Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Begeleiding van gebiedsgerichte ontwikkelingen 10 jaar brownfielbeleid van de Vlaamse overheid - 10 jaar Willebroek Noord ...
Dirk Henckens 2002 - 2004 projectcoördinator Brownfields OVAM 2004 - 2009 raadgever en kabinetssecretaris ministers Kris ...
2003: OVAM leidraad Brownfieldmanagement 29 mei 2009
2000: Willebroek  Noord <ul><li>4 fasen </li></ul><ul><ul><li>Initiatiefase: 2000 – 2001 -> “hoe begin je eraan?” </li><...
2007: de aanpak door de Vlaamse overheid van de begeleiding van brownfield herontwikkeling 2007 Brownfielddecreet en opr...
 Vlaamse Regering Brownfieldcel Ambtelijke werkgroep Projectplatform Stuurgroep 3 onderhandelaars projectniveau
2011 decretale verankering Brownfieldcel in het Brownfielddecreet van 2007 De Vlaamse Regering richt een Brownfieldcel op ...
Situering Willebroek Noord <ul><li>Totale oppervlakte: 193 ha </li></ul><ul><li>Bestemming bedrijventerrein: 120 ha </li...
Bedrijven in woonwijk Hinder, leegstand Zwaar transport door woonwijk Geen ingerichte buffers tussen bedrijventerrein en w...
Sluikstorten Leegstaande gebouwen Onbenutte gronden Beeldkwaliteit bestaand bedrijventerrein
29 mei 2009 Spoorwegstation Oude spooraansluiting Aansluiting primaire weg Kanaal: zeeschepen tot 10.000 ton
Communicatie <ul><ul><li>Communicatiewerkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Info-avonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwsbr...
29 mei 2009 Verkenning anno 2000 A12 Brussel Antwerpen N177 Zeekanaal (tot 10.000 ton) voormalige cokesfabriek voormalige ...
<ul><li>Gemeente Willebroek </li></ul><ul><li>GOM Antwerpen </li></ul><ul><li>OVAM </li></ul><ul><li>NV Zeekanaal </li></u...
Communicatie
Brochure VVBBCI Begeleiding en bemiddeling bij investeringsmanagement afstemming van projectbeheer en informatiestromen gr...
STAP 1 : INITIATIEFASE 2000-2001 10 mei 2010 ~Brownfieldconvenant
<ul><li>Studiesyndicaat </li></ul><ul><ul><li>POM Antwerpen (toen GOM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentebestuur </li></u...
STAP 2 : CONCEPTFASE 2002-2003 10 mei 2010 ~Brownfieldconvenant
Projectontwikkeling: 51 ha te (her)ontwikkelen bedrijventerrein Juridisch onderzoek wijze van projectontwikkeling en PPS
Ruimtelijk-economische visie <ul><li>Vier potentiële doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>Transport, distributie en logisitie...
STAP 3 : PLANVORMING 2004-2007 10 mei 2010 ~Brownfieldconvenant
10 juli 2007 Alle actoren betrokken, alle afspraken tot in detail <ul><li>Protocol publieke samenwerking : </li></ul><ul><...
Concreet: Verwervingsplan projectontwikkeling 29 mei 2009 Private partner Gemeente Minnelijk of onteigenings- plan POM
Financieel: 200 miljoen euro investeringen Miljoen € wat door wie? 0,75 verbeterde fietsverbindingen Gemeente, Provincie, ...
2008: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
STAP 4 : REALISATIE 2007-……
Realisatiefase: belangrijke aandachtspunten <ul><li>Samenbrengen projectgronden : </li></ul><ul><ul><li>onteigening + rui...
2009 Brownfieldconvenant Willebroek Noord - Bevestiging van protocol en PPS door de Vlaamse Regering - Procesbewaking (beh...
