X Gebondentoledoversie

1,584 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

X Gebondentoledoversie

 1. 1. Causaliteit <ul><li>Constitutionele </li></ul><ul><li>Verworven oorzaken: </li></ul><ul><ul><li>Pre-, peri-, postnataal </li></ul></ul><ul><li>Geen éénduidige oorzaak: </li></ul><ul><ul><li>multifactorieel </li></ul></ul>
 2. 2. Causaliteit <ul><li>Constitutionele oorzaken </li></ul><ul><ul><li>Chromosomale afwijkingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Numeriek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Structureel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Technisch: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Karyogram </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fish </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Micro-arrays </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Gen afwijkingen </li></ul><ul><ul><li>Mendeliaanse: Monogenetisch </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recessief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dominant </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>X-gebonden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Niet-Mendeliaanse overerving </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Polygenetisch – multifactoriële erfelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onstabiele trinucleotide sequenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitochondriële erfelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Imprinting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Epigenetica </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Normaal mannelijk, 46,XY
 5. 5. Normaal vrouwelijk karyotype 46,XX
 6. 6. 2 chromatiden 1 chromatide : dubbelstrengige DNA molecule
 7. 9. * * * X Y X X X-GEBONDEN OVERERVING
 8. 12. X-gebonden recessief overervingspatroon
 9. 13. Hemofilie (bloederziekte) <ul><li>Gebrekkig stollingsvermogen van het bloed </li></ul><ul><li>Te wijten aan tekort in stollingsfactoren </li></ul><ul><ul><li>Stollingsfactor VIII -> HEMA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1/5000 à 1/10000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijna uitsluitend bij jongens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meisjes kunnen symptoomloos draagster zijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stollingsfactor IX -> HEMB (1/50000) </li></ul></ul>
 10. 14. <ul><li>Fenotype: bloedstollingsstoornissen </li></ul><ul><ul><li>Zelfs gewone blauwe plek is gevaarlijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Inwendige bloedingen niet altijd zichtbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Vroeger dodelijke ziekte (weinigen werden volwassen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nu: de ontbrekende bloedstollingsfactor wordt per infuus toegediend </li></ul></ul><ul><li>Ernst van de aandoening loopt parallel met de hoeveelheid normale factor VIII </li></ul><ul><ul><ul><li>50% factor VIII: symptoomloze draagsters </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>25% factor VIII: geen symptomen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5% factorVIII: lichte symptomen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li><1% bij ¾ van de patiënten: ernstige aandoening </li></ul></ul></ul>
 11. 17. Fragiel-X syndroom
 12. 18. Trinucleotide repeats: CGG <ul><li>Bevinden zich in een functioneel gen </li></ul><ul><li>Lengte wordt boven een aantal onstabiel </li></ul><ul><li>Boven een bepaalde lengte : functiewijziging van het gen: genetische aandoening </li></ul><ul><li>Normaal: 6 tot 52 </li></ul><ul><li>premutatie: 52 tot 200 </li></ul><ul><li>mutatie: meer dan 200 </li></ul>
 13. 20. Fragiel X syndroom <ul><li>X-gebonden </li></ul><ul><li>=geslachtsgebonden </li></ul><ul><li>Mentale retardatie </li></ul><ul><li>Gedragsprofiel </li></ul>
 14. 21. Dragerschap <ul><li>1 op 250 vrouwen </li></ul><ul><li>1 op 800 mannen </li></ul>
 15. 22. Hoe herken je ze?
 16. 23. Klinische kenmerken: <ul><li>Lang gezicht met fors voorhoofd </li></ul><ul><li>Grote oren </li></ul><ul><li>Forse kin </li></ul><ul><li>Macro-orchidie </li></ul><ul><li>Gewrichtslaxiteit </li></ul><ul><li>Zwaarlijvigheid </li></ul>
 17. 24. Bijkomende medisch problemen <ul><li>Platvoeten </li></ul><ul><li>Scoliose </li></ul><ul><li>Epilepsie </li></ul><ul><li>Scheelzien </li></ul><ul><li>Gewrichtsproblemen </li></ul>
 18. 25. Besluit <ul><li>Fenotypisch niet – specifieke man met matig en ernstige verstandelijke retardatie die niet verklaard werd: onderzoek aangewezen </li></ul>
 19. 26. Hoe herken je de meisjes?
