SEXUALIDADEProfesor: Adán Gonçalves
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXODende o punto de vista biolóxico que sentido...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXO Reprodución AsexualA reprodución asexual é ...
A reprodución asexual é moi frecuente en organismos unicelulares...                      Paramecio en...
...,pero tamén se da en plantas...
...e en animais.
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXOReprodución SexualAquela na que células espe...
A VARIABILIDADE XENÉTICA
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXO Reprodución SexualTodos os organismos, mesm...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXOEn conclusión, algúns seres vivos, tanto ani...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXOSEXUALIDADE E REPRODUCIÓN HUMANASexualidade...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN             E SEXOA reprodución sexual no sentido de procr...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADEDesde que na...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADE 2. PUBERTAD...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADE2. PUBERTADE-...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADE2. PUBERTADE-...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXO3. IDADE ADULTA É a etapa de desenvolvemen...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXOSEXUALIDADE E AFECTIVIDADEAs relacións entre...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXO SEXUALIDADE E AFECTIVIDADEDebemos record...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXOPAUTAS DE CONDUTA SEXUALCada persoa é libre ...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXO PAUTAS DE CONDUTA SEXUAL Masturbación: co...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN            E SEXO PAUTAS DE CONDUTA SEXUAL Heterosexualidad...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXOPAUTAS DE CONDUTA SEXUAL Homosexualidade: c...
1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN           E SEXOPAUTAS DE CONDUTA SEXUALEsta idea non é acep...
2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMOO dimorfismo sexual é o conxunto das diferencias anatómicasexistentes entre os dous sexos.En...
Actividades:1. Cada un de vós debe facer unha listaxe coas súas aficións.     a) Pensas que na elección das túas afic...
2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMO Todos vivimos igual a sexualidade?O comportamento sexual varía moito nas diferentes cultura...
2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMOTodos vivimos igual a sexualidade?A pesar destes avances, seguen a persisitir ideas preconce...
2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMO Explotación sexualConsiste na actividade sexual con fins lucrativos tanto de formavoluntari...
2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMOSexo e PublicidadeO obxectivo da publicidade é chamar a nosa atención para inducir oconsumo ...
As veces só é necesario a mención da palabra para atraer a nosaatención. Un xeito barato e eficaz de reclamo:
Noutras ocasións a mensaxe é implícita:
E en numerosas ocasións a mensaxe e totalmente explícita:
Fin Parte I
Bibliografía:-Ástor Camino, Xulio, et al. 1999. “Ciencias medioambientais e da saúde”.Edicións Xerais de Galicia.Vigo.- Ca...
http://gavetasdemiescritorio.blogspot.com.es/2011/11/la-reproduccion-asexual-en-los-animales.htmlhttp://jardin-mundani.blo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sexualidade cms parte i

550 views

Published on

Breve descripción dalgúns aspectos da sexualidade e a reprodución. Parte I do tema completo. Nivel 2º Ciclo da ESO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sexualidade cms parte i

 1. 1. SEXUALIDADEProfesor: Adán Gonçalves
 2. 2. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXODende o punto de vista biolóxico que sentido ten que exista o sexo dosindividuos?A reprodución non é un proceso exclusivo da nosa especie. De feito,todos os seres vivos diferéncianse, como ben sabedes, da materia inertepor desempeñar tres funcións básicas, as tres funcións vitais: nutrición,relación e reprodución.Todos os organismos, calquera que sexa o seu posto na escala evolutiva,xeran individuos semellantes a eles mesmos para poder perpetuarsecomo especie ó longo do tempo. A este proceso chamámolo reprodución.A reprodución pode ser básicamente de dous tipos: reprodución asexuale reprodución sexual. sexual
 3. 3. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXO Reprodución AsexualA reprodución asexual é aquela que non precisa de células especializadas,senón que un único organismo xera copias de si mesmo.Aparece en todo tipo de organismos aínda que adoita ir acompañada dasexual para asegurar a variabilidade.• Vantaxes: - É moi útil para organismos sésiles ou pouco móbiles. - Pódese levar a cabo cun só individuo. - Pode dar lugar a gran cantidade de individuos. • Inconvintes: - Non aumenta a variabilidade.
