Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valoració i planificació del treball en grup pac 3

PAC 3 UOC :Valoració i planificació del treball en grup dins de l´assignatura COMPETÈNCIES TIC EN COMUNICACIÓ.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Valoració i planificació del treball en grup pac 3

  1. 1. -Avisar quan algú no pot seguir el ritme degut a unassumpte personal.-La gravació de l´entrevista de la primera part de clip haestat ràpida i àgil per la immediatesa de la disponbilitat delSr.Millán.-L’aprofitació del temps atemporal i del discurs no lineal pera la presa de decisions i els actes comunicatius entre elsmembres del grup.-La disponibilitat de poder visualitzar i evaluar el treballaudiovisual individual al mateix moment que es penja a laxarxa.
  2. 2. -Poder delegar algunes tasques específiques, donat el moment, en cas que aparegui algun contratemps.-Consens alhora de planificar dinàmiques bàsiques de funcionament i treball, al mateix temps que incentivar la motivació dels membres del grup.-La pluja d’idees i el guió va ser molt constructiva per poder encaminar la feina en equip.-L´ avantatge de comptar entre els membres de l’equip que tenen habilitats que un altre no té.
  3. 3. -Acomplir amb data límit tots els puntsestipulats a Google Calendar.-Cal realitzar valoracions constructivesdel treball dels altres, amb la finalitatque el treball pugui evolucionarpositivament i ajudar a millorar elclima de cohesió de lequip.
  4. 4. -Adquirir el compromís d’avisar i/o alertar dequalsevol inconvenient o circumstància quedoni com a resultat el no poder presentar atemps la feina assignada, encara més quanaquesta condiciona el treball de la resta demembres del grup.-Utilitzar prioritàriament l’eina del blogexclusiu de l’aula per a qualsevolcomunicació i no el mail personal, ja que noqueda cap registre de l’ordre ni tampoc ésconeguda per la resta de l’equip.
  5. 5. -La falta de comunicació malgrat deixar mails al´espai del grup i a les bústies personals de gmail i dela UOC.Aixo dons la comunicaciño ha sigut pocfluïda i això ha propiciat l´estancament del projectegeneral.-La comunicació fraccionada mitjançant diferentssuports, provoca la fragmentació d’aquesta iempitjora substancialment el diàleg.-Diferents eines i programes, per a fer el documental.
  6. 6. -Desconeixença dels programes-No tots els membres han acomplert els temps de lliurament del clip devideo ni han avisat de les dificultats a l´espai del debat de grup.-Un membre no ha donat feedback en el seu treball i creiem que s´hadonat de baixa, ja que no respon als correus ni ens ha comunicatquelcom, i això ha enlentit la feina.-Modificació del guió per incorporar una entrevista.Malgrat avisar al´espai Debat i als mails personals d´aquesta modfificació preguntant“que us sembla? no es van obtindre comentaris ni suggeriments.-El guió inicial ha estat tan sols una pauta a seguir que en alguns casoss’ha hagut de modificar per limitacions de la producció o per decisionsa últim moment.- Carències en els coneixements d’elaboració i edició del clip, iproblemes tècnics.
  7. 7. -Millor freqüència comunicativa (cada dia un mail o dos perintegrant comentant aspectes generals del projecte a l´espai delgrup?-Resposta dels mails del grup com a molt que tard, dos dies.-Utilitzar exclusivament el fòrum del grup per a enviar els comunicatsi comunicar-se.-Més responsabilitat alhora de complir els compromisos adquirits.-Més dedicació per part dels membres del grup en fer compliraquests compromisos.-Alertar amb prou antelació (mínim 2 dies, sempre que siguipossible) si succeeix algun inconvenient que hagi de modificar ladinàmica de treball del grup o de la resta de membres.- Unificar tots els canals de comunicació (com ja han proposat elsmeus companys).
  8. 8. FONT: http://www.theproject.ws/ca/comunidades-de-practica/post/eines-digitals-de-treball-collaboratiu-comunitats-de-practica

×