Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

япония

2,833 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

япония

 1. 1. Япония Карта Герб Флаг
 2. 2. <ul><li>Япония е държава в Източна Азия, разположена на Японските острови в Тихия океан. Площта ѝ е 377 835 km2, а населението - 128,4 млн. души (2007). Столица е град Токио, а официален език е японският. </li></ul>
 3. 3. През 1600 г. битката при Секигахара шогунът Токугава сложил край на феодалните размирици и обединил страната. Водещата политическа идея на установения режим, известен като шогунат , била проста – поддържане на мир и ред чрез недопускане на промени и чужди влияния.
 4. 4. Шогун <ul><li>Шогун (на японски |shōgun ) е военен чин и историческа титла в Средновековна Япония. Рангът е равен на генерал, най-високия чин в армията. Като титла е съкратено от „сей-и тайшогун“ ( |sei-i taishōgun ). Първоначално е използвана от императорския двор в Киото за награждаване на водачи на военни походи, а по-късно титлата се е отнасяла за водачи на военни правителства в историята на Япония. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Шогун означава върховен военен диктатор. Само един от всички даймио може да притежава титлата и само императорът, в качеството си на божествен син на небето, може да му даде титлата. С назначаването си шогунът получава абсолютна власт: печата и правата на императора. Шогунът управлява от името на императора. </li></ul>
 6. 6. Самурай <ul><li>Самурай ( 侍 в превод от японски &quot;някой, който служи&quot; ) е една от четирите основни класи в Древна Япония, а именно: самураи, земеделци, занаятчии и търговци. Обществото било ясно разделено на управляващи и управлявани – най-вече селяни ( инструменти за обработване на земята и за плащане на данъци ) </li></ul>
 7. 7. Императорът бил слаб и изолиран, а истинската власт била в ръцете на шогуна, поддържан от едрите аристократи. Самураите ( 2 млн. души ) Носели оръжия и се подчинявали на особен кодекс наречен бушидо.
 8. 8. <ul><li>Бушидо (от японски: 武士道 |bushidō) - път на воина) е неписан кодекс на поведение на самураите в обществото, представляващ сбор от правила и норми за „идеалния“ воин. Бушидо, интерпретирано първоначално като „път на коня и лъка“, впоследствие започнало да означава „път на самурая, воина“ („буши“ — воин, самурай; „до“ — път, учение, способ, средство). Освен това, „до“ се превежда още и като „дълг“, „морал“ . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>При опозоряване от загуба на битка, но съхранил живота си, японският воин възвръщал честта си чрез сепуку - ритуал, при който той се промушва с меча си през точката &quot;хара&quot; , която се намира на 2 пръста под пъпа, и раздвижва меча, за да проникне въздух в прореза. </li></ul><ul><li>Понякога в още наричания харакири (хара - център, кири - унищожаване), ритуал присъства и втори човек. </li></ul>
 10. 10. <ul><li> Започналата от първата половина на XV ІІ век изолация на Япония от западния свят продължила до 1853 г. Единствените чужденци, които имали право да влизат в страната, били китайски и холандски търговци, и то само в пристанището Нагасаки. </li></ul><ul><li>В зората на X І X век в японската икономика започнали да се установяват пазарни отношения. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>През юли 1853 г. американският комодор ( морски командир ) Матю Пери начело на четири бойни кораба влязъл в залива на Едо ( дн. Токио ) и сложил край на японската изолация. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>През ноември 1867 г. шогунът предал властта на 15-годишния император Муцухито. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>В Япония започнала епоха на реформи , насочена към изграждане на национална мощ и индустриализация, наречена епоха Мейдзи (1852-1912) . Извършена била аграрна реформа и дадена свобода на търговиятя и производството. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Самураите загубили ключовата си роля в обществената система, а на тяхно място се издигнали предприемчивите слоеве на буржоазията. През следващите 40 години Япония се изградила като модерна държава, спечелила войната с Русия ( 1904-1905 ) , и била приета от Запада като велика сила . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Изготвила: Неше Неврие 9 ”е” клас </li></ul>Благодаря за вниманието!

×