Capas fluidas da terra

408 views

Published on

Atmosfera e Hidrosfera. Nivel 1º ESO.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Capas fluidas da terra

 1. 1. AS CAPAS FLUIDAS DAAS CAPAS FLUIDAS DATERRATERRAProfesor: Adán Gonçalves
 2. 2. CAPAS DA TERRAA TerraXeosfera Atmosfera Hidrosfera BiosferaCapas fluidas
 3. 3. 1.1. A ATMOSFERA ENVÓLVENOSA ATMOSFERA ENVÓLVENOSA atmosfera é a capa máis externa da Terra, por ser amáis lixeira.É fundamental para a vida, xa que contén gasesnecesarios (O2, CO2,, N2...) para os seres vivos e protexedas radiacións solares.A atmosfera é unha mestura de gases que rodea a terraata uns 1000 Km.Faise máis tenue coa altitude ata confundirse co espazoexterior.
 4. 4. 1.1. A ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPOA ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPO1. Hai uns 4000 m.a. o planeta tiña unha gran actividade volcánicagran actividade volcánica eatopábase a altas temperaturas en superficie.Estas erupcións foron as responsables da formación da atmosferaprimitiva con gases como o COCO22, óxidos de xofre ou de nitróxeno,óxidos de xofre ou de nitróxeno,vapor de auga, argón e metanovapor de auga, argón e metano.
 5. 5. 1.1. A ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPO1.1. A ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPO2. Co paso do tempo o planeta foise arrefriando, permitindo a condensación(paso de gas a líquido) do vapor de auga da atmosfera .Esta auga, xa líquida, precipitou dando lugar as primeiras choivas.Discurríu pola superficie terrestre formando os primeiros mares, ríos…
 6. 6. 1.1. A ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPO1.1. A ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPO3. Parte do CO2 da atmosfera foi arrastrado ao mar pola choiva e alícombinouse con outras substancias para dar lugar a compostos químicoschamados carbonatoscarbonatos, a partir dos cales orixináronse as rochasrochascalcariascalcarias.As sales características dos medios mariños tamén foron arrastradaspor estas primeiras choivas dende a superficie cara o mar.
 7. 7. 1.1. A ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPO1.1. A ATMOSFERA A TRAVÉS DO TEMPO4. Nun principio a atmosfera non posuía osíxeno.A aparición da vida tamén provocou cambios: as algas e os vexetaiscapturaban o CO2 na fotosíntese e desprendían O2 cara a atmosfera,permitindo a aparición deste gas na mesma.
 8. 8. 1.2. COMPOSICIÓN DA ATMOSFERA1.2. COMPOSICIÓN DA ATMOSFERAA atmosfera contén un 78% de nitróxeno, un 21% de osíxeno.O 1 % restante fórmano o argón (0,9%), o dióxido de carbono(0,03%) e outros gases.Posúe tamén vapor de auga procedente da evaporación da auga demar e da transpiración dos seres vivos.Por último, ten contaminantes orixinados de xeito natural ou polasactividades humanas.
 9. 9. 2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA)2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA)Cando estudamos a atmosfera dende a superficie ata a altitude onde seconfunde co espazo exterior, observamos diferenzas na súa composicióne na súa temperatura.Por iso establécense varias capas separadas por zonas de transición.As zonas de transición denomínanse co nome da capa anterior (a quequeda por baixo da zona considerada) rematado en -pausa.Así, p.e. a zona de transición entre a troposfera (inferior) e aestratosfera (superior) é a tropopausa.A continuación veremos as distintas capas dende abaixo cara arriba:
 10. 10. 2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA) Troposfera: Comeza na superficie terrestre e chega ata os 12 Km dealtura* en media (Polo: 10 Km/Ecuador: 17 Km).Na superficie temos en media uns 15ºC e diminúe coa altitude ata uns-70ºC a 12 Km de altura.Esta capa concentra a maior parte dos gases: osíxeno, nitróxeno, díóxidode carbono, vapor de auga...Nela prodúcense tódolos fenómenos meteorolóxicos.A uns 500 m de altitude atópase a denominada “capa sucia” onde seatopan a maior parte dos contaminantes atmosféricos.*Reforzo: Non precisan coñecer ningún dato de altitude
 11. 11.  Estratosfera: Vai dende os 12 Km de altitude ata os 50 Km. O aire xaé escaso e a temperatura aumenta lentamente coa altura ata chegar auns 4ºC no límite superior.Entre os 15 e os 30 Km hai unha gran cantidade de ozono. Por iso estazona denomínase capa de ozono, e é moi importante para os seres vivos.2.2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA)UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA)
 12. 12. 2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA) Mesosfera: Comeza aos 50 Km de altura e chega ata os 80 Km. Conténmoi pouco aire e a temperatura vai descendendo coa altitude ata os -80ºC.Cando pequenos meteoritos atravesan e se desintegran nesta capa danlugar ás estrelas fugaces debido o rozamento co aire que eleva a súatemperatura liberando luz e calor.
