Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Profesor: Adán Gonçalves
INTRODUCIÓN                       Invertebrados O Reino Animal podémolo dividir en         ...
1      3    2  4      5
1. QUE CARACTERIZA AOS ANIMAIS      1.1. COMO SON OS ANIMAIS           Gran variedade de formas e tamaños...
Nutrición: Todos heterótrofos. Poden ser:                  Nutrición     heterótrofos        ...
1. QUE CARACTERIZA AOS ANIMAIS       1.2. PRINCIPAIS GRUPOS ANIMAISComo xa dixemos os animais pódense clasificar en ...
1. AS ESPONXAS, OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS Son animais moi sinxelos na súa estrutura. Son acuáticos. A maioría son inmóbil...
2.1. AS ESPONXASA maioría son mariñas. Viven fixas a rochas en augas pouco profundas. Son filtradores: aliméntanse dos ...
2.1. AS ESPONXAS                              Ex.2 p.81 Como se alimentan: a auga con partíc...
2.2. OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS Teñen forma de saco. A maioría son mariños e ou viven flotando na auga (medusas) ou fixos n...
2.2. OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS  Como se alimentan: Os pólipos e medusas cazan. Cando unha presa achégase demasiado a un ten...
Asexual                       SexualEx.4 p.81/ Ex.9 p.94 Ficha II ReforzoCuestión: É verdade que as...
3. OS VERMES Animais de corpo alongado e brando. Sen esqueleto. O termo “vermes” inclúe varios grupos de Invertebrados:...
3. OS VERMES Como é unha tenia?    - Ten entre 2 a 8 m de lonxitude.    - Posúe cabeza provista de ganchos e vent...
Tenia ou solitaria
Lombrigas intestinais: vermes parasitoscilíndricos:
3. OS VERMES  3.3. Miñocas ou lombrigas   Teñen boca e ano.   Posúen un corpo dividido en segmentos iguais (aneis)...
Miñocas
3. OS VERMES 3.3. Miñocas ou lombrigas)Cuestión:1. As miñocas nunca se expoñen a acción directa do Sol. A que pensas que é...
4. OS MOLUSCOS Hainos acuáticos e terrestres. A maioría posúen unha cuncha que os protexe. En case todos o seu corpo po...
4. OS MOLUSCOS4.1. Gasterópodos A maioría teñen unha cuncha externa enrolada en espiral. Posúen un pé musculoso grande q...
4. OS MOLUSCOS4.2. Bivalvos Posúen unha cuncha formada por dúas partes chamadas valvas que o animalpode pechar. O pé, co...
4. OS MOLUSCOS4.3. Cefalópodos A maioría non teñen cuncha ou posúen unha pequena cuncha internachamada pluma. (Excepción:...
Pico de loroCEFALÓPODOS       NAUTILUS   LURA
5. OS ARTRÓPODOSPosúen unha coiraza ríxida externa, e dicir, un esqueleto externo. Este esqueleto externo ríxido posúe a...
5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos?
5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? Os Ollos dos Artrópodos: Unha das características máis chamativa dos artrópo...
5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? A respiración:  - Os acuáticos respiran por branquias, p.e. os crustáceos ...
5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? A Reprodución:  - É sexual.  - Son animais ovíparos.  - Presentan no seu ...
6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.1. Arácnidos Son arañas, escorpións e ácaros. Poden posuír veleno. A maioría son ...
6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.1. Arácnidos
6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.2. Crustáceos Son os cangrexos, gambas, lubrigantes... A maioría son mariños e car...
6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.3. Miriápodos Son os milpés e cempés Son terrestres e carnívoros. O seu corpo est...
6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.4. Insectos Son as abellas, as avespas, as moscas, os saltóns, os escaravellos.......
6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS
7. OS EQUINODERMOS  Son mariños.  Algúns viven fixos e outros desprázanse lentamente.  Teñen un corpo segmentado con fo...
