Cuestións repaso final agrupamento

213 views

Published on

Repaso para o exame final.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cuestións repaso final agrupamento

 1. 1. CUESTIÓNS DE REPASO EXAME FINAL AGRUPAMENTO1º AvaliaciónTemas 1,2 e 3 (impartidos por Antonio)1. Define: Célula, especie, estrela, organismos unicelulares, función de relación, satélite, planeta,función de nutrición, organismo pluricelular, procariota , eucariota, tecido.2. Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e indica porque:a) As células cunha mesma función agrúpanse en órganos.b) Todos os organismos pluricelulares teñen núcleo nas súas células.c) Todos os seres vivos unicelulares son procariotas.3. Indica o nivel de organización:a) Carballo.b) Musgo (mofo)c) Bolboreta.4. Establece nunha frase unha diferenza entre os distintos pares de palabras:a) Nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa.b) Célula eucariota animal e célula eucariota vexetal.c) Parede celular e membrana plasmática.d) Cloroplasto e mitocondria5. Cita as partes comúns a todas as células e indica algunha característica de cada unhadelas.6. Relaciona cada frase cun corpo celeste:a) Corpo rochoso de forma irregular.b) Corpos de xeo que producen unha cola cando se achegan a súa estrela.c) Corpo celeste que ten un período de translación e de rotación de 27,3 días.7.Explica brevemente en que consiste cada unha das funcións vitais.8. Cita catro orgánulos das células eucariotas e indica cal é a función de cada un.9. Completa as seguintes frases:a) A especie agrupa individuos con características ………………..……. que se poden reproducir e dardescendentes ………………………….b) O nome …………………… consta de dúas palabras das cales a primeira escríbese en maiúscula e é o nomedo …………………..Todas as células están formadas por ……………………………, citoplasma e …………………………………..10. Cita os tres principios que afirma a teoría celular.11. Indica que nome reciben as estruturas indicadas cun número e razoa a que tipo celular
 2. 2. corresponde a célula representada.12. Completa o seguinte cadro:ORGÁNULO CELULAR FUNCIÓNVacúoloProduce a enerxía que necesita a célulaRealiza a fotosínteseParede celular13. Completa as seguintes frases:a) A especie agrupa individuos con características similares que se poden reproducir e dardescendentes ………………………….b) O movemento que realizan os planetas arredor da súa estrela chámase ….....................c) Os científicos denominan ….................................. á gran explosión que orixinou o Universo.d) A galaxia na que se atopa o Sistema Solar chámase................................................e) O nome …………………… consta de dúas palabras das cales a primeira escríbese en maiúscula e é o nomedo …………………..f) Todas as células están formadas por ……………………………, citoplasma e …………………………………..g) Os eclipses de Lúa prodúcense cando a …................ se interpón entre a ….................. e o Sol.1342
 3. 3. 2º AvaliaciónTema 4: Bacterias, Protistas, Fungos e Plantas:1. Marca cun x as casas (casillas) correspondentes:Reinos Bacterias Protistas Fungos Plantas AnimaisUnicelularesPluricelularesProcariotasEucariotasPresenza detecidosAutótrofosHeterótrofos2. Completa as seguintes frases:a) Os mofos ou brións absorben as substancias minerais que necesitan a través de…........................................b) A nutrición das plantas é …..................................., xa que fabrican o seu propio alimento mediantea …............................................c) Os fungos teñen nutrición........................................3. Pon un exemplo de:- Planta sen froito.- Semente sen froito que sexa comestible.- Planta sen semente.- Fungo parasito.- Organismo indicador da contaminación.