Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DOSORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DOS
SERES VIVOS (II):SERES VIVOS (II):
A CÉLULAA CÉLULA
I.E.S. Otero ...
1.- A TEORÍA CELULAR1.- A TEORÍA CELULAR
MOMENTOS HISTÓRICOS NA OBSERVACIÓNMOMENTOS HISTÓRICOS NA OBSERVACIÓN
E BIOLOXÍA C...
Microscopio utilizado
por Robert Hooke
(1665)
Descubre no corcho
pequenas celdiñas ás que
chamou células
En 1674 Leeuwenhoek
observou hematías,
espermatozoides,
protozoos e mesmo
describiu unha
bacteria.
Esquemas dos microorgan...
A teoría celular está vencellada á invención das lentes e á
construcción dos microscopios que permitiron ter unha visión
m...
1858 Virchow completa o
postulado anterior afirmando que
todas as células se orixinan a
partir dunha preexistente.
A teorí...
Durante case 50 anos a
aplicación da teoría celular a todos os
tecidos animais e vexetais aínda
mantivo un punto de dúbida...
CUESTIÓN DE TAMAÑOCUESTIÓN DE TAMAÑO
● Micra ou micrómetro
(µm): 10-3
mm
● Nanómetro (nm): 10-6
mm
● Angstrom (Ä): 10-7
mm
O MICROSCOPIO ÓPTICOO MICROSCOPIO ÓPTICO
SISTEMA ÓPTICOSISTEMA ÓPTICO
OCULAR: Lente situada cerca do ollo do
observador. A...
O MICROSCOPIO ÓPTICOO MICROSCOPIO ÓPTICO
SISTEMA MECÁNICOSISTEMA MECÁNICO
SOPORTE: Mantén a parte óptica. Ten dúas
partes:...
O Microscopio
Electrónico de
Transmisión
(MET)  
O Microscopio
Electrónico de
Varrido (MEV) 
O MET e o MEB teñen un límite...
MICROSCOPIO ÓPTICOMICROSCOPIO ÓPTICO MICROSCOPIO ELECTRÓNICOMICROSCOPIO ELECTRÓNICO
Aumentos de ata 2500 veces Aumentos de...
2.2. AS CÉLULASAS CÉLULAS
En que se parecen?
Todas as células
teñen en común:
- MembranaMembrana
plasmáticaplasmática
- CitoplasmaCitoplasma
- ADNADN que contén
a info...

Membrana plasmáticaMembrana plasmática : é unha bicapa lipídica con proteínas que rodea a célula
e regula o paso de subs...

CitoplasmaCitoplasma : é o medio interno da célula. Está constituido por un medio
acuoso (hialoplasma) no que están inme...

Material xenéticoMaterial xenético : son as moléculas de ADN que hai na célula. No ADN
almacénase e transmítese a inform...
ORGANIZACIÓN CELULARORGANIZACIÓN CELULAR
Existen dous grandes modelos de organización
celular:

A célula procariotacélula...
Células procariotasCélulas procariotasCélulas procariotasCélulas procariotas
Características procariotas:Características p...
• Menor tamaño (1-10 micras)
• Máis sinxelas
• Presentan:
- Parede bacterianaParede bacteriana: envoltura grosa e ríxida f...
- RibosomasRibosomas: orgánulos onde se produce a síntese proteica. Son máis pequenos que
en eucariotas.
- Flaxelos- Flaxe...
Células procariotasCélulas procariotas
Características eucariotas:Características eucariotas:

Son máis complexas.

Posúen verdadeiro núcleo, con envoltura nuc...
 Células eucariotas
Organismo
unicelular ameba
Organismo
unicelular ciliado
Organismo pluricelular
Tecido animal (cartila...
Células eucariotasCélulas eucariotas
• Derivan das procariotas.
• Maior tamaño (10-100 micras).
• Maior complexidade estru...
- NúcleoNúcleo: nel reside a información xenética (ADN). Separado do resto da célula
pola envoltura nuclear.
Hai dous mode...
Orgánulos dunha célula eucariota:
 Retículo endoplamáticoRetículo endoplamático: formado por un conxunto de sacos aplanad...
Orgánulos dunha célula eucariota:

RibosomasRibosomas: pequenos orgánulos carentes de membrana cuxa misión é a síntese
pr...
Orgánulos dunha célula eucariota:

Vacúolos:Vacúolos: saco membranoso que almacena substancias. Interveñen na
nutrición c...
Estrutura
dun
cloroplasto
Estrutura dunha mitocondria
DIFERENZAS CÉLULA ANIMAL-VEXETAL
CÉLULA ANIMALCÉLULA ANIMAL CÉLULA VEXETALCÉLULA VEXETAL
Non posúe cloroplastosNon posúe c...
Webgrafía:Webgrafía:
Www. biologiaygeologiaguadalete.blogspot.com
www.biologiarubenurjc.wordpress.com
www.diariodeunracion...
Organización dos seres vivos II: A Célula.
Organización dos seres vivos II: A Célula.
Organización dos seres vivos II: A Célula.
Organización dos seres vivos II: A Célula.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Organización dos seres vivos II: A Célula.

