Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.

3,264 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Managementcomportamentalseminar.I.Darjan.

 1. 1. Management comportamenta l (activităţi de seminar) Lector univ.drd. Ioana Dârjan Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Sociologie şi Psihologie Catedra de Ştiinţele Educaţiei IREA
 2. 2. Tematica seminarului: <ul><li>Modalităţi de identificare a comportamentelor disruptive în şcoală şi în clasă </li></ul><ul><li>Continuum-ul disciplinei, aplicaţii </li></ul><ul><li>Metoda FBA, aplicaţii </li></ul><ul><li>Metode cognitiv-comportamentale şi de consiliere, aplicaţii </li></ul><ul><li>Tehnici de management comportamental (tehnici comportamentale, tehnici cognitiv-comportamentale, tehnici de consiliere) </li></ul>
 3. 3. Bibliografie: <ul><li>Boynton, M; Boyton, C. (2005) The Educators Guide to Preventing and Solving Discipline Problems , Alexandria, Virginia USA, ASCD </li></ul><ul><li>Boynton, M; Boyton, C. (2007) Assessing and Improving School Discipline Programs , Alexandria, Virginia USA, ASCD </li></ul><ul><li>Dârjan, I. (2007) Analiza funcţională a comportamentului – etapă esenţială a unei intervenţii psihopedagogice eficiente, în Cultură, dezvoltare, identitate. Perspective actuale , Bucureşti, Editura Expert </li></ul><ul><li>Wolfgang, Ch. (1995) Solving Discipline Problems, methods and Models for Today’s Theachers , Boston, Alley and Bacon </li></ul><ul><li>http://ebduvtimi.ning.com </li></ul>
 4. 4. Comportamentele disruptive <ul><li>Definiţie: comportamentele disruptive reprezintă acele comportamente manifestate în clasă care determină fragmentarea inoportună şi nedorită a etapelor procesului instructiv-educativ. </li></ul>
 5. 5. Exerciţiu (1) <ul><li>Care sunt principalele comportamente disruptive cu care vă întâlniţi în activitatea la clasă? Evaluaţi pe o scală de la 1 la 5 frecvenţa şi gravitatea lor, din punctul d-voastră de vedere. </li></ul>gravitate frecvenţă Comportament
 6. 6. I ndicatori majori ai tulburărilor comportamentale ( Nelson , 1993) : <ul><li>comportamentul incriminat deviază de la gama de comportamente expectate de către adult, conform vârstei , nivelului de dezvoltare şi sexului copilului; </li></ul><ul><li>comportamentul apare prea frecvent sau este prea intens; </li></ul><ul><li>comportamentul apare de-a lungul unei mari perioade de timp. </li></ul>
 7. 7. Criterii de diagnostic al comportamentelor disruptive: <ul><li>Î n contextul clasei, orice comportament poate fi considerat inadecvat dacă: </li></ul><ul><li>* interferează cu învăţarea copilului care-l manifestă; </li></ul><ul><li>* interferează cu învăţarea altor membri ai clasei: </li></ul><ul><li>* împiedică profesorul din munca lui de instruire, explicare, citire, organizare etc. </li></ul>
 8. 8. Modalităţi de identificare <ul><li>Cum aţi identificat comportamentele? </li></ul><ul><li>Ce criterii aţi folosit ca să evaluaţi gravitatea lor: </li></ul><ul><ul><li>Efectul lor asupra activităţii didactice </li></ul></ul><ul><ul><li>Efectul lor asupra celorlalţi copii </li></ul></ul><ul><ul><li>Efectul lor asupra performanţei şcolare </li></ul></ul><ul><ul><li>Alte criterii? </li></ul></ul>
 9. 9. De ce apar comportamentele disruptive? (exerciţiul 2) <ul><li>Care credeţi că sunt motivele pentru care copiii se comportă inadecvat în clasă? </li></ul><ul><li>Enumeraţi 5 motive. </li></ul>
 10. 10. Analiza funcţională a comportamentului (FBA) <ul><li>presupune colectarea informaţiilor precise asupra unor variabile specifice care pot fi asociate cu comportamentul-ţintă (modelul ABC al comportamentului) </li></ul><ul><li>stă la baza elaborării planurilor c omportamentale individuale pentru copii </li></ul><ul><li>se realizează în cadrul unei echipe multidisciplinare ( profesori, administrator, psihologi, asistenţi sociali, consilieri , p ărinţi şi copil) </li></ul>