 13. 13. 2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA)2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA) Termosfera: dende os 80 Km de altura ata os 600 Km.A temperatura aumenta coa altitude ata os 2000 ºC. Esencial nascomunicacións pois nela rebotan as ondas de radio e tv. Tamén nelaprodúcense as auroras boreais e austrais. Exosfera: É a última capa; vai dos 600 Km de altura aos 1000Km.Apenas existe aire e a continuación está o espazo interplanetario.
 14. 14. Actividades:Sabes que son as auroras boreais e austrais?Pescuda información sobre estes fenómenos e comentámoloo próximo día.
 15. 15. Cuestións:1. Despois desta explicación, serías quen de deducir a quealtura atopamos a estratopausa?2. Por que pensas que se na troposfera a temperaturadiminúe coa altitude, na estratosfera prodúcese un aumentodeste parámetro?2. UNHA VIAXE POLA ATMOSFERA (ESTRUTURA)Ex. 1* p.132, ex.4* p.146 e Ficha I Reforzo
 16. 16. 3. A VIDA NECESITA Á ATMOSFERAA atmosfera é imprescindible para os seres vivos fundamentalmentepor posuír dous gases: o osíxenoosíxeno ((respiraciónrespiración)) e o dióxido de carbono(fotosíntese).É responsable do mantemento da temperatura en superficie (efectoinvernadoiro natural).É o lugar onde se producen os fenómenos meteorolóxicos.É tamén o noso escudo protector fronte as radiacións solares e osmeteoritos.
 17. 17. 3. A VIDA NECESITA Á ATMOSFERA3.1.3.1. O Osíxeno é vidaO Osíxeno é vidaÉ esencial para a vida, xa que a maioría dos organismos utilízano pararespirar (aerobios*).A respiración permítenos aos aerobios obter enerxía dos alimentos.Moitas bacterias e outros organismos son chamados anaerobios*porque non precisan o osíxeno para obter enerxía p.e. Os fermentos dopan, do viño ou da cervexa.
 18. 18. 3. A VIDA NECESITA Á ATMOSFERA3.2.3.2. A atmosfera é un filtro protectorA atmosfera é un filtro protectorParte do osíxeno da atmosfera atópase na estratosfera en forma de ozono(O3).Este ozono como sabedes protéxenos da radiación ultravioleta (uv)procedente do Sol, evitando os seus efectos letais sobre o noso materialxenético.Ademais en capas máis altas outros gases protéxenos de radiacións solaresprexudiciais de alta enerxía como os raios X.
 19. 19. 3. A VIDA NECESITA Á ATMOSFERA3.33.3 A atmosfera protéxenos dos meteoritosA atmosfera protéxenos dos meteoritosAo noso planeta chegan moitos pequenos fragmentos rochosos atraídospola gravidade que ao atravesar a atmosfera a gran velocidade, como xacomentamos, desintégranse.Só os meteoritos maiores poden chegar a superficie da Terra, pero sonmoi pouco frecuentes.