10 mei 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Begeleiding van gebiedsgerichte ontwikkelingen : Dirk Henckens

1,476 views

Published on

ACW Studiedag 4/2/2012
Meer doen met minder ruimte

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Begeleiding van gebiedsgerichte ontwikkelingen : Dirk Henckens

 1. 1. Begeleiding van gebiedsgerichte ontwikkelingen 10 jaar brownfielbeleid van de Vlaamse overheid - 10 jaar Willebroek Noord onder impuls van Dirk Cleiren POM-Antwerpen 4 februari 2012 Dirk Henckens
 2. 2. Dirk Henckens 2002 - 2004 projectcoördinator Brownfields OVAM 2004 - 2009 raadgever en kabinetssecretaris ministers Kris Peeters en Hilde Crevits 2009 door de Vlaamse Regering aangesteld als onderhandelaar Brownfieldconvenanten 2010 medestichter van de Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling bij Complexe Investeringen – VVBBCI -Studipolis
 3. 3. 2003: OVAM leidraad Brownfieldmanagement 29 mei 2009
 4. 4. 2000: Willebroek Noord <ul><li>4 fasen </li></ul><ul><ul><li>Initiatiefase: 2000 – 2001 -> “hoe begin je eraan?” </li></ul></ul><ul><ul><li>Conceptfase: 2002 – 2003 -> “een nieuwe visie bedenken” </li></ul></ul><ul><ul><li>Planfase: 2004 – 2007 -> “een concreet actie- en businessplan” </li></ul></ul><ul><ul><li>Realisatiefase 2007 - … -> “het project draaiende houden” </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 : brownfieldconvenant </li></ul></ul>
 5. 5. 2007: de aanpak door de Vlaamse overheid van de begeleiding van brownfield herontwikkeling 2007 Brownfielddecreet en oproep tot indiening voorstellen brownfieldconvenanten 2008 Vlaamse Regering richt de Brownfieldcel, een ambtelijke werkgroep en projectplatformen op en stelt drie onderhandelaars aan 2011 decretale verankering van de Brownfieldcel en de onderhandelaars
 6. 6. Vlaamse Regering Brownfieldcel Ambtelijke werkgroep Projectplatform Stuurgroep 3 onderhandelaars projectniveau
 7. 7. 2011 decretale verankering Brownfieldcel in het Brownfielddecreet van 2007 De Vlaamse Regering richt een Brownfieldcel op met de volgende opdrachten en bevoegdheden: 1° het voorbereiden van adviezen over de aanvraagdossiers 2° het voeren van onderhandelingen omtrent de voorbereiding van de totstandkoming van Brownfieldconvenanten 3° het periodiek evalueren van het instrument Brownfieldconvenant. De Brownfieldcel kan het voeren van de onderhandelingen omtrent de voorbereiding van de totstandkoming van Brownfieldconvenanten delegeren aan onderhandelaars. Deze onderhandelaars worden door de Vlaamse Regering aangeduid onder de leden van de Brownfieldcel.
