Het kader voor een vernieuwd Brownfield- beleid in Vlaanderen Studiedag ruimtelijke visie, principes en strategie - ACV/AC...
Meer doen met minder ruimte… Vraag… Bevolkingsgroei Vlaams gewest 1988-2007 (bron: rijksregister-website FOD Economie) <...
Meer doen met minder ruimte… … en aanbod (bron: Vrind 2011)
Aanbod oppervlakte bestemde en beschikbare industrieterreinen Vlaanderen (al dan niet uitgerust) (Bron: GIS bedrijventerre...
Meer doen met minder ruimte… blijvende druk op niet bebouwde gronden… (bron: Vrind 2011) 2010: 26,4% Vlaanderen = bebouwd
Alternatieven…?
Brownfields in Vlaanderen...
<ul><li>langdurig verwaarloosde & leegstaande industriële complexen ( >10 ja(a)r(en) ) </li></ul><ul><li>meestal verontr...
<ul><li>MAAR eigenschappen maken gronden waardevol! </li></ul><ul><li>troeven voor (lokaal) bestuur </li></ul><ul><ul><li...
Mogelijk aandeel Brownfields in ruimteaanbod vs bestaand aanbod bedrijventerreinen? GIS oef eind 2010 databank AO Aanbod ...
Uitdagingen brownfieldproject:
 
Fire in 1904 Industrial heritage 42. Blue gate Antwerp (IPZ) - voor Enkele voorbeelden Industrie -> industrie
42. Blue gate Antwerp (IPZ) - na Geraamde kosten bouwrijp maken  (aankopen, studies, sanering en  basisinfrastructuur)...
34. Rittweger – Machelen - voor 29_PSR 8870 Izegem
<ul><li>Geraamde kosten bouwrijp maken (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur): 12.000.000 Euro </li></ul><ul>...
56. Gentbrugge – Den Draad - voor Industrie -> gemengd
<ul><li>Geraamde kosten eindafwerking (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur en bouwwerken woning, kantoor en ...
29. Izegem PSR - voor 29_PSR 8870 Izegem Industrie -> wonen Izegem
29. Izegem PSR - na <ul><li>Geraamde kosten bouwrijp maken (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur): 12.000.00...
32. Kortrijk – Corteria - voor
32. Kortrijk – Corteria - na <ul><li>Geraamde kosten bouwrijp maken (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur): 1...
Succesfactoren herontwikkeling? <ul><li>~ alle vastgoed projecten = investering is risicovol </li></ul><ul><li>Brownfields...
<ul><li>Draagvlak </li></ul><ul><li>Slaagkans ↗  betrokkenheid stakeholders ↗ (buurtbewoners, overheden, politiek, eig...
 
Ondersteuning (Vlaamse) overheid? Levenscyclus van gronden/terrein Regulerend Investerend Faciliterend
Brownfield herontwikkeling in Vlaanderen <ul><li>Voor 1999 : </li></ul><ul><ul><li>geen specifiek Brownfieldbeleid ( wel...
<ul><li>Convenant : </li></ul><ul><ul><li>Overeenkomst van burgerlijk recht </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussen </li></ul></...
Structuur brownfieldconvenant <ul><li>Juridische vertaling afspraken betrokken partijen </li></ul><ul><li>Hoofdzakelijk in...
<ul><li>Voordelen zoals voorzien in Brownfielddecreet </li></ul><ul><ul><li>Financiëel : wegnemen obstakels eigendomsover...
Te doorlopen procedure <ul><li>Oproep tot indienen projecten incl toelichting door indiener </li></ul><ul><li>Onderzoek vo...
Informatie- en inspraakvergadering <ul><li>alle geïnteresseerden informeren over het betrokken brownfieldproject (in zaal...
Enkele resultaten… 1ste oproep 2007: 50 projectaanvragen 42 ontvankelijk en gegrond 29 convenanten 2 de oproep 2010: 30 p...
Spreiding convenanten
<ul><li>Meta-evaluatie decreet en instrument convenant (15 maart 2011 VP) </li></ul><ul><li>Hoofdzakelijk procesevaluatie...