 20. 20. 3. A VIDA NECESITA Á ATMOSFERA3.4. O dióxido de carbono3.4. O dióxido de carbonoO CO2 ten dúas funcións importantes para os seres vivos: Intervén na fotosíntesefotosíntese: os vexetais utilizan este proceso parafabricar o seu alimento. Para elo, toman dióxido de carbono da atmosferae expulsan osíxeno.Os vexetais tamén respiran (consomen osíxeno), pero a fotosíntese liberamáis O2 do que consome a respiración. É o responsable do efecto invernadoiro naturalnatural. Este efecto permiteque a temperatura en superficie sexa axeitada para a vida. En media uns15ºC, en lugar dos -18ºC que tería se non existise.
 21. 21. 3. A VIDA NECESITA Á ATMOSFERAFOTOSÍNTESEFOTOSÍNTESE
 22. 22. EFECTO INVERNADOIROEFECTO INVERNADOIRO
 23. 23. Como se produce o efecto invernadoiro?Como se produce o efecto invernadoiro?1.- Durante o día1.- Durante o díaa radiación solara radiación solaratravesaatravesaa atmosfera e quentaa atmosfera e quentaa superficiea superficie2.- O terreo quente devolve2.- O terreo quente devolveparte da calor absorbidaparte da calor absorbida(radiación Infravermella)(radiación Infravermella)3.- Os gases da troposfera3.- Os gases da troposfera(CO(CO22 e vapor de auga entree vapor de auga entreoutros),outros),absorben as radiaciónsabsorben as radiaciónsInfravermellas e elevanInfravermellas e elevana temperatura do airea temperatura do aireFicha II Reforzo
 24. 24. 4.4. CONTAMINACIÓN DA ATMOSFERACONTAMINACIÓN DA ATMOSFERAA contaminación atmosféricacontaminación atmosférica é a presenza de substancias na atmosferaque prexudican ó medio natural e os seres vivos.Segundo a orixe dos contaminantes podemos clasificalos en: Contaminantes naturaisContaminantes naturaisSon producidos de xeito natural como as erupcións volcánicas, os incendiosnon provovados ou os gases de orixe animal. Contaminantes de orixe humanoContaminantes de orixe humanoSon orixinados polas actividades humanas, principalmente o uso doscombustibles fósilescombustibles fósiles (carbón, petróleo e gas natural), os incendiosincendiosprovocados e as actividades industriaisactividades industriais.
 25. 25. 4.4. CONTAMINACIÓN DA ATMOSFERACONTAMINACIÓN DA ATMOSFERA4.1. Tipos de contaminantes:4.1. Tipos de contaminantes:Os que máis nos afectan son: Os gasesgases como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, e osóxidos de nitróxeno e xofre procedentes do uso dos combustiblesfósiles (os vehículos e as industrias térmicas principalmente). Taménson moi contaminantes e danan a capa de ozono, os CFC(clorofluorocarbonados) dos frigoríficos, dos aerosois ou dos aparatosde aire acondicionado. As partículas en suspensiónpartículas en suspensión que son cinzas e fumes procedentes dascombustións, e das néboas industriais que emiten as actividades demoitas industrias como a siderurxia, as químicas ou as refinerías.
 26. 26. 4.4. CONTAMINACIÓN DA ATMOSFERACONTAMINACIÓN DA ATMOSFERA4.2.4.2.Efectos dos contaminantesEfectos dos contaminantesOs máis importantes son: A destrucción da capa de ozonodestrucción da capa de ozono. Os principais responsables, comoacabamos de ver, son os CFC. O diminuír esta capa aumenta a radiación uvque provoca un aumento de alerxias e cancro e unha diminución das algas eplancto. Aumento do efecto invernadoiroAumento do efecto invernadoiro, como xa dixemos este efecto ébeneficioso, pero as actividades humanas (uso de combustibles fósiles)está a aumentar os gases de efecto invernadoiro (sobre todo CO2e aprovocar un aumento na temperatura media do planeta. A chuvia ácidachuvia ácida, os óxidos de nitróxeno e xofre, coa humidade daatmosfera forman ácidos que ao caer coa chuvia, destrúen a vexetación eacidifican solos e augas.