 4. 4. A reprodución asexual é moi frecuente en organismos unicelulares... Paramecio en bipartición Microalga en bipartición
 5. 5. ...,pero tamén se da en plantas...
 6. 6. ...e en animais.
 7. 7. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOReprodución SexualAquela na que células especializadas chamadas gametos se fusionan(fecundación) para formar o cigoto a partir do cal desenvolverase unnovo individuo.• Vantaxes: - Permite unha maior variabilidade xenética sobre a que pode actuar a selección natural, e polo tanto favorece a supervivencia da especie.• Inconvintes: - Precísanse dous proxenitores. - Os gametos teñen que encontrarse (grandes cantidades e móbiles) e ademais necesitan un medio acuático (dificultade en organismos terrestres).
 8. 8. A VARIABILIDADE XENÉTICA
 9. 9. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXO Reprodución SexualTodos os organismos, mesmo os pluricelulares, como nós que estamosconstituídos por uns 100 billóns de células, se orixinan a partir dunhaúnica célula, o cigoto, que se dividirá por sucesivas divisiónsmitóticas.Só os gametos poden sufrir unha división reduccional (meiose) paramanter constante o número de cromosomas da especie.
 10. 10. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOEn conclusión, algúns seres vivos, tanto animais como vexetais,soncapaces de autoperpetuarse sen intercambiar o seu material xenético,en consecuencia os seus descendentes son idénticos aos proxenitores.Esto é a reprodución asexual.Sen embargo, outros seres vivos nacemos da unión de dúas célulasespecializadas, os gametos, que se xuntan mediante a fecundación.Neste proceso os gametos sofren unha división reducional (meiose)que asegura o intercambio xenético, e polo tanto a variabiliadade. Edicir, os descendentes son diferentes dos proxenitores. Esto é oproceso que denominamos como reprodución sexual.Para permitir esta unión os seres vivos desenvolveron, ó longo demillóns de anos de evolución, uns órganos especializados na formacióndos gametos e na reprodución. A especie humana non é allea a estefenómeno.Na especie humana os gametos masculinos denomínanse espermatozoides, espermatozoidesproducidos nos testículos, e os femininos óvulos, producidos nos ovarios. culos vulos
 11. 11. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOSEXUALIDADE E REPRODUCIÓN HUMANASexualidade e reprodución son dous aspectos diferentes que non teñenporque ir necesariamente unidos.A sexualidade pode definirse como o conxunto de manifestacións psíquicase fisiolóxicas do impulso sexual e pasa por diversas fases: infancia, fases infanciaadolescencia, madurez e senectude. senectude Nos animais o impulso sexual está orientado só á reprodución e acontece ó longo dun período de tempo concreto, coñecido como época de celo (período no que as femias son receptivas sexualmente). Sen embargo, a diferenza dos animais, na nosa especie a sexualidade é moito máis que iso e afecta a unha parte considerable das nosas vidas. A sexualidade é un xeito de expresar a afectividade, unha fonte de pracer e afectividade comunicación coa parella e é indispensable para acadar o equilibrio e a madurez axeitados.
 12. 12. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOA reprodución sexual no sentido de procreación, e dicir ter fillos, é unhadecisión que os membros dunha parella poden tomar dun xeito libre eresponsable nun momento das súas vidas. A súa función primordial é asegurara supervivencia da especie. especieA aparición nas últimas décadas de métodos anticonceptivos eficacesfavoreceu amplamente a separación entre sexo e procreación, pois ó poderevitarse embarazos non desexados, homes e mulleres poden disfrutar a súasexualidade libremente. Sendo na actualidade un aspecto máis da liberdadepersoal.
