Irakaste-ikaste gaia bikoitza denean

2,351 views

Published on

Presentación de Matilde Sainz realizada en Getxolinguae 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,327
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Irakaste-ikaste gaia bikoitza denean

 1. 1. Irakaste-ikaste gaiabikoitza denean Matilde Sainz Osinaga Miker ikertaldea HUHEZI (Mondragon Unibertsitatea) Getxolinguae, 2012-05-16
 2. 2. Hezkuntza eleanizdunahizkuntza eta jakintza-arloak bikote banaezina gertatuko dahizkuntza eta jakintza-arloak indartzea, erreforzatzea nahi dajakintza guztietarako beharrezkoak diren gaitasun kognitiboakgaratzea nahi da ikasleengan (azaltzea, deskribatzea, arrazoiakematea, argudiatzea, hipotesiak formulatzea, etab.)
 3. 3. badakigu egoerakokatuetan erabiliz ikastendela hizkuntza: jakintza-arloak dira heldulekuinteresgarria
 4. 4. Nola artikulatu hizkuntza eta jakintza arloa?(Matematika, gure kasuan)jakintza-arloa eta hizkuntza artikulatuta ikastekometodologia eta lanabesak behar diraIkasleak behar du: hizkuntza elkarrizketan aritzeko etahizkuntza eskolan ikastekoHizkuntza akademikoa propioki landu behar da. Jakintzaarlo bakoitzak berariazko hizkuntza ezaugarriak ditu?Jakintza-arloa eta hizkuntza uztartzekodidaktikaren hainbat orientabide behar dira
 5. 5. Elkarrekintzazko egoera desorekatuak sor daitezke. Hiztunaaskotariko egoera desfaboragarrietan aritu beharko da(autoktonoa- ez autoktonoa; irakasle-ikasle; 1Hko hiztuna-2Hko hiztuna…)Hizkuntzaren ikuspegi diskurtsiboaGeneroa (narrazioa, kontaketa, azalpena, argudioa…)eta edukiaBigarren hizkuntza lehenengo hizkuntzaren gainean eraikitzenda
 6. 6. Matematika eta hizkuntzaren uztarketaz zer dakigu? (Dale y Cuevas 1992)• Enuntziatu matematikoak baditu berariazko ezaugarriak. Horiek zailtasun gehigarriak eskaini ahal dizkio H2an ikasten duen ikasleari. Zailtasunen iturriak: – Lexikoa (zatiketa, zatitzaile etab.). Lexiko arruntak berariazko esanahia hartzen du matematikan (berdin, zutabea…). – Zentzu berria hartzen duten Perpausa eginak (izendatzaile komunetako txikiena, zatitzaile komunetako handiena) – Matematikazko jarduerak izendatzeko berariazko hitzak (sinonimoak) erabiltzen ditugu: batu, gehitu, erantsi, elkartu… – Matematika hizkuntzaren zailtasunak ez dira mugatzen lexikora: konparaketa, antolatzaile logikoak, egitura hipotetikoak, lexiko berriaren dentsitatea, ikurren
 7. 7. Gure lanaren adibidea (Garro et alt. 2000)• LHko 116 enuntziatu aztertu dira.• Adibidea:• Aparkaleku batean autoak aparkatzeko 500 toki daude. Hogei bat aparkaleku urritasunak dituzten pertsonentzat dira. Gelditzen direnetatikφ 75 toki inguru horretan bizi diren pertsonentzat dira. Gelditzen direnetatikφ 3/5 saldu egin dira eta gainerakoak alokatzeko utzi dira. Kalkulatu mota bakoitzeko aparkaleku- kopurua.
 8. 8. Matematika eta ahozko hizkuntza • Haur Hezkuntza: 4 urte • Lehen Hezkuntzako 3. maila Hiru irakasleren • Lehen Hezkuntzako 6.lanaren alderaketa maila
 9. 9. Irakasleak eraman ditu bere gelara hartutakokonpromisoak? Transposizio didaktikoaren azken bi mailak izan ditugu kontuan: Gela barrukoKlaseko programazioa benetako praktika
 10. 10. Dispositibo didaktikoaren analisia • HH an: jolas bakoitzak bere ahozko ebaluazioa du: badago? egin dugu? • LH 3.m.: ikasleek saioaren bukaeran azalpen-ebaluazioa egiten dute gela aurreanGuztiek txertatzen dituzte ikas- • LH 6. maila: ikasleek saioaren prozesuan azaltzeko-adierazteko guneak (nola egin bukaeran ahozko azalpen-dugu?) eta emaitzak azaltzeko ebaluazioa egiten dute gela aurrean espazioak eta jarduerak:
