Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine getxolinguae 2014

1,472 views

Published on

Presentación de Miren Billelabeitia y Antxon González en Getxolinguae 2014

Published in: Education
 • Kreditu pribatua FINANTZAKETA ARTEAN

  Batez ere, Frantziako, Suitzako, Belgikako, Kanadako, pertsonen arteko diru maileguen finantza-zailtasunak aurre duzu, azkenik, behar duzu
  blokeatuta bankuak sor zure aplikazioak fitxategiak errefusa arabera, hautsi kreditu .I'm mailegu bat egiteko behar duzun zenbatekoa eta baldintza oso merkean duten gai jakin baten
  egin zure bizitza errazago. Hauek arlo horietan dut lagun zaitzake dira:
  * Finantza
  * Home Loan
  * Inbertsioa Loan
  * Zor Finkapena
  * Kreditu Line
  * Bigarren Hipoteka
  * Kreditua eskuratzea
  * Loan Personal
  Trabatuta zaude, debekatuta banku eta ez duzu banku prestazioa edo proiektu bat hobeto duzu eta finantzaketa, kreditu txarra behar edo dirua behar fakturak, errentan ordaindu, dirua negozioa inbertitzeko .
  Beraz, cash mailegua behar duzu, ez izan zalantzarik eta me harremanetan jartzeko nire oso baldintza onean buruz gehiago jakin nahi izanez gero.
  Nire mailegua, zure finantza-arazoak konpontzeko eta berme azterketa bat ondo behar duzu.
  Informazio gehiago lortzeko zure esku geldituko naiz.
  NB /
  Mail bidez harremanetan me: j.rene.duquenoy@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Magazine getxolinguae 2014