 13. 13. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADEDesde que nacemos somos seres sexuados. A nosa sexualidade estácondicionada por factores biolóxicos e psicolóxicos.A sexualidade evoluciona ó longo da nosa vida nas distintas etapasfisiolóxicas: infancia, pubertade-adolescencia e idade adulta (madurez esenectude). 1. INFANCIAOs nenos toman conciencia da súa identidade sexual arredor dos 2 ou 3anos descubrindo o seu corpo e a existencia de dous sexosdiferenciados.
 14. 14. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADE 2. PUBERTADE-ADOLESCENCIAA pubertade é o período quesegue á infancia. Este procesovaría dun individuo a outro. Poloxeral, as mulleres maduransexualmente antes que oshomes. Nas nenas iníciase apubertade arredor dos 10 anos enos nenos cara ós 12.Na pubertade, como resultado da acción das hormonas sexuais, danseprofundos cambios físicos e psicolóxicos no individuo.Inícianse os procesos de maduración corporal, afectiva e sexual.Aparecen sentimentos descoñecidos ata ese momento: atracción, desexo,pracer, amor... nos que se basea a sexualidade humana.
 15. 15. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADE2. PUBERTADE-ADOLESCENCIA A pubertade da paso á adolescencia que é unha etapa na que rematan de completarse os cambios no individuo ata converterse en adulto. Ao longo destas etapas (pubertade-adolescencia) teñen lugar importantes cambios non só anatómicos, senón tamén psicolóxicos e emocionais. Estes cambios reflictense no ámbito familiar (distanciamento cos pais, incomprensión, intimidade...) e no ambiente social poden aparecer signos de timidez, agresividade, interese polo aspecto físico... Na adolescencia cobran unha nova relevancia as relacións de amizade e a importancia da pertenencia a un grupo. Establécense tamén os primeiros contactos de parella.
 16. 16. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXODESENVOLVEMENTO DA SEXUALIDADE2. PUBERTADE-ADOLESCENCIACuestións:1. Elabora unha listaxe na que se recollan as vantaxes de ser home oumuller. 2. Discute cos compañeiros as respostas. Hai vantaxes que son o mesmo tempo inconvintes? En que maneira nos condiciona o corpo o noso comportamento?
 17. 17. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXO3. IDADE ADULTA É a etapa de desenvolvemento pleno da sexualidade e abrange tamén a ancianidade. De feito, o longo da vellez non se anulan o desexo sexual nin os sentimentos afectivos. Cuestións: Indica que opinas das seguintes frases: -Os vellos/as non teñen capacidade fisiolóxica que lles permita manter condutas sexuais. -A procreación é o único fin da sexualidade, e polo tanto non ten sentido que os vellos e as vellas teñan actividade sexual. -Na parella a muller debe ser a máis nova. -Os homes vellos teñen intereses sexuais, pero as mulleres non.
 18. 18. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOSEXUALIDADE E AFECTIVIDADEAs relacións entre dúas persoas poden manifestarse de xeitos moidiferentes. A miúdo afecto e amor mestúranse co pracer e desexo;cando é así a satisfacción é plena.Pero amor e sexo non van sempre xuntos.As parellas manifestan a súa sexualidade de modos diversos e debende ser respetadas mentres non prexudiquen aos demais.As veces as nosas relacións conlevan problemas de frustación,engano, disgusto...; son éstes, factores propios das relaciónshumanas.Aprender a superar estes obstáculos axúdanos a madurar e amellorar como persoas.
 19. 19. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXO SEXUALIDADE E AFECTIVIDADEDebemos recordar que nunha relación de parella hai dúas persoas e asdúas contan.Ter unha relación física con alguén pode facernos sentir moi vulnerables,xa que están a invadir, en certo sentido, a nosa intimidade.Por iso a comunicación coa parella é parte fundamental do disfrute danosa sexualidade.
