Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terugblik 2007 - 2011 - ACW Leuven

945 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Terugblik 2007 - 2011 - ACW Leuven

 1. 1. Terugblik 2007-2011
 2. 2. Terugblik 2007-2011
 3. 3. Inhoudelijke klemtonen <ul><li>Het ACW en de deelorganisaties versterken Wereldsolidariteit via vorming en sensibilisering. We willen met Wereldsolidariteit werken aan een partnerschap met organisaties uit het Zuiden en op die manier mee helpen om sociaal onrecht en armoede wereldwijd te bestrijden. </li></ul>
 4. 4. Realisaties inhoudelijke klemtonen <ul><li>Partenariaat CGTG Guatemala </li></ul>
 5. 5. Realisaties inhoudelijke klemtonen <ul><li>Partenariaat CGTG Guatemala </li></ul><ul><li>INLEEFREIS GUATEMALA 2010 </li></ul>Voorbereiding: iedere inleefreiziger volgt Spaanse les, twee voorbereidingsweekends en vijf vormingsavonden en enkele praatgroepen Spaans. Er zijn al een heleboel vertellingen geboekt.
 6. 6. De reis naar Guatemala Jose Pépé Pinzon CGTG Walter Lopez MTC
 7. 7. <ul><li>Cuba (“De vijf”) </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 8. 8. <ul><li>Tour Jeanne Devos </li></ul>
 9. 9. <ul><li>3. Internationale week </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen 2010 2007 2008
 10. 10. <ul><li>Actie Waardig werk samen met ACV via schafttijden in ondernemingen en acties aan bedrijventerreinen </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 11. 11. <ul><li>5. Schone Kleren campagne </li></ul><ul><li>Actie in Tremelo 2008 </li></ul><ul><li>Tremelo = schone kleren gemeente! </li></ul><ul><li>Raadsbesluit OCMW & verklaring op eer gemeentebestuur </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 12. 12. Realisaties inhoudelijke klemtonen 5. Schone Kleren campagne Actie Jong ACW Leuven 2009
 13. 13. Realisaties inhoudelijke klemtonen 5. Schone Kleren campagne Actie 11 februari 2010 aan aldi en lidl Leuven
 14. 14. Realisaties inhoudelijke klemtonen 6. Andere kerstmarkt ism Welzijnszorg
 15. 15. Realisaties inhoudelijke klemtonen 7. Stuurgroep Wereldsolidariteit <ul><li>Inhoudelijke bespreking noord-zuid thema’s </li></ul><ul><li>Vertegenwoordiging op Vrijwilligersforum WS-nationaal </li></ul><ul><li>Opvolging partenariaat Guatemala en Cuba werkgroep </li></ul><ul><li>medewerking aan acties en activiteiten </li></ul><ul><li>Voorstelling lentecampagne WS: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>streekvergaderingen KWB – KAV - OKRA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>beleidsgroepen KAV – KWB – Algemene vergadering CM </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>startdagen Ziekenzorg, KAV, KWB, OKRA, ACV, CM </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>afdelingsactiviteiten ACW & Deelorganisaties </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aanwezigheid op (kerst)markten: Rotselaar, Tervuren, Herent, Aarschot, Bekkevoort, … </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. Inhoudelijke klemtonen <ul><li>Het ACW-verbond Leuven zal initiatieven ondersteunen voor onze deel-organisaties en zelf ook initiatieven nemen om te komen tot een meer duurzaam gebruik. We focussen ons op energie en duurzaam wonen en (ver)bouwen. Tevens zal het ACW een “verbruikersadviesverlening” opzetten of ondersteunen. </li></ul>
 17. 17. Realisaties inhoudelijke klemtonen Samenaankoop isolatie ism KWB – 26 Nov ‘08 016/29 81 05 elke maandag 9u-12u
 18. 18. Realisaties inhoudelijke klemtonen KAARSENPROJECT ‘SAMEN SMELTEN’ Met de gewaardeerde steun van: De Vlaspit, ECOWERF, Groep ARCO en de provincie Vlaams Brabant
 19. 19. Realisaties inhoudelijke klemtonen Een grote solidariteitskaars op verbondelijk trefmoment 3 mei 2009 te Scherpenheuvel