<ul><li>Sterkten - voordelen </li></ul><ul><li>Financiële stimuli </li></ul><ul><li>Rol onderhandelaars: constructieve en ...
Visienota 29 april 2011 VR <ul><li>Instrument convenant heeft effect niet gemist (hefboom, stimulans aanslepende of geblok...
Decreet - 23 dec 2011 <ul><li>Bestendiging krachtlijnen huidige decreet in decreet onbepaalde duur </li></ul><ul><li>Vaste...
Complementair beleid <ul><li>Nota Sauwens en Berx </li></ul><ul><li>Procesnota Ruimtelijke economie (decreet volgt nog): ...
Ecoclusters Cradle-to-cradle … Toekomst?
Info <ul><li>www.brownfieldconvenanten.be </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het kader voor een vernieuwd Brownfield-beleid in Vlaanderen - Koen Miseur

1,910 views

Published on

ACW Studiedag 4/2/2012
Meer doen met minder ruimte

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kennismaking en voorstelling
 • Stijgende bevolking in Vlaanderen en ontwikkelende maatschappij waarbij vanuit de verschillende ontwikkelingen (economie, demografisch, ..) steeds hogere eisen aan ruimtegebruik worden gesteld. Maakt dat druk op publieke en privé ruimte groot wordt
 • In verleden werd bij verhoogde vraag automatisch resterende open ruimte gebruikt om aan vraag te voldoen. Momenteel is er schijnbaar op niveau van 2 grootste ruimtevragers toch nog een overschot, met weliswaar sterke verschillen in de provincies.
 • Desondanks het netto aanbod op markt van woningbouw en industrie blijven woningen en bedrijventerreinen grootste vragers laatste 5 jaar en zal dit op KT niet veranderen. En dit ten koste van onbebouwde oppervlaktes waardoor nieuwe groene ruimtes zullen aangesneden worden. Gevolg: ondertussen meer dan een kwart van Vlaanderen fysiek bebouwd en verhard!!
 • Vermoedelijk kent ieder in zijn gemeente of omgeving wel volgende beelden: verlaten en verwaarloosde stukken grond. Vaak al jarenlang. Er blijkt dus grote druk op greenfields te zijn maar anderzijds zijn er nog veel gronden in Vlaanderen beschikbaar MAAR weliswaar vervuild
 • En het gaat hier niet alleen om kleine sites Dit soort terreinen wordt vaak omschreven met de term brownfields 49
 • Wat zijn enkele generieke eigenschappen van een brownfield?
 • Wat ik nu wil aantonen is dat net omwille van hun schijnbaar negatieve eigenschappen deze gronden intrinsiek toch waardevol zijn ikv een duurzame gemeentelijke of stedelijke beleid en ruimtelijke ontwikkeling!
 • Vlak na 2 de call hebben we eens oefening gedaan wat mogelijke bijdrage ontwikkeling brownfields kan zijn op economisch ruimteaanbod: zie tabel
 • Maar … als het allemaal zo simpel was waarom liggen deze sites er nogal altijd zo bij? Er zijn natuurlijk een hoop knelpunten bij de herontwikkeling van brownfields.
 • 49
 • Doorlooptijd greenfields (planningsfase en ontwikkelingsfase) = 6 à 8 jaar
 • Gemengde ontwikkeling bestaande uit: + 4.000 m² KMO hallen + 1.000 m² kantoren 63 woningen met tuin, inclusief thuiswerk mogelijkheden 25 parkappartementen Sociale last 15.000 m² publiek park
 • Wat maakt brownfieldontwikkeling dan mogelijk toch succesvol? Net zoals bij ieder ander vastgoedproject is investeren risicovol En bij brownfields nog net iets meer…vaak met lager rendement Voor brownfieldontwikkelaar geen probleem mits risicoreductie van knelpunten Vaak onlosmakelijk verbonden met nieuw te ontwikkelen ruimtelijke visie voor terrein (vaak omwille van kankervlek niet prioritair in lokaal ruimtelijk beleid) dus ontwikkeling creëert vaak extra oppervlakte op strategische punten en is dus opportuniteit!!