 20. 29. Besluit <ul><li>Normale vrouwen met broers met mr </li></ul><ul><li>Deelkenmerken </li></ul><ul><li>Fenotypisch niet-specifieke vrouw met licht tot matig mentale retardatie: onderzoek aangewezen </li></ul>
 21. 30. Luik : Gedragsfenotype bij fragiele X syndroom
 22. 31. Ontwikkeling en Gedrag <ul><li>Mentale retardatie </li></ul><ul><li>Bijzondere taal- en spraakontwikkeling </li></ul><ul><li>Overbeweeglijk gedrag met aandachtsproblemen </li></ul><ul><li>Pervasieve ontwikkelingskenmerken </li></ul>
 23. 32. Cognitieve ontwikkeling <ul><li>Jongens: verstandelijke handicap: (matig tot ernstig) </li></ul><ul><li>Meisjes: 2/3 verstandelijke handicap/ </li></ul><ul><li>leerstoornissen </li></ul><ul><li>Aandachts- en concentratieproblemen </li></ul>
 24. 33. Taal en spraak <ul><li>Jongens: probl. met taalbegrijpen. Spraak: snel tempo, uitbarstingen, luide stem, soms echolalie </li></ul><ul><li>Meisjes: probl. met pragmatiek, auditief geheugen zwak </li></ul>
 25. 34. Mentale en psychomotorische ontwikkeling <ul><li>Kinderen: </li></ul><ul><ul><li>Meerderheid heeft een matige psychomotorische achterstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Oriëntatie naar het Buitengewoon Onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel moeite met het schools leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Graduele plateauvorming </li></ul></ul><ul><li>Volwassenen </li></ul><ul><ul><li>Merendeel is ernstig mentaal geretardeerd </li></ul></ul>
 26. 35. Taal en spraakontwikkeling <ul><li>Kinderen: </li></ul><ul><ul><li>Taalachterstand is in overeenstemming met intellectuele mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Typische kenmerken: explosieve spraak, hoge en wisselende spreeksnelheid, echolalie, perseveratie en verward. </li></ul></ul><ul><li>Volwassenen: </li></ul><ul><ul><li>Achteruitgang(?) van de verbale communicatie. Woordvindingsproblemen, broddelen, luid praten of schreeuwen,ongepast lachen en onaangepast taalgebruik, in zichzelf praten. </li></ul></ul>
 27. 36. Gedragskenmerken bij volwassenen <ul><li>Aandachtsmoeilijkheden met hyperactiviteit/ passiviteit </li></ul><ul><li>Autistiform gedrag </li></ul><ul><li>Emotionele moeilijkheden : angsten en overgevoeligheid </li></ul><ul><li>Aangenaam karakter en opvallend positief temperament </li></ul><ul><li>Opgewekt, goed humeur </li></ul><ul><li>Goede zelfredzaamheid in uitvoerende taken </li></ul>
 28. 37. Mogelijke gedragsdiagnosen: mix?? <ul><li>Psychiatrische problematiek: zeldzaam psychose en geregeld agressiviteit </li></ul>
 29. 38. Autisme: als symptoom binnen een syndroom <ul><li>Sommige van deze mannen vertonen gedragingen die behoren tot het spectrum van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen </li></ul><ul><ul><li>Sterke of dwangmatige gebondenheid aan orde/ routine/vaste patronen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale angsten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vermijdings/toenaderingsgedrag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>oogcontact </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stereotiepe lichaamsbewegingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Repetitief gebruik van voorwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opvallend repertorium van bezigheden en interessen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onvoorspelbare woedeuitbarstingen </li></ul></ul>
 30. 39. Sensorische integratiestoornis <ul><li>Regulering , verwerking en organisatie van sensorische prikkels </li></ul><ul><ul><ul><li>tactiele overgevoeligheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>selectieve aandacht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vermijden van oogcontact </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gehechtheid aan bepaalde objecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>plotse paniekreacties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>weigeren mee te gaan of mee te werken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zich terug trekken </li></ul></ul></ul>
 31. 40. <ul><li>Gebrek aan inhibitie van de reacties t.a.v sensorische prikkels </li></ul><ul><ul><ul><li>handbijten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fladderen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>repetitief taalpatroon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veel handelingen en onaangepast gedrag van fra x mannen zijn pogingen om de input van omgevingsprikkels te reduceren uit angst om er door overweldigd te worden. </li></ul></ul></ul>
 32. 41. <ul><li>Verlangen uitdrukken naar consistente stimuli die eenvoudig te verwerken zijn </li></ul><ul><ul><ul><li>aandringen om bepaalde objecten bij zich te houden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>verlangen naar het handhaven van dezelfde toestand </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>behoefte aan onveranderlijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Om een optimale stimulatie van het centrale zenuwstelsel te behouden leidt deze reductie echter tot een grotere gerichtheid op innerlijke processen en induceert ze zelfstimulerende en stereotiepe bewegingen. </li></ul></ul></ul>
 33. 42. Angststoornis <ul><li>Bang voor ervaring van de eigen gevoelens, gedesorganiseerd geraken of overweldigd worden </li></ul><ul><li>pogingen om het psychologisch ongemak te beheersen, soort defensiemechanismen </li></ul><ul><li>toenaderings/afwendingsconflict </li></ul><ul><li>stereotiepe lichaamsbewegingen </li></ul><ul><li>herhalend en perseveratief taalgedrag </li></ul><ul><li>paniekreacties </li></ul><ul><li>Wegloopgedrag </li></ul><ul><ul><ul><li>hulp- en vervangende activiteit zoeken om zich te kunnen aanpassen aan de bedreigende situatie en om uiting te geven aan de emotionele spanning en angst, tijdoge onderkenning en afleiding </li></ul></ul></ul>
 34. 43. Begeleiding en aanpak <ul><li>Gedragsaanpak: </li></ul><ul><ul><li>Structuur, structuur, structuur ! ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Afwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaxatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensorische integratie </li></ul></ul><ul><li>Sociale vaardigheden: </li></ul><ul><ul><li>Indirecte omgangsstijl </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgaan met angst </li></ul></ul><ul><li>Leersituaties </li></ul><ul><ul><li>Aansluiten bij interesse en motivatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Concrete en functionele activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Visuele presentatie van materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Simultaan leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanalisatie van de taal </li></ul></ul><ul><ul><li>Totaalaanpak </li></ul></ul>
 35. 44. Familiale anamnese Is er iets in de familie?