678 views

Published on

Teoría celular e tipos celulares. 1º Bacharelato.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organización dos seres vivos II: A Célula.

 1. 1. ORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DOSORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DOS SERES VIVOS (II):SERES VIVOS (II): A CÉLULAA CÉLULA I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense. Departamento Bioloxía e Xeoloxía. Modificacións: Adán Gonçalves
 2. 2. 1.- A TEORÍA CELULAR1.- A TEORÍA CELULAR MOMENTOS HISTÓRICOS NA OBSERVACIÓNMOMENTOS HISTÓRICOS NA OBSERVACIÓN E BIOLOXÍA CELULARE BIOLOXÍA CELULAR
 3. 3. Microscopio utilizado por Robert Hooke (1665) Descubre no corcho pequenas celdiñas ás que chamou células
 4. 4. En 1674 Leeuwenhoek observou hematías, espermatozoides, protozoos e mesmo describiu unha bacteria. Esquemas dos microorganismos obsevados por Leuwenhoek
 5. 5. A teoría celular está vencellada á invención das lentes e á construcción dos microscopios que permitiron ter unha visión moi ampliada destas estructuras, podendo observar características totalmente imperceptibles ó ollo humano. En 1838-39 Schleiden e Schwann enuncian a primeira teoría celular segundo a cal, a célula é a unidade estructural ea célula é a unidade estructural e funcional dos seres vivos,funcional dos seres vivos, capaz de manter unha existencia propia e independente
 6. 6. 1858 Virchow completa o postulado anterior afirmando que todas as células se orixinan a partir dunha preexistente. A teoría celular resúmese nos seguintes puntos: 1. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. 2. A actividade dun organismo é o resultado da actividade das células que o forman. 3. As células xorden por división doutras preexistententes.
 7. 7. Durante case 50 anos a aplicación da teoría celular a todos os tecidos animais e vexetais aínda mantivo un punto de dúbida: o tecido nervioso, polo seu aparente aspecto de rede continua. O español Ramón y Cajal demostrou a individualidade da célula nerviosa e polo tanto a xeralización da Teoría celular a todos os tecidoss.
 8. 8. CUESTIÓN DE TAMAÑOCUESTIÓN DE TAMAÑO ● Micra ou micrómetro (µm): 10-3 mm ● Nanómetro (nm): 10-6 mm ● Angstrom (Ä): 10-7 mm
 9. 9. O MICROSCOPIO ÓPTICOO MICROSCOPIO ÓPTICO SISTEMA ÓPTICOSISTEMA ÓPTICO OCULAR: Lente situada cerca do ollo do observador. Amplía a imaxe do obxectivo. OBXECTIVO: Lente situada cerca da preparación que amplía a súa imaxe. CONDENSADOR: Lente que concentra os raios luminosos sobre a preparación. DIAFRAGMA: Regula a cantidade de luz que entra no condensador. FOCO: Dirixe os raios luminosos ó condensador.
 10. 10. O MICROSCOPIO ÓPTICOO MICROSCOPIO ÓPTICO SISTEMA MECÁNICOSISTEMA MECÁNICO SOPORTE: Mantén a parte óptica. Ten dúas partes: o pe ou base e o brazo. PLATINA: Lugar onde se deposita a preparación. CABEZAL: Contén os sistemas de lentes oculares. Pode ser monocular, binocular... REVÓLVER: Contén os sistemas de lentes obxectivos. Permite, ó xirar, cambiar os obxectivos. TORNILLOS DE ENFOQUE: Macrométrico que aproxima o enfoque e micrométrico que consigue o enfoque correcto.
 11. 11. O Microscopio Electrónico de Transmisión (MET)   O Microscopio Electrónico de Varrido (MEV)  O MET e o MEB teñen un límite de resolución de cerca de 2 nm, fronte as 0,2 micras do óptico. Obsérvanse células mortas despois de ser fixadas e tinguidas  con ións de metais pesados.   
 12. 12. MICROSCOPIO ÓPTICOMICROSCOPIO ÓPTICO MICROSCOPIO ELECTRÓNICOMICROSCOPIO ELECTRÓNICO Aumentos de ata 2500 veces Aumentos de ata 500 000 veces A preparación é atravesada polos raios de luz A preparación é atravesada polos electróns As lentes son de cristal As lentes son campos magnéticos A imaxe é captada directamente polo ollo A imaxe é recollida nunha pantalla As mostras deben ter un grosor medio de 5 a 15 µm As mostras deben ter un grosor medio de 0,5 µm Poden observarse células vivas Non poden observarse células vivas Permite unha visión de conxunto. Non poden observarse moitos dos orgánulos e estructuras subcelulares Pode observarse a estructura fina das células Poden utilizarse colorantes ou observarse a coloración real A intensa manipulación a que se someten as células fai más frecuente a aparición de estructuras artificiais (artefactos)