 20. 20. Inhoudelijke klemtonen <ul><li>Het ACW-verbond Leuven zal sterker communiceren, informeren en mobiliseren. Hiervoor zal het ACW een communicatieplan uitwerken. Met heel de beweging zal hierin geïnvesteerd worden. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Communicatieplan opgesteld </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 22. 22. <ul><li>Vernieuwde website sinds 2008 en in 2011 </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen 2008 2011
 23. 23. <ul><li>E-zine </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 24. 24. <ul><li>Thema Visies </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen Vrijwilligersvisie 2008 DAENS DAVERT 2007 – rond jongerencultuur Visie over de sociale zekerheid - 2009 Europavisie - 2010 Kindervisie door kinderen - 2011 En elk jaar een vakantievisie of zomervisie
 25. 25. <ul><li>WS Nieuwsbrief </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 26. 26. <ul><li>Lancering nieuw logo ACW </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 27. 27. Inhoudelijke klemtonen <ul><li>Het ACW-verbond Leuven zal zich inhoudelijk focussen op het woonbeleid in onze regio. Het accent zal liggen op het sociale woonbeleid en op duurzaam en levenslang wonen. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Woonplatform ACW Leuven </li></ul><ul><li>Woonplatform ACW Tienen </li></ul><ul><li>Politiek Overlegcomité bij Sociaal Wonen Arrondissement Leuven over sociale huisvesting </li></ul><ul><li>Info over Grond- en pandendecreet in samenwerking met ACV </li></ul><ul><li>Netwerkevent rond wonen te Heverlee 2009 </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 29. 29. Inhoudelijke klemtonen <ul><li>Het Lokaal Sociaal Beleid zal opgevolgd worden in nauw overleg met de deelorganisaties. We willen de sociale noden in kaart brengen, participatie voorop stellen en samenwerking tussen de verschillende spelers bevorderen. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Actie Mantelzorgpremie van ziekenzorg CM mee ondersteund. </li></ul><ul><li>Uitleg over OCMW-decreet (POC – open bestuur) </li></ul><ul><li>Samenwerkingsprotocol vzw De Leuning – vzw ISIS mee tot stand gebracht </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen
 31. 32. Inhoudelijke klemtonen <ul><li>Het ACW-verbond Leuven zal kansen bieden tot inspiratie en zingeving. We zullen ondermeer interreligieuze ontmoetingen en vieringen organiseren en stimuleren. </li></ul>
 32. 33. Realisaties inhoudelijke klemtonen Interreligieuze viering Interreligieuze dialoog 2009 2010 2011
 33. 34. Realisaties inhoudelijke klemtonen Kerst-stille-ruimte Elk jaar rond de kerstperiode biedt de verbondelijke werkgroep zingeving een kerststilleruimte aan, aan de winkelende passanten rond verschillende thema’s : 2007 “een vonk van licht” - 2008 “De ster achterna” - 2009 “anders feesten, hoop voor iedereen” - 2010 “waar je wieg ook staat”
 34. 35. Realisaties inhoudelijke klemtonen Avondgesprekken 2007 Deken Dirk De Gendt en Erik Vlaminck over mensen die geen spreekrecht hebben 2008 Broeder Gust Over gekwetste mensen bij ons en in Ethiopië 2009 Didier Vanderslycke en Rachida Lamrebet over hoe samenleven in een multiculturele maatschappij 2010 Tjeu Peeters en Guido Verschueren Over de ‘Goede week’ in Leuven Centraal
 35. 36. Realisaties inhoudelijke klemtonen Rerum Novarum - vieringen 2007 Leuven 2008 Diest In 2010 naar aanleiding van het Janste-moment was er een viering in de vredeskerk te Leuven die in het kader stond van Wereldsolidariteit
 36. 37. <ul><li>Jaarlijkse ondersteuning van de Vlaamse vredesweek van Pax Christi </li></ul>Realisaties inhoudelijke klemtonen Vredesinitiatieven Gespreksavond met vrouwen uit Oost-Afrika over solidariteit en vrede