 36. 45. Slaat het een generatie over?
 37. 47. Trinucleotide repeats <ul><li>Bevinden zich in een functioneel gen </li></ul><ul><li>Lengte wordt boven een aantal onstabiel </li></ul><ul><li>Boven een bepaalde lengte : functiewijziging van het gen: genetische aandoening </li></ul><ul><li>Normaal: 6 tot 50 </li></ul><ul><li>premutatie: 50 tot 200 </li></ul><ul><li>mutatie: meer dan 200 </li></ul>
 38. 48. Category CGG repeats Methylation of FMR1 Female Male Stable 6 to ~45 Unmethylated Not affected Not affected Gray zone ~45 to ~55 Unmethylated Not affected Not affected Premutation ~55 to ~200 Unmethylated Usually not affected Usually not affected Full mutation >200 Completely methylated ~50% affected All affected
 39. 51. FXTAS
 40. 52. FXTAS <ul><li>Fragile X Tremor Ataxie Syndroom </li></ul><ul><li>Intentie tremor: beven wordt heftiger naarmate het doel dichterbij komt. </li></ul><ul><li>Ataxie: coördinatie van de bewegingen. </li></ul>
 41. 53. FXTAS <ul><li>Vanaf 50 jaar </li></ul><ul><li>Variable expressie </li></ul><ul><li>1 op 3 van de premutaties </li></ul><ul><li>Inclusies in de kern van de zenuwcellen </li></ul><ul><li>mRNA-stapeling </li></ul>
 42. 54. Risks to Offspring for Fragle X Syndrome Based on Maternal Premutation Size Number of Maternal Premutation CGG Repeats Approximate % Risk that a Son Will be Affected with Fragile X Syndrome Approximate % Risk that a Daughter Will be Affected with Fragile X Syndrome  1 56-59 7% 3.5% 60-69 10% 5% 70-79 29% 15% 80-89 36% 18% 90-99 47% 24% >100 50% 25%
 43. 55. POF: premature ovarian failure <ul><li>Premutatie </li></ul><ul><li>Vervroegde menopauze : <40jr </li></ul><ul><ul><li>nl: 1op 100 </li></ul></ul><ul><ul><li>Premutatie: 25 op100 </li></ul></ul>
 44. 56. Musculaire dystrofie (DMD en BMD) <ul><li>Door aantasting van de dwarsgestreepte spiercellen treedt een geleidelijk voortschrijdende verlamming op. </li></ul><ul><li>DMD = spierdystrofie van duchenne </li></ul><ul><ul><li>Meest ernstige vorm, incidentie 1/3500 jongens </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderste ledematen eerst </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kind kan nog moeilijk zelfstandig overeind kruipen (fig. 7.2) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verdikt kuiten: spierweefsel -> bindweefsel en vetweefsel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Daarna bovenste ledematen en alle andere skeletspieren </li></ul></ul><ul><ul><li>Rolstoel voor twaalf jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook aantasting van hart en ademhalingsspieren </li></ul></ul><ul><ul><li>Soms ook lager IQ </li></ul></ul><ul><ul><li>Levensverwachting 20 à 25 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Jongens planten zich niet voort </li></ul></ul><ul><ul><li>Mutaties worden doorgegeven door symptoomloze draagsters </li></ul></ul><ul><ul><li>1/3 de novo mutaties </li></ul></ul>
 45. 58. <ul><li>BMD = spierdystrofie van Becker </li></ul><ul><ul><li>Mildere vorm en iets zeldzamer 1/18000 jongens </li></ul></ul><ul><ul><li>Aangetaste jongens kunnen zich voortplanten </li></ul></ul><ul><li>Oorzaak DMD en BMD: mutaties in het dystrofine gen </li></ul><ul><ul><li>Dystrofine gen: spierspecifiekgen (ook wat in zenuwcellen tot expressie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mutaties bij DMD zijn frameshift mutaties te wijten aan niet in frame deletie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dystrofine eiwit is totaal niet functioneel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mutaties bij BMD zijn te wijten aan in frame deleties (zonder frameshift of leesraamverschuiving) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dystrofine eiwit is nog gedeeltelijk functioneel </li></ul></ul></ul>
 46. 59. Samenvatting <ul><li>1 op 2 jongens zijn aangetast </li></ul><ul><li>1 op 2 meisjes zijn draagster </li></ul><ul><li>Jongens zijn aan elkaar verwant via vrouwen </li></ul><ul><li>Nooit van vader op zoon </li></ul>

×