Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microsoft power point nithaddtu m'uliedna

652 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft power point nithaddtu m'uliedna

 1. 1. Nitħaddtu m’Uliedna ... Pre entazzjoni ta’ Annabel Desira Kordinatri i ta’ Programmi Edukattivifi ħdan il-Fondazzjoni Għal Servizzi Edukattivi
 2. 2. Kif mort l-iskola llum? X’għamilt fil-brejk? Tgħallimt xi ħa a dida? Għamiltu xi ħa a li vera għo bitek? Tgħallimtu xi kanzunetta jew xi logħba? Għo bok il-lunch? X’dehrlek min-nota tal-lunch box tal-lum? Għamilt xi ħbieb odda? Għandek ħafna xogħol tad-dar?
 3. 3. Waqt it-Tisjir ... Naqraw l-ingredjenti u niddiskutuhom. Naraw nistgħux inbiddlu xi pro edura mir- ri etta u nistaqsuhom x’jista’ ji ri jekk nagħmlu hekk. Insiru nafu aktar dwar il-gosti tagħhom u nitkellmu dwar tagħna. Nistaqsuhom x’nistgħu nsajru jekk nistiednu lil xi ħadd għall-ikel? (e : in-nanniet, iz-zijiet)
 4. 4. Waqt ix-Xiri ... Għarfien tat-tabelli jew promozzjonijiet. Għaliex nagħ lu dal-prodott u mhux l-ieħor? Liema jaqblilna nixtru? Liema hu l-iktar bnin għal saħħitna? Għaliex taħseb li s-supermarket hu maqsum f’sezzjonijiet? Dejjem jaqbillek tixtri l-prodotti li jkollhom ħafna punti abbinati magħhom?
 5. 5. Waqt il-Fa endi ... Fejn taħseb li għandna b onn innaddfu? Kemm taħseb li għandna b onn si ijiet ladarba ejjin in-nanniet għall-ikel? X’taħseb kieku nressqu dik il-mejda fil- kantuniera? Kif nistgħu nsebbħu d-dehra tad-dar? Hemm xi ħa a li ma togħ bokx fil-kamra tiegħek? Għaliex?
 6. 6. Waqt il-Logħob ... Insibu l-Ħin li nilagħbu magħhom. Nifhmu l-importanza tal-involviment tagħna. X’tip ta’ logħob jogħ obhom l-aktar? Għaliex qed jagħ lu logħba u mhux oħra? Liema logħob jixtiequ li jkollhom? Jippreferu jilagħbu weħidhom jew m’oħrajn? ieli vvintajtu xi logħba? Li kieku jivvintaw logħba huma, kif tkun?
 7. 7. X’tip ta’ Logħob? Puppet Shows Hidden Treasures Imitation & Role-Play L-u u ta’ props sempli i (kpiepel, scarfs, ingwanti, umbrella, xkupa, kaxxa tal-kartun) Nivvintaw storja għall-pupi tagħna, għal ħutna, għall- enituri, għan-nanniet ... Il-logħba tal-laned ... Nikkomunikaw!
 8. 8. Qabel Norqdu ... M’hemmx għalfejn insegwu l-istess rutina ta’ talb ... Nistgħu nivvintaw talb ta’ ringrazzjament aħna stess flimkien m’uliedna. Nivvintaw xi stejjer anki permezz ta’ pupazzi jew soft-toys għal qalbhom. Nibdew naqraw xi storja għal qalbhom u nieqfu nistaqsu xi mistoqsijiet. Prediction / Anticipation
 9. 9. Waqt li sejrin x’imkien ... Rhyme Game Cliffhangers Travelogue Signs Billboards Alphabet Soup How People Talk!
 10. 10. Waqt xi ħar a jew qadja ... Nikkollezzjonaw xi o etti – nerfgħuhom o kaxxa u meta j urna xi ħadd nistaqsuh jagħ el waħda u nitkellmu dwar xiex tfakkarna. Naraw xi billboard – niddiskutu magħhom dwar dak li nkunu rajna. Dak li jirriklamaw il-billboards ikun kollu minnu mija fil-mija?