 37. 38. Bestuurlijke werking
 38. 39. DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING <ul><li>ACTIEPUNTEN VERBONDELIJK NIVEAU </li></ul><ul><li>Actie 1 Het ACW-verbond Leuven betrekt meer vrijwilligers in de standpuntbepaling en in de programmaopbouw. Hiervoor werkt het ACW-verbond Leuven verschillende methodieken uit. </li></ul><ul><ul><ul><li>Een plaats voor alle afdelingen in het bestuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bevraging fijn stof (spilfigurenweekend 2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open besturen (oa over memoranda 2009; OCMW decreet, de bewegings barometer) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbereiding spilfigurenweekend met vrijwilligers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Debatten rond sociale zekerheid </li></ul></ul></ul>
 39. 40. Debatten sociale zekerheid Bang om ziek te worden
 40. 41. Debatten sociale zekerheid
 41. 42. Debatten sociale zekerheid
 42. 43. Debatten sociale zekerheid
 43. 44. DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING Actie 2 Het ACW-verbond Leuven bouwt in Leuven een bewegingssecretariaat uit waar zowel vrijwilligers als afdelingsbegeleiders van de Christelijke Arbeidersbeweging de infrastructuur en de middelen kunnen gebruiken. Het is tevens een plaats waar vrijwilligers en afdelingsbegeleiders elkaar kunnen ontmoeten.
 44. 45. ACW-Verhuis gepland op dinsdag 26 april 2011 Bewegingssecretariaat krijgt een plaats in de nieuwbouw (kop van Kessel-lo)
 45. 47. DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING Actie 3 Het ACW-verbond Leuven zet in afspraak met de gehele Christelijke Arbeidersbeweging vorming op ter ondersteuning van de basiswerking. Spreken voor een groep Maart 2007 Aanpakken en wegwezen Maart 2008 1. Vorming voor vrijwilligers
 46. 48. DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING 2. Vorming voor beroepskrachten Sociale Zekerheid Maart 2008 Vrijwilligers coachen en enthousiasmeren April 2009 Vorming rond sociale zekerheid bij Familiehulp
 47. 49. <ul><li>Actie 4 De afdelingsbegeleiders van de verschillende deelorganisaties en ACW streven er naar om per gemeente een plan op te maken tot meer samenwerking en versterking van het basiswerk. </li></ul><ul><li>Tienen: overleg met beroepskrachten deelorganisaties ter voorbereiding van het trefmoment in 2010 waarop de verschillende deelorganisaties hun reilen en zeilen aan elkaar voorstellen. </li></ul><ul><li>Afdelingsbegeleiders weekend 7 en 8 februari 2011 in functie van basiswerk </li></ul>DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING
 48. 50. DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING <ul><li>Actie 5 Alle deelorganisaties en het ACW zelf promoten bij hun personeel één </li></ul><ul><li>of andere vorm van vrijwillig engagement binnen de brede beweging. </li></ul><ul><li>Vorming voor beroepskrachten en nieuwe collega’s </li></ul><ul><li>ACW voorstellen aan nieuwe medewerkers </li></ul><ul><li>Aanwezigheid van personeel op Trefmomenten en debatten </li></ul><ul><li>Enkele voorbeelden van personeel met een vrijwillig engagement binnen de beweging: </li></ul>Tinne Bonnarens: personeelslid ACW nationaal => actief binnen jong-ACW Leuven
 49. 51. Eva Brumagne: Adjunct algemeen directeur KAV => gecoöpteerd lid DB ACW Leuven Machteld Van Trappen: personeelslid ACV Leuven => Voorzitster ACW Tremelo Corneel Vanhoutte: secretaris OKRA Oost-Brabant => actief in werkgroep diversiteit Hortense Van Gossum: op pensioen bij Familiehulp => actief bij ACW Bekkevoort Luc Vandegaer: medewerker CM => actief in ACW Lubbeek En nog vele anderen; waarvoor onze oprechte dank!