 27. 27. Destrucción capa de ozonoDestrucción capa de ozonoChuvia ácidaChuvia ácida
 28. 28. Efecto invernadoiro artificial;Aumento do COEfecto invernadoiro artificial;Aumento do CO22
 29. 29. 4.4. CONTAMINACIÓN DA ATMOSFERACONTAMINACIÓN DA ATMOSFERA4.3.4.3. Medidas para reducir os contaminantesMedidas para reducir os contaminantesEntre outras poden ser: Reducir o uso de combustibles fósiles e apostar polas enerxíasrenovables. Substituír os CFC por outros gases non contaminantes e obrigar ao usode filtros nas emisións. Promover a reforestación para que sexa absorbido o exceso de dióxidode carbono.Ex.2 e 3 pax. 142. Ficha III
 30. 30. A HIDROSFERAA HIDROSFERA
 31. 31. 1.1. A AUGA: UNHA SUBSTANCIA ASOMBROSAA AUGA: UNHA SUBSTANCIA ASOMBROSA A auga é unha substancia moi común na Terra e no resto do Universo Na Terra, a auga pode encontrarse nos tres estados: sólido,tres estados: sólido,líquido e gasosolíquido e gasoso. A HidrosferaHidrosfera é a capa daTerra constituída por todas asaugas que nela se atopan, tantocontinentais como oceánicas.
 32. 32. 1.1. A AUGA: UNHA SUBSTANCIA ASOMBROSAA AUGA: UNHA SUBSTANCIA ASOMBROSAPropiedades da augaPropiedades da auga A auga é unha substancia composta por osíxeno (O) e hidróxenocomposta por osíxeno (O) e hidróxeno(H)(H) cuxa fórmula química é H2O. Temperatura de fusión*: 0ºCTemperatura de fusión*: 0ºC (por riba dos 0º C é líquida e porbaixo é sólida)/ Temperatura de ebullición: 100ªCTemperatura de ebullición: 100ªC (por riba gas e porbaixo líquida).En xeral, a maioría das substancias ocupan menos volume en estadosólido que en estado líquido, dicimos que son máis densas en estadosólido. Pero, na auga sucede o revés e por iso o xeo flota na auga,permitíndo a vida nos lugares máis fríos do planeta.* Reforzo: A auga pura pasa a estado gasoso a 100ºC e solidifícase (conxélase)gasoso a 100ºC e solidifícase (conxélase)a 0ªC.a 0ªC.
 33. 33. A auga ao solidificarseaumenta de VolumeDiminúe a súa densidadeO xeo flota na augalíquida
 34. 34. 1.1. A AUGA: UNHA SUBSTANCIA ASOMBROSAA AUGA: UNHA SUBSTANCIA ASOMBROSAPropiedades da augaPropiedades da auga A auga quéntase e enfríase moi lentamente, e dicir, costa moitovariar a súa temperatura e por iso é un estupendo regulador daestupendo regulador datemperaturatemperatura. Esta propiedade permítenos controlar a nosatemperatura corporal e tamén é responsable das temperaturas máismornas nas zonas costeiras en relación co interior. A auga é o mellor disolventeé o mellor disolvente. Esto permite que a nosa sangue (90%de auga) transporte os nutrientes por todo o corpo.Ex. 2*, 4 e 5 p.150.
 35. 35. 2.2. DISTRIBUCIÓN DA AUGADISTRIBUCIÓN DA AUGAComo xa faláchedes desto en Sociais, só temos que lembrar:
 36. 36. 2.2. DISTRIBUCIÓN DA AUGADISTRIBUCIÓN DA AUGAEsta especial distribución determina a súa disponibilidade e debeconcienciarnos dunha xestión responsable da auga.
 37. 37. 3.3. O CICLO DA AUGAO CICLO DA AUGARecibe este nome o conxunto de procesos cíclicos mediante os cales aauga pasa da atmosfera a superficie terrestre e desta de novo aatmosfera. O vapor de augavapor de auga da atmosfera condénsasecondénsase e orixina as nubesnubes queprecipitanprecipitan sobre os océanos e continentes a auga en forma de chuvia ouen forma de chuvia ouneve.neve. ParteParte da auga precipitada non chega a superficie porque se evaporaevapora oue transpiradae transpirada polas plantas que a devolven de novo a atmosfera. Outra parteOutra parte discorre pola superficie terrestre (escorrentíaescorrentía) dende osríos ata os mares e océanos ou infíltraseou infíltrase no solo acumulándose en formade augas subterráneasaugas subterráneas.
