatge del xat no és una manifestació de la comunicació escrita, sinó de la oral (Gonzalez Vargas) . la necessitat d’escriure ràpid per poder mantenir una conversa fluida, com si fos oral, demana abreviatures i demés que subordinen la lingüística a la rapidesa. </li></ul></ul><ul><ul><li>El xat compleix “quasi” tots el requisits de comunicació eficient, efectiva, i eficaç per fer teràpia. </li></ul></ul><ul><li>Email </li></ul><ul><ul><li>No requereix cap software especial més que qualsevol navegador d’Internet per realitzar teràpia tot i que al faltar contacte i espontaneïtat entre terapeuta / pacient, afectaria a la qualitat terapèutica. </li></ul></ul><ul><li>Skype </li></ul><ul><ul><li>Permet una comunicació simultània terapeuta / pacient, la qual cosa supleix en gran mesura la manca de presencia física i ens possibilita la comunicació no verbal, els gestos i els silencis, constituint una bona alternativa al mon terapèutic. </li></ul></ul>
 7. 7. Teràpies més comuns tractades a la xarxa Excloent els trastorns greus i molt greus, es tracta: <ul><ul><li>Depressió </li></ul></ul><ul><ul><li>Estrès </li></ul></ul><ul><ul><li>Ansietat </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemes d’adaptació </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemes de parella </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemes de família </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemes en infància / adolescència </li></ul></ul>
 8. 8. Avantatges / Desavantatges <ul><ul><li>Avantatges: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intimitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evita desplaçaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Més temps per expressar els seus sentiments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Terapeuta i pacient poden remetre a cada sessió sempre que sigui necessari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anonimat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Desavantatges: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Falta de comunicació física. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Conclusions <ul><li>Tot i que la teràpia presencial – física “cara a cara” és la manera més potent d’estar “Ací i ara pacient / terapeuta”, estem d’acord en aprofundir en l’anàlisi i disseny d’aquest sistema alternatiu “Teràpia online” que ben segur aporta bones solucions terapèutiques. </li></ul><ul><ul><li>Entenem doncs que s’han de garantir les següents condicions per seguir amb la nostra proposta: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El tipus de trastorn no requereix presencia física </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ètica professional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confidencialitat, privacitat, seguretat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Empatia i autenticitat per part del terapeuta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confiança, rapport, col·laboració terapèutica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Protocol: Qüestionari, Diagnòstic, Pla de treball (exercicis), Qüestionari d’avaluació d’avanços, qüestionari de seguiments després de finalitzar la teràpia (avaluació del manteniment dels resultats aconseguits) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilització de les eines apropiades al pacient i tractament. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per tot això la nostra conclusió final es “Aprofitar les eines del món actual per redirigir i ampliar el ventall d’alternatives terapèutiques per tal de aportar-ne solucions a una major part de població. </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Mapa conceptual: “Aquest seria el nostre mètode per fer teràpia en xarxa” Nota: Afegim l’elaboració d’un diagnòstic Que ens permet dissenyar la teràpia La teràpia més adequada al pacient Teràpia Qüestionari avaluació Exercicis Qüestionari inicial Fiabilitat Diagnòstic Tipus de consulta pacient Ètica professional Eficiència terapèutica Termini Terapeuta Eines Pacient Valoració eines Seguretat mitjançant analitza Elaborant dissenya Envia al Els fa i remet al terapeuta qui fa valora Si cal, assenyala al pacient Ompli Triant les Fent una Quant a Li remet al si no, continua tria

×