- Bacteria simbiótica.- Protista autótrofo.-Protista heterótrofo.-Bacteria prexudicial.- Fungo beneficioso.- Protista unicelular.- Protista pluricelular.- Reino formado por procariotas.- Reino formado por eucariotas.4. Establece, nunha frase, unha diferenza entre os seguintes pares de palabras:- Fungo/ Planta.- Protozoo/ Alga.- Nutrición autótrofa/ Nutrición heterótrofa.- Reprodución asexual/ Reprodución sexual.- Fento/ Conífera.5. Define coas túas palabras: antibiótico, fotosíntese, talo, portaobxectos, micrométrico,cubreobxectos, macrométrico, lique, parasito, organismo simbiótico, obxectivo, ocular, limbo, peciolo eflor.
 4. 4. 6. Observa os debuxos, indica o que son, e sinala as partes que recoñeces:a)b)c)d)
 5. 5. 7. Completa a seguinte táboa coas diferenzas entre plantas sen froito (ximnospermas) e plantascon froito (anxiospermas):Plantas sen froito Plantas con froitoSementesTipos de follasFloresTipo de porte8. Realiza as seguintes cuestións:a) Fai un debuxo dun cogomelo e sinala as partes que recoñeces.b) Como se reproducen os cogomelos? Explica como é o proceso.9. Indica se son verdadeiras ou falsas as seguintes frases e razoa todas as túas respostas:- Todas as plantas teñen vasos condutores.- Os protistas teñen nutrición heterótrofa.- O reino das bacterias e dos protistas está formado por organismos microscópicos.- As bacterias son o único reino de procariotas.- Os mofos (mohos) e os fermentos son fungos unicelulares.Cuestións Repaso Recuperación 2º Avaliación- AgrupamentoTema 5: Invertrebrados Non Artrópodos1. Define: animal, hermafrodita, invertebrado, vivíparo, vertebrado, ovovivíparo, unisexual, ovíparo,cefalización e filtrador.2. Completa as seguintes frases:a) A tenia ten …......................... aplanados e é un verme …................... do intestino humano.b) Os pólipos viven................. ao substrato, mentras que as medusas viven …........... nasaugas mariñas.c) As esponxas son animais …......................, xa que se alimentan de diminutos seres vivos quehai na …...........d) As miñocas teñen respiración …....................., xa que toman o osíxeno a través da súa…...............e) As …....................... intestinais son …..................... que teñen o corpo cilíndrico e máis…................... nos extremos.f) O corpo dos molusco divídese en tres partes:..................,......................., e ….........................g) Os …............................ teñen unha cuncha formada por dúas ….......................h) Os …............................. teñen o pé transformado en ….....................................i) Os.................................... teñen unha cuncha enrolada en ….............................3. Completa a seguinte táboa:Cuncha Pé AlimentaciónCaracolAmeixaPolbo
 6. 6. 4. Pon un exemplo de:a) Verme parasito.b) Molusco sen cabeza.c) Animal que vive fixo.d) Animal filtrador.e) Molusco carnívoro.f) Animal con reprodución asexual e reprodución sexual.g) Molusco herbívoro.h) Animal con branquias.i) Animal co seu corpo dividido en segmentos.j) Animal coas paredes do seu corpo recubertas de poros.k) Animal con tentáculos velenosos.5. Resposta as seguintes preguntas en relación co debuxo:a) Que animal está representado?b) Explica como é o proceso que segue para alimentarse.c) Cómo é a súa reprodución?6. Establece, utilizando unha frase, unha diferenza entre os distintos pares de palabras:Miñoca/TeniaGasterópodo/BivalvoPólipo/MedusaEsponxa/pólipo7. Indica como se alimentan os pólipos e as medusas.Artrópodos e Vertebrados1. Define coas túas palabras: animais de sangue fría (ectotérmicos), animais de sangue quente(endotérmicos), cefalotórax, plumón, tráquea, quilla, artrópodo e vexiga natatoria.2. Indica as partes en que se divide o corpo dos seguintes artrópodos e sinala a que grupopertence cada un:
 7. 7. 3. Observa o debuxo e explica o que saibas del:4. Establece, utilizando unha frase, unha diferenza entre os seguintes pares de palabras:- Insecto/Arácnido- Invertebrado/Vertebrado- Peixes cartilaxinosos/ Peixes óseos- Anfibio/ Réptil- Crustáceo/Insecto- Ollos simples/Ollos compostos- Plumas de voo/Plumón
 8. 8. - Branquias/Pulmóns- Marsupiais/ Placentarios5. Resposta as seguintes cuestións curtas:a) Que características dos réptiles permítenlles vivir lonxe da auga?b) Que vantaxes teñen os insectos que os fan os animais máis abundantes do planeta?c) Que características ten o ornitorrinco ou o equidna que o fan tan diferente respecto aoutros mamíferos?6. Indica se as seguintes frases son verdadeiras ou falsas e explicaás todas:- As patas dos anfibios sen cola son todas iguais.- O cempés é un insecto.- As aves non teñen dentes.- Os equinodermos son animais terrestres.- Os insectos respiran por pulmóns.- Os crustáceos respiran por branquias.- Os peixes poñen ovos impermeables.- Todas as serpes teñen veleno.- Os escánceres son serpes.- A maioría dos réptiles son ovíparos.- A maioría dos anfibios son vivíparos.- Todos os peixes teñen esqueleto óseo.7. Se dice que o ser humano é un mamífero moi especial, cales son as súas principaiscaracterísticas?8. Pon un exemplo de:- Crustáceo- Miriápodo- Insecto- Animal que sofre cambios morfolóxicos importantes (metamorfose)- Mamífero que pon ovos.- Arácnido que non sexa unha araña.- Equinodermo.- Vertebrado de sangue fría (ectotérmico)- Vertebrado de sangue quente (endotérmico).- Réptil que se despaza reptando.- Peixe cartilaxinoso.- Peixe óseo.- Artrópodo que respire por tráqueas.- Artrópodo que respire por branquias.- Mamífero placentario.- Mamífero marsupial.9. Indica tres diferenzas entre réptiles e anfibios.10. Completa a seguinte táboa indicando SI ou NON:Anfibios sen cola Anfibios con colaPatas posteriores máislongasPatas de igual lonxitudePel moi fina, con numerosasglándulasCarecen de colaAnimais de sangue fría(ectotérmicos)
 9. 9. Corpo alongado11. Indica, marcando cun “x”, cales das seguintes características son propias dos peixes:- Poden ser carnívoros, herbívoros e omnívoros.- A maioría son ovíparos.- Teñen respiración pulmonar.- Poden vivir en terra, aínda que preto da auga.- Teñen aletas para impulsarse e manobrar na auga.- Teñen a pel núa (desnuda).- Son animais de sangue fría (ectotérmicos).12. Cita tres características dos mamíferos placentarios e que non aparezan nas aves.13. Indica, marcando cun « x », que características presentan as aves :- Son animais de sangue fría (ectotérmicos)- Son animais de sangue quente (endotérmicos)- Teñen plumas que lles axudan a conservar a calor corporal.- Teñen plumas para voar.- Teñen escamas.- Poñen ovos sen casca que incuban en niños (nidos).
 10. 10. Corpo alongado11. Indica, marcando cun “x”, cales das seguintes características son propias dos peixes:- Poden ser carnívoros, herbívoros e omnívoros.- A maioría son ovíparos.- Teñen respiración pulmonar.- Poden vivir en terra, aínda que preto da auga.- Teñen aletas para impulsarse e manobrar na auga.- Teñen a pel núa (desnuda).- Son animais de sangue fría (ectotérmicos).12. Cita tres características dos mamíferos placentarios e que non aparezan nas aves.13. Indica, marcando cun « x », que características presentan as aves :- Son animais de sangue fría (ectotérmicos)- Son animais de sangue quente (endotérmicos)- Teñen plumas que lles axudan a conservar a calor corporal.- Teñen plumas para voar.- Teñen escamas.- Poñen ovos sen casca que incuban en niños (nidos).

×