 13. 13. 2.2. AS CÉLULASAS CÉLULAS En que se parecen?
 14. 14. Todas as células teñen en común: - MembranaMembrana plasmáticaplasmática - CitoplasmaCitoplasma - ADNADN que contén a información xenética da célula
 15. 15.  Membrana plasmáticaMembrana plasmática : é unha bicapa lipídica con proteínas que rodea a célula e regula o paso de substancias entre o interior e o exterior celular.
 16. 16.  CitoplasmaCitoplasma : é o medio interno da célula. Está constituido por un medio acuoso (hialoplasma) no que están inmersos os orgánulos.
 17. 17.  Material xenéticoMaterial xenético : son as moléculas de ADN que hai na célula. No ADN almacénase e transmítese a información xenética que permite o funcionamento de calquera ser vivo.
 18. 18. ORGANIZACIÓN CELULARORGANIZACIÓN CELULAR Existen dous grandes modelos de organización celular:  A célula procariotacélula procariota  A célula eucariotacélula eucariota
 19. 19. Células procariotasCélulas procariotasCélulas procariotasCélulas procariotas Características procariotas:Características procariotas:  Máis sinxelas.Máis sinxelas.  Carecen de verdadeiro núcleo.Carecen de verdadeiro núcleo.  Apenas posúen orgánulosApenas posúen orgánulos (ribosomas, mesosomas)(ribosomas, mesosomas)  Son bacterias e similares. ReinoSon bacterias e similares. Reino Moneras.Moneras.  Unicelulares ou colonias.Unicelulares ou colonias. Archaeas. Bacterias extremófilas Lactobacillus bulgaricus Bacteria do iogur
 20. 20. • Menor tamaño (1-10 micras) • Máis sinxelas • Presentan: - Parede bacterianaParede bacteriana: envoltura grosa e ríxida formada por glícidos e proteínas que confire forma a célula. Algunhas bacteria posúen unha capa máis externa denominada Cápsula bacteriana. - Membrana plasmáticaMembrana plasmática: Por dentro da parede. Formada por unha bicapa lipídica con proteínas. Controla a entrada e saída de substancias e intervén no metabolismo (respiración) e na duplicación do ADN. - Cromosoma bacterianoCromosoma bacteriano: unha molécula de ADN circular dobre localizada nunha rexión que non posúe membrana denominada nucleoide. Células procariotasCélulas procariotas
 21. 21. - RibosomasRibosomas: orgánulos onde se produce a síntese proteica. Son máis pequenos que en eucariotas. - Flaxelos- Flaxelos: prolongacións citoplamáticas que interveñen no desprazamento. Non aparecen en todas as bacterias. - FimbriasFimbrias: estruturas curtas e numerosas que son mecanismos de anclaxe. - Mesosomas: invaxinacións internas da membrana plasmática relacionados co intercambio de substancia e que posúen numerosos enzimas. Algúns autores os consideran artefactos das preparacións e dubidan da súa existencia. Células procariotasCélulas procariotas
 22. 22. Células procariotasCélulas procariotas
 23. 23. Características eucariotas:Características eucariotas:  Son máis complexas.  Posúen verdadeiro núcleo, con envoltura nuclear.  Numerosos orgánulos.  Poden ser uni ou pluricelulares.  Conforman os reinos restantes: Protoctista, fungo, vexetal e animal. Células eucariotasCélulas eucariotas
 24. 24.  Células eucariotas Organismo unicelular ameba Organismo unicelular ciliado Organismo pluricelular Tecido animal (cartilaxinoso) Organismo pluricelular Tecidos vexetais (folla piñeiro)
 25. 25. Células eucariotasCélulas eucariotas • Derivan das procariotas. • Maior tamaño (10-100 micras). • Maior complexidade estrutural. • Presentan: - Membrana plasmáticaMembrana plasmática: bicapa lipídica con proteínas que da forma e protexe a célula. Regula o intercambio de substancias. - CitoplasmaCitoplasma: Citosol + orgánulos O citoplasma é a rexión comprendida entre a m.pl. e o núcleo. Está formada por un medio acuoso chamado citosol e numerosos orgánulos (mitocondrias, aparello de Golgi...). Nel tamén atopamos o citoesqueleto e o centrosoma.