 50. 52. DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING Actie 6 Het ACW-verbond Leuven zal op arrondissementeel vlak de samenwerking met andere middenveldorganisaties aantrekken en versterken. Prioritair zal men samenwerking zoeken met het allochtone middenveld. Actief in Leuven sinds begin 2008. Nu Momenteel 21 groepen aangesloten in arro Leuven Via werkgroep diversiteit samenwerking met Filipiniana, Bana Leuven, Amahoro, Recht op migratie, Integratiecentrum, Kerkwerk multicultureel samenleven Actie mensen zonder papieren 2 mei 2009 Mensenketting rond stadhuis 2 mei 2009 Stationsactie 2007 HOOFDDOEKENDEBAT 2008
 51. 53. DEEL 1: GROTE SOCIALE BEWEGING Samen met het Internationaal comité organiseerden we in het centrum van Leuven een kleurrijk koffiepad
 52. 54. DEEL 2: BASISWERKING <ul><li>ACTIEPUNTEN VERBONDELIJK NIVEAU </li></ul>Actie 1 Het ACW-verbond Leuven engageert zich om in iedere gemeente een plaatselijke werking uit te bouwen in samenspel en samenspraak met de werkingen van de deelorganisaties. Hieraan kunnen zowel bestuursleden afgevaardigden van onze deelorganisaties als andere vrijwilligers deelnemen. <ul><ul><ul><li>onze afdelingen: </li></ul></ul></ul>AARSCHOT BEGIJNENDIJK BEKKEVOORT BERTEM BIERBEEK BOORTMEERBEEK BOUTERSEM (DIEST) GEETBETS GLABBEEK HAACHT HERENT HOEGAARDEN HOLSBEEK (HULDENBERG) KEERBERGEN KORTENAKEN KORTENBERG LANDEN LEUVEN JONG ACW LEUVEN LINTER LUBBEEK OUD-HEVERLEE ROTSELAAR SCHERPENHEUVEL - ZICHEM TERVUREN TIELT-WINGE TIENEN TREMELO ZOUTLEEUW Trefmoment Haacht Actie verkeersveiligheid Boortmeerbeek Actie rond openhouden parochiezaal ACW Geetbets TM Holsbeek – prijs van de vrijwilliger Marktactie Landen – info Sociale zekerheid Trefmoment 2009 – Oud-Heverlee Soep op de stoep - Rotselaar Trefmoment Scherpenheuvel-Zichem Inhuldiging banken Tremelo Project Wijk ‘De Mot’ - Landen Zoutleeuw Wereld(t) - Wereldfeest Met vrijwilligerswerk zit je goed – Herent
 53. 55. DEEL 2: BASISWERKING <ul><li>Actie 2 Het ACW-verbond Leuven zal een informatiecampagne opstarten om de werking en de doelstellingen van de gemeentelijke ACW afdelingen te ondersteunen en te promoten. </li></ul><ul><li>E-zine </li></ul><ul><li>Actie groene draad door het arrondissement </li></ul>
 54. 56. DEEL 2: BASISWERKING <ul><li>Actie 3 De verbondelijke en provinciale deelorganisaties zetten de ACW-werking als agendapunt op de regionale bijeenkomsten. ACW geeft hiervoor regelmatig suggesties door. </li></ul><ul><li>Aanwezig op streekbijeenkomsten van OKRA en KAV </li></ul><ul><li>Dagelijks bestuur ACW op bezoek bij CM – ACV en KAV </li></ul><ul><li>WS-stand op prikkeldag KAV – startdag KWB </li></ul><ul><li>Voorstellen kaarsenproject en jaarwerking bij Ziekenzorg </li></ul><ul><li>ACW voorstellen op startdag Welzijnszorg </li></ul>
 55. 57. DEEL 2: BASISWERKING Actie 4 Het ACW-verbond Leuven organiseert en ondersteunt mogelijkheden tot overleg en samenwerking van afdelingsbegeleiders. De verbondelijke en provinciale deelorganisaties engageren zich om hieraan actief deel te nemen. Werkgroep Afdelingsbegeleiders