 38. 38.  A auga dos océanosauga dos océanos está a evaporarseevaporarse constantemente e transfiresetransfiresea atmosfera.a atmosfera. As augas subterráneasaugas subterráneas, cun tempo variable, rematan vertendovertendo osmaresmares polo que esta auga tamén retorna a atmosferaretorna a atmosfera. Estes retornos a atmosfera supoñen o peche e novo inicio do ciclo daauga.3.3. O CICLO DA AUGAO CICLO DA AUGAO motor deste movemento cíclico daauga é a enerxía do sol xunto coagravidade.Ex. 3* p. 154. Ficha Reforzo
 39. 39. BiosferaLagosGlaciares
 40. 40. 4.4. IMPORTANCIA DA AUGA PARA A VIDAIMPORTANCIA DA AUGA PARA A VIDA Mantén a temperatura corporalMantén a temperatura corporal dos organismos pola súa capacidadereguladora. É o transportador de todas as substanciastransportador de todas as substancias, tanto nutrientes comorefugallos (ouriños e suor). Disolve o osíxenoDisolve o osíxeno, capacidade esencial para os organismos mariños. O xeo flota sobre a augaxeo flota sobre a auga líquida permitindo a vida por debaixo del. Pode ascender por condutos moi finos (capilaridade)(capilaridade) permitindo levarsubstancias dende as raíces ás follas nas plantas.Ex. 1 p.157
 41. 41. 5.5. USOS DA AUGAUSOS DA AUGAOs usos poden ser: Usos ConsuntivosUsos ConsuntivosAqueles nos que consumimos a augaconsumimos a auga que utilizamos: os usos domésticos eurbanos (fogar e regado de xardíns), os agrícolas (auga de rega) eindustriais cando se usa como materia prima (p.e.: auga de lavado). Usos non ConsuntivosUsos non ConsuntivosAqueles nos que non se consome a auganon se consome a auga que empregamos: usosrecreativos (piscinas, deportes acuáticos...), usos industriais que nonsupoñen consumo como refrixerante e determinados usos enerxéticoscomo os dunha central hidroeléctrica.
 42. 42. 5.5. USOS DA AUGAUSOS DA AUGA
 43. 43. 5.5. USOS DA AUGAUSOS DA AUGA
 44. 44.  Satisfacer necesidades básicas : 5 litros por persoa e día(alimentación, hixiene, etc, ...). Calidade de vida e boa saúde: 80 litros por persoa e día (lavar,limpar, eliminar residuos, ...). Xerar riqueza: 3200 litros por persoa e día ( agricultura, industria,turismo, acuicultura, xeración enerxía, ... ). Realizar actividades recreativas: Variable ( instalacións deportivas:piscinas, campos de fútbol, de golf, etc,... )5.5. USOS DA AUGAUSOS DA AUGA
 45. 45. 5.5. USOS DA AUGAUSOS DA AUGA
 46. 46. 6.6. CONTAMINACIÓN DAS AUGASCONTAMINACIÓN DAS AUGASA contaminación da augacontaminación da auga é calquera proceso que provoca a alteraciónalteracióndas propiedadesdas propiedades da mesma producindo un prexuízoprexuízo para o medio e/oupara a nosa saúde. Débese a vertedura de substancias que denominamoscontaminantes.Os contaminantes poden ser: Augas residuais urbanasAugas residuais urbanas que conteñen residuos fecais, deterxentese microorganismos que poden provocar infeccións. Os fertilizantesfertilizantes procedentes da agricultura que se filtran no solo epoden inutilizar os acuíferos. As actividades industriais descontroladasactividades industriais descontroladas que verten as augascontaminantes (substancias químicas, materiais de embalaxes...). Os verquidosverquidos durante o transportetransporte por auga ( mareas negras esentinadas de produtos derivados do petróleo son os máis graves).