 20. 20. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOPAUTAS DE CONDUTA SEXUALCada persoa é libre de elexir o xeito de vivir a súa sexualidade.Entre as distintas condutas sexuais podemos falar de:MasturbaciónHeterosexualidadeHomosexualidadeBisexualidade
 21. 21. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXO PAUTAS DE CONDUTA SEXUAL Masturbación: consiste naestimulación dos órganos xenitaispara obter pracer.É un comportamento moi frecuente naadolescencia, pero pode extendersedurante toda a vida.Tradicionalmente considerábase comomínimo reprobable e en moitos casosincluso insalubre.Actualmente considérase unhaconduta normal de descubrimento dasexualidade persoal.
 22. 22. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXO PAUTAS DE CONDUTA SEXUAL Heterosexualidade: Heterosexualidadeé a conduta sexualmáis habitual na nosaespecie.Consiste na atracciónsexual entre individuosde distinto sexo.Pode ter distintasformas de expresiónda sexualidade e nonsó limitadas ao coito.
 23. 23. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOPAUTAS DE CONDUTA SEXUAL Homosexualidade: consiste Homosexualidadena atracción sexual cara áspersoas do mesmo sexo.Os homes que posúen estaconduta denomínanse “gais” eas mulleres lesbianas.A homosexualidade existíudende sempre e non é unhaperversión sexual, nin unhaenfermidade, senón unhaforma máis de expresión dasexualidade humana.
 24. 24. 1. ASPECTOS BIOLÓXICOS DA SEXUALIDADE: REPRODUCIÓN E SEXOPAUTAS DE CONDUTA SEXUALEsta idea non é aceptada entodas as culturas e homes emulleres homosexuais sofremarxinación, discriminacióne rexeitamento.Durante a adolescencia pode aparecer certa atracción cara ás persoasdo mesmo sexo. Pero a adolescencia é unha época de cambios eexperiencias contrapostas e só dutrante a idade adulta resultasignificativa a nosa tendencia sexual. Bisexualidade: BisexualidadeAlgunhas persoas combinan a actividade heterosexual coa homosexual
 25. 25. 2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMOO dimorfismo sexual é o conxunto das diferencias anatómicasexistentes entre os dous sexos.Entre estas diferenzas atópase o maior tamaño corporal e a maiorcapaciade muscular do home fronte a muller que fan que o sexofeminino se denomine sexo débil. bilEste nome posúe en si mesmo connotacións sexistas xa que da a entederunha superioridade dun sexo (o masculino) sobre o outro (o feminino).As ideas que tentan sustentar a superioridade dos homes fronte ásmulleres (machismo) son erróneas e ademais deben ser rexeitadas por machismounha sociedade madura e moderna.Os homes e mulleres somos distintos, pero complementarios.Ambolos dous sexos somos iguais en dereitos e deberes nunhasociedade democrática.
 26. 26. Actividades:1. Cada un de vós debe facer unha listaxe coas súas aficións. a) Pensas que na elección das túas aficións inflúe que sexas home ou muller? b) Lemos agora unha listaxe dunha rapaza e dun rapaz da clase. c) Compartes algunha das aficións da listaxe do outro compañeiro/a. d) Hai algunha afición que che podería atraer, pero pensas que no é axeitada para ti? Por que? 2. a) Como definirías o sexismo? b) Cres que no mundo laboral hai sexismo?
 27. 27. 2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMO Todos vivimos igual a sexualidade?O comportamento sexual varía moito nas diferentes culturas e estáfortemente influenciado polas crenzas relixiosas e as actitudes éticas decada rexión.Na actualidade, persisten no mundo actitudes sexistas de marcadaintolerancia que impiden a realización sexual e persoal das persoas.Habitualmente estas actitudes intolerantes son máis acusadas cara amuller, reservándolle como único obxectivo da súa sexualidade aprocreación, ou cara os casos de parellas do mesmo sexo por consideráloscomportamentos desviados e contranatura ou incluso unha enfermidademental.Neste eido, producíronse grandes avances, sobre todo nos paísesoccidentais, onde se aceptan a maiorías das condutas sexuais, sempre quesexan levadas a cabo en liberdade e sen producir un prexuízo os demais.