 • Op basis van ervaring uit brownfieldconvenanten lijken me volgende factoren kritisch ikv succesvolle ontwikkeling convenant is basis aanvraag vergunning in gebieden met bestemming stedelijk ontwikkelingsgebied
 • Mogelijke tussentijdse oplossing als ontwikkeling in fasen gebeurt en bewoners toch bij gebeuren te betrekken…..
 • de mogelijke ondersteuning is makkelijkst te bespreken ahv levenscyclus terrein en ontstaan brownfields Cyclus duurt meestal enkele decennia Verschillende fasen in levenscyclus uitbating terrein met eigen maatregelen en acties ter sturing of borging duurzaam gebruik en ontwikkeling site Greenfield: maagdelijk stuk grond wordt ingericht en voorzien preventieve maatregelen Accidenteel morsen/schadegeval: bij gebruik loopt al eens iets mis=&gt; adequate aanpak en kader nodig Regulerend: fasen geflankeerd door regulerend beleid: regels ivm bouwvergunning, preventie en ontwikkeling sites, bodem en milieuwetgeving Indien preventie of aanpak accidenten niet helpt =&gt; langzaam verglijden naar structurele/onomkeerbare schade Recente site: ikv operationele processen zijn bepaalde emissies mogelijk, maar site mogelijk reeds vervuild voor ingebruikname (historisch passief) Oudere site: door gebruik langzaam verval en verhoging risico op systematische vervuiling Faciliterend: regelgeving was onvoldoende om gewenste resultaat te halen =&gt; veranderend kader en tijdsgeest maakt dat overheid ondersteunend en faciliterend gaat optreden ifv gecoördineerde aanpak Brownfield: verlaten en verontreinigd, econ rendabel ontwikkelbaar MITS tussenkomst blackfield: verlaten en verontreinigd, geen marctconforme en rendabele ontwikkeling mogelijk Investerend: nood van actieve rol overheid ter deblokkering van dit soort sites: subsidies of andere financiële voordelen verlenen met doel realisatie project ifv maatschappelijke behoeften
 • 49
 • Niet in Te weinig ruimte om te differentiëren in brownfieldprojecten (bv ifv geografische ligging en socio-economische context) Preventief beleid? =&gt; procesnota RE Inventarisatie? Bevraginggemeentebesturen oa ahv OVAM inventaris, lijst leegstand ea. Evaluatie (extra) fin. Stimuli: sectorale benadering
 • Niet in: Detectie- en inventarisatiesysteem Gedifferentieerd ondersteuningsbeleid Evaluatie financiële aspecten beleid ( hefboomeffect op economie, bijkomende stimulie bv tewerkstelling, …)
 • Brownfielddecreet is voorloper ideeën commissie Sauwens &amp; commissie Berx Commissies focussen op versnellen doorlooptijd maatschappelijk belangrijke projecten door oa.: verkokering administratie tegen te gaan, verandering bestuurscultuur en geïntegreerde adviezen: Brownfield : organisatie vooroverleg ambtenaren verschillende agentschappen en departementen op lokaal en Vlaams niveau (ambtelijk vooroverleg, ambtelijke werkgroep en Brownfieldcel met 3 leidende ambtenaren, kabinetsmedewerker, …) een procesmanager met helikopterview: Brownfield : ieder project krijgt een onderhandelaar toegewezen ism prov. accountmanager Agentschap Ondernemen (AO) een draagvlak vergroting: Brownfield : inbouwen kennisgeving gemeenten projectaanvraag, publieke infovergadering voorafgaand aan afsluiten convenant een goede opvolging projecten: Brownfield : oprichting stuurgroep/project met terugkoppeling Vlaamse Regering ook aandacht voor kleine belangrijke projecten: Brownfield : bij convenanten zitten zowel grote als kleine projecten (economie en wonen) een doelmatig beheer, verbetering processen, gecoördineerde 1 loketfunctie: Brownfield : centrale coördinatie processen AO en sturing door Brownfieldcel