 11. 11. Întocmirea unei analize funcţionale a comportamentului <ul><li>Exerciţiul 3 </li></ul><ul><li>Gândindu-vă la un caz particular din clasa dumneavoastră, completaţi fişa de observaţie şi evaluare funcţională a comportamentului </li></ul><ul><li>- ! Completarea şi discutarea fişei de observaţie comportamentală </li></ul>
 12. 12. Intervenţie educaţională (profesorul devine co-terapeut) <ul><ul><li>modificări comportamentale </li></ul></ul><ul><ul><li>dezvoltarea stimei de sine </li></ul></ul><ul><ul><li>dezvoltarea abilităţilor sociale </li></ul></ul><ul><ul><li>educaţie parentală </li></ul></ul><ul><ul><li>analiza funcţională a comportamentului </li></ul></ul><ul><ul><li>realizarea planului comportamental individual </li></ul></ul>
 13. 13. Tehnici comportamentale (modificări comportamentale) <ul><li>M anipularea contingen ţelor </li></ul><ul><li>Modelare </li></ul><ul><li>Economia de jetoane </li></ul><ul><li>Prompting </li></ul><ul><li>Shaping </li></ul><ul><li>Supracorecţia </li></ul>
 14. 14. Tehnici cognitiv-comportamentale <ul><li>Dezvoltarea stimei de sine </li></ul><ul><li>Dezvoltarea abilităţilor sociale </li></ul><ul><li>Stimularea comportamentelor asertive </li></ul><ul><li>Utilizarea de auto-sugestii, auto-afirmaţii pozitive, auto-recompensarea </li></ul>
 15. 15. Continuum-ul forţei acţiunii profesorului (Teacher Behavior Continuum - TBC – Wolfgang, Charles H., 1995): <ul><li>Forţă minimă Forţă maximă </li></ul><ul><li>Pasul 1. Sugestii nonverbale </li></ul><ul><li>Pasul 2. Afirmaţii nondirective </li></ul><ul><li>Pasul 3. Întrebări </li></ul><ul><li>Pasul 4. Comenzi directive </li></ul><ul><li>(comenzi pregătitoare) </li></ul><ul><li>Pasul 5. Intervenţie fizică </li></ul><ul><li>Modelare (întărire) </li></ul>
 16. 16. Stilurile de management al clasei (Wenning, 2004)
 17. 17. S tilul democratic <ul><li>încurajează independenţa </li></ul><ul><li>este cald şi îmbogăţeşte </li></ul><ul><li>c ontrolul este însoţit de explicaţii </li></ul><ul><li>copiilor li se permite exprimarea propriilor opinii </li></ul><ul><li>exprimarea clară de c ă tre profesor a comportamentelor dezirabile şi a celor indezirabile </li></ul><ul><li>o relaţie caldă profesor-elev </li></ul><ul><li>considerat cel mai bun stil de management al clasei, acest stil are avantajul de a genera elevi competenţi din punct de vedere social şi responsabili. </li></ul>
 18. 18. Stilul autoritar <ul><li>caracterizat de numeroase prescripţii comportamentale </li></ul><ul><li>adesea punitiv şi restrictiv </li></ul><ul><li>elevii nu sunt implicaţi în demersul de management al propriului comportament şi nu obţin explicaţii sau argumentări pentru deciziile profesorului </li></ul><ul><li>comportamentul profesorului este perceput ca fiind rece şi aspru </li></ul><ul><li>la nivelul comportamentului elevului acest stil profesoral poate genera capacităţi reduse de interacţiune socială. </li></ul>
 19. 19. Stilul permisiv <ul><li>se caracterizează prin lipsa implicării şi prin evitarea utilizării pedepsei ca manieră de management al comportamentului </li></ul><ul><li>aceşti profesori nu impun restricţii comportamentale elevilor şi nu formulează nici expectanţe de performanţă de la elevi oferindu-le multă libertate </li></ul><ul><li>riscă să producă elevi imaturi, cu abilităţi scăzute de auto-control, dar şi cu abilităţi de lider reduse. </li></ul>
 20. 20. Stilul indulgent <ul><li>induce un mediu fără cerinţe clare faţă de elevi </li></ul><ul><li>exprimarea activă a suportului profesorului în eforturile elevilor de a identifica şi de a urmări propriile scopuri şi obiective, utilizând orice mijloace rezonabile </li></ul><ul><li>riscă să producă elevi imaturi, cu abilităţi scăzute de auto-control, dar şi cu abilităţi de lider reduse. </li></ul>

×