 28. 28. 2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMOTodos vivimos igual a sexualidade?A pesar destes avances, seguen a persisitir ideas preconcebidas con unmarcado carácter sexista.Para aclarar este punto imos analizar conxuntamente as seguintes frases:- A rapaza ten que coidar dos irmáns pequenos.- A limpeza e cousa de mulleres.- As bonecas son para as nenas.- A filla ten que chegar antes a casa.- Os temas de mecánica e electricidade son cousa de homes.
 29. 29. 2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMO Explotación sexualConsiste na actividade sexual con fins lucrativos tanto de formavoluntaria como pola forza.A prostitución é a forma máis antiga e extendida de explotación sexualnas distintas culturas.Outras formas son a pornografía impresa, audiovisual, virtual a través darede ou por teléfono.En moitas ocasións detrás destes negocios existen persoas maltratadas,obrigadas, humilladas e privadas da liberdade de decidir.A pornografía infantil é a peor das formas de explotación sexual, xa queos abusos prodúcense a nenos e adolescentes.
 30. 30. 2. DIMORFISMO SEXUAL E SEXISMOSexo e PublicidadeO obxectivo da publicidade é chamar a nosa atención para inducir oconsumo dun determinado produto.Son moi numerosos os casos nos que o reclamo é de tipo sexual e o máishabitual é o corpo da muller.Débese ter unha actitude crítica fronte as mensaxes sexistas destetipo de publicidade.Imos ver algúns exemplos e comentalos en grupo:
 31. 31. As veces só é necesario a mención da palabra para atraer a nosaatención. Un xeito barato e eficaz de reclamo:
 32. 32. Noutras ocasións a mensaxe é implícita:
 33. 33. E en numerosas ocasións a mensaxe e totalmente explícita:
 34. 34. Fin Parte I
 35. 35. Bibliografía:-Ástor Camino, Xulio, et al. 1999. “Ciencias medioambientais e da saúde”.Edicións Xerais de Galicia.Vigo.- Cabrera Calero, Antonio Mª e Sanz Esteban, Miguel. 2002. “Bioloxia eXeoloxía-3º Secundaria”. Proxecto Exedra. Oxford Educación. Madrid.Webgrafía:www. alu.ua.eswww. atencionatupsique.wordpress.comwww.carlorios-interdisciplina.blogspot.com.es/2009/07/biodiversidad-de-mexico.htmlwww. elclubdelasmadresfelices.comhttp://www.euik.com/tag/enamorados/http://www.elenagidura.com/blog-dg/sexo-gratis-publicidad-creativa-de-bajo-presupuesto/http://elespejodemaxwell.blogspot.com.es/2011/08/catequista-ya-el-solo-hecho-de-pensar.htmlwww.gabrielpucherockdesign.blogspot.com
 36. 36. http://gavetasdemiescritorio.blogspot.com.es/2011/11/la-reproduccion-asexual-en-los-animales.htmlhttp://jardin-mundani.blogspot.com.es/2011_03_01_archive.htmlhttp://jctopicos.wikispaces.com/Vhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/udidacticas/plantas/castellano/sinflores/reproduccion/reproduccion.htmwww.kalipedia.comhttp://laiinfancia.blogspot.com.es/www. magiacritica.wordpress.comhttp://mediateca.rimed.cu/users_media.php?uid=8&type=more&mtype=photo&offset=1424www. psicologia.udd.clhttp://recursos.cnice.mec.es/biologia/bachillerato/primero/biologia/ud05/01_05_04_02_032.html http://sexualidadjoven.wordpress.com/www.wikipedia.org

×