7. OS EQUINODERMOSEx.1 p.90
GRAZAS POR ATENDERME
Bibliografía:Barrio Gómez de Agüero, Jorge et al. 2002. “Ciencias da Natureza”. OxfordEducación. Madrid.Zubiaurre Cortés, ...
www.educadores.diaadia.pr.gov.br  www.escalofrio.com www.escuelapedia.comwww.esonaturality.blogspot.comwww.fondosdemascota...
Os Invertebrados. Agrupamento
Os Invertebrados. Agrupamento
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Os Invertebrados. Agrupamento

353 views

Published on

Os Invertebrados. Nivel Agrupamento específico de 1º de ESO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Os Invertebrados. Agrupamento

 1. 1. Profesor: Adán Gonçalves
 2. 2. INTRODUCIÓN Invertebrados O Reino Animal podémolo dividir en VertebradosCuestións:1. Que caracteriza ós animais respecto do resto de seres vivos?2. Que diferenza os animais Invertebrados dos Vertebrados?3. Pon exemplos de Invertebrados que coñezas.4. Observa as imaxes da seguinte diapositiva e indica que animais son invertebrados e cales vertebrados.
 3. 3. 1 3 2 4 5
 4. 4. 1. QUE CARACTERIZA AOS ANIMAIS 1.1. COMO SON OS ANIMAIS Gran variedade de formas e tamaños, estruturas e comportamento que lles permiten colonizar tódolos medios. Como é o seu Son eucariotas e pluricelulares corpo Acadan un alto grao de complexidade: teñen complexidade órganos e incluso, aparellos e sistemas para desempeñar as súas funcións vitais. Teñen simetría: o seu corpo pódese dividir en simetría varias partes iguais ou só en dúas partes.
 5. 5. Nutrición: Todos heterótrofos. Poden ser: Nutrición heterótrofos herbívoros, carnívoros ou omnívoros.Ex. 1 e 2 p.79 Relación: A maioría poden desprazarse. RelaciónFicha: Cefalización Tenden a Cefalización: o S.N. e os Cefalización sentidos concéntrase na cabeza.  Funcións vitais dos Reprodución: Reprodución animais A maioría unisexuais (machosMaioritariamente sexual, sexual En canto o e femias), pero algúns podenalgún ten tamén asexual desenvolvemento do ser hermafroditas (individuo(p.e. estrelas de mar, embrión poden ser: con órganos masculinos eplatelmintos...) femininos;p.e: caracois. Vivíparos: Ovíparos: poñen Ovovivíparos: Paren crías ovos. P.e. as teñen ovos que vivas. P.e. a aves. quedan no maioría dos mamíferos. interior da nai. P.e. en moitas quenllas e outros
 6. 6. 1. QUE CARACTERIZA AOS ANIMAIS 1.2. PRINCIPAIS GRUPOS ANIMAISComo xa dixemos os animais pódense clasificar en dous grandes grupos:os Invertebrados e os Vertebrados. Vertebrados  Invertebrados: carecen de columna vertebral e esqueleto interno. Poden ou non ter simetría.  Vertebrados:posúen columna vertebral, esqueleto interno e simetría bilateral. Esta división é útil organizativamente, pero non ten sentido biolóxico, xa que todos os Vertebrados proceden dun antecesor común, pero iso non sucede nos Invertebrados.Ficha: Árbore evolutivo dos AnimaisFicha I Reforzo
 7. 7. 1. AS ESPONXAS, OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS Son animais moi sinxelos na súa estrutura. Son acuáticos. A maioría son inmóbiles, e por iso, moitos foron considerados naantigüedade plantas. Esponxa Pólipos e medusas
 8. 8. 2.1. AS ESPONXASA maioría son mariñas. Viven fixas a rochas en augas pouco profundas. Son filtradores: aliméntanse dos seres vivos microscópicos que hai naauga. A súa armazón utilízase dende sempre para usos de hixiene persoal. Como é o seu corpo: - As paredes do seu corpo está perforadas de poros. - Posúen unha cavidade interna. - Esta cavidade desemboca ao exterior a tarvés dunha abertura superior. - O seu corpo sosténse grazas a pequenas espiñas. Ex.1 p.81
 9. 9. 2.1. AS ESPONXAS Ex.2 p.81 Como se alimentan: a auga con partículas de alimento en suspensión entrapolos poros cara a cavidade interna e é expulsada pola abertura superior. Como se reproducen:Teñen reprodución sexual (producen células sexuais) e tamén podenreproducirse asexualmente a partir de anacos do seu corpo.