 47. 47. Augas residuaisAugas residuais uso domésticouso doméstico
 48. 48. Augas residuais uso industrialAugas residuais uso industrial
 49. 49. Outros vertidosOutros vertidosEx. 1 p. 158
 50. 50. 7.7. XESTIÓN SOSTIBLE DA AUGAXESTIÓN SOSTIBLE DA AUGAA auga doce é un recurso renovablerecurso renovable debido ao ciclo hidrolóxico, sempresemprequeque: Non a contaminemosNon a contaminemos. Non consumamos máis da que pode rexenerarserexenerarse de xeito natural.Por iso, igual que de cualquier outro recurso, debemos facer unha xestiónxestiónsostiblesostible que é aquela que cubre as nosas necesidades sen comprometer ásdas xeraciíns vindeiras.Para alcanzaralcanzar esta xestión sostiblexestión sostible: Extracción racionalExtracción racional das reservas. ReducciónReducción do consumo: aforro de auga. DepuraciónDepuración da auga usada e reutilizaciónreutilización (limpeza de rúas e rega). Boa distribucióndistribución: evitar as perdas en canalizacións, filtracións...
 51. 51. 7.7. XESTIÓN SOSTIBLE DA AUGAXESTIÓN SOSTIBLE DA AUGAPotabilización e depuración da augaPotabilización e depuración da augaA auga potable é aquela que: Está libre de microorganismos patóxenos e contaminantes. Non ten olor, nin sabor desagradable, nin presenta turbidez. Contén unha pequena cantidade de sales minerais.A potabilización son un conxunto de procesos que converten a auga danatureza en potable. (EPA: Estación potabilizadora).A depuración é a extracción de contaminantes das augas residuais paraque sexan axeitadas para retornar o medio natural. (EDAR: estacióndepuradora de augas residuais).Ex. 1 e 2 p.160
 52. 52. Estación depuradora de augasEstación depuradora de augasresiduais (EDAR)residuais (EDAR)
 53. 53. E.D.A.R. ( ESTACIÓN DEPURACIÓN AUGASE.D.A.R. ( ESTACIÓN DEPURACIÓN AUGASRESIDUAIS )RESIDUAIS )
 54. 54. GRAZAS POR ATENDERMEGRAZAS POR ATENDERME
 55. 55. BIBLIOGRAFÍA:- A.V. Presentación: “A Atmosfera”. Curso 2009-2010. Departamento deCiencias Naturais do IES Ramón Otero Pedrayo. Ourense.- A.V. Presentación: “A Hidrosfera”. Curso 2009-2010. Departamento deCiencias Naturais do IES Ramón Otero Pedrayo. Ourense.Ballester Illueca, J.Eduardo. 1995.“La atmósfera: estructura, composicióny dinámica. La contaminación atmosférica. Métodos de determinación ycorrección”. Temario oposiciones PES. Colegio Oficial de Biólogos.Madrid.- López, J. et al.2011.”Ciencias Naturais 1º ESO”. Proyecto “EL árbol delconocimiento”. McGraw-Hill Interamericana.- Zubiaurre Cortés, Sabino; Hernández Gómez, Jesús; Martínez Casillas,Jesús; Osuna Alcalaya, Mª del Carmen; Plaza Escribano, Concepción.“Ciencias da Natureza. 1º Educación Secundaria”. Grupo Anaya. 2011.Madrid.
 56. 56. WEBGRAFÍA:www.astroyciencia.comwww.catedra-cereghetti1.idoneos.comwww.ciennatura.es www.ecologismo.comwww.esu.eduwww.dibujitosconhumor.blogspot.com www.grandesproblemasambientales-myr.blogspot.com www.gcastro2010.wordpress.com www.haciendofotos.com www.inteldig.comwww.kalipedia.comwww.lafisica-lafisica.blogspot.com www.librosvivos.net www.mctpcpi2portaceli.blogspot.comwww.miniyo.tumblr.comwww.nasa.gov www.omicrono.com www.pucp.edu.pe www.recursostic.educacion.es www.rpp.com.pe www.ticylasciencias.blogspot.comwww.varia2s.blogspot.com

×