Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ADER 1.1.7.

650 views

Published on

Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolă autohtonă în vederea promovării lor în condiţiile schimbărilor climatice zonale

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ADER 1.1.7.

 1. 1. PLAN SECTORIAL ADER- 2020Contractor: Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie BujoruObiectivul general: (acronim) ADESC Numărul /codul ADER 1.1.7 proiectuluiContract: (număr/an) 117/2011 Act Adiţional: (număr/an)Anul începerii 27.10.2011 Anul 10.12.2014 Durata (luni): 37 finalizăriiDenumirea Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolăproiectului: autohtonă în vederea promovării lor în condiţiile schimbărilor climatice zonaleDenumirea fazei : Elaborarea protocolului experimental si culegerea datelor preliminarePersoana de contact (Directorul proiect): Date contact (Tel/Fax, e-mail):Dr. ing. Simion Cristina 0236340640/0236340642 scdvvbujoru@clicknet.ro
 2. 2. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1OBIECTIVELE PROIECTULUI: Identificarea celor mai adecvate soiuri, elite clonale în curs de omologare şi clone, cu performanţe superioare de productivitate; EDITAREA UNUI ATLAS CU GENOTIPURI VALOROASE Evaluarea toleranţei indivizilor identificaţi la principalele stresuri abiotice şi biotice; Evaluarea surselor de germoplasmă viticolă cu însuşiri performante de calitate
 3. 3. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1A1.1 Documentare privind vulnerabilitateagenotipurilor viticole in contextulschimbărilor climaticeA1.2 Documentare privind metode deevidenţiere a variabilităţii somaclonale încadrul germoplasmei viticoleA 1.3 Elaborare model conceptual
 4. 4. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1Resursele genetice viticole sunt în atenţia ţăriloreuropene din cauza creşterii riscurilor eroziunii geneticea ecosistemelor viticole, creşterii impactuluischimbărilor climatice şi impactului antropic,intensificarea fragmentării ecosistemelor viticole,substituirea speciilor autohtone, cât şi transferulnecontrolat al materialului saditor.Cultivarea celor mai adecvate soiuri si clone , cu însusirisuperioare de productivitate si calitate, cu adaptabilitatesporitã la conditiile specifice ale principalelor zoneviticole ale tãrii, tolerante la stresurile biotice siabiotice, rãmâne factorul hotarâtor în obtinerea unorperformante economice ridicate în sectorul vitivinicol
 5. 5. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1Schimbările climatice globale care au condus la creşterea frecvenţei şiintensităţii fenomenelor meteorologice (geruri, îngheţuri, secetă, vânturiputernice, etc) au un impact major asupra productivităţii şi sustenabilităţiiecosistemelor viticole. Perturbari fiziologice • Delimitarea altor• Modificarea • Modificarea aparatului regiuni favorabile periodelor de fotosintetic culturii vitei de vie vegetatie • Modificarea cresterilor Perturbari vegetative Zonarea biologice soiurilor
 6. 6. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1 TEMPERATURI MINIME ABSOLUTE Reducerea capacitatii de productie STRESUL HIDRIC ATMOSFERICEfecte negative asupra starii de vegetatie a butucilor STRESUL HIDRIC PEDOLOGIC Diminuarea cantitativă şi calitativă a recoltelor
 7. 7. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1 Sfera cunoaşterii modului în care ecosistemul viticol va fi afectat de schimbările climatice globale trebuie lărgită deoarece pe viitor este posibil ca urmare a creşterii temperaturii globale unii producători viticoli sa renunţe la anumite soiuri şi să utilizeze altele mai rezistente la noile condiţii climatice, adoptând în acelaşi timp şi tehnologile viticole.