 10. 10. 2.2. OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS Teñen forma de saco. A maioría son mariños e ou viven flotando na auga (medusas) ou fixos nosustrato (pólipos). Como é o seu corpo: - Teñen unha cavidade interna que actúa como estómago e quecomunica co exterior mediante un orificio rodeado de tentáculos que faias veces de boca e ano. - Presentan dúas formas corporais: + Forma pólipo: Viven fixos e a boca sitúase na parte superior. Son as hidras, anémonas, corais... + Forma medusa: Flotan nauaga e a súa boca sitúase na parte inferior. - Tanto pólipos como medusas posúen nos seus tentáculos unhacélulas especiais que conteñen veleno e un filamento enrolado.
 11. 11. 2.2. OS PÓLIPOS E AS MEDUSAS  Como se alimentan: Os pólipos e medusas cazan. Cando unha presa achégase demasiado a un tentáculo do animal, as células especiais disparan o seu filamento, a xeito dun resorte, e inxectan o veleno na presa. Esta substancia paraliza ou mata a vitima permitindo que os tentáculos do animal poidan introducila pola boca cara a cavidade interna e alí dixerila. Os restos da dixestión son expulsados polo mesmo orificio que agora actúa como ano. Como se reproducen: Posúen reprodución sexual e asexual ( a partir denacos do seu corpo: característico nos pólipos) dependendo da especie.
 12. 12. Asexual SexualEx.4 p.81/ Ex.9 p.94 Ficha II ReforzoCuestión: É verdade que as medusas “pican”?
 13. 13. 3. OS VERMES Animais de corpo alongado e brando. Sen esqueleto. O termo “vermes” inclúe varios grupos de Invertebrados: - Vermes parasitos planos e cilíndricos. - Miñocas ou lombrigas. 3.1 e 3.2 Vermes parasitos:  Hainos co corpo plano ou co corpo cilíndrico.  Producen distintos tipos de enfermidades.  Dentro dos planos o máis importante é a tenia. tenia  Dentro dos cilíndricos destacan as lombrigas intestinais
 14. 14. 3. OS VERMES Como é unha tenia? - Ten entre 2 a 8 m de lonxitude. - Posúe cabeza provista de ganchos e ventosas para suxeitarse ásparedes do intestino. - O resto do corpo está formado por aneis aplanados. - Carece de aparello dixestivo xa que se alimenta, absorbendo a través da súa pel, das substancias intestinais das persoas que parasita. - Transmítese o comer carne de porco ou de vaca contaminada. - A persoa afectada sinte un apetito insaciable e trastornos dixestivos.
 15. 15. Tenia ou solitaria
 16. 16. Lombrigas intestinais: vermes parasitoscilíndricos:
 17. 17. 3. OS VERMES 3.3. Miñocas ou lombrigas  Teñen boca e ano.  Posúen un corpo dividido en segmentos iguais (aneis). aneis  En cada anel repítense algúns órganos. P.e.: os excretores, os nervios...  A maioría son acuáticos (p.e. Nereis), pero o máis coñecido é a lombriga de terra ou miñoca.  Tamén pertencen a este grupo as sambesugas. Como é unha miñoca? - Ten corpo brando e alongado. - En cada anel posúe uns peliños que usa para desprazarse. - É hermafrodita (nunca é a vez macho e femia). - Ten respiración cutánea: o osíxeno penetra a través da súa pel que ten que estar sempre humida. - Coa súa actividade airean e enriquecen o solo, polo que son beneficiosaspara a agricultura.