 8. 8. Situering Willebroek Noord <ul><li>Totale oppervlakte: 193 ha </li></ul><ul><li>Bestemming bedrijventerrein: 120 ha </li></ul><ul><li>Te (her)ontwikkelen: 54 ha </li></ul><ul><li>Woonwijk: 1.700 inwoners </li></ul>
 9. 9. Bedrijven in woonwijk Hinder, leegstand Zwaar transport door woonwijk Geen ingerichte buffers tussen bedrijventerrein en woonwijk
 10. 10. Sluikstorten Leegstaande gebouwen Onbenutte gronden Beeldkwaliteit bestaand bedrijventerrein
 11. 11. 29 mei 2009 Spoorwegstation Oude spooraansluiting Aansluiting primaire weg Kanaal: zeeschepen tot 10.000 ton
 12. 12. Communicatie <ul><ul><li>Communicatiewerkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Info-avonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwsbrieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Website </li></ul></ul>
 13. 13. 29 mei 2009 Verkenning anno 2000 A12 Brussel Antwerpen N177 Zeekanaal (tot 10.000 ton) voormalige cokesfabriek voormalige ammoniak- en kunstmeststoffen- fabriek nog nooit ontwikkelde zone enclave industrie Potentiële uitbreiding
 14. 14. <ul><li>Gemeente Willebroek </li></ul><ul><li>GOM Antwerpen </li></ul><ul><li>OVAM </li></ul><ul><li>NV Zeekanaal </li></ul><ul><li>Prov. dienst ruimtelijke planning </li></ul><ul><li>NMBS </li></ul><ul><li>Admin. Wegen en Verkeer </li></ul><ul><li>Admin. Waterwegen en Zeewezen </li></ul><ul><li>Arohm, afd. ruimtelijke planning </li></ul><ul><li>Aminal, cel MER </li></ul><ul><li>PPS-kenniscentrum </li></ul><ul><li>Administratie economie </li></ul><ul><li>Comité tot aankoop </li></ul><ul><li>Prov. dienst waterbeleid </li></ul><ul><li>Aquafin </li></ul><ul><li>VMM </li></ul><ul><li>Aminal, afd. water </li></ul><ul><li>Polderbestuur </li></ul><ul><li>Aminal, afd. natuur </li></ul><ul><li>Inspectie Financiën </li></ul><ul><li>Vlaamse Regering </li></ul><ul><li>Kabinetten ministers </li></ul><ul><li>Prov. dienst wegen en infrastructuur </li></ul><ul><li>Bestendige Deputatie Antwerpen </li></ul><ul><li>Aminal, afd. milieuvergunningen </li></ul><ul><li>De Lijn </li></ul><ul><li>PROCORO </li></ul><ul><li>Gemeenteraden Willebroek, Puurs, Boom, Ranst, Mechelen, Kapellen-o/d-Bosch </li></ul><ul><li>BD prov. Vlaams-Brabant </li></ul><ul><li>Arohm, monumenten & landsch </li></ul><ul><li>Aminal, afd. bos en groen </li></ul><ul><li>Prov. dienst cultureel erfgoed </li></ul><ul><li>Arohm, afd. woonbeleid </li></ul>Samenwerking tussen overheden !
 15. 15. Communicatie
 16. 16. Brochure VVBBCI Begeleiding en bemiddeling bij investeringsmanagement afstemming van projectbeheer en informatiestromen grote betrokkenheid bij de belanghebbenden een groot draagvlak voor de concrete investering realiseren van een efficiënte en effectieve besluitvorming
 17. 17. STAP 1 : INITIATIEFASE 2000-2001 10 mei 2010 ~Brownfieldconvenant
 18. 18. <ul><li>Studiesyndicaat </li></ul><ul><ul><li>POM Antwerpen (toen GOM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentebestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Waterwegen en Zeekanaal </li></ul></ul><ul><ul><li>OVAM </li></ul></ul><ul><li>Doelstellingen (3): </li></ul><ul><ul><li>Bedrijventerrein saneren en kwalitatief herontwikkelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leefbaarheid woonwijk verbeteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimodaliteit uitspelen (A12 + Zeekanaal) </li></ul></ul><ul><li>Aanleiding: draagvlak nodig voor nieuwe bedrijventerreinen </li></ul>Formeel startmoment – maart 2001
 19. 19. STAP 2 : CONCEPTFASE 2002-2003 10 mei 2010 ~Brownfieldconvenant
 20. 20. Projectontwikkeling: 51 ha te (her)ontwikkelen bedrijventerrein Juridisch onderzoek wijze van projectontwikkeling en PPS
