Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ADER 1.2.5.

988 views

Published on

Diminuarea pierderilor de productie datorate stresului termic, hidric si biotic din culturile de vinete, prin utilizarea de portaltoi toleranti si/sau rezistenti

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ADER 1.2.5.

 1. 1. PROIECT ADER 1.2.5.Diminuarea pierderilor de producţie datorate stresului termic, hidric şibiotic din culturile de vinete, prinutilizarea de portaltoi toleranţişi/sau rezistenţi
 2. 2. RAPORT FAZA 1Studiu privind realizari pe plan mondial sinational in domeniul cercetarii –dezvoltarii si implementariitehnologiei de cultura a plantelor altoite devinete ca alternativa biologică la utilizareabromurii de metil.
 3. 3. Utilizarea altoirii legumelor a aparut ca onecesitate pentru prevenirea pierderilor sideprecierilor datatorate atacului produs debolile si daunatorii de sol precum si invederea imbunatatirii calitatii productiei si acresterii gradului de toleranta si rezistenta aplantelor la influenta negativa asupra recolteia factorilor de mediu extremi.
 4. 4. Japonia este tara cu cele mai mari suprafetecultivate cu plante altoite;la nivelul anului2004, suprafata cultivata cu vinete in camp situnele acoperite cu plastic era de 11 815 hadin care 43% era cultivata cu vinete altoite,intimp ce suprafata cultivata cu vinete in sereera de 1785ha,din care 91% era plantata cuvinete altoite.
 5. 5. Pe plan national nu se regasesc documenteoficiale care sa ateste preocupari in domeniulcercetarilor privind cultura altoita de vinete incamp sau spatii protejate.Costache a raportat în anul 1977 primelerezultate obţinute în prevenirea infecţiilor cuciupercile fitopatogene Verticillium dahliae şiFusarium oxysporum f.sp. cucumerinum lacastraveţii altoiţi pe speciile Benincasa ceriferaşi Cucurbita pepo.
 6. 6. La Institutul Horting cercetarile au inceput inanul 2002 si au urmarit introducerea siadaptarea tehnologiilor de altoire si decultura a plantelor de tomate, castraveticultivati in sere si pepeni cultivati in spatiiprotejate si in camp folosite in vestul Europeiprecum si cercetari privind implementareatehnicii de altoire semiautomata a rasadurilorde tomate,pepeni verzi si castraveti.
 7. 7. Portaltoi vinete – American Takii Compania Portaltoi pentru vinete Soplanum Torvum: Tonasim, Torvum VigorAmerican Takii Solanum Melongena: Java, Meet, Zippy Solanum Aethiopicum (interspecific hybrid): Red Scorpion
 8. 8. Portaltoi pentru tomate şi pătlăgele vinete
 9. 9. Portaltoi de vinete recomandati de Oda,1999 Altoi Portaltoi Specia Denumirea comerciala in Japonia Solanum torvum Torvum vigor Vinete Solanum intergrifolium Hiranasu Solanum melongena Taibyo VF, Meet, Karehen,Assist
 10. 10. Un portaltoi foarte interesant si deperspectiva pentru zonele cu ierni mai blandeeste o planta multianuala care creste naturalin regiunea Americii de Sud, Solanumcapsicoides,denumita de localnici „PlantaDiavolului” datorita ranilor pe care le poateprovoca contactul neatent cu tulpina,ramurilesau partea inferioara a nervurii principale afrunzelor pe care sunt crescuti spinilemnificati.
 11. 11. Solanum capsicoides,denumita de localnici „Planta Diavolului”Planta - detaliu Fruza cu nervura Planta principala vedere generala
 12. 12. In urma altoirii rezulta practic un „arbust”care produce un numar deosebit de ridicat devinete intre cateva zeci de fructe pana la 150 –200 fructe! In conditiile unui climat bland petimpul iernii ,se poate realiza o cultura devinete multianuala( 3-4ani).
 13. 13. Oda,1999,in lucrarea ”Grafting of Vegetables toImprove Greenhouse Production” precizeaza cametodele recomandate pentru altoirea cu succes avinetelor sunt altoirea in despicatura(cleft grafting) sirespectiv altoirea cu tub(tube grafting). El precizeaza carata de crestere a plantulelor variaza in functie de speciaportaltoiului folosit si ca urmare si durata de zile de lasemanat la altoire este in stransa interdependenta cuportaltoiul utilizat. In acest sens recomanda ca seminteleportaltoiului care provine din specia Solanum torvum safie insamantate cu cateva zile mai devreme decat ceilaltiportaltoi.
 14. 14. Altoirea in despicatura la vinete (Oda,1999)