 8. 8. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1•Un rol deosebit de important revine cercetării ştiinţifice, care prin lucrări deameliorare poate contribui la îmbunătăţirea sortimentului viticol prin crearea denoi genotipuri cu însuşiri superioare de producţie şi calitate, cu precocitate înmaturarea strugurilor şi în acelaşi timp cu rezistenţă biologică ridicată la factoriibiotici şi abiotici.•Pentru îmbunătăţirea valorii agrobiologice a soiurilor ce alcătuiesc sortimenteleviticole tradiţionale din podgoriile româneşti, utilizarea cu prioritate a clonelorexistente astăzi în cultură cât şi realizarea de noi clone devine o necesitate•Acest deziderat este realizabil, deoarece fondul genetic existent astăzi estealcătuit din numeroase soiuri noi pentru struguri de masă şi vin, valoroase, carepot completa conveerele varietale existente, prezentând o soluţie practică şiştiinţifică la problema vulnerabilităţii.
 9. 9. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1 • Elita 23-69 Babeasca gri x Perlăde Csaba; Elita 2-16 Perlă de Csaba x Babeasca gri; Elita clonala 25-45 Şarba; Elita clonala 35-21 Muscat Ottonel;SCDVV BUJORU Elita clonala11-4-7 Babeasca neagra • Clona Merlot 7 VL ; Clona Cabernet sauvignon 30 Vl ; Clona Cabernet franc ICDVV VALEA 43 Vl ; Clona Cabernet franc 81 VlCALUGAREASCA • Elita 5.26 (Traminer roz x Iordană)x (Raisin de Saint Pier x Perlă de Csaba);Elita 7.48 (IordanăxTraminer roz ) x (Raisin de Saint Pier x Perlă de SCDVV BLAJ Csaba); Elita 11.26 (Fetească regală x Muscat Ottonel) x (Raisin de Saint Pier x Perlă de Csaba);Elita clonala 18.15 Riesling italian ;Elita clonala 18.11 Pinot gri; Elita clonala 17.49 Feteasca regala • Clona Feteasca neagra 9 Mf. Mamaia, Columna, Cristina, Aurora SCDVV MURFATLAR
 10. 10. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1 •Elita clonala 15-43 Merlot soiurile Golia, Gelu, elita hibridă 7.1.15 (SV 12303 x Ozana) şi elitele clonale Fetească regală 1.46.6, Sauvignon 12.9.5 şi Cabernet Sauvignon 11.6.9 SCDVV IASI •Elita 5-72 Feteasca alba; Elita 2-41 Milcov; Elita 5.51 Babeasca griSCDVV ODOBESTI • Elita 7 - 38 (Coarna neagra x cardinal); Elita 6 - 82 (Xenia x Otilia); SCDVV Elita 14 - 55 (Afuz Ali X Regina viilor) PIETROASELE
 11. 11. Merlot 7 Vl Golia Gelu Cabernet franc 81 VlCabernet franc43 Vl Elita 7.1.15 Elita 23-69 Cabernet Sauvignon 11.6.9Fetească regală 1.46.6 Elita 25-45 Şarba Elita 2-16
 12. 12. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1•Cercetările asupra genotipurilor vor fi completate cu determinări privinddinstinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea (DUS), conform normelorelaborate de UPOV, care sunt obligatorii pentru fiecare creaţie nouă ceurmează a fi omologată.•Aceste norme se referă la un număr de 42 de caractere ampelograficeale principalelor organe vegetative ale viţei de vie: lăstarul tânăr (4),frunza tânără (3), lăstarul matur (7), floarea (1), frunza matură (13),strugurele (2), bobul (9), coada (1) şi la două însuşiri fenologice(dezmugurit şi pârga strugurilor).•Observaţiile şi determinările se vor efectua în diferite fenofaze devegetaţie ale genotipurilor luate în studiu, în care fiecare caracter va finotat cu o notă şi comparat cu un soi de referinţă, general valabil pentrutoate ţările europene
 13. 13. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1Caracterizarea resurselorgenetice se referă la proceseleprin care indivizii suntidentificaţi sau diferenţiaţi.Caracterizarea şi managementulvariabilităţii genetice se varealiza prin amplificarea ADN cuprimeri specifici, prin reacţia PCR
 14. 14. ADER 1.1.7/2011 FAZA 1Razultate scontate Rezultate obtinute a se obtineCompletarea siaprofundareadocumentării stiinţifice si Completarea si aprofundareatehnice în mod specific, documentării stiinţifice si tehnicecorespunzător etapeI siactivităţilor Elaborarea protocolului experimental Elaborarea modelelorconceptuale ale proiectului

×