Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politikerpanelen resultatredovis III

137 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Politikerpanelen resultatredovis III

  1. 1. Politikerpanelen -Resultatredovisning III
  2. 2. Vilken av presidentkandidaterna vill du helst ska vinna? (%) 87 7 6 Barack Obama Mitt Romney Någon annan
  3. 3. Vilken av presidentkandidaterna vill du helst ska vinna? Fördelat på parti (%) Obama Romney Någon annan 99 97 91 92 84 81 66 70 25 20 16 10 13 36 9 8 6 0 01 12 0
  4. 4. Människor från olika delar av världen har svarat på frågan om vilken presidentkandidat de föredrar (%) Data: BBC
  5. 5. Tack för att ni gör det möjligt att genomföra Politikerpanelen!

×