Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual d'usuari 7 zip

169 views

Published on

Manual d'usuari 7-zip

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual d'usuari 7 zip

 1. 1. Manual d’Usuari<br /> <br /> 7-Zip de compressió i descompressió de fitxers <br /> Manual creat per Adam Jiménez<br />1<br />
 2. 2. Índex<br />Descarrega…………………………………3<br />Instal·lació………………………………...6<br />Compressió……………………………….9<br />Extracció……………………………………11<br />Desenllaç…………………………………..15<br />2<br />
 3. 3. Descàrrega<br />Anirem al buscador Google i escriurem 7-zip i accedirem a la pàgina web de l’autorwww.7-zip.org<br />3<br />
 4. 4. Descàrrega<br />A la primera pàginatrovaremels ‘’download’’ (descarrega) triarem el desitjatsegons la versió del nostre sistema operatiu de 32 bits o 64 bits.<br />4<br />
 5. 5. Descarrga<br />A la part inferior de la pàginaensdirà si volemdescarregar el programa d’instal·lació del 7-Zip. En el nostre cas clicarem DESCARGAR.<br />Enssortiràl’arxiudesitjat, i amb el botó esquerra del ratolí el clicaremduesvegades.<br />5<br />
 6. 6. Instal·lació<br />Si volem que elsarxius del programa es guardinonvolemclicarem ‘’BROWSE’’ i busacrem la destinació i clicareminstal·lar<br />6<br />
 7. 7. Instal·lació<br />Esperarem que s’instal·li i desprèsclicarem ‘’FINALIZAR’’.<br />7<br />
 8. 8. Compressió<br />Hemcreat una carpeta amb el programa d’instal·lació del 7-zip i el compromirem. Crearem una Nova carpeta comprimida (ZIP)<br />8<br />
 9. 9. Compressió<br />Ambaquestpasarrosegareml’arxiuselecionat a la carpeta ZIP per tal de ‘’comprimir-lo’’.<br />9<br />
 10. 10. Compressió<br />Observem que el programa d’instal·lació es de 1345KB i comprimit es 1298 KB .<br />10<br />
 11. 11. Extacció<br />Clicarem a Extreure per dur a terme a l’extracció de l’arxiu.<br />11<br />
 12. 12. Extacció<br />Sortiràaquestassistentd’extacció de fitxers que del qualhaurem de clicar seguent per accedir a extreure.<br />12<br />
 13. 13. Extracció<br />Si el volem guardar elsarxius de programa hofarem a el llocdesitjat i seguidamentclicarem ‘’SIGUIENTE’’<br />13<br />
 14. 14. Extracció<br />J’haemacabat el fitxerjaestàextretclicaremfinalitzar per tancar el assistent i a la carpeta sortirèl’arxiuextret.<br />14<br />
 15. 15. Dessenllaç<br />Creat per: Adam Jiménez Kossiri<br />Alumne de l’INSAlfonsCostafreda (Tarrega)<br />1r Curs SMX 2011/2012<br />15<br />

×