 21. 21. Ruimtelijk-economische visie <ul><li>Vier potentiële doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>Transport, distributie en logisitiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Kantoren en kantoorachtigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Productie- en bouwmaterialen </li></ul></ul><ul><ul><li>Recyclage </li></ul></ul><ul><li>Drie soorten werklocaties </li></ul><ul><ul><li>een modern gemengd terrein (bouw-, recyclage-, en productieactiviteiten); </li></ul></ul><ul><ul><li>een modern logistiek, transport- en distributie - terrein; </li></ul></ul><ul><ul><li>een bedrijvenpark (kantoren en kantoorachtigen). </li></ul></ul><ul><ul><li>+ programma van eisen </li></ul></ul>
 22. 22. STAP 3 : PLANVORMING 2004-2007 10 mei 2010 ~Brownfieldconvenant
 23. 23. 10 juli 2007 Alle actoren betrokken, alle afspraken tot in detail <ul><li>Protocol publieke samenwerking : </li></ul><ul><li>partijen: </li></ul><ul><ul><li>Ovam </li></ul></ul><ul><ul><li>Provinciebestuur Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>POM Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Waterwegen en Zeekanaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentebestuur Willebroek </li></ul></ul><ul><li>onderwerpen: </li></ul><ul><ul><li>samenbrengen projectgronden </li></ul></ul><ul><ul><li>bodemsanering </li></ul></ul><ul><ul><li>publiek private samenwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>ruimtelijke planning </li></ul></ul><ul><ul><li>multimodale ontsluiting </li></ul></ul><ul><ul><li>waterhuishouding </li></ul></ul><ul><ul><li>bedrijventerreinbeheer </li></ul></ul><ul><li>Publiek Private Samenwerking : </li></ul><ul><li>partijen: </li></ul><ul><ul><li>POM Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentebestuur Willebroek </li></ul></ul><ul><ul><li>Group Bernaerts </li></ul></ul><ul><li>onderwerpen: </li></ul><ul><ul><li>verwerving en overdracht projectgronden </li></ul></ul><ul><ul><li>bodemsanering </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastructuurwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>verplichtingen herontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>bedrijventerreinbeheer / uitgifte </li></ul></ul><ul><ul><li>overdracht aan eindgebruikers </li></ul></ul>
 24. 24. Concreet: Verwervingsplan projectontwikkeling 29 mei 2009 Private partner Gemeente Minnelijk of onteigenings- plan POM
 25. 25. Financieel: 200 miljoen euro investeringen Miljoen € wat door wie? 0,75 verbeterde fietsverbindingen Gemeente, Provincie, Waterwegen en Zeekanaal 13 op- en afrittencomplex met A12 en verbindingswegen Waterwegen en Zeekanaal, Private Partner 13 Boulevardbrug Waterwegen en Zeekanaal 10 Sanering cokesfabriek OVAM 44 Bouwrijp maken bedrijventerrein Private Partner, Agentschap Economie 125 Bouwprogramma Private Partner 206 TOTAAL Publieke (1/3) en Private projectpartners (2/3)
 26. 26. 2008: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
 27. 27. STAP 4 : REALISATIE 2007-……
 28. 28. Realisatiefase: belangrijke aandachtspunten <ul><li>Samenbrengen projectgronden : </li></ul><ul><ul><li>onteigening + ruil met bedrijven </li></ul></ul><ul><li>Commercialisatie </li></ul><ul><ul><li>Privé partner: autonoom </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheerscomité: uitgiftebeleid + test vergunbaarheid </li></ul></ul><ul><li>Opvolgen werkzaamheden </li></ul><ul><ul><li>14 - daags werkoverleg </li></ul></ul><ul><ul><li>3 - maandelijkse stuurgroep </li></ul></ul><ul><li>Bijsturen masterplan </li></ul><ul><ul><li>Vragen van klanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Opportuniteiten </li></ul></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><ul><li>Bevolking, bedrijven, pers </li></ul></ul><ul><li>Parkmanagement </li></ul>
 29. 29. 2009 Brownfieldconvenant Willebroek Noord - Bevestiging van protocol en PPS door de Vlaamse Regering - Procesbewaking (behalen van “eindtermen” tegen 2019 – driemaandelijkse evaluatie in de stuurgroep) - Coördinatie binnen de Vlaamse overheid - Financiële stimuli
 30. 30.
 31. 31. 10 mei 2010

×