 56. 58. DEEL 2: BASISWERKING Actie 5 Alle verbondelijke en provinciale deelorganisaties engageren zich om hun lokale afdelingen te stimuleren om iemand af te vaardigen voor de gemeentelijke ACW werking. Wij blijven op jullie rekenen…
 57. 59. DEEL 2: BASISWERKING Actie 6 Het ACW-verbond Leuven start een gestructureerd jongerenoverleg op vrijgesteldenniveau op. KAJ, ACV-jongeren, Kazou, Arktos, KWB, KAV worden hierop uitgenodigd. Hieruit moet een betere samenwerking tot stand komen tussen deze deelorganisaties. Jong ACW Leuven bereikt KAJ, jong KAV, jong KWB, ACV-jongeren, …
 58. 60. DEEL 3: VRIJWILLIGERS <ul><li>ACTIEPUNTEN VERBONDELIJK NIVEAU </li></ul>Actie 1 Communicatie vanuit het ACW verbond Leuven naar vrijwilligers van deeltakken verloopt na samenspraak met de betrokken deeltak(ken). E-zine
 59. 61. DEEL 3: VRIJWILLIGERS <ul><li>Actie 2 Het ACW-verbond Leuven zal in de keuze van haar vormingsinitiatieven die ze opzet voor vrijwilligers, zich laten leiden door de vraag van vrijwilligers zelf. Om die vormingsnoden in kaart te brengen, zal ACW op regelmatige en laagdrempelige wijze haar vrijwilligers bevragen. </li></ul><ul><li>Enkele voorbeelden: </li></ul><ul><li>Werkgroep ter voorbereiding van het spilfigurenweekend met vrijwilligers </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijk vormingsaanbod voor vrijwilligers: oa. Hoe evenement organiseren?,… </li></ul>
 60. 62. DEEL 3: VRIJWILLIGERS Actie 3 Het ACW-verbond Leuven zal voor alle geïnteresseerden vorming opzetten rond de thema’s waarrond het ACW actief is en zal dit doen vanuit de visie en de waarden van de christelijke arbeidersbeweging. ABC-cursus voor gecorovertegenwoordigers Maart – April – Mei 2007 ACW - ACV Terugkomdag voor gecorovertegenwoordigers RUP’s nader bekeken December 2007 Samenwerking ACW-ACV Busstudiedag 2008 Bornem en Puurs Kwaliteit van openbare ruimte En ook in juni 2010 hebben we samen met ACV een infovergadering georganiseerd voor alle geïnteresseerden en Gecoro-vertegenwoordigers over het Grond- en pandendecreet
 61. 63. DEEL 3: VRIJWILLIGERS <ul><li>Actie 4 Het ACW-verbond Leuven ontwikkelt de nodige instrumenten om de communicatie te bevorderen tussen vrijwilligers en het ACW-verbond Leuven. Dit gebeurt op een duidelijke, laagdrempelige en toegankelijke manier, zodat alle vrijwilligers de kans krijgen om te participeren waar ze dat wenselijk achten. </li></ul><ul><li>Via Visie </li></ul><ul><li>Via Open besturen </li></ul><ul><li>Via de website </li></ul><ul><li>Via het E-zine </li></ul><ul><li>Via nieuwe media: Blog ACW-Jongeren, Blog WS, … </li></ul>