 11. 11. Programazioaren ezaugarriak • Hizkuntzazko edukiak kontuan dituzte • Matematikaren kontzeptuak lantzeko beharrezko hizkuntza alderdiak hautatu diraProgramazioaren • Matematikazko jarduerak etengabe ezaugarriak eskatzen dute arrazoiketa
 12. 12. Irakaslearen Esku-hartzea (Aldamiatu) • Zailtasunak eskaintzen dituzten objektuez egiten dituzte galderak • Galderak errebotatu egiten dituzte • Berreskuratzen du ikaslearen hitza • Birformulatzen du ikaslearen hitza • Ikasleen ulermena txekeatzen duAldamiatu • Parte hartzera animatzen du ikaslea •…
 13. 13. Matematika objektua hiru mailetan HAUR HEZKUNTZAl LEHEN HEZKUNTZA 3. LEHEN HEZKUNTZA 6. MAILA MAILA Kantitatea,luzera, Problemaren ebazpena egin Datuak jaso (ulertu) etaMATEMATIKOA kokapena eta ezaguna den prozesuari jarraituz. sistemazitatu. Hipotesiak formulatu seriazioak. (irakurri-ulertu, eskema eta eta enigma ebatsi.OBJEKTU algoritmoa egin)., ebazpena idatzi Gogoeta egin baiezko eta ezezko eta ahoz azaldu gelan. proposizioei buruz eta ondorio logikoak atera.. Jolastu. Hemen eta Ez hemen ez orain kokatua. Mundu hipotetikoaren orain kokatutakoak. Irudikatu mentalki egoera. irudikapen mentala.ATAZAREN Zenbatu. Nork? Zer? Zenbat? Etab.IZAERA Estimazioak egin. Datuen (informazioaren) Kokatu norbera edo Algoritmoa ulertu. anbiguotasunaz jabetu eta beste haur bat ilera onartu. batean…ESKAKIIZATAZARE Soila, ez dago beste Modalitateak identifikatu eta Ezin da metodologiarik gabe egoera edo datuekin operazio matematikoaren ebatzi. Lanerako metodologiaUNAK erlazionatuta.Ez aplikazio. (batuketa / eta lanabesak behar dira .N dago loturarik atazen kenketa). Bitarteko kalkuluak egin artean. behar dira.. Ez da oztoporik Modalitatea identifikatzeko: Ulermenean eta hipotesien ikusten zenbatu eta batu ala kendu? formulazioan. Arazoak ordenatzeko. bereizteko konstatazioa etaOZTOPOAK Kalkulua kasu batzuetan. hipotesiak.IKASLEEN Zailtasunak erantzun Ziurgabetasunean aritzeko bikoitzak emateko zailtasun larriak. (hiru eta hirunaka jarri behar dugu).
 14. 14. Hizkuntza objektua hiru mailetan HAUR LEHENEHZKU LEHENHEZKUNTZA 6.M. HEZKUNTZA NTZA 3.M. Zenbaki ordinal Azalpenezko testua. Argudioa. Argudiozko garapena.HIZKUNTZOBJE eta kardinalen Kausalitatea Aditzaren baldintza. Kausa- izenak. –naka adierazteko formak. ondorio formak. atzikia Errespetuzko jarrerak hitz-KTUA txandetan eta ikaskideen iritzien Justifikazioa aurrean. azaldu Lexikoa Prozesua eta Argudiatu ezagutzen diren (zenbakiak) ebazpena datuak erabiliz eta berenATAZAREN etiketatu eta azaldu. Kausak arteko erlazioak eginez. antzeman azaldu.IZAERA Emandako datuak gogoan -naka atzikia izan eta erabili. erabili (hirunaka) Zenbaki Enuntziatua Argudioa erabili. Bildu datu kardinalen eta ulertu. guztiak eta erabili argudiozko ordinalen izenak garapenean.KIZUNA Azalpena eta ezagutu eta bere garapena Baldintza ezagutu eta identifikatu. antolatu. erabili.. Kontsigna ulertu
 15. 15. Haur hezkuntza Lehen hezkuntza 3. Lehenhezkuntza m. 6.m. Oztoporik nabarmenenak –- Azalpenezko Argudiozko naka atzizkia erabiltzeko. testuan: testu garatua azalpena + ekoizteko: Nabarmenago “banaka” justifikazioa argudioaketa kasuan. denean. ondorioak. Autoerregulaziorako Testu Modalizatzailee zailtasunak testu monogeneratua n erabilera.. monogeneratuan etaIKASLEEN OZTOPOAK denean eta irakaslearen galdera bikoitza Baldintza irakaslearen denean. hipotetikoaren galdera formak. bikoitzari erantzuteko: Kausalitatea esan zer egin adierazteko duzuen eta formak. zergatik.
