Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fraude tekenen van manipulatie van fysieke rx negatieven gezien vanuit het aspect van productieproces

130 views

Published on

Oorsponkelijk grotendeels al in Medisch Onderzoek deel B: HIER DE MEEST EVIDENTE DETAILS. De samenzweringspraxis tot verzwijgen door derden over voorgaand gepleegd medisch vergrijp, terwijl ze zich konden verschonen van onderzoek. De Eed van Hypocrietus ten voeten uit!

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Fraude tekenen van manipulatie van fysieke rx negatieven gezien vanuit het aspect van productieproces

  1. 1. FRAUDE: Tekenen van manipulaties van fysieke RX negativen gezien vanuit het technisch productie-proces aspect. Lectori Salutem! In dit epistel zullen de fysieke Röntgen-negativen hoofzakelijk getoond worden gezien vanuit het productie technologisch aspect. Nu eerst wat theorie over het maken van gewone foto- en röntgen-negatieven. Aan het eind is een beetje aanvullende beeldinformatie over onregelmatigheden binnenin beeldinformatie toegevoegd. Over het algemeen is het productie-proces van röntgen negatieven en gewone zwart-wit negatieven voor gewone fotografie nagenoeg hetzelfde. Röntgen negatieven zijn gevoelig voor röntgenstralen, maar zijn dat voor gewoon licht ook en moeten dus niet vrij geëposeerd worden aan daglicht alvorens fotografisch gebruik/ontwikkeling ervan. In gewone photografie kennen we de techniek van invullen met licht met spiegels om het object extra te belichten om dan het te fotograferen (contrast techniek). In röntgen-photografie wordt dan een ander soort frequentie van röntgen-licht gebruikt om het beeld in te vullen wat met röntgen gefotografeerd moet worden. Maar algemeen gesproken is het ontwikkelen van de negatieven na belichting met een afgemeten hoeveelheid licht op de chemische emulsie op de film (, wat al een chemische reactie teweeg brengt die een afdruk van het beeld op film brengt); het chemische ontwikkel-proces erna is geheel hetzelfde. Het productie proces is eenmalig in gebruik van dat negatief: elke stap kan niet terug gedraaid of omgekeerd worden vanaf het moment van belichten tot en met het proces van ontwikkelen. Na belichting wordt de film in een bad met ontwikkelaar gestopt in een DOKA voor een afgemeten tijd. Daarna wordt de film gespoeld met water om de resterende ontwikkelaar te verwijderen en wordt daarna in een fixatie-bad gelegd om niet gereageerde emulsie te verwijderen en de gevoeligheid voor licht te verwijderen, anders zou het beeld verdwijnen. Alleen pas na de fixatie en het opnieuw spoelen van de negatieven kunnen de negatieven in daglicht bekeken worden met een chemisch stabiel en onafbreekbaar en onomkeerbaar resultaat op de film. Het werken met afbeeldingen in lagen zoals in digitale fotografie met Photoshop is niet zo eenvoudig om te doen met gewone negatieven. Manipulaties van afbeeldingen met old school techninieken in lagen betekende dat men met meerdere reeds ontwikkelde negatieven boven op elkaar geplaatst moest werken met een ‘vers’ nieuw negatief eronder gelegd, wat dan belicht moest worden met een afgemeten hoeveelheid licht om een kopie te produceren van het totale resultaat, wat dan ontwikkeld moest worden etc. Dit proces van kopiëren van negatieven (her-gebruik van beeldinformatie op film) was ook moeilijk, want kleine foutjes waren makkelijk gemaakt en tekens/aanwijzingen van geen origineel negatief te zijn waren enkel pas na het te ontwikkelen resultaat te ontdekken. Dit was dan ook een tijdrovend proces om een goed resultaat te krijgen, wat tegenwoordig met Photoshop eenvoudig te doen is. Collectie van de Negatieven van de instituten ZHS1 en ZHS2 waarvan hier details getoond worden zijn:
  2. 2. ZHS1 Cervical Frontalis extractie van foto ZHS1F SR-REGULAR 007406 KN / NG- SR 97490717 – 2 22207371 ZHS1 Cervical Oralis extractie van foto ZHS1O KN / MG-SR 97490717-2 22207369 KN / MG-SR 97490717-2 222073(70?) ZHS1 Cervical Sagittalis extractie van foto ZHS1S KN / MG - SP 08190762-1 13200309 KN / MG – SP 08190762-1 13200308 ZHS1H Head Sagittalis extractie van foto ZHS1H KN / MG - SP 08190763 - 1 43300907 Op alle ZHS1 negatieven is exact het zelfde naamplaatje met hetzelfde geschrift met zelfs het zelfde stukje plakband voor bevestiging gebruikt. De digitale nummers verschillen en maken een sprong: van …308 tot 309 en dan van …369 tot 371 en dan springt de reeks helemaal tot … 907. Dit is raar voor ouderwetse rontgenfoto’s direct achter elkaar gemaakt door dezelfde persoon met hetzelfde apparaat binnen die ene instelling. Dit naamplaatje toont een restant van andere onderliggende informatie. Binnen het cijfer ‘zes’ hoort oorspronkelijk geen emulsie te zitten, wat betekent dat dit het eerste teken is van hergebruik (manipulatie) is van gelaagde beeldinformatie. De röntgenfoto’s waren achter elkaar gemaakt, dus ik kan de sprong van registratienummers niet verklaren en de grootste scan ZHS1H heeft ook slechts maar één registratienummer.