 • Tendensen Eco aspecten meer meetbaar maken bv CO2 voetafdruk etc. C2C Gebouwen die functioneren als een boom. Ze zuiveren water (tot zelfs fabrieken waarvan het afvalwater drinkbaar is) Ze zuiveren de lucht van stofdeeltjes Ze geven zuurstof af en nemen CO2 op Ze genereren meer energie dan ze zelf nodig hebben Bij het ontwerp rekening houden met: Produkten die goed en gezond zijn en na gebruik grondstof worden (in biosfeer of technosfeer) Gezondheid van mensen en de omgeving Gebruik van daglicht Natuurlijke luchtcirculatie in plaats van airconditioning
 • Het kader voor een vernieuwd Brownfield-beleid in Vlaanderen - Koen Miseur

  1. 1. Het kader voor een vernieuwd Brownfield- beleid in Vlaanderen Studiedag ruimtelijke visie, principes en strategie - ACV/ACW ism AWV
  2. 2. Meer doen met minder ruimte… Vraag… Bevolkingsgroei Vlaams gewest 1988-2007 (bron: rijksregister-website FOD Economie) <ul><li>Druk op ruimte: </li></ul><ul><li>Stijgende bevolkingsdichtheid </li></ul><ul><li>Veranderende levensgewoonten en eisen met impact op vraag ruimte: </li></ul><ul><ul><li>Wonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Recreatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Industrie en landbouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Natuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiliteit … </li></ul></ul>
  3. 3. Meer doen met minder ruimte… … en aanbod (bron: Vrind 2011)
  4. 4. Aanbod oppervlakte bestemde en beschikbare industrieterreinen Vlaanderen (al dan niet uitgerust) (Bron: GIS bedrijventerreinen eind 2010 Agentschap Ondernemen)
  5. 5. Meer doen met minder ruimte… blijvende druk op niet bebouwde gronden… (bron: Vrind 2011) 2010: 26,4% Vlaanderen = bebouwd
  6. 6. Alternatieven…?
  7. 7. Brownfields in Vlaanderen...
  8. 8. <ul><li>langdurig verwaarloosde & leegstaande industriële complexen ( >10 ja(a)r(en) ) </li></ul><ul><li>meestal verontreinigde ruimtekankers </li></ul><ul><li>vaak strategisch aan verkeersknooppunten (water, spoor of weg) </li></ul><ul><li>ingebed stedelijk weefsel of aan de rand </li></ul><ul><li>soc.-econ achtergestelde buurt </li></ul>Eigenschappen Brownfield
  9. 9. <ul><li>MAAR eigenschappen maken gronden waardevol! </li></ul><ul><li>troeven voor (lokaal) bestuur </li></ul><ul><ul><li>opwaardering (sociaal) verwaarloosde buurt/terrein </li></ul></ul><ul><ul><li>sociaal-maatschappelijk verantwoorde en economisch rendabele sites (multimodale ontsluiting) </li></ul></ul><ul><ul><li>(lokale) tewerkstelling (opl. mob. problematiek) </li></ul></ul><ul><ul><li>stimulans lokale economie en inkomsten </li></ul></ul><ul><ul><li>verhoging sociale cohesie en revitalisering vernieuwd stadsdeel/industrieterrein … </li></ul></ul>Opportuniteiten Brownfield herontwikkeling ?