 1. 1. VIDEO
 2. 2. MAGAZINE TESTU LIBURUA DANTZA-DANTZARI BAILANDO CON EL LIBRO DE TEXTO Antón González Adela Fernández Miren Billelabeitia
 3. 3. GIDOIA • Ikasturte hasierako egoera 3.DBHn – Testuliburuen antolakuntza – Testuliburuak: testu motak • HTB-TIL gogoratuz • Irakasleon asmoak  PROIEKTU LANAK. Lan antolakuntza • Proiektuak MOTIBAZIO BIDEAN  HTB-TIL helburuekin batuAHOZKOTASUNA LANDU • MAGAZINE: Testu liburua eta proiektuen uztarketa lana Ahozkotasuna • MAGAZINE antolatzen; The show must be go!
 4. 4. IKASTURTE HASIERAKO EGOERA • Mintegiek testu liburua aukeratuta • Programazioak testu liburua jarraituta osatu • Testu liburua osorik eman behar • HTB-TIL helburuak jarraituz lan egiteko asmoa • Proiektuak osatzeko erabakia • Solasaldi literarioen garrantzia
 5. 5. TESTU LIBURUAK AHOZKO KOMUNIK AZIOA KOMUNIK AZIO IDATZIA MORFOSINTXIA LEXIKOA ETA SEMANTIKA LITERATURA IKASITAKOA ERABILI EGUNEROKO TESTUAK ULERTZEKO GAITASUNA LANTZEN MONOGRA FIKOA Eguraldi- aren Iragarpena Iragarpen testuak Perpausa Eremu semant.: hizkera. Orduak nola adierazi Zer da literatura? Iragarpen testu bat idatzi Eguraldi iragarpen testua Iragarki laburrak Testu gogatzailea diskurtsoa Aditza: Indikatiboa E. Seman.: Itxura. Lexikoa sortzeko bideak Baliabide fonetikoak Testu gogatzaileak idatzi Aitona- amona esklaboak Kazetaritza generoak Aditza: Baldintza Er. Semantikoa: harremanak Aditz lokuzioak. Baliabide sintaktikoak Kazetaritza testuak idatzi Hondartze- tako uraren kalitatea Albistea Mendeko p.: konpl, zehar g., Ad: ahalezkoa Hitz-elkarketa Baliabide semantikoak Albiste bat idatzi Ordena eta desordena Erreportajea k Mendeko p.: Denborazkoak Hitz eratorpena I Maileguak Narratiba Erreportaje bat idatzi Egitaraua Pou anaiak erreskate lanean Kronikak Aditza: Subjunt., NOR E. Semantikoa. Bidaiak Hitz eratorp. II Lirika Kronika bat idatzi Informazio eskuorria Arropa konponketa Elkarrizketa Mend. p.:Erlatib. Ad. Subjuntibo: NOR_NORI Datak nola adierazi Dramatika Elkarrizketa bat idatzi Kronika zuzena Etorkinak Iritzi artikuluak Mend. P.: konpar. A. Subjuntiboa.: NOR- NORK Kalkoak Literatura mugimenduak I Iritzi artikulu bat idatzi Sukaldean nor aritzen da? Editoriala eta zuzen- dariari gut. Mend. P.: modu. A. subj.: NOR-NORI- NORK Lokuzioak Literatura mugimenduak II Zuzendariari gutuna idatzi Testu iruzkina: Testu lirikoak
 6. 6. El libro de texto• Unidad 1 Lectura: Jaguar Tipos de texto: Los medios de comunicación: la prensa. El periódico Lengua y sociedad: Las lenguas del mundo. Las lenguas románicas. Ortografía: Las letras b y v Rincón de internet: Noticias de deportes • Unidad 2 Lectura: El encantamiento Tipos de texto: La radio y la televisión. La publicidad Gramática: La oración. Ortografía: La letra h Rincón de internet: La programación televisiva • Unidad 3 Lectura: Katina Gramática: El sintagma nominal (SN) Léxico: El significado de las palabras Ortografía: Las letras g y j Rincón de internet: Víctimas de la guerra. • Unidad 4 Lectura: El podador Gramática: El sintagma nominal: los determinantes y los complementos del nombre. El adjetivo Léxico: El significado de las palabras II Ortografía: Uso de algunas consonantes: m y n, rr, c y z , c y cc Rincón de internet: Juegos de palabras. • Unidad 5 Lectura: Sobre el tiempo Tipos de texto: Narración, descripción y diálogo. Gramática: El sintagma verbal: el verbo. Ortografía: Las letras x, ll, y Rincón de internet: Los verbos. • Unidad 6 Lectura: La venganza de Schariar. Historia de un pescador. Tipos de texto: La literatura Lengua y sociedad: Origen y evolución de la lengua castellana Ortografía: La acentuación de diptongos, triptongos y hiatos Rincón de internet: Los cuentos tradicionales • Unidad 7 Lectura: El hombrecillo de la cartera Tipos de texto: Los géneros literarios. Gramática: El sintagma verbal: predicado nominal y predicado verbal Ortografía: La adecuación diacrítica Rincón de internet: La Biblioteca nacional Unidad 8 Lectura: El niño yuntero Tipos de texto: La poesía lírica. Gramática: Los complementos del verbo Ortografía: casos especiales de la acentuación. Rincón de internet: Miguel Hernández • Unidad 9 Lectura: Celina y Nelima Tipos de texto: Elementos y técnicas de la narrativa. Léxico: Derivación y composición. Ortografía: Los signos de puntuación I Rincón de internet: Palabras simples, derivadas y compuestas. Unidad 10 Lectura: Las lentejas. Tipos de texto: La dramática. Gramática: Oración simple y oración compuesta. La conjunción. La preposición Ortografía: Los signos de puntuación II Rincón de internet: El teatro romano de Mérida. • Apéndice Géneros literarios Recursos expresivos o literarios Métrica: tipos de estrofas Verbos regulares Verbos auxiliares Verbos irregulares Resumen de gramática Resumen de ortografía Resumen de léxico Índice alfabético
 7. 7. Testu motak ETA GENEROAk Euskarazko testu liburuan Texto de Lengua Castellana Iragarpen testua Los medios de comunicación: la prensa. El periódico (4 pág) Testu gogaitzailea La radio y la televisión (1 pág) Kazetaritza testuak Albistea Erreportajea Narración y descripción Kronika La literatura Elkarrizketa Los géneros literarios Iritzi artikulua La poesía lírica Zuzendariari gutuna Elementos y técnicas de la narrativa La dramática