 18. 18. Miñocas
 19. 19. 3. OS VERMES 3.3. Miñocas ou lombrigas)Cuestión:1. As miñocas nunca se expoñen a acción directa do Sol. A que pensas que édebido? Ex.1 e 2 p.83 Ex.3 p.94 Ficha III Reforzo
 20. 20. 4. OS MOLUSCOS Hainos acuáticos e terrestres. A maioría posúen unha cuncha que os protexe. En case todos o seu corpo podémolo dividir en tres partes: cabeza, pé emasa visceral. visceral A cabeza posúe os órganos sensoriais. A masa visceral contén os órganos internos (vísceras). O pé é musculoso e ten distintas formas segundo o tipo de molusco. Podeservir para desprazarse, para escavar, para atrapar as presas...Ex.1 p.84 Principais tipos de moluscos:  Gasterópodos: caracois, lesmas...  Bivalvos: ameixas, mexillóns, ostras... Bivalvos  Cefalópodos: polbos, luras (calamares), xibias.... Cefalópodos
 21. 21. 4. OS MOLUSCOS4.1. Gasterópodos A maioría teñen unha cuncha externa enrolada en espiral. Posúen un pé musculoso grande que empregan para desprazarse. Teñen cabeza con órganos sensoriais desenvolvidos.Hainos terrestres e respiran por pulmóns; e hainos acuáticos querespiran por branquias. A maioría son herbívoros. Son exemplos: os caracois, as lesmas, as minchas, as lapas...
 22. 22. 4. OS MOLUSCOS4.2. Bivalvos Posúen unha cuncha formada por dúas partes chamadas valvas que o animalpode pechar. O pé, con forma de cuña, sérvelles para desprazarse e excavar. Sen cabeza. Son acuáticos e respiran por branquias.Son filtradores: aliméntanse dos seres microscópicos que hai na auga. Son exemplos os mexillóns, as ameixas, os berberechos...Ex. 3 p.84
 23. 23. 4. OS MOLUSCOS4.3. Cefalópodos A maioría non teñen cuncha ou posúen unha pequena cuncha internachamada pluma. (Excepción: Nautilius) O pé está transformado en tentáculos cos que atrapan as presas. Cabeza ben diferenciada e órganos sensoriais moi desenvolvidos,sobre todo a vista. Na boca teñen bico de loro. Son acuáticos e respiran por branquias. Son carnívoros e cazadores.Ex.4 p.94Ficha IV e V Reforzo
 24. 24. Pico de loroCEFALÓPODOS NAUTILUS LURA
 25. 25. 5. OS ARTRÓPODOSPosúen unha coiraza ríxida externa, e dicir, un esqueleto externo. Este esqueleto externo ríxido posúe apéndices articulados (patas,mandíbulas, antenas...) para permitir os movementos destes animais. Son o grupo máis numeroso e variado do Reino Animal.5.1. Como son os Artrópodos? Como é o seu corpo:O corpo dos artrópodos está dividido en segmentos e pode ter tresformas: - Dividido en cabeza, torax e abdome. P.e.: unha abella. - Dividido en cefalotorax (fusión da cabeza e o torax) eabdome. P.e: unha gamba ou un langostino. - Dividido en cabeza e tronco. P.e: un cempés.
 26. 26. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos?
 27. 27. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? Os Ollos dos Artrópodos: Unha das características máis chamativa dos artrópodos é que podenposuír dous tipos de ollos: - Ollos simples: lentes sinxelas coas que distinguen a luz e imaxespouco definidas. - Ollos compostos: formados por miles de lentes. Obteñen con elesunha visión precisa, en especial de obxectos en movemento.
 28. 28. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? A respiración: - Os acuáticos respiran por branquias, p.e. os crustáceos como oscangrexos, os langostinos ou a centola. - Os terrestres respiran mediante tráqueas, que son uns tubosinternos ramificados que levan o aire dende o exterior ata as célulasinternas do animal.
 29. 29. 5. OS ARTRÓPODOS5.1. Como son os Artrópodos? A Reprodución: - É sexual. - Son animais ovíparos. - Presentan no seu desenvolvemento un conxunto de modificacións que sofren algunhas especies (non é exclusiva dos artrópodos) dende que nacen ata que chegan a adultos reprodutores.