 11. 11. Waqt li qed nistennew... Ngħidu storja Niddiskutu stampa li rajna fuq magazin Nibdew minn dak li qed naraw (Fattwali/Konkret) Inkomplu fuq l-Imma inattiv (Astratt) Nitkellmu dwar programm/fuljett Nistaqsuhom kif qed iħossuhom (e : fil-kju għand id-dentist!) Jekk fil-kju biex naraw film, (Kif taħseb li se jkun il-film? Mit-titlu, mir-riklam e ?)
 12. 12. Qabel u Waqt li nkunu f’xi Ristorant Nagħ lu flimkien fejn se mmorru Naraw il-menu – niddiskutu Naħsbu kif ser nindirizzaw lill-waiter Nitkellmu fuq kif in ibu ruħna mal-mejda Nagħ lu bil-galbu! Mhux dejjem l-istess u għaliex tajjeb li tvarja? X’tip ta’ dekorazzjonijiet hemm fir-ristorant? Liema hu l-iktar inkwatru li għo bok?
 13. 13. Sakemm waqafna għall-petrol ... Tipi differenti ta’ fuel ... Għaliex? Il-prezz għal kull litru – liema hu l-ogħla? X’tip ta’ karozzi oħra hemm madwarna? Kuluri / Daqs / Tipi Liema togħ bok l-iktar u għaliex? Liema taħseb li tiswa l-iktar u għaliex? X’karozza tixtieq li jkollok la tikber? Għaliex taħseb li hu tajjeb li tkun taf issuq?
 14. 14. Meta morna naraw film ... Min ser jieħu sehem fil-film? Liema taħseb li hu l-isbaħ powster? Fuq xiex taħseb li hu dal-film? Taħseb li hu film tad-daħk, tal-bi a’? Għaliex?
 15. 15. Naqilbu t-Tattika ... Normalment naħsbu li huma l- enituri li jistaqsu l- mistoqsijiet. Min jaf li kieku kellna niggwidaw lit-tfal sabiex jistaqsuna aħjar huma stess? Wara l- urnata tax-xogħol. Wara li tkun mort x’imkien. Ippre entaha bħala logħba – Intervista ma’ ... Telephone Tin Game – oħloq konversazzjoni! ib xi souvenir miegħek u għidilhom jistaqsuk dwaru.
 16. 16. Ftehim minn Qabel ... Ftehmu fuq kif filgħaxija ser tivvintaw storja fuq l-istess titlu e : Dakinhar li Ltqajt ma’ Tuffieħa Titkellem! Naraw dvd u nwaqqfu d-dvd xi darbtejn u nistaqsu kif jaħsbu li ser tkompli l-istorja u naraw jekk xi ħadd jaqtax. NIftehmu li mmorru naraw logħba futbol u niddiskutu flimkien fejn se npo u, kif se n ibu ruħna u x’qed naħsbu li ser ji ri fil- logħba.
 17. 17. Aktar Logħob fil-Familja ... Imma ina li trid tbigħ lil oħtok kif ser tirriklamaha biex xi ħadd jixtriha. Ivvinta sit-com fuq il-familja tiegħek u kulħadd jieħu xi rwol – nistgħu nirre taw. Niddiskutu xi riklam. “Min jaf li kieku ...” Show and Tell
 18. 18. IMPORTANTI :1. Taqtax qalbek. Ħadd ma kien enitur perfett mill-ewwel.2. Kun kreattiv u sib metodi varji kif tistimola lil uliedek biex jitkellmu.3. Oħloq spazju san fejn it-tfal iħossuhom komdi li jitkellmu.4. Isma’ lil uliedek. Iggwidahom meta u kif.5. Faħħarhom kontinwament meta joħor u b’xi idea li jidhirlek li hi matura/ori inali għall-eta` tagħhom.6. Trattahom bħala membri ugwali fil-familja. Din tgħinhom kemm fil- kunfidenza u fl-istima personali.7. Agħtihom i - ans jaħsbu. Kun pa enzju /a!

×