Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media Po Godzinach: Skuteczna sprzedaż w social media cz.1

Dowiedz się, jak sprzedawać w social media!

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Social Media Po Godzinach: Skuteczna sprzedaż w social media cz.1

 1. 1. S O C I A L M E D I A P O G O D Z I N A C H Skuteczna sprzedaż w social media
 2. 2. " D Z I S I A J N I E Z A S T A N A W I A M Y S I Ę , C Z Y R O B I Ć S O C I A L M E D I A , P Y T A N I E J E S T J A K T O Z R O B I Ć D O B R Z E . ” Erik Qualman
 3. 3. A J A K K I E D Y Ś P R O M O W A N O P R O D U K T Y ?
 4. 4. P R O B L E M D Z I S I A J 86% ludzi pomija reklamy w telewizji 44% wiadomości mailowych nigdy nie zostaje przeczytana Żyjemy w czasach reklamowego przesytu!
 5. 5. D Z I Ś M A R K I P R Z E S Z Ł Y Z E Ś W I A T A O F F L I N E D O Ś W I A T A O N L I N E
 6. 6. E - C O M M E R C E W P O L S C E Źródło: E­commerce w Polsce 2015. Gemius dla e­Commerce Polska
 7. 7. E - C O M M E R C E W P O L S C E Źródło: E­commerce w Polsce 2015. Gemius dla e­Commerce Polska
 8. 8. P R O D U K T Y K U P O W A N E online Źródło: E­commerce w Polsce 2015. Gemius dla e­Commerce Polska
 9. 9. E F E K T R O P O (research online, purchase offline) Źródło: E­commerce w Polsce 2015. Gemius dla e­Commerce Polska
 10. 10. W Y D A T K I online Źródło: E­commerce w Polsce 2015. Gemius dla e­Commerce Polska
 11. 11. J A K W I Ę C T R A F I Ć D O P O T E N C J A L N E G O K L I E N T A ?
 12. 12. S O C I A L M E D I A T O N A J L E P S Z E N A R Z Ę D Z I E D O B U D O W Y R E L A C J I Z K L I E N T A M I .
 13. 13. Z B U D U J R E L A C J Ę I Z A C Z N I J S P R Z E D A W A Ć !
 14. 14. W Y K O R Z Y S T A J P O T E N C J A Ł F A C E B O O K A ! Internauci 15,8% czasu online spędzają na Facebooku.
 15. 15. S K L E P N A F A C E B O O K U Dodaj do fanpage'a sklepową zakładkę i pozwól konsumentom kupować z jego poziomu - dzięki temu skrócisz proces składania zamówienia i uczynisz go wygodniejszym dla potencjalnego nabywcy.
 16. 16. S K L E P N A F A C E B O O K U
 17. 17. R E K L A M Y Facebook to aktualnie najbardziej rozbudowana platforma społecznościowa pod kątem płatnych kampanii reklamowych. Targetowanie na Facebooku to kluczowy czynnik, który w dużej mierze determinuje efektywność reklamy.
 18. 18. W Y B I E R Z C E L R E K L A M Y
 19. 19. W Y B I E R Z G R U P Ę D O C E L O W Ą Grupa niestandardowych odbiorców Lokalizacja, wiek, płeć i język Zainteresowania Zachowania Połączenia
 20. 20. J A K T A R G E T O W A Ć R E K L A M Y ?
 21. 21. J A K M O Ż E S Z Z A R E K L A M O W A Ć P R O D U K T ? Reklama kierująca na witrynę
 22. 22. J A K M O Ż E S Z Z A R E K L A M O W A Ć P R O D U K T ? Reklama karuzelowa
 23. 23. J A K M O Ż E S Z Z A R E K L A M O W A Ć P R O D U K T ? Pokaz slajdów
 24. 24. J A K M O Ż E S Z Z A R E K L A M O W A Ć P R O D U K T ? Reklamy kontaktowe (zbieranie leadów)
 25. 25. J A K M O Ż E S Z Z A R E K L A M O W A Ć P R O D U K T ? Kanwa
 26. 26. C U S T O M A U D I E N C E S CA umożliwia Ci zaimportowanie do systemu Facebooka numerów telefonów, adresów mailowych, Facebook IDs, które już posiadasz. Co Ci to da? Dzięki temu możesz skierować swoje reklamy do osób, które już robiły u Ciebie zakupy, zapisały się do newslettera itp.
 27. 27. L O O K A L I K E A U D I E N C E S Możesz stworzyć bazę użytkowników podobnych do fanów fanpage’a X, jeżeli masz na nim uprawnienia. Facebook sprawdza fanów we wskazanej przez Ciebie bazy pod względem wielu czynników – m.in. polubieni, wieku, zamieszkania etc. Dzięki temu otrzymujesz od Facebooka bazę osób podobnych do osób, które już znajdują się np. w bazie Twoich klientów (jeżeli stworzyłeś LA na bazie CA klientów).
 28. 28. R E M A R K E T I N G Remarketing pozwala na dotarcie z reklamą do osoby, która wcześniej odwiedziła Twoją witrynę internetową. Remarketing jest dostępny za pomocą Custom Audiences. Konieczne jest umieszczenie piksela Facebooka na Twojej witrynie. Dzięki pikselowi Facebooka sprawdzisz, ile zostało zakupionych produktów poprzez działania na Facebooku.
 29. 29. R E K L A M A D Y N A M I C Z N A W reklamach dynamicznych promujesz produkty, które mogą zainteresować osoby przeglądające Twoją witrynę lub aplikację mobilną na Facebooku, Instagramie oraz w Audience Network.
 30. 30. I N N E F O R M Y P R O M O C J I Facebook Live Video 360 Zdjęcia 360

×