Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak znaleźć pracę dzięki Social Media?

Dowiedz się, jakich narzędzi social media użyć, aby znaleźć pracę.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak znaleźć pracę dzięki Social Media?

 1. 1. JAK ZNALEŹĆ PRACĘ DZIĘKI SOCIAL MEDIA? S O C I A L M E D I A P O G O D Z I N A C H Aleksandra Dejnarowicz
 2. 2. 54% 45% 59% stwierdziło, że przed zmiana pracy powstrzymuje nas strach stwierdziło, że niskie wynagrodzenie jest powodem zmiany pracy nie zmieniło pracy w tym roku A N K I E T O W A N Y C H A N K I E T O W A N Y C H A N K I E T O W A N Y C H
 3. 3. DLACZEGO NIE MOŻEMY ZNALEŹĆ PRACY?
 4. 4. N A J C Z ĘS T S Z E P R Z Y C Z Y N Y Z W I ĄZ A N E Z N I E P O W O D Z E N I E M W S K U T E C Z N Y M P O S Z U K I W A N I U P R A C Y Brak chęci do pracy Brak kompetencji na danym stanowisku Negatywna ocena naszego wizerunku w sieci Niepoprawne przygotowanie CV i LM
 5. 5. "TWOJĄ MARKĄ JEST TO, CO LUDZIE MÓWIĄ O TOBIE, KIEDY WYJDZIESZ Z POKOJU."
 6. 6. C O T O J E S T ? Strategia marketingowa inwestowania w budowanie reputacji i zwiększania swojej wartości na rynku pracy. Personal branding jest tym, co budowanie marki firmy czy produktu. P O C O J E S T ? Polega na przekazywaniu komunikatu opisującego pewne wartości, cechy i umiejętności osoby w taki sposób, by wywołać u odbiorców pozytywną reakcję emocjonalną. MARKA OSOBISTA
 7. 7. K I E D Y Z A C Z Y N A M Y K R E O W A Ć N A S Z A M A R K Ę O S O B I S T Ą? Nawet teraz!
 8. 8. C O ? CO chcesz osiągnąć? Jaki ma być efekt działalności w sieci? Co ludzie od Ciebie otrzymają, czyli jakie problemy rozwiążesz? Jakie emocje mają towarzyszyć osobom, które wymieniają publicznie Twoje imię i nazwisko? Do czego jest Ci to wszystko potrzebne? D L A C Z E G O ? Dlaczego ktoś ma za Tobą podążać? Czyli co dajesz ludziom, jakie problemy rozwiązujesz? J A K ? Jak do tego dojść? Jak to pokazać? Jakie narzędzia wykorzystać? Do kogo mówić, kto ma być odbiorcą komunikatów? J A K W Y G L ĄD A S T R A T E G I A P E R S O N A L B R A N D I N G ?
 9. 9. 5 KROKÓW DO BUDOWY MARKI OSOBISTEJ W SOCIAL MEDIA
 10. 10. K R O K 1 Wybierz od 1 do 3 obszarów, w którym chcesz być ekspertem! K R O K 2 Zadbaj o spójność marki osobistej w kanałach social media! K R O K 3 Postuj regularnie w kanałach social media, które maja wartość dla Twojej marki osobistej!
 11. 11. K R O K 4 Dołącz do grup, społeczności, aby uzyskać szerszy zasięg i zdobyć potencjalnych pracodawców/klientów! K R O K 5 Monitoruj wzmianki o Tobie w sieci i social media! Pamiętaj, żeby od razu reagować i odpowiadać na nie.
 12. 12. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SZUKANIA PRACY W INTERNECIE?
 13. 13. C V Kreatywne CV Wysłane w pdf Wyróżniające Twoją osobę L M Personalizowane Indywidualne Nie na zasadzie "kopiuj wklej" Z D J ĘC I E D O C V Ciekawe Dobrej jakości Po drobnej korekcie Profesjonalne P O R T F O L I O Szczególnie w pracy jako grafik/specalista Estetyczne Różnorodne projekty Narzędzie: Canva L I N K E D I N Dobrze uzupełniony profil Podsumowanie W języku angielskim , gdy starasz się o prace, gdzie będzie ważny język Z profesjonalnym zdjęciem P R Y W A T N O ŚĆ Monitoring swoich profili w sieciach społecznościowych pod względem udostępnianych tresci
 14. 14. C V
 15. 15. GDZIE SZUKAĆ PRACY W INTERNECIE?
 16. 16. G R U P Y N A F A C E B O O K U L I N K E D I N I G O L D E N L I N E P R A C U J . P L / P R A C A . P L / G A Z E T A P R A C A I N N E S E R W I S Y S P O ŁE C Z N O ŚC I O W E F I R M Y R E K R U T A C Y J N E H E A D H U N T E R Z Y
 17. 17. JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ SKUTECZNY PROFIL NA LINKEDIN?
 18. 18. T W O J E Z D J ĘC I E I M I Ę I T W ÓJ O P I S PROFIL T W ÓJ U R L
 19. 19. DODANIE ODPOWIEDNIEGO ZDJĘCIA ZWIĘKSZA 14X TWOJĄ WIDOCZNOŚĆ!
 20. 20. DODAJ ODPOWIEDNIE ZDJĘCIE W TLE
 21. 21. DODAJ SWOJE PODSUMOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ + MEDIA (PREZENTACJA/FILM)
 22. 22. DODAJ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PLUS TWOJE PROJEKTY
 23. 23. POPROŚ SWOICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW, ABY POTWIERDZILI TWOJE UMIEJĘTNOŚCI
 24. 24. DODAWAJ AKTUALNOŚCI
 25. 25. PISZ BLOGA NA LINKEDIN PULSE
 26. 26. ZDOBYWAJ UMIEJĘTNOŚCI NA LINKEDIN
 27. 27. NAJNOWSZE FORMY REKRUTACJI
 28. 28. SNAPCHAT W REKRUTACJI
 29. 29. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! A L E K S A N D R A D E J N A R O W I C Z S Z K O L E N I A S O C I A L M E D I A o l a @ s z k o l e n i a s o c i a l m e d i a . c o m w w w . s z k o l e n i a s o c i a l m e d i a . c o m

×