Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Annex lll

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Annex lll

  1. 1. ANNEX III: Estructura i continguts del projecte CAMPANYA D’ESTALVI D’AIGUAdel centre IES XARC. 1. El projecte Campanya d’Estalvi d’Aigua consta dels següents apartats: a. Objectius que ens agradaria assolir: - Reduir el consum daigua i valorar el potencial destalvi en el centre. - Desenvolupar actuacions i activitats que millorin les condicions ambientals del centre. - Sensibilitzar al col·lectiu educatiu ( professorat, alumnat, personal no docent...) sobre la problemàtica del consum i malbaratament de l’aigua. - Promoure la participació de la comunitat educativa en activitats deducació ambientals adreçades a la sostenibilitat del centre i el seu entorn. - Avaluar l’estat de les cisternes i aixetes de tot el centre i determinar els canvis necessaris de comportaments, hàbits , i també en les instal·lacions ( instal·lant mètodes de reducció de volum d’aigua en cisternes i aixetes) per fer un consum eficient de laigua en el centre. - Diagnosticar l ús que es fa de d’aigua del centre educatiu. - Comunicar i difondre la informació sobre el consum i aplicació de mètodes destalvi daigua al centre. b. Fases del projecte. i. Diagnòstic o auditoria d’aigua. - Estat actual del centre en temes de consum d’aigua. - Identificar els punts forts i punts febles de les instal·lacions del centre. ii. Planificació d’activitats (Pla d’Acció) per aconseguir reduir el consum d’aigua. Esmentada en la proposta del centre. 1
  2. 2. iii. Seguiment i avaluació de l’èxit de les accions plantejades. El seguiment es farà avaluant i valorant els següents indicadors: - La factura de l’aigua. - La lectura del comptador de consum daigua. - Control i seguiment de lestat de les instal·lacions - PROPOSTA DEL CENTRETEMÀTICA: Campanya d’Estalvi d’Aigua-OBJECTIUS: - Reduir el consum daigua i valorar el potencial destalvi en el centre. - Desenvolupar actuacions i activitats que millorin les condicions ambientals del centre. - Sensibilitzar al col·lectiu educatiu ( professorat, alumnat, personal no docent...) sobre la problemàtica del consum i malbaratament de l’aigua. - Promoure la participació de la comunitat educativa en activitats deducació ambientals adreçades a la sostenibilitat del centre i el seu entorn. - Avaluar l’estat de les cisternes i aixetes de tot el centre i determinar els canvis necessaris de comportaments, hàbits , i també en les instal·lacions ( instal·lant mètodes de reducció de volum d’aigua en cisternes i aixetes) per fer un consum eficient de laigua en el centre. - Diagnosticar l ús que es fa de d’aigua del centre educatiu. - Comunicar i difondre la informació sobre el consum i aplicació de mètodes destalvi daigua al centre. 2
  3. 3. -PLA DACCIÓ-ACTIVITATS: - Realitzar un càlcul sobre el consum d’aigua ( volum m3) del centre per dia – Analitzar les factures d’aigua ( consum) , mirar la lectura del comptador i fer un seguiment del consum. - Avaluar l’estat dels quartos de bany – Controlar totes les cisternes i aixetes del centre i valorar el seu estat i identificar la problemàtica. - Realitzar una visita a la depuradora de Santa Eulària des Riu per a què l’alumnat conegui el procés i la importància de depurar l’aigua ja que és un bé molt escàs , sobretot a la nostra illa. - Col.locar ampolles d’aigua dins les cisternes per reduir el consum d’aigua . - Calcular el volum d’aigua que surt de les aixetes que funcionen amb pulsador. QUI COM QUAN (Responsables (Com es portarà a OBSERVACIONS (terminis) d’executar) terme) -COMISSIÓ A través de: Aquestes - La informació sobre ECOAMBIENTAL -Classes de Ciències tasques es la realització del pla -TUTORS/RES de la natura. desenvoluparan dacció i els resultats de cada grup -Tutories a partir del obtinguts es donarà a -Reunions amb segon trimestre i través del bloc de la delegats i subdelegats fins maig. comissió ecoambientals. ecoambiental. ( ceaxarc.blogspot.co m) 3
  4. 4. 2. La COMISSIÓ ECOAMBIENTAL DEL CENTRE IES XARC és:MEMBRES DE LA COMISSIÓ ECOAMBIENTAL Llinatges i nom Coordinadora: 1. ANDREA DAURA TUR 2. Membre de l’equip directiu VICENT SEBASTIÀ GÓMEZ 3. VICENT JOSEP MATOSES SENDRA 4. VICTORIA ALEMANY FRANCH 5. ANA FLOR ROBLES COBO 6. JESÚS COLOMER PUCHADES Membres de la comissió ambiental 7. SONIA TORRES CARDONA 8. Mª ROSA FERNÁNDEZ PAJE 9. EDGAR RIBERA NAVARRO 10. ENRIQUE JIMÉNEZ SOLANES MARGA MORAIS BALEIRON 11. 4

×