 62. 64. DEEL 3: VRIJWILLIGERS <ul><li>Actie 5 Het ACW-verbond Leuven zal op een actieve en gestructureerde wijze vrijwilligers betrekken bij de evaluaties van al haar vormings- en verbondelijke activiteiten. Die evaluaties zullen steeds mede het vertrekpunt zijn voor de keuze van nieuwe vormings- en andere initiatieven. ACW- verbond zal hiertoe doeltreffende evaluatie-instrumenten ontwikkelen. </li></ul><ul><li>Via evaluatieformulieren, evaluatievergaderingen. </li></ul><ul><li>Evaluatie van initiatieven van werkgroepen gebeurt in de betrokken werkgroep. </li></ul><ul><li>Verbondelijke activiteiten worden geëvalueerd op het bestuur. </li></ul><ul><li>Evaluatie Visie met vrijwilligers deelorganisaties via vragenlijst en samenkomst met redactieraad. </li></ul><ul><li>Focusgroep Gids op maatschappelijk gebied </li></ul><ul><li>Evaluatie dienstverlening studietoelagen met vrijwilligers </li></ul>
 63. 65. DEEL 3: VRIJWILLIGERS Actie 6 Het ACW-verbond Leuven zet een vormingsinitiatief op dat aangepast is aan de specifieke noden en behoeftes van spilfiguren uit kansarme en allochtone middenveldorganisaties. Dit gebeurt ook in overleg met Welzijnszorg, Arktos en het allochtone middenveld. Vorming over Sociale zekerheid voor vrouwenwerking Casablanca Kessel-Lo. Vorming en zitdagen studietoelagen bij de vrouwengroepen van de wijkwerkingen Casablanca en Mannenstraat.
 64. 66. DEEL 3: VRIJWILLIGERS RERUM NOVARUM 2008 – Diest – Graag opkomen voor een ander 2009 – Antwerpen – Feestival Social 2010 – Leuven (HIVA) – Het Janste moment 2007 – Aarschot – Daens Davert – over jongerencultuur
 65. 67. DEEL 4: WEGEN OP HET BELEID <ul><li>ACTIEPUNTEN VERBONDELIJK NIVEAU </li></ul>Actie 1 Het ACW-verbond Leuven zet samen met de deelorganisaties politieke vorming op voor alle geïnteresseerden met bijzondere aandacht voor vrouwen, jongeren en allochtonen. Opvolging Mantelzorgpremie Ziekenzorg ism ACW
 66. 68. DEEL 4: WEGEN OP HET BELEID Actie 2 Het ACW-verbond Leuven vindt inspraakorganen erg belangrijk. Daarom zorgt ze voor een goede ondersteuning en terugkoppeling van en naar de afgevaardigden in deze inspraakorganen. Het ACW neemt hiervoor het initiatief. In Scherpenheuvel-Zichem, Herent, Rotselaar en Oud-Heverlee en Tielt-Winge staat ook regelmatig een terugkoppeling vanuit de adviesraden op de agenda. Vorming voor Gecoro-vertegenwoordigers Bevraging ACW Leuven
 67. 69. DEEL 4: WEGEN OP HET BELEID <ul><li>Actie 3 Het ACW-verbond Leuven rekruteert personen die zich engageren om het beleid te beïnvloeden vanuit de ACW-invalshoek. </li></ul><ul><li>Gebeurt via: </li></ul><ul><li>Vertegenwoordiging in PROCORO </li></ul><ul><li>Vertegenwoordiging in Gecoro’s </li></ul><ul><li>Via netwerken met Sociale Huisvestingsmaatschappijen, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Steunpunt Wonen, Dienst Vlaamse gemeenschap voor ruimte en wonen </li></ul><ul><li>Via contactpersonen in kabinetten. </li></ul>
 68. 70. DEEL 4: WEGEN OP HET BELEID Actie 4 Alle verbondelijke deelorganisaties staan positief ten opzichte van allen die een democratisch politiek engagement willen opnemen met het oog op de realisatie van de ACW-standpunten. Het ACW-verbond Leuven motiveert deze mensen en spreekt hen desgevallend aan om een mandaat op te nemen als ACW-erkende mandataris.
