Gerief ongelimiteerd verschoningsrecht.Wat is verschoningsrecht? Bepaalde beroepsbeoefenaars hebben een zwijgplichtover de...
Deskundigen / getuigen die zich kunnen verschonen.Art 51j lid 3 Deskundigen kunnen zich verschonen obv Art 217 t/m 219aArt...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gerief ongelimiteerd verschoningsrecht

550 views

Published on

PETITIEMOTIVATIE

verschoningsrecht met beperking onder de bescherming van de rechter brengen:

Het verschoningsrecht dient ter bescherming van de beroepsgroep op de eerste plaats.

Een toelichting over de werkzaamheid van het verschoningsrecht staat op http://www.medicalfacts.nl/2011/07/13/ggz-nederland-werkt-aan-een-branchecode-omtrent-uitzonderingen-beroepsgeheim/.

Ook al is het zo dat als een beroepsberoepsbeoefenaar crimineel handelt, dat zijn zwijgrecht vervalt, maar het regelement strafvordering maakt duidelijk dat het verschoningsrecht nog steeds remmend werkt in de uitvoering van het strafrechtelijk onderzoek, ook betreft het deskundigenonderzoek!

Reden om kort genomen te verzoeken dat het verschoningsrecht onder beschermde status door de onderzoeksrechter terzijde geschoven moet kunnen worden. Want nogmaals: ook het deskundigenonderzoek wordt hiermee ernstig benadeeld in haar vermogen het recht te dienen.

Zie ook: http://www.medicalfacts.nl/2011/12/12/letselslachtoffers-onvoldoende-beschermd/

http://petities.nl/petitie/wettelijke-beperking-van-het-verschoningsrecht-onder-beschermde-status

Published in: News & Politics
5 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Na een aantal jaren van zoeken naar achtergronden ervan kan ik opmerken, dat het absoltisme van het verschoningsrecht als beroeps zwijg-recht/-plicht de mogelijkheid voorziet tot het plegen van misdrijven binnen het gebied van professie met gebruik/misbruik makende van dat professioneel zwijgrecht. De Nederlandse overheid prefereert dat recht zo absoluut als mogelijk te houden.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Alleen de belanghebbende kan informatie opeisen comform regelgeving. Zodoende kan een patient een medisch dossier opeisen exclusief de werkaantekeningen. Dat dossiers dan veelal gebrekkig blijken te zijn om tot een cxausaal oordeel te kunnen komen is een bijkomstigheid. Tot zover dekt het verschoningsrecht alles af, echter als met second opinion (fornsisch/extern medisch) onderzoek nieuwe feiten aan het licht komen ontstaat de omkering van bewijslast, waardoor het verschoningsrecht niet meer haar absolute waarde kent, alhoewel het deskundigen nog steeds vrij staat de rechter niet correct te informeren en de rechtsgang in haar integriteit te frustreren.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Prof Mr Dick Engberts: Natuurlijk is het verschoningsrecht niet bedoeld om artsen die een kwalijk verwijtbare daad hebben begaan uit de wind te kunnen houden....

  Commentaar: Natuurlijk kan een rechter toetsen of het beroepen op het verschoningsrecht legitiem is, maar hij kan een deskundige niet dwingen te spreken die hem moet adviseren, hij kan een deskundige niet in gijzeling nemen hiervoor...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Het excellente proefschrift van mr. Charlotte Nortier is thans te vinden op: https://vubis.politieacademie.nl/pdf/43128.pdf

  Zie voor commentaar hierop ook:

  http://www.medicalfacts.nl/2011/07/13/moet-het-medisch-beroepsgeheim-op-de-schop/ Selectie uit commentaar:

  Het medisch beroepsgeheim is aan herziening toe.

  Hierin geeft zij een goede uitleg over de problematiek en de huidige voorwaarden van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. Ook zij benoemt het conflict van belangen voor de medicus met een zwijgplicht enerzijds en het maatschappelijk belang anderzijds om met name in maatschappelijke/strafrechtelijke zin deze te doorbreken.

