Casus expositie

584 views

Published on

Presentatie van een casus van medisch strafbaar gedrag ( in internationale georganiseerde misdaadsvorm)
Presentation of an analysis of a case of medical criminal behavior (in international organized crime) with selections from specialists regarding.

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Casus expositie

  1. 1. Casus Expositie met selecties uit beschikbaar materiaal van het uitgewerkte dossierLectori Salutem! In toevoeging op de uitvoerig uitgewerkte medische onderzoeksstukken,treft u bijgaande een samengevatte casus expositie, op basis van selecties uit de onderzoeken.Bij elke selectie wordt daarbij de bron genoemd met paginanummer van het oorspronkelijkeonderzoek. Zo staat A-48 voor bladzijde 48 van onderzoek deel A, B-2 naar bladzijde 2 vanhet fraudeonderzoek in deel B, en I-11 voor bladzijde uit elf uit het epistel Medische initiatie.Het totale onderzoek heeft geresulteerd in drie geschriften, waaruit onderstaande selecties.In de gevallen dat er een selectie uit een medische rapportage is gemaakt, die niet gebruikt isin het onderzoek naar medisch ongeoorloofd handelen, wordt in dat geval dat apart benoemd.Situatie: ik heb een vuistgrote cyste gelegen tussen de hersenvliezen in, in het linker onderstekwadrant van het achterhoofd. De cyste is geleidelijk aan ontstaan na een valpartij uit eenklimtoren toen ik drie jaar was en met mijn achterhoofd op het beton terecht kwam. Hierontstond kennelijk een kleine bloeding. Het is niet ondenkbaar dat ik naast een zwarehersenschudding ook een minuscuul schedel-fractuurtje had opgedaan, ik was in ieder gevalna de valpartij bewusteloos geraakt. Rond deze bloeding is een kalkafzetting ontstaan, dievocht ging vasthouden en zodoende is de cyste in beginsel ontstaan. Ik heb voorheen nooitlast ondervonden van de cyste, ik wist niet eens dat er daar zo’n grote cyste zat...Scanextracties van de cyste van drie zijden gezien. De cyste is hier in spiegelbeeld afgebeeld,maar bevindt zich op de linker helft van het hoofd tussen de hersenvliezen wat de hersenennet onder de schedel bedekt. Om de cyste tegen het groeien te behandelen was enkel hetdoorknippen van het bedekkende hersenvlies nodig om een gat maken om verbinding met dehersenvloeistof te maken. (Bron I-2 , en meest rechts A-45). Na de tweede operatie strekt decyste ook voorbij de hersenhelften scheidende hersenvlies-wanden (falxen) zie middelste foto.(Bron: rapportage Dr. Strack Van Schijndel – Van Hanswijk 5 mei 2008) 1
  2. 2. Er hebben twee operaties zich voorgedaan welke in principe gelijk waren aan elkaar, maarwaarbij tijdens de twee operatie andere handelingen werden verricht dan afgesproken was.Daarna is er een valse medische verklaring afgegeven dat conform afspraak was gehandeld.(Bron: AMC rapportage Neurochirurgie 21 december 2000 (Zie ook KNO: A-56 en A-57)Afgezien van de medische fraude van rapportages over de verrichtingen kreeg ik ook met eenalgemene zwijgcultus te maken. Artsen mogen alleen naar ‘waarheid werken’ met wat erfrauduleus op schrift gesteld is geworden… (Zodoende kon mw. Dr. Strack Van Schijndel –Van Hanswijk naar bevinding zelf niets hierover schrijven in een verwijsbrief zie blz. 1.)(Bron: Rapportage letselschade adviseur mr. Drs. Wolthuis 06 augustus 2008) 2