  10. 10. Mogelijk aandeel Brownfields in ruimteaanbod vs bestaand aanbod bedrijventerreinen? GIS oef eind 2010 databank AO Aanbod opp (ha) Brownfields Waarvan 70% industrie Aanbod GIS bedrijventerreinen 27 convenanten 30 aanvragen Sept 2010 Antwerpen 256,14 16 190,50 218,6 Vlaams-Brabant 27,93 26,84 38,34 104,4 West-Vlaanderen 57,71 35,29 65,1 347,7 Oost-Vlaanderen 206,87 233,14 308,01 141,6 Limburg 7,95 1,73 6,78 790,5 Vlaanderen 556,61 313,00 527,73 1602,8
  11. 11. Uitdagingen brownfieldproject:
  12. 13. Fire in 1904 Industrial heritage 42. Blue gate Antwerp (IPZ) - voor Enkele voorbeelden Industrie -> industrie
  13. 14. 42. Blue gate Antwerp (IPZ) - na Geraamde kosten bouwrijp maken (aankopen, studies, sanering en basisinfrastructuur): 80.000.000 Euro Duur convenant: 20 jaar
  14. 15. 34. Rittweger – Machelen - voor 29_PSR 8870 Izegem
  15. 16. <ul><li>Geraamde kosten bouwrijp maken (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur): 12.000.000 Euro </li></ul><ul><li>Duur convenant: 7 jaar </li></ul>34. Rittweger – Machelen - na 29_Project_PSR 8870 Izegem
  16. 17. 56. Gentbrugge – Den Draad - voor Industrie -> gemengd
  17. 18. <ul><li>Geraamde kosten eindafwerking (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur en bouwwerken woning, kantoor en kmo): 30.000.000 Euro </li></ul><ul><li>Duur convenant: 10 jaar </li></ul>56. Gentbrugge – Den Draad - na BPA G9 ARBED ZUID
  18. 19. 29. Izegem PSR - voor 29_PSR 8870 Izegem Industrie -> wonen Izegem
  19. 20. 29. Izegem PSR - na <ul><li>Geraamde kosten bouwrijp maken (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur): 12.000.000 Euro </li></ul><ul><li>Duur convenant: 7 jaar </li></ul>29_Project_PSR 8870 Izegem losstaande units met 180 wooneenheden (max. 6 bouwlagen) Villa
  20. 21. 32. Kortrijk – Corteria - voor
  21. 22. 32. Kortrijk – Corteria - na <ul><li>Geraamde kosten bouwrijp maken (aankopen, studies, sanering, basisinfrastructuur): 18.000.000 Euro </li></ul><ul><li>Duur convenant: 5 jaar </li></ul>Woonproject met 33 appartementen, 81 duplexwoningen, kinderdagverblijf en buurtwinkel – centraal groenzone van 650 m²
  22. 23. Succesfactoren herontwikkeling? <ul><li>~ alle vastgoed projecten = investering is risicovol </li></ul><ul><li>Brownfields lager rendement klassiek vastgoedproject? </li></ul><ul><li>Ok mits verlaging risico’s en verhoging zekerheden ivm knelpunten </li></ul><ul><li>Nieuwe ruimtelijke visie actuele en toekomstige behoeftes </li></ul>
  23. 24. <ul><li>Draagvlak </li></ul><ul><li>Slaagkans ↗  betrokkenheid stakeholders ↗ (buurtbewoners, overheden, politiek, eigenaars, huidige uitbaters, …) </li></ul><ul><li>Structureel overleg en facilitatie tussen partijen </li></ul><ul><li>Afspraken </li></ul><ul><li>Procedure = complex proces met nood aan multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak van bodemsanering, ruimtelijke ordening, mobiliteit, ontsluiting, communicatie, financiering… </li></ul><ul><li>Voorspelbaar gedrag en verbintenissen overheid (vergunningen, RUP, ontsluiting, …) </li></ul><ul><li>Financieel </li></ul><ul><li>Financiële risico’s spreiden over ≠ projecten en mbv brownfieldfonds </li></ul><ul><li>Goede bodemonderzoeken : inschatting saneringskost opstallen en grond </li></ul><ul><li>Functiegericht saneren behoort tot de mogelijkheden (restrisico) </li></ul><ul><li>Financiële hefbomen (sectorale wetgeving): geen registratierechten, geen borg sanering, geen leegstandsheffing , beschikbaarheid afbraaksubsidies, … </li></ul>Succesfactoren herontwikkeling
  24. 26. Ondersteuning (Vlaamse) overheid? Levenscyclus van gronden/terrein Regulerend Investerend Faciliterend
  25. 27. Brownfield herontwikkeling in Vlaanderen <ul><li>Voor 1999 : </li></ul><ul><ul><li>geen specifiek Brownfieldbeleid ( wel thematisch gelinkte initiatieven) </li></ul></ul><ul><li>Na 1999 : </li></ul><ul><ul><li>Vermelding “Brownfield” in nota’s milieu en economie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ovam en strategisch project Brownfields (2000-2004) </li></ul></ul><ul><ul><li>2007: Brownfieldecreet (Voorziet facilitair kader herontwikkeling Brownfields en contractuele verbintenis tussen partijen dmv convenant </li></ul></ul>