  Ook benoemde zij het risico voor de gezondheidsbeoefenaar om voor het doorbreken van de zwijgplicht ter verantwoording te worden geroepen. Omdat de individuele arts helemaal alleen staat in die opgave tot besluit, pleit zij voor een (client-anoniem) meldingsrecht i.p.v. -plicht voor artsen om in het individueel te besluiten vraagstuk om de zwijplicht te doorbreken tegemoed te komen. Zij geeft ook een stroomdiagram voor een eerste melding, zonder dat hier voor de zorgclient consequenties aan vast zitten. (Voor de arts blijft er wel sprake van beoordeling van die eerste stap van het doorbreken van de zwijgplicht…)

  Maar er is nog een ander gegeven om op te merken, waarom het medisch beroepsgeheim aan herziening toe is: het medisch beroepsgeheim wordt voorgesteld om een onbevreesde gang naar de geneeskundige te garanderen, maar op de eerste plaats is deze er voor de medici zelve: Zelfs als doorbreking in het belang van de patient is, dan nog mag de arts er voor kiezen zich te blijven beroepen op het verschoningsrecht. Enkel als de openheid geen onaangename reactie zal geven op het vertrouwen in de medische stand, met name als de zaak al breed bekend is via de media, dan mag hij onder publieke opiniedruk de zwijgplicht doorbreken. Het moge duidelijk zijn dat niet de patient centraal staat als reden van de zwijgplicht/-cultus.

  Een vereenvoudiging van de zwijplicht met name in ernstige straf-kwesties is van een groot maatschappelijk belang, en in echt ernstige kwesties zeker van een groter belang dan dat van betrokken individuen. En de publieke opinie groeit hiervoor!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Het verschoningsrecht is puur ter bescherming van de beroepsgroep. Zo ook voor medewerkers beroepend op een afgeleid beroepsgeheim

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AdLFCAM2IezkJ%3Awww.stichting-srz.nl%2Fnl%2Fconvenant%2Bsrz-om-politie%2F%3Fa%3Df%26r%3D16f26f9a604320a4052a6d64dd4f351f+petitie+verschoningsrecht&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

  Blz3. De arts staat boven de rechter:

  Blz 3 (Beroepsgeheim) waarheidsbevinding hoeft geen grond te zijn voor doorbreking van het beroepsgeheim... Blz 4 is ook interessant: het dossiervormen buiten medische kwesties om dus niet medische zaken ter mogelijke en/of kennelijke poging tot belasting vande client. . . 'De Omvang Beroepsgeheim'.
  Blz5: Het verschoningsrecht staat niet ter beschikking van de patient, maar is een recht dat de arts zelf mag uitoefenen ter ondersteuning van zijn zwijgplicht. De verschoningsgerechtigde heeft een verschijningsplicht tot zwijgen...,aldus.
  Alleen als de 'verschoningsgerechtigde een kennelijk onredelijke afweging maakt kan (moet?) een rechter de beslissing van de arts overrulen.

  Maar het wordt nog 'leuker' : Blz.5 voetnoot 7 Als de arts de dader is mag hij voor zijn verweer WEL en ZONDER TOESTEMMING patient gegevens openbaren! Terwijl ze bovendien art 98 lid 2 strafvordering inbeslagname beroepsinhoudelijk mogen beletten, evenals doorzoeking Art 125 c en l SV, evenals betreft financieel onderzoek (fraude) Art 126 c SV tot en met Art 552 SV het beletten van intenationaal strafrechtelijk onderzoek met telefoontaps.

  Saillant detail: blz 18 Disclosure; proof of subjective ruling. Hoezo Openbaar?

  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AdLFCAM2IezkJ%3Awww.stichting-srz.nl%2Fnl%2Fconvenant%2Bsrz-om-politie%2F%3Fa%3Df%26r%3D16f26f9a604320a4052a6d64dd4f351f+petitie+verschoningsrecht&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
  Dit convenant voor artsen SRZ met Politie en OM (2008) is na het promovendie-script van mr. Charlotte Nortier opgesteld geworden...
  http://192.87.209.9/pdf/43128.pdf

  Kortom Praktisch en Theoretisch mogen patienten geschonden worden. De Patient heeft zogenaamd rechten, maar in praxis is dat een tandenloze tijger. Met dank aan de Nederlandse Overheid die dit heeft bewerkstelligt in samenspan. (De vorige minister van Justitie verklaarde (impliciet) geschreven in 2007 zelfs, dat medisch oneigenlijk handelen voor alsnog nog steeds niet vervolgd behoeft te worden.) Het een en ander dateert al vanaf de feodale tijd, maar het is schending van de Grondwet in theorie en schending van Mensenrechten in praxis. Reden om te verzoeken dat het verschoningsrecht niet meer absoluut boven de wet staat, en dat ten minste deskundigen onder getuigenbescherming ten overstaan van de onderzoeksrechter naar waarheid dienen te spreken!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
5
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gerief ongelimiteerd verschoningsrecht