 69. 71. DEEL 4: WEGEN OP HET BELEID Actie 5 Het ACW-verbond Leuven werkt een afsprakenkader uit voor de ACW-afdelingen en de ACW-erkende mandatarissen. Dit wordt tussentijds geëvalueerd.
 70. 72. DEEL 4: WEGEN OP HET BELEID Actie 6 Het ACW-verbond werkt aan een versterking van de ACW-vertegenwoordiging binnen de structuren van de christen-democratische partij. Dit om de bewegingsstandpunten beter te kunnen verwezenlijken. Het ACW-verbond organiseert geregeld overleg met haar vertegenwoordigers. Via Politiek Overlegcomité Meewerken aan het verkiezingsprogramma CD&V Bovenlokale mandatarissen aan het woord in het bestuur Politieke column in VISIE
 71. 73. DEEL 4: WEGEN OP HET BELEID Stationsactie ‘labels’ Europees Debat Actie rond hoofddoekendebat Brief van werkgroep diversiteit rond brochure Kerkwerk Multicultureel Samenleven aan alle lijsttrekkers van de Vlaamse democratische partijen Actie 7 Het ACW-verbond Leuven start ook een overleg op met sociaal bewogen politici uit andere democratische politieke partijen. Zij worden ondermeer uitgenodigd op de inhoudelijke vormingsinitiatieven.
 72. 74. Wist je datjes… Wij ook een verbondelijk trefmoment organiseerden in 2007 met als titel: Koude rillingen…warm aanbevolen
 73. 75. Wist je datjes… Overzicht Spilfigurenweekends 2008 Herbeumont over de sociale zekerheid 2009 – Ravelingen – Poeier, passie, paardenkracht 2011 – Ravelingen – Matheuseffecten & Lucasprincipe
 74. 76. Wist je datjes… Elk jaar zetten we de vrijwilligers in de kijker tijdens de week van de vrijwilliger… 2008 – Marktactie Leuven Een sjoeke voor onze ‘sjoekes’ Marktactie 2010 Heverlee 2011 – op bezoek bij welzijnsschakels SOLIDI - DIEST BOM Tienen Sint Kwintenshuis Leuven Oproep 1 – Veltem
 75. 77. Wist je datjes… Onze voorzit(s)ters van onze afdelingen brengen we ook elk jaar samen… 2008 Horst 2010 – in cafetaria Museum Leuven
 76. 78. Wist je datjes… We ook 2 startmomenten hebben georganiseerd… 1 in Linter rond de sociale zekerheid 1 in Kamp C te Westerlo rond duurzaamheid
 77. 79. Wist je datjes… We ook de actualiteit opvolgen… Betoging en bezetting INBEV Vakbondsmensen van INBEV getuigen op Trefmoment ACW Leuven Oprichten coöperatieve voor windenergie parken
 78. 80. Wist je datjes… We ook een tentoonstelling organiseerden rond uw verbruik ‘Consumo ergo sum’ met de steun van groep ARCO. De gsm, de jeans, de wagen en fastfood waren de hoofdrolspelers…
 79. 81. Wist je datjes… In 2009 ging ons gebouw bijna in rook op…
 80. 82. BESTUURLIJKE WERKING <ul><li>Al wat u zag werd mogelijk gemaakt door: ons dagelijks bestuur </li></ul><ul><li>Het bestuur </li></ul><ul><li>De stafmedewerkers </li></ul><ul><li>De mensen van het secretariaat </li></ul><ul><li>En de vele vrijwilligers… </li></ul>
 81. 83. Applaus voor uzelf! We hopen voor de volgende vier jaar hetzelfde… U was weer geweldig de afgelopen 4 jaar!

×