  3. 3. Over het illegale implantaat werd door mr. drs. Wolthuis dan niet geschreven, maar prof. Dr.Seibel onderkende dit wel, na zijn collega Dr. Stückle uitgebreid scanonderzoek had verricht.(Het kantoor Joosten advocaten stelde niet krachtig genoeg te zijn voor een dergelijke casus.)Bron: medische rapportage prof Dr Seibel 26 november 2007. (Zie ook A-6)Ondanks die problematiek heeft het UWV mijn onderzoeken wel onderkend, net als deletselschade-adviseur mr. Drs. Wolthuis van het advocatenkantoor Joosten te Amsterdam.(Bron: UWV schrijven 4 december 2008 stafverzekeringsarts Drs. P.C.M. Kok. Dit schrijvenontving ik tijdens een juridische procedure omtrent WAO gerechtigheid, omdat ik door dezwijgcultus rond medisch verwijtbaar handelen ook hierin werd gedupeerd. Er is ook gepoogdgeweest mij hierin zelfs schade te berokkenen, maar dat is een andere (bewezen) kwestie.)We hebben uit de bovenstaande rapportageselecties kunnen lezen, dat -met het schenden vande hoofd-afvoerader vene Sinus Rectus, en daarmee de hersenscheidingswanden, (na een gatgemaakt te hebben op de linker helft onderdoor en net over het midden op de rechterhelft tegaan snijden,) en bovendien met illegaal implanteren van een schade-brokkenend artefacten-stelsel in de nek- dit een kwalijke zaak is, en niet ten dienste van mijn welzijn als patiënt is.(Bron A-17) (Bron A-18) (Bron A-30) (Zie ook B-2!)De afbeelding van Bron A-17 toont het ontbreken van de vene sinus rectus (pijl), alsmede dater operatiemateriaal in het hoofd is achter gebleven (ovale circel). Op de middelste afbeeldingafbeelding zien we de cyste met daar onder een beeldverstoring in de nek (Bron A-18). Op defoto rechts zien een selectie van de afbeelding van Bron A-30, die duidelijk aantoont dat hetartefact uit meerdere delen bestaat. (Op pagina A-31 zien we dat zeer mogelijk het bovenstedeel van het artefactenstelsel een ‘tie-wrap’ is die rond de tweede nekwervel is gesnoerd.) 3
  4. 4. De handelingen waren schade berokkenend van bedoelde aard. Er wordt niet per ongeluk inde nek geopereerd en zonder mijn medeweten en toestemming geïmplanteerd. Het is ook tebewijzen dat de handelingen enkel in het AMC plaats hebben kunnen vinden. Het dader-gedrag met wat zich nadien voordeed in valsheid in geschrifte, maar ook in rönten-fotofraudein nota bene zelfs bevonden internationaal samenwerkingsverband spreekt al voor zich…Er werd door het AMC gesuggereerd dat er een vaatclipje vanuit het hoofd wat een geslotengebied voor de rest van het lichaam is, ingedaald is in een maand tijd tot in de nek, om daarvervolgens dan meer dan 10 jaar te blijven zitten… (Zie B-4 en B-5) N.B.: Professor Seibeladviseerde om een gewone Röntgenfoto te laten maken om het stelsel van artefacten verderduidelijk te krijgen. Van belang is om op te merken dat hij ook een inzakking van de zesdenekwervel (ouderdoms-slijtage) benoemde... De daarop volgende röntgenfoto’s werdengefraudeerd. Reeds bestaande scans van anderen werden hiervoor gebruikt. (Bron B-6)Er zijn twee röntgenonderzoeken geweest. Eentje werd verricht door het Medisch CentrumJan van Gooyen, wat een zakelijk belang met het AMC heeft, en de tweede werd gelijke deeerste serie gefraudeerde scans met bedekte overschreven naamsplaatjes, inclusief variërendelocaties van het zogenaamde vaatclipje in de nek vervaardigd: het tweede ziekenhuis heeft innavolging gelijksoortige beeldmanipulaties gemaakt. Ik verwijs naar het volledige onderzoekwat als zodanig met afbeeldingen dit toont in deel B. Maar het tweede Duitse ziekenhuis heeftgeen rapportage geschreven, de Jan Van Gooyen kliniek wel en zij schreef een valse medischeverklaring, waarbij de zevende nekwervel ineens de ingezakte wervel was (ipv de zesde C-6).(Bron: rapportage Dr. H.J. Wieringa 16 november 2007)Voor de verdere onderbouwing van de casus verwijs ik naar de drie onderzoeksstukken, ditbetreft het medisch mishandelen met kennelijke voorbedachte rade. Dit geschrift beoogt enkelom samengevat overzichtelijk de casus als zodanig te compact melden met diverse selecties.Omdat ik wist dat ik met een misdrijf te maken had, alhoewel de aard en de omvang mij paseind 2007 duidelijk werd, begreep ik ook dat een dossier opvragen weinig zin had, immers erwas al een valse verklaring afgegeven in de rapportage aan de huisarts. Zodoende heb ik eenprivaat onderzoek moeten verrichten. Ik had eerst bij Dia Sana scans laten maken, maar ikkreeg behalve goede scans van Dr. P.H. Haarbrink, geen inhoudelijke rapportage van Dr. D.J.Venderink. Er werd gesteld dat de cyste zelfs kleiner was geworden na de tweede operatie.(Bron: Dia Sana radiologisch verslag 18 augustus 2006) 4