 1. 1. Gerief ongelimiteerd verschoningsrecht.Wat is verschoningsrecht? Bepaalde beroepsbeoefenaars hebben een zwijgplichtover de omgang met clienten en de verrichtingen binnen hun professie, zoalsartsen, advocaten, notarissen en geestelijken. Deze zwijgplicht reikt zo ver datzij zelfs boven de rechter staat, en dat zij zich kunnen verschonen (beroepen opzwijgrecht) ten overstaan van de rechter. Als zij er voor kiezen toch te sprekendoen zij dat zelfs op eigen risico, en riskeren hier tuchtrechtelijk dan op aan-gesproken te worden. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat tussen de diversedisciplines verschil is ontstaan over hoe rigide die regels toegepast moetenworden. Advocaten kunnen met prangende vraagstukken bij de deken omruggespraak vragen, maar voor artsen ligt de situatie heel moeilijk.Uit onderzoek kwam naar voren dat de zwijgcultus op de eerste plaats bestaat terbescherming van de eigen beroepsgroep boven het belang van de client.Uit wetstudie over het boek van strafvordering bleek dat het verschoningsrechtook een belemmerende werking heeft in het strafrechtelijk proces als we sprekenover de berechting van misdrijven, en dat is nadelig voor het recht en bevordertindividuen boven het recht ten opzichte van diegenen die zich hier niet opkunnen beroepen. De uitwassen hiervan zijn legio: bij diegene die zich kunnenberoepen op hun verschoningsrecht kan ten dele doorzoeking plaats vinden,gebieden/onderwerpen die met hun professie te maken hebben worden belet vandoorzoeking en inbeslagname ter onderzoek. Er bestaat daarmee ook eencollegiale zwijgplicht, die collegae belet bij kennisname van strafbare feiten hiermelding van te maken. Ook internationale opsporingsverzoeken worden ermeebemoeilijkt.Maar niet alleen daders genieten protectie met hun professionele zwijgrecht(mits het verwijtbaar handelen ook onder het zwijgrechtdomein valt), ook dedeskundige die gerechtelijk een oordeel moet geven kan zich hiermeeverschonen van het doen van uitspraken.Het zwijgrecht is er op de eerste plaats ter bescherming van de eigenberoepsgroep en is een schending van de Grondwet omdat zij beroeps-vakgenoten bevoorrecht ten opzichte van anderen die zich niet kunnenverschonen en zij bedreigt ernstig de rechtsgang in haar waardigheid.Lieden die zich wensen te verschonen dienen onder beschermde/afgeschermdestatus door de rechter alsnog gehoord te kunnen worden. De wet kent wel zo’nbescherming voor medewerkers in opsporing/vervolging. Doorzoekingen,inbeslagname en deskundigenonderzoek dienen hierbij gevoegd te worden. 1
 2. 2. Deskundigen / getuigen die zich kunnen verschonen.Art 51j lid 3 Deskundigen kunnen zich verschonen obv Art 217 t/m 219aArt 217 verschonen vanwege direct familielid tot derde graad aanverwante En eerder getrouwde geregistreerde partner )normaal)Art 218 verschonen vanwege uit hoofde van beroep, ambt of stand verplichte GeheimhoudingArt 219a Als ze door de rechter belet worden te spreken (biedt ingang voor een beroep op Art 226l (bescherming medewerkers opsporing/berechting met ondersteuning van Art 162 aangifteplicht vanwege ambt.Art 219b Verschonen vanwege staatsbelang, apart specifiek onderwerp.DADERS kunnen zich inherent verschonen voor hetgeen hun professie betreftArt 98 lid 2 Betrokkenen kunnen zich verschonen van inbeslagnameArt 125 c Betrokkenen kunnen zich verschonen van doorzoekingArt 125 l Betrokkenen kunnen doorzoeking pc etc belettenArt 126 c idem voor doorzoekingen financieel SR onderzoekArt 552 ob Overheid omschrijft toestemming beletten aftap telecommunicatie met het buitenland in geval van buitenlandse SR opsporing.INGANGArt 161 Ieder die kennis draagt van een strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte te doen dan wel klacht.Art 162 lid 1 aangifte plicht in ambtsfunctie bij en passant bevinden misdrijfArt 162 lid 4 idem als lid 1 voor (orgaan van/en) rechtspersoon wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe algemene maatregelen van bestuur zijn aangewezen.Art 226 l lid 2 bescherming voor medewerkers opsporing vervolging vanstrafbare feiten conform beschermde getuigen als daar een dringen noodzaak toestaat. Onder RC mandaat Art 226 c afgeschermd uitvoering van Art 226 t/m p . 2

×