Dodelijke Medische Praktijkendoor Trudy Newman Zondag 21 September 2003, 21:16 uur. vertaling Siegfried van Hoek 2011.http...
ervaren voor de verdorvenheid van de dokter en het gebrek aan morele inborst. De patient zal danover gaan in het ervaren v...
BRONNEN (Engelstalig)1) De grote eenmaking van de Gezondheids-theorie, een uitleg over het AmerikaanseGezondheidszorgsyste...
octors2003021015) Glasnost rapport. Gezondheidszorg in Ontario behoeft "Glasnost", rapport van artsen en patienten aande o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dodelijke medische praktijken

680 views

Published on

Vertaling van Deadly Medical Practise by Trudy newman 2003

English version: www.nevemedis.nl/artikelen/ar_DeadlyMedicalPractices.htm

IN OVERWEGING OP DE TEKST VAN TRUDY NEWMAN DENK IK NIET DAT ALLE DOKTERS PER DEFENITIE ONDERSCHEID MAKEN WIE WEL OF NIET EEN SLECHTE BEHANDELING KRIJGT EN OM VERVOLGENS DAAR KWALIJK NAAR TE HANDELEN. W'EL DENK IK DAT MENSEN DIE MINDER IN STAAT ZIJN QUA POSITIE OM ZICH TE VERDEDIGEN MEER HET RISICO HEBBEN TEN PROOI TE KUNNEN VALLEN VAN EEN CARRIERE-AVONTURIER WAAR ZE 'BIJ TOEVAL' MEE TE MAKEN KRIJGEN. MAAR ALLE ANDERE STATEMENTS VAN HAAR DAARNA ZIJN UNIVERSEEL.

In conscideration upon the text Trudy Newman wrote, I do not think that all docters by defenition are making the discrimination regarding who is and who will receive a bad 'treatment' in order to act criminal after. But I do think that people that are in a lesser position to defend themselve might become an easy pray for a carrier-adventurer where by 'accident' they get in contact with. But all the other statements of her after are of universal value.

5 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
5
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dodelijke medische praktijken