 26. 26. - NúcleoNúcleo: nel reside a información xenética (ADN). Separado do resto da célula pola envoltura nuclear. Hai dous modelos de eucariotas: célula vexetal e célula animalcélula vexetal e célula animal. Células eucariotasCélulas eucariotas Eucariota Animal Eucariota Vexetal
 27. 27. Orgánulos dunha célula eucariota:  Retículo endoplamáticoRetículo endoplamático: formado por un conxunto de sacos aplanados e condutos tubulares. Hai dous tipos: rugoso e liso. O R.E.R. continúase coa envoltura nuclear, posúe na súa cara externa numerosos ribosomas adosados e a súa función é a síntese e almacenamento de proteínas. O R.E.L. carece de ribosomas e a súa principal función é a síntese e transporte de lípidos.  Aparello de GolgiAparello de Golgi: formado por un conxunto de cisternas aplanadas nas que se acumulan as substancias procedentes do R.E.; éstas son segregadas a través de vesículas e distribuidas as partes da célula que o precisen. Cada grupo de cisternas aplanadas denomínase dictiosomadictiosoma.
 28. 28. Orgánulos dunha célula eucariota:  RibosomasRibosomas: pequenos orgánulos carentes de membrana cuxa misión é a síntese proteica.  MitocondriasMitocondrias: orgánulos ovalados de dobre membrana que constitúen a “central enerxética” da célula; xa que nelas realízase a respiración celular para obter enerxía. Posúen ADN propio.  LisosomasLisosomas: vesículas membranosas con enzimas dixestivos que permiten a hidrólese de moléculas complexas. Máis abundantes en animais.  Centrosoma:Centrosoma: non é propiamente un orgánulo e podemos falar simplemente de estrutura subcelular. Está constituido pola reunión de fibras proteicas. Aparece en células vexetais e animais, pero nestas últimas está composto por uns cilindros dispostos perpendicularmente chamados centrioloscentriolos formados por microtúbulos proteicos e rodeados por fibras radiais denominadas fibras do ásterfibras do áster.
 29. 29. Orgánulos dunha célula eucariota:  Vacúolos:Vacúolos: saco membranoso que almacena substancias. Interveñen na nutrición celular e na regulación da auga e das sales. Son máis frecuentes nas células vexetais onde nas células xóvenes son pequenos e numerosos e a medida que madura a célula vanse fusionando ate orixinar un gran vacúolo que chega ocupar a maior parte do interior celular.  Cloroplasto:Cloroplasto: orgánulo de dobre membrana exclusivo das células vexetais. A membrana externa e lisa e a interna presenta unhas dobras denominadas tilacoides. Neles atópase a clorofila e realízase a fotosíntese.tilacoides. Neles atópase a clorofila e realízase a fotosíntese. Por último, a parede vexetal constituída por celulosaparede vexetal constituída por celulosa non é un orgánulo, pero sí unha estrutura diferenciadora, xa que só aparece nas células eucariotas vexetais. A súa función e dar consistencia e rixidez a célula. É ademais moi diferente da parede bacteriana de procariotas.
 30. 30. Estrutura dun cloroplasto
 31. 31. Estrutura dunha mitocondria
 32. 32. DIFERENZAS CÉLULA ANIMAL-VEXETAL CÉLULA ANIMALCÉLULA ANIMAL CÉLULA VEXETALCÉLULA VEXETAL Non posúe cloroplastosNon posúe cloroplastos Posúe cloroplastoPosúe cloroplastoss Vacúolos pequenos eVacúolos pequenos e pouco numerosospouco numerosos Vacúolos numerosos queVacúolos numerosos que tenden a fusionarse nuntenden a fusionarse nun só vacúolo grandesó vacúolo grande Posúen centriolosPosúen centriolos Non posúe centriolosNon posúe centriolos Sen parede celularSen parede celular Con parede celularCon parede celular
 33. 33. Webgrafía:Webgrafía: Www. biologiaygeologiaguadalete.blogspot.com www.biologiarubenurjc.wordpress.com www.diariodeunracionalista.wordpress.com www.e-ducativa.catedu.es www.msdsalud.es www.panel2ccnn.wordpress.com www.recursostic.educacion.es www.sobrecelulasmadre.com www.slideshare.net/adaneco; Presentacións: “ Citoloxía: estrutura celular”; “ A Célula”; “Mantemento da vida”.

×