 15. 15. Altoirea cu tub(clips) de silicon la vinete (Oda,1999)
 16. 16. Influenţa altoirii şi a infecţiei cu Verticillium dahliae şi infestăriicu Meloidogyne incognito, asupra simptomatologiei frunzelor şigreutăţii uscate a plantelor de vinete în faza de înflorire Patogen/ Altoit/ Index Index Greutate uscată Cultivar Cultivar simptom boală g/plantă frunze Patogen x altoire Neinfestat Altoit 0,000 c 0,000 c 17,18 a Nealtoit 0,000 c 0,000 c 12,19 b Infestat Altoit 2,000 a 3,333 a 7,18 b Nealtoit 0,983 b 1,900 b 11,13 ab Patogen x cultivar Neinfestat Pala 0,000 c 0,000 c 19,98a Faselis 0,000 c 0,000c 9,40a Infestat Pala 1,217 b 1,583 b 12,28a Faselis 1,676 a 3,650 a 6,03a Patogen Neinfestat - 0,000 b 0,000 c 14,69 a Infestat - 1,492 a 2,617 a 9,16 b Cultivar Pala - 0,608 b 0,792 b 16,13a - Faselis 0,883 a 1,825 a 7,72 b CV, % - 27,14 47,26 40,22
 17. 17. Valorile finale privind greutatea uscată a plantelor, greutateamedie a fructelor, diametrul tulpinii şi înălţimea plantelor depătlăgele vinete altoite şi nealtoite, cultivate pe sol neinfestat şiinfestat cu Verticillium dahliae şi Meloidogyne incognita. Greutate uscată Greutatea Diametrul Înălţimea (g/plantă) medie a tulpinii plantei Altoit/patogen Cultivar fructelor (mm) (cm) (g) Altoire x cultivar Pala 370,9 b 99,0 c 26,15 b 159 b Nealtoit Faselis 145,4 c 113,1 c 18,19 c 143 c Pala 467,0 a 104,9 c 40,15 a 174 a Altoit Faselis 138,1 c 135,8 a 27,89 b 127 b Patogen x cultivar Pala 426,6 a 99,8 c 34,59 a 174 a Neinfestat Faselis 153,2 a 128,1 a 23,65 a 143 a Pala 411,2 a 104,2 c 31,71 a 158 a Infestat Faselis 130,3 a 120,9 b 22,43 a 127 a Patogen Neinfestat - 289,9 a 113,9 a 29,12 a 158 a Infestat - 270,7 a 112,5 a 27,07 a 143 b CV, % - 20,38 5,69 6,91 4,91
 18. 18. Efectul altoirii vinetelor pe portaltoi rezistenti laVerticillium si nematozi,cultivate pe sol dezinfectat cuMeBr si respectiv pe sol infestat cu scleroti de Vericillium Specificatii Productia Productia Numar Greutatea Inaltimea totala vandabila de fructe/ medie/fruct plantei timpurie (g) planta (g) (cm) (g) Sol dezinfectat S.torvum 2867a 2294a 20.3a 137.7ab 124a S.sisybriifolium 2217b 1516b 18.3a 119.7ab 103ab Not grafted 914cd 722c 6.7b 118.3ab 92b Sol infestat S. torvum 2491ab 1848ab 18.0a 140.7a 115b S.sisybriifolium 1285c 863c 10.0b 108.0b 86bc Not grafted 534d 175d 6.3b 76.5c 64d
 19. 19. Avantajele cultivării legumelor altoite (date din literatură):• se diminuează potenţialul infecţios al solului cu urmări favorabile pentru culturile viitoare;• se reduce efortul financiar de aprovizionare şi administrare a fungicidelor sistemice;• se reduce riscul de poluare a solului şi fructelor cu pesticide sistemice;• nu implică riscuri de toxicitate pentru animale si oameni oameni;• se reduce efortul dezinfecţiei prin alte metode( chimice sau fizice);• plantele altoite sunt mult mai rezistente la secetă, exces de umiditate în sol şi valorifică mai eficient sursele de hrană din sol;• plantele sunt mai viguroase;• se întârzie senescenţa plantelor şi se prelungeşte starea lor de vegetaţie şi de fructificare;• portaltoii conferă rezistenţă şi la alte specii dăunătoare de sol şi foliare;• cheltuielile pentru producerea răsadului altoit sunt compensate de numarul mai mic de rasaduri folosit la unitatea de suprafata (tomate,vinete,pepeni verzi) si sunt minore comparativ cu avantajele.
 20. 20. Portaltoi de tomată Altoi de vânătă Vânătă altoită pe tomată (în dreapta cu clip-tub de calusare)Altoirea plantelor de pătlăgele vinete pe portaltoi de tomate (Orzolek şi Lin,2010)
 21. 21. CONCLUZIIDin datele extrase din literatura de specialitate se evidentiazaefectul deosebit de favorabil al altoirii vinetelor pe portaltoirezistenti la bolile si daunatorii de sol,asupra reduceriiincidentei acestora,indeosebi in conditiile in care unul dintrecei mai eficace dezinfectanti de sol – bromura de metil – a fostinterzis a mai fi utilizat,iar dezinfectia solului cu abur a devenitprohibitiva datorita costurilor enorme pe care le implicafolosirea acestei metode.Pentru perioada urmatoare se propune continuarea studiilor sia cercetarilor, in conformitate cu planul de realizare alproiectului,in vederea realizarii obiectivelor stabilite.

×