  5. 5. (Bron: Dia Sana radiologisch verslag 18 augustus 2006)Maar het OLVG MRI verslag van 08 juni 2006 sprak dit eerder echter geheel en al tegen:(Bron: Dr. Franssen-Franken OLVG 08 juni 2006)Met het scanmateriaal van Dia Sana ben ik anatomie gaan bestuderen, om zelf de scans tekunnen duiden. Ik snapte wel al dat ik iets te zien kreeg wat niet klopte, maar ik wist toen nogniet wat feitelijk ter bevinding met deze scans te zien is. Na een jaar studie waar de Medischeinitiatie als epistel mee ontstond, (welke mw. Dr. Strack Van Schijndel – Van Hanswijk mijtijdens consult over mededeelde dat ze het een indrukwekkend stukje werk vond,) kon ik mijnonderzoeksopdracht gaan formuleren voor prof. Seibel, waar zijn rapportage en het MedischOnderzoek deel A uit ontstond. Daarna, pas na de röntgenfotofraude te hebben geconstateerdkwam daar dan nog een deel B bij betreft het onderzoek naar de gedane beeldmanipulaties.Hierna werd het tijd om alsnog het AMC dossier op te vragen, conform de WGBO wet opgeneeskundige behandelings-overeenkomst, dit om te kijken of we hier uit nog iets verder teraanvulling kon bevinden, ook al bestond er al een valse rapportage. Tijdens een poliklinischconsult, waarin op mijn confrontatie met de verdenking van oneigenlijk handelen ontkennendwerd gereageerd, kreeg ik wel van Dr. Leenstra een operatierapport mee, wat ondanks haargebrekkigheid in rapportage ter verhullingen toch aanwijzingen gaf in overeenstemming metmijn bevindingen. Ik verwijs naar kort naar de dossier-blz. A-20 tot en met A-23 en A-53.(Van dat consult was geen nota beschikbaar volgens de zorgverzekering CZ Tilburg). Van Dr.Schuurmans ontving ik enkel de rapportages die aan mijn huisarts waren gezonden exclusiefonderzoeks-, -operatie en verpleeg-rapportages, terwijl deze conform de WGBO wel gegevendienen te worden. We wisten het al, bij het AMC houdt men een eigen afwijkende mening endito wet er op na. N.B.: enkel de persoonlijke werkaantekeningen zijn voor de arts zelf…(Bron: schrijven Dr. P.R. Schuurman 14 september 2009 zie ook A-58)Resumerende. Op zich was het doorsnijden van de falx cerebelli, de onderste scheidingswandtussen de beide hersenhelften een betere oplossing geweest, dan het maken van een gat in debedekkende hersenvliezen naar de linker grote hersen-vloeistofkamer toe (zoals gerapporteerdwerd), maar hiervoor was het niet nodig om de vene sinus rectus te schenden. Daarbij wijsthet illegaal implanteren in de nek van een -volgens prof Seibel- schadeberokkenend artefact(extinctie=doden), en vervolgens ook het aanhoudend hierover te frauderen, overduidelijk uit,dat we met een misdrijf van doen hebben in nota bene georganiseerd verband. S. van Hoek. 5
  6. 6. PLEITZOOIE – PLEITDOOIE (Kopie Bron A-48 en B-26)Doorsnijding van de falx cerebelli i.pv. het afgesproken en ook aan de huisarts gerapporteerdefenestraal incideren van de onderste laag hersenvlies richting linker cisterna magna zijnde de sub-archnoidale laag en de pia mater. Bovendien rapporteert men het schenden alsof het de gewoonstezaak van de wereld is, onder onwetendheid van basale anatomie volgens deze versie van hetoperatierapport. Vervolgens rapporteerd men zogenaamd bij verassing een ader te raken, zijnde devijfde vanaf het hart, de vene sinus rectus, een relatief forse vene, welke in zijn bestaan naar kennisvan de anatomie nota bene met surgiscopische referentie (MRI onder het inspuiten vancontrastvloeistof