 30. 30. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.1. Arácnidos Son arañas, escorpións e ácaros. Poden posuír veleno. A maioría son terrestres e carnívoros. O seu corpo divídese en cefalotorax e abdome. No abdome: - As arañas teñen as glándulas da tea. - Os escorpións teñen un aguillón con veleno. Teñen catro pares de patas. Teñen ollos simples.
 31. 31. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.1. Arácnidos
 32. 32. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.2. Crustáceos Son os cangrexos, gambas, lubrigantes... A maioría son mariños e carnívoros. Teñen o corpo dividido en cefalotorax e abdome. O seu esqueleto externo é duro. Teñen antenas e dez ou máis patas, algunha a xeito de pinza. Posúen ollos compostos.
 33. 33. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.3. Miriápodos Son os milpés e cempés Son terrestres e carnívoros. O seu corpo está dividido en cabeza e tronco (con moitos aneis). Un par de antenas e un ou dous pares de patas por anel. Algúns son velenosos p.e.: escolopendras. Posúen ollos simples.
 34. 34. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS6.4. Insectos Son as abellas, as avespas, as moscas, os saltóns, os escaravellos.... A maioría son terrestres. Poden ser herbívoros, carnívoros, carroñeiros ou parasitos. Teñen o corpo dividido en cabeza, torax e abdome. Posúen un par de antenas, tres pares de patas, e moitos, un par de ás. Teñen un par de ollos compostos e un número variable de ollos simples. Son os animais máis abundantes do planeta polas súas característicasventaxosas: poden voar, comen pouco e reprodúcense rápidamente. Ex.1 e 4 p.89 Ex. 5, 8 e 10 p.94 Ficha VI Reforzo.
 35. 35. 6. OS DISTINTOS GRUPOS DE ARTRÓPODOS
 36. 36. 7. OS EQUINODERMOS  Son mariños.  Algúns viven fixos e outros desprázanse lentamente.  Teñen un corpo segmentado con formas diferentes: - Forma globosa: ourizos de mar. - Forma estrelada: estrelas de mar.  Non posúen cabeza.  Baixo a capa superficial presentan un esqueleto externo dividido en placas e provisto de espiñas.  Son ovíparos.  A reprodución é sexual, pero algúns, como as estrelas, teñen tamén reprodución asexual por fragmentación ( a partir de anacos do seu corpo).Ficha VII (só apartado B)
 37. 37. 7. OS EQUINODERMOSEx.1 p.90
 38. 38. GRAZAS POR ATENDERME
 39. 39. Bibliografía:Barrio Gómez de Agüero, Jorge et al. 2002. “Ciencias da Natureza”. OxfordEducación. Madrid.Zubiaurre Cortés, Sabino et al. 2011. “Ciencias da Natureza”. Grupo Anaya.Madrid.Webgrafía:www.amarisco.comangustias-blogdequinto.blogspot.com animales--asombrosos.blogspot.com www.asturnatura.comwww.aula2005.com benitobios.blogspot.com bioagus.wordpress.com biologiadetodos.blogspot.comwww.biologia.edu.ar biologialab.blogspot.com buceantes.blogspot.comwww.cabodegata.net cienciasnaturales2oja.blogspot.com cmaps.cmappers.net cuadernodecienciasnaturales.blogspot.comwww.dpd.cdc.gov dsantaclarabiologia.galeon.com
 40. 40. www.educadores.diaadia.pr.gov.br  www.escalofrio.com www.escuelapedia.comwww.esonaturality.blogspot.comwww.fondosdemascotas.comwww.flickr.comfresno.pntic.mec.es www.gastronomiadegalicia.comwww.gastrosoler.com www.gireaud.net herramientas.educa.madrid.org www.icarito.clwww.juntadeandalucia.eswww.kalipedia.comlafamiliapicola.blogspot.comwww.madrimasd.org materiacfb.blogspot.com -www.not1.xpg.com.br www.notinovedades.comwww.percebamar.comwww.pescacreativa.netplatea.pntic.mec.eswww.profesorenlinea.clsebastianromeu.blogspot.com www.tarantulasdemexico.comtaxonomia-invertebrados-no-artropodos.blogspot.com www.umm.edu www.vanfotos.com

×