  1. 1. Dodelijke Medische Praktijkendoor Trudy Newman Zondag 21 September 2003, 21:16 uur. vertaling Siegfried van Hoek 2011.http://paradocpress.files.wordpress.com/2011/03/32201193715-t-newman.pdf De meeste patienten gaan naar hun dokter in goed vertrouwen dat ze de zorg en aandacht krijgen die ze behoeven. Patienten vertrouwen er op dat hun medici de beste intenties zullen hebben. Velen zijn zich er niet van bewust dat er een knoeierige kant zit aan geneeskunde.Er is een praktijk bekend in de geneeskunde onder de naam Covert Rationing, welke te vertalen isals berekende verstrekking, en welke de relatie dokter-patient bedreigt. Patienten moeten zich ervan bewust zijn dat de medische beroepsgroep patienten niet gelijkwaardig behandeld. In principezijn er twee verschillende gelaagdheden: patienten die een hoge en patienten die een lageprioriteit toegekend krijgen. Patienten die een - voor hen niet bekend (!) - lage prioriteittoegewezen krijgen, krijgen enkel minimale, gerantsoeneerde of experimentele zorg. De patientenworden gebrekkig onderzocht en behandeld, als ze uberhaubt behandeld worden. In de anderezin kunnen patienten met een lage prioriteit status overmatig onderzocht worden, maar de juistezorg of behandeling zal hun ontzegd worden. De patient kan tot de mening komen dat hij de doodin getest wordt met de verkeerde onderzoeken die aangevraagd zijn vanwege zijn/haar conditie.Chronisch zieken, ouderen, en elke andere persoon welke artsen als ongewenst achten zijn in hetbijzonder kwetsbaar. Berekende verstrekking is dezelfde praktijk als welke werd gebruikt doorDuitse artsen in het Nazi-Duitsland.Patienten die het wagen om vragen te stellen of hun dokters autoriteit of de medische behandelingdie ze krijgen te betwisten, kunnen ontdekken dat ze op een ZWARTE LIJST terecht zijn gekomen(d.w.z. ontzegt van specialistische zorg). Artsen vertonen vaker een grotere loyaliteit naar huncollegas, dan naar hun onschuldige vertrouwensvolle patienten. Patienten met een iatrogeneziekte (ziekte ontstaan door medisch handelen) worden vaak slachtoffer van de zwarte lijst. Hetprobleem ontstaat meestal als er medische fouten gemaakt zijn geworden. Het liegen en verhullenstart dan. Documenten worden vaak aangepast, vervalst, of verdwijnen mysterieus, of belangrijkeinformatie wordt weggelaten uit het verslag. Dokters gaan heel ver om te voorkomenverantwoordelijk gesteld te worden, en zijn in het algemeen beschermd door hunberoepsverenigingen. Vanaf het moment op de zwarte lijst geplaatst te zijn kan diegeneverwachten dat diegene onderwerp gaat zijn van karaktermoord door de medischeberoepsgroep.De patient kan verwachten aangevallen te worden, in diskrediet gebracht teworden, gedemoniseerd. Hoe durft een patient de dokter zijn autoriteit te betwisten? Om tevoorkomen enige verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten, handelingen of gedrag, dokters- en hun bestuurlijke organen-.zullen vaak dezelfde tactieken hanteren als communistischelanden deden om hun politieke dissidenten te doen falen.De patient zal het etiket moeilijk ofpsychiatrisch opgeplakt krijgen. Zulke kleinerende etiketten worden gegeven om de aandacht wegte leiden van een nalatige, incompetente of misbehandelende dokter. Patienten moeten dit soortetiketten zich niet persoonlijk aantrekken, want de etiketten zeggen meer over de medici dan overde patienten. Het op de zwarte lijst plaatsen is geen fout. Het op de zwarte lijst plaatsen is eenopzettelijke daad.Omdat de patient in goed vertrouwen met de dokter omgaat, kan het vaak meerdere jaren durenvoordat een patient beseft wat er gaande is. Als het sluier opgeheven is en de vertrouwendepatient beseft zich dat hij/zij op de zwarte lijst staat, en niet langer dit ontkent, dan kan hij.zij eenzekere gene ervaren in het vragen wat hij/zij verkeerd deed om een dergelijke behandeling tekrijgen. Deze gene is meestal van voorbijgaande aard, omdat na nauwlettend onderzoek enreflectie de patient pijnlijk beseft dat hij/zij slachtoffer is. Gevoelige patienten kunnen een gene
  2. 2. ervaren voor de verdorvenheid van de dokter en het gebrek aan morele inborst. De patient zal danover gaan in het ervaren van een gerechtvaardigde verontwaardiging. Vanwege het ongelooflijkmisbruik wat een patient ondergaat, zal hij/zij pijn en intense woede ervaren. Helaas zijn patientenvaak geisoleerd en zijn ze aan hun lot over gelaten om alleen met hun trauma om te proberengaan.Patienten die een vervolg doorzetten bij het (Canadese) Medisch Tuchtcollege (College ofPhyscians and Surgeons) vanwege de ondermaatse zorg die zij kregen, bemerken vaak dat zevoor een tweede keer slachtoffer worden, want hun klachten worden niet met eerlijkheidbehandeld, rechtschapen of objectief. Volgens het schrijven met de hoodlijnen van de conclusievan de recensie, (waar dit artikel van Trudy Newman op gebaseerd is), kan de patient ervaren dathij aangevallen wordt door dezelfde organisatie als waar hij om bijstand vroeg, Patientenontdekken dan dat er geen objectief uitgangspunt is om medische fouten of problemen tecorrigeren en op te lossen. Dit bijkomende misbruik van de procesgang van de klacht doet hetbestaande trauma en isolement waar de patient al mee probeert om te gaan enkel maar verderoplaaien.In hun poging recht na te streven via het rechtssysteem bemerken patienten vaak dat de deur voorhen gesloten is. Bijkomend voor dokters is dat zij beschermd worden door de overheid, als weldoor hun beroeps en rechts-verenigingen. Patienten genieten geen enkele bescherming.Vanwege de medische beroepscode geheten ZWIJGCULTUS, is het publiek vaak niet bewustvan corrupte praktijken van artsen in het berekenen (beperken) van medische hulp en hetplaatsen van patienten op een zwarte lijst. Veel patienten durven niet over deze vormen vanmisbruik te spreken omdat ze bang zijn voor WRAAK van de medische gemeenschap. Wraak iseen terechte angst.Patienten vinden vaak en enkel emotionele heil als ze in staat zijn kontact te leggen met anderepatienten die ook misbruikt en getiranniseerd zijn geworden door de medische sector.Om enige zinvolle medische behandeling te vinden wenden patienten zich vaak naar dealternatieve gezondheidszorg.Als samenleving heeft Canada een wanhopige gebrek aan een onafhankelijk agentschap met eenmandaat om onafhankelijk onderzoek te verrichten, te berechten, en klachten van patienten op telossen binnen een afzienbare tijd. Het is absoluut noodzakelijk dat er een wetgeving is die vereistdat er volledige openheid en verplichte melding van medische fouten, letsel en/of schade aanpatienten is, en dat patienten hierover geinformeerd worden en de juiste compensatie krijgen. Hethuidige klachtrechtsysteem met het (Canadese) Medisch Tuchtcollege (College of Physcians andSurgeons) dient afgeschaft te worden. De knusse opzet van zelfregulering binnen de medischeberoepsgroep heeft veel te lang geduurd. Het is hoog tijd dat beroepslieden verantwoordelijkworden gehouden voor hun acties en in-acties.We leven in een donkere en gevaarlijke tijd. Dit zijn tijden die de menselijke ziel op de proefstellen.PATIENTEN OPGEPAST!Trudy Newman
  3. 3. BRONNEN (Engelstalig)1) De grote eenmaking van de Gezondheids-theorie, een uitleg over het AmerikaanseGezondheidszorgsysteemhttp://web.archive.org/web/20040204054525/http://www.yourdoctorinthefamily.com/grandtheory/default.htm2) Waarom we Patientenbescherming nodig hebben, een Engelse organisatie die ook preventiefvoorlichting biedt aan patientenhttp://web.archive.org/web/20040103035014/http://patientprotect.org/3) Patientenbescherming / 4 talige ingang van bovengenoemde site in een overzichtelijke opbouwhttp://web.archive.org/web/20040103035014/http://patientprotect.org/4) Medische wanpraktijken met voorbedachte rade op de weerlozenhttp://web.archive.org/web/20040114131518/http://www.greaterthings.com/news/Medical/premed_malpractice.htm5) Amerikaanse artsen of Nazi-dokters? Voorlichting ter bescherming van patienten.http://web.archive.org/web/20031218110341/http://www.cuttingedge.org/NEWS/n1006.html6) De Nazi-Artsen en Neurenberg: Enige morele lessen herzien. Gedachtegoed achter deze praktijken inbeschouwing naar huidige tijd.http://web.archive.org/web/20041220223823/http://www.annals.org/cgi/content/full/127/4/3077) Doc weet het het beste (Nutteloze-Zorg theorie)http://web.archive.org/web/20040215091246/http://www.nationalreview.com/comment/comment-smith010603.asp8) Lijden van nalatigheid in door medisch handelen veroorzaakte schade. Website van een Engelseletselschadevereniging.http://web.archive.org/web/20040215065605/http://www.sin-medicalmistakes.org/AboutSIN2.html9) Amerikaanse vereniging over door medisch handelen veroorzaakte schade. Website.http://web.archive.org/web/20040201235934/http://www.iatrogenic.org/index.html10) Het schade toebrengen door medisch handelen en Misdiagnoses. Informatie over dit fenomeen met eenpaar case-vermeldingenhttp://web.archive.org/web/20040216001320/http://members.shaw.ca/eye-openers/iatrogenesis.htm11) MEDISCH: Tips om aangepaste medische dossiers op te sporenhttp://web.archive.org/web/20040217230455/http://www.kandsonline.com/art_001.html12) Mijn vijf minuten. Ervaringsdeskundig-verhaal over valse voorlichting (misbruik-) in experimenteelmedisch handelenhttp://web.archive.org/web/20040410194501/http://hepatitiscfree.com/messages/2003/march11-2003.htm13) Gevaarlijke denkers. Undercover Gezondheidszorg over gevaren en wantoestanden binnen depsychiatrie.http://web.archive.org/web/20040104181656/http://www.undercover-medicine.com/s3/s2/article49.shtml14) Mediation te overwegen voor klachten tegen dokters. Met betrekking tot de afhandeling vanletselschadezaken in Canada.http://web.archive.org/web/20040115145218/http://edmonton.cbc.ca/regional/servlet/View?filename=ed_d
  4. 4. octors2003021015) Glasnost rapport. Gezondheidszorg in Ontario behoeft "Glasnost", rapport van artsen en patienten aande overheid van Ontario.http://web.archive.org/web/20040718230310/http://www.collegeofphysicianswatchdog.com/userfiles/page_attachments/1378647_GLASNOST.pdf16) Hoe ik gebruik maak van legale middelen om om te gaan met het Medisch Tuchtcollege. Adviezen vanCanadese arts Dr. Jerry Greenhttp://web.archive.org/web/20040205025747/http://www.drjerrygreen.com/my_alive_article.htm17) Het College van Medici en Chirurgen van Ontario (Medisch Tuchtcollege) Diverse info voor/overslachtoffers van medische fouten en misbehandeling.http://web.archive.org/web/20050428041415/http://ontario.indymedia.ca/twiki/bin/view/Archives/ImcOntario2226018) In de dokters hoek (Canadese Medisch Beschermende Organisatie) Korte benoemeing van een paarzaken omtrent de afschermende cultus.http://web.archive.org/web/20031212043910/http://www.cbc.ca/disclosure/archives/030211_cmpa/main.html19) Als verplegend personeel artsen en maatschappelijk werkers hun mond houden. Algemene expositieover de zwijgcultus in voortstrekkendheid.http://web.archive.org/web/20040217150758/http://www.hospicepatients.org/hospic53.html20) De TerrySchindler-Schavio Stichting. Website van/namens letselschadeslachtoffer Terry die met haarzaak ook voor een beter patientenrecht wedijverde.http://web.archive.org/web/20040113045845/http://www.terrisfight.org/Trudy NewmanBRON:http://replay.waybackmachine.org/20040116120942http:thunderbay.indymedia.org/news/2003/09/8834.php

×