 16. 16. Matematikaren oztopoakIkasleen oztopoak ikastekoobjektuarekin bat datoz:a) HH haurrentzat erraza da eta ez dazailtasunik ikusi  b) modalitateaidentifikatu eta kalkulua egin  c)hipotesiak ulertu eta formulatu;ziurgabetasunean pentsatzeko arazoak .
 17. 17. Zein antzekotasun aurkitu ditugu hiru irakasle hauenartean bi objektuak artikulatzean?guztiek sortzen dituzte elkarrekintzarako guneakez dute agertzen dakiten guztia  galderak egiten dituzte (zergatik? nola dakizu? Etab.)HHkoa eta LH 6. koa nabarmen ari dira hizkuntzaren formazHizkuntzazko eta matematikazko edukiak egokiak dira eta erabat artikulatuak daudeMatematikazko atazak eskatzen du justifikazioa (3. eta 6. m.koek arazoak dauzkate)Ikuspegi epistemologi egokia hautatu dute jakintzen eraikuntzarako eta ahozkotasunalantzeko.
 18. 18. EzberdintasunakHHko ikasleen oztopoak arinak dira. Euskarazaritzeko ariketak dirudite.LH 3. irakasleak “nagusiki” matematika lantzekoprestatzen du materialaLhko 6. bi objektuen uztarketa orekatuagoadirudi
 19. 19. HOBEKUNTZAK • Baldintzaren erabilera • Argudioaren garapenaHizkuntzari • Justifikazioa adieraztekodagokionez: hizkuntzazko tresnak (-lako…)
 20. 20. Hiru irakasleen benetako praktikaProgramazioakirizpide berdinengainean eraiki dituzte
 21. 21. Erabileraren aniztasunaHHko irakasleak: murgiltze ereduko ikuspegia LH 3.m. hizkuntzaz erabiltzen du eta LH 6-m. “didaktika arteko” baliatzen da matematika matematikazko eragiketa eredura hurbiltzen da. lantzeko. erraza prestatzen duahozko hizkuntza lantzeko.
 22. 22. Aipamen bibliografikoak• Garro, E; Perez Lizarralde, K (2010). Enuntziatu matematikoa: hizkuntza-zailtasunak eta esku-hartze adibide bat, HIK HASI 25. Monografikoa, 32-40 orr. ISBN 978-84- 936543-4-4• Garro, E; Sainz Osinaga, M; Perez Lizarralde, K; Ozaeta, A; Egizabal, D (2010). Bases lingüísticas para la comprensión de los enunciados matemáticos en la Educación Primaria en contextos multilingües. In Caballero, R; Pinar MªJesus (eds.). Ways and Modes of Human Communication, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha [CD-R] ISBN 978-84-8427-759-0• Ozaeta, A; Garro, E (2010). Nola bihurtu ahozkoa irakasgarri? Generoetan oinarritutako proposamen baterantz, HIK HASI 25. Monografikoa, 23-31 orr. ISBN 978-84-936543-4-4• Sainz Osinaga, M. (2010). Irakasleen prestakuntza eredua: prestakuntza gogoetatsua, HIK HASI, 25. Monografikoa, 8-19. ISBN: 978-84-936543-4-4
 23. 23. • Sainz Osinaga, M. (2010). Praktika gogoetatsuaren adibide bat. Nola eraiki ikasleen ahozko hizkuntzaren irakaskuntza programatzeko eta ebaluatzeko irizpideak?, HIK HASI, 25. Monografikoa, 91-98. ISBN: 978-84-936543-4-4• Sainz Osinaga, M. (2010). Análisis de los gestos didácticos de tres maestras. Estudio de la didáctica bifocal (matemáticas y lengua) desde la transposición didáctica en contextos plurilingües. Ikastaria, 17. Eusko Ikaskuntza, 221-266.ISSN 1137-4454. ISBN 978-84-8419216-9• Sainz osinaga, M., Garro, E., Ozaeta, A., Perez, K. eta Egizabal, D. (2009). Gelako interakzioa: irakasleen esku-hartzea eta ikasleen ahozko ekoizpena. Jolas arauen azalpena Lehen Hezkuntzako ikasleen eskutik. Euskara, 54, 2-1, 541-677.• Sainz Osinaga, Ozaeta, Garro, Perez Lizarralde, Egizabal (2011). Interacción en el aula: lengua oral de los alumnos y mediación de la maestra. Explicar las reglas de juego en una escuela de Educación Primaria. In: Escobar, C., Evnitskaya, E., Moore, E. y Patiño, A. (eds.). AICLE/CLIL/EMILE. Educació Plurilingüe: Experiencias, Research & Politiques. Barcelona: UAB.,139-150.or. ISBN 978-84-490- 2678-2

×