en op mijn hoofdhuid vastgelijmde markerings-doppen) beslist geen verrassing kanzijn, en wat na het lokaal liften van schedelbot gewoon met het blote oog te zien moet zijn, (als menop de rechter zijde een gat had gemaakt!). Immers op de linker helft kon men door de cyste heen zelfsde hersenstam bevinden die verder weg ligt... Vervolgens wordt de geraakte ader niet benoemd, enook wordt er niet benoemd of de ader gerepareerd is; er wordt enkel bericht dat de bloeding is gestelpt.Hierna knipt men zelfs verder in de falx cerebelli, waar men dan denkt geen ader te zien. Men doetalsof men in vijandig gebied opereert, Ambush!Men kan natuurlijk denken onder het mom van onwetendheid, onkunde, en vergissing zich van alles tepermitteren? Maar dan had men toch ook wat beter moeten frauderen in rapporten, immers er is watanders gedaan dan afgesproken, er is in wetenschap schade berokkend, en ondanks fraude is er tenminste één clip in het hoofd achtergebleven, en er is een artefact bevonden bevestigd rondom C3. Demeningen aangaande het cervicaal anorganisch lopen uiteen onder nota bene zelfs een fraude-indicatieaangaande, maar hoe het ook moge zijn: het hoort er niet te zitten. Het gebruik van clips als in hethoofd is ook niet gerapporteerd geworden, en een incisie verder doorlopend tot halverwege de nekevenmin. Men ‘geint’ een hartoperatie toch ook niet met een incisie vanaf de navel; Harakiri! Aldus,een in medische termen verhuld misdrijf...Onderstaande parabels geven een vergelijk in niet medische taal:. - In plaats van een gevraagd gat in de vloer maakt men een gat in de muur. Er zaten zelfs naar kennis wel wat stopcontacten, en zo raakte men (zogenaamd) bij ‘verassing’ een niet nader te benoemen leiding. Deze verwijdert men gewoon ‘met de ogen dicht’, onder het mom die gewoon niet denken te zien, waarmee de geraakte leiding ook niet meer bestaat: Probleem opgelost als geraakte leiding. Feit blijft: het gevraagde gat werd niet in de vloer gemaakt, doch in de muur, maar de handeling van het maken van een gat in de vloer werd wel als zondanig extern gerapporteerd en gefactureerd. - Operatiedoel: kofferbak openen en de sporttas pakken (met bijbehorende autosleutel...!): Om de kofferbak te openen tikken we het achterruitje in, en nemen een kennelijk daar liggend koffertje (!?) van de achterbank weg. . . . , … , We leggen het koffertje weer terug, en we betreden nu de koffer-bakruimte om via de naar voren te klappen achterbank de sporttas te pakken, en klappen de achterbank weer terug, en plakken tot slot een plastic velletje voor de ingetikte ruit. Conclusie: minuscule operatie (met de moker) geslaagd. (En, wat wàs de inhoud van dat ‘koffertje’ )? - Een bankovervaller graait niet in de kassa waar hij denkt geen geld te zien, maar hij geeft ook geen kopie van zijn paspoort af bij zijn oneigenlijke vorm van geldverschaffing. En als hij wel wat achterlaat, (identificatie) zal dat beslist geen correcte informatie zijn. Ook vragen wij hem niet om mee te werken aan het onderzoek om een dader aan te wijzen. In de medische sector gaat het er helaas echter wel zo aan toe in de registratie en beoordeling van (ongewenst) medisch handelen. Men gaat primair uit van een (significant incompleet) handelingsverslag zonder externe expertise...Bovenvermelde parabels zijn bedoeld als vergelijk om mijn bevindingen ontdaan van hun juridischeen medische feiten en nomenclatuur anderszins duidelijk te maken. Alleen een medisch kluchtcollegeaccepteert met dito recht een dergelijk pleit zooie als dat er niets te verwijten zou vallen. ovengemeldevergelijkingen zijn echter terug te herkennen in feitelijkheden van het onderzoeksdossier, helaas. 6
  7. 7. Ten dienste van eerzaam arts en integer patiënt, Make the System Work! Siegfried van Hoek. 7

×