  3. 3. ZHS2 Cervical Oralis extractie van foto ZHS2O ZHS2 Cervical Sagittalis extraction from photo ZHS2S digital number 0007770400939 De naamplaat toont overblijfselen van andere onderliggende informatie. Dit is een teken van (manipulatie?) her- hebruik van beeldinformatie wat aanleiding geeft vragen te stellen over de integriteit van dit röntgennegatief. De merkinformatie loopt weg in het donker, maar op die plek zou geen foto-emulsie horen te zitten wat dan standaard witte cijfers geeft. Deze naamplaat laat ook overblijfselen zien van andere onderliggende informatie en zou binnen een minuut na de eerste röntgenfoto gemaakt moeten zijn. Wederom is dit een teken van hergebruik van beeldinformatie, wat de integriteit ervan hekelt. De merkinformatie loopt weg in het donker, maar andere merkinformatie erop is zelfs in spiegelbeeld zichtbaar: dit is een heel duidelijk teken van sporen van beeldmanipulatie. digitaal nummer. 0007770400938 De object-rotatie van sagittale naar frontale scan is rond een diagonale as en niet 90o rond verticale as wat hoort te zijn. De positie van het object op ZHS1S en ZHS2S wordt getoond, waarbij de wervels gelijk in positie en proportie worden getoond, maar voor het object is dat duidelijk niet. Terwijl het object verondersteld opgesloten zit binnenin het spinaalkanaal rijkt het object op de scan zelfs tot voorbij het wervellichaam. ZHS1 ZHS2
  4. 4. Voor de tweede operatie waren er geen metalen substanties aanwezig in de mond en de nek; MRI toont inderdaad geen enkele substantie. Daarom wordt ook de CT scan of Feb 15th 2000 ook twijfelachtig in haar integriteit, omdat deze ineens wel metaal in de mond toont, maar de twee MRI scans erna en van vóór de tweede operatie weer niet. Een clip zou ingedaald zijn binnen in de nekwervels Afmetingen en posities verschillen tussen diverse latere scans:
  5. 5. Na de tweede operatie zijn er metaal bevattende substanties in de mond en de nek aanwezig. Zowel de MRI als de CT scan tonen twee delen/locaties met metal bevattende objecten in de mond, maar hoewel we op de MRI drie delen/ locaties met metaal bevattende objecten zien, zien op de CT scan (en RX erna) maar een enkel metaal bevattend object/locatie. Op de 3D MRI resp. Sagittaal Links and Posteriore scan zien we duidelijk dat er meer dan een enkel metaal bevattend object zit. Als er een enkele Michel Clip aanwezig was, dan zouden alle beeldverstoringen verbonden met elkaar zijn. MRI is niet de meest geschikte scanner om de exacte vorm van metaal te definieren, het geeft slechts een vage beschrijving van de vorm, maar om metaal bevattende delen te detecteren is het de sterkste scanner. CT/RX is de beste scanner om contour-vormen van metaal bevattende objecten te definiëren, maar een enkele foto bleek ook veel gemakkelijker te manipuleren zijn (betreft beeld-informatie) dan een MRI resultaat, wat dan ook gebeurde. Ferro sporen (bloed) vanaf de huid naar het vertebraal kanaal (middelste afbeelding) indiceren opratief handelen. WAAROM IS ER ZO’N GROTE INCISIE TOT DIEP IN DE NEK? WAT VALT ER TE VERBERGEN MET RÖNTGENFOTO MANIPULATIE? Sagittal scan L Posterior front L R L R
  6. 6. ZHS2O is pagina-groot afgebeeld om het bewijs te tonen met betrekking tot de gespiegelde merk-informatie welke gespiegeld aan elkaar op een enkel negatief zit (op de linker en rechter rand van de bovenste helft van de afbeelding). Dit is het meest evidente teken van manipulatie met meerdere negatieven die op elkaar geplaatst worden om zo een nieuw negatief te produceren met foto-kopie van de twee negatieven samen naar een vers nieuw negatief eronder. Dit is een teken van bewijs van old-school DOKA technieken ten behoeve van beeldmanipulatie. De clip ‘R’ links onder hoort ook wit te zijn veroorzaakt door de metalen clip die in old-school Röntgen-technieken wordt gebruikt.

×