 8. 8. HTB-TIL-en asmoak gogoratuz Getxolinguae2013
 9. 9. HTB-TIL-en asmoak gogoratuz
 10. 10.  Saber basado en las mejores investigaciones y las mejores prácticas para todo el alumnado y comunidad educativa.  Aula dialógica:aprendizaje dialógico. Inteligencia cultural.Igualdad.Creación de sentido. Conocimiento instrumental.Transformación  Pedagogía concon las lenguas :dotar de sentido y funcionalidad al aprendizaje de las lenguas.  Proyectos compartidos nuestras lenguas. “el escaso contacto entre el profesorado de las áreas lingüísticas y no lingúísticas , a pesar de que todas las lenguas se aprenden y se enseñan desde todas las áreas, se acompaña de una nula coordinación entre el profesorado de lenguas” Teresa Ruiz, Marimar Pérez, María Victoria Apráiz.  Sujeto activo: el alumnado, profesorado construye y transforma su aprendizaje y su realidad.Nada me es ajeno. “homo sum nihil alienum puto” Terencio  Saber “experiencia es la madre de la ciencia” mundo en el saber de la superstición .  Aula clásica: el poder del profesorado.  Pedagogía sobresobre la lengua. Aprendizaje bancario. Enciclopedismo.  Pedagogía conservadora. Mi aula. Mi clase. Mi seminario.Mi programación.Libertad de cátedra  Sujeto pasivo (adapta al individuo y al profesor/a). Sistema reproductor .
 11. 11. Liburutik abiatuz htb-til proiektuetara EUSKARAZ GAZTELANIAZ HTB-TIL MATERIALA 1. EBALUALDIA Azalpenak eta ariketak Sortutako Testuak Textos producidos Trabajo teórico y ejercicios a)Iragarpen testua. Testu liburuaz. b)Testu gogatzailea c) Albiste ariketak eta azalpen osagarria. Eguraldia Iragarkia Albisteak Anuncios Noticias a)El poder de los MAS b)La publicidad c) La noticia: teoria y ejercicios Noticias alucinantes Noticiando: Mitos y cuentos http://tratamientoin 2. EBALUALDIA d) Kronika: teoria eta ariketak e) Erreportaje ariketak Kronikak Reportajes d) Kronika ariketak e) El reportaje: Teoría y ejercicios Sites HTB 3. EBALUALDIA e) Elkarrizketa f) Iritzi artikulua: ariketak g) Zuzendariari gutuna: azalpen eta ariketak h) Zinema gidoia/ Magazine gidoia Teoría eta etb saioak Ahozko elkarrizketak Zuzendariari gutuna/ Iritzi artikulua Gidoi teknikoa eta testua Entrevistas on-line para los Reportajes Mesa redonda Guión técnico y texto f) Entrevista, formulario y cuestionarios online g) Textos argumentativos: Cartas al director, argumentos para la mesa redonda: pena de muerte, tertulias sobre clásicos griegos (Teoría y ejercicios) h) Guión : Teoría complementaria Formazio saioak A. Fernándezekin
 12. 12. The show must be go!
 13. 13. Magazine: HTB-TIL proiektu • NOLA BURURATU ZITZAIGUN? • ZERGATIK MAGAZINA? – Aurrerago izan dugu paperezko egunkaria egiteko esperientzia: EL País de los estudiantes 2002-2003 – PROA proiektuaren aurretiaz tailerrak; Ikastetxeko aldizkaria 2005- 2006 – Ikastetxeko aldizkari digitala. – Grabazioak, telebistarako moduko antolaketa eta antzezpenarekin zerikusi duen guztia ERAKARGARRIA da. – Azken helburuaren xarmak aurreko lanekiko MOTIBAZIOA INDARTU du – AHOZKOA da • MOTIBAZIOA – Proiektu argi eta erreala planteatu – Talde osoak parte hartzeko  ELKARLANA – Proiektu egingarria, buruan ikusteko modukoa izan daitekeena – Helburu argia aurkeztu /eratuko dituzten lanetarako; Testuak ez dira liburuko ariketa hutsak  GOI ASMOA • MAGAZINA egin daiteke , aurretiko lana osatu delako • DENON LANAK sartzen dira aukeran – Hitzekin gauzak egiten ditugu: interesatzen eta arduratzen zaizkigun gaiak lantzen ditugu, gogoko ditugunak…
 14. 14. Magazine: HTB-TIL proiektu • GAIEN GARRANTZIA – 3.DBHko hiru taldetan lantzeko asmoa  HIRU GAI NAGUSI – Azken ekoizpenari begira, aurreko ekoizpenen arteko LOTURAREN bati eusteko garrantzia. – Landutako kazetaritza testu mota guztiei formatu erakargarriaz gaineko BESTE XARMA baten beharra bilatu behar – Gai erakargarriak – Interesgarriak EGUNEROKO – Hurbilekoak GIZARTEAREKIKO  MOTIBAZIOA – Arduratzen dituztenak HURBILTASUNA – Gaurkotasuna dutenak – Gaien aukeraketa negoziatua : • EKONOMIA ETA KRISIA (escrache,hipoteka,Euribor…) • ESKOLA, HEZKUNTZA ETA AZKEN ERREFORMA(Lege berria, PISA…) • IKASTETXEKO AGENDA 21, JASANGARRITASUNA , SLOW HERRIA…
 15. 15. The show must be go!
 16. 16. IKUS DITZAGUN BATZUK Telebistako magazinak: Ikasgelan: EITB Nahieran Ikusi Etxeko lanak: - ARRATSALDERO Gaiak eta testu motak - NI MÁS, NI MENOS Saioaren hurrenkera Barrenak aterako dizkiegu Ikusitakoa elkarren artean jarri  SOLASALDIA  EGITURA antzeko bat osatu Behin-behineko gidoi bat zirriborratu
 17. 17. The show must be go!
 18. 18. LAN EGITEKO ERA  HARI NAGUSIA-ren garrantziaz ohartu GAI NAGUSIA TALDEKO GAIA  BI MAGAZIN TALDEKO  Ikastaldea bitan banatu (12 ikasle)  GIDOIAREN BEHAR IZANA:  Filma gidoiari buruzko teoria  PAPERAK BANATZEN:  PRODUKZIO LANA: Taldekideen lana antolatu.  Gidoilariak  Diseinugile eta produktoreak  Erredakzio taldea  Kazetaritza testuak bildu: Azpitaldeen lanari ekin  Zuzenekoen lana eta platoko zuzendaria  GRABATZEN
 19. 19. Gidoi teknikoak • Hona hemen gidoia
 20. 20. Magazinegile eta partaideak
 21. 21. The show must be go!

×