  26. 28. <ul><li>Convenant : </li></ul><ul><ul><li>Overeenkomst van burgerlijk recht </li></ul></ul><ul><ul><li>Tussen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlaamse Regering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actoren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Projectontwikkelaars </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Grondeigenaars </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Financiers </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regisseurs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gemeente- en/of provinciebesturen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vergunningsverlenende overheden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Subsidiërende overheden </li></ul></ul></ul></ul>
  27. 29. Structuur brownfieldconvenant <ul><li>Juridische vertaling afspraken betrokken partijen </li></ul><ul><li>Hoofdzakelijk inspanningsverbintenissen </li></ul><ul><li>Geen afbreuk aan bestaande wetgeving en procedures! </li></ul><ul><li>Inhoud convenant: </li></ul><ul><li>Opsomming partijen </li></ul><ul><li>Omschrijving brownfieldproject (voorwerp en locatie) </li></ul><ul><li>Verbintenissen verschillende partijen </li></ul><ul><li>Duur convenant </li></ul><ul><li>Begeleiding en opvolging realisatie project (Stuurgroep) </li></ul><ul><li>Remediërende maatregelen (Verzoeningscommissie) </li></ul><ul><li>Modaliteiten m.b.t. wijzigingen – toetreding – uittreding - ontbinding </li></ul>
  28. 30. <ul><li>Voordelen zoals voorzien in Brownfielddecreet </li></ul><ul><ul><li>Financiëel : wegnemen obstakels eigendomsoverdrachten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrijstelling financiële zekerheden OVAM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vrijstelling registratierechten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Eénloketfunctie voor oa. : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectaanvragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatie multipartijen overleg, onderhandelingen en opvolging Brownfieldconvenanten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toewijzing “Vlaamse onderhandelaar” aan project </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vergunningen : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verlening stedebouwkundige vergunning door gewest (met uitz. woonprojecten met “sociale last” ~ Decreet Grond- en Pandenbeleid => CBS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteuningsmaatregelen door openbare besturen (vb. opleggen erfdienstbaarheden) </li></ul></ul></ul>
  29. 31. Te doorlopen procedure <ul><li>Oproep tot indienen projecten incl toelichting door indiener </li></ul><ul><li>Onderzoek volledigheid, ontvankelijkheid en gegrondheid </li></ul><ul><li>Beslissing VR start onderhandelingen </li></ul><ul><li>Onderhandelingen o.l.v de 3 onderhandelaars </li></ul><ul><li>Goedkeuring ontwerpconvenant door VR </li></ul><ul><li>Publieke informatie- en inspraakvergadering </li></ul><ul><li>Goedkeuring convenant door VR </li></ul><ul><li>Ondertekening convenant alle partijen </li></ul><ul><li>Oprichting stuurgroep voor opvolging realisatie project </li></ul><ul><li>Opmerking: Brownfieldcel bewaakt ganse proces in naam VR </li></ul>
  30. 32. Informatie- en inspraakvergadering <ul><li>alle geïnteresseerden informeren over het betrokken brownfieldproject (in zaal van gemeente en na publieke aankondiging in minimaal 2 lokale bladen (passe-partout en streekkrant; min 2 weken voor infosessie) </li></ul><ul><li>informatie inwinnen die belangrijk kan zijn in kader van verdere realisatie van project (opmerkingen, suggesties, bezorgdheden, kritiek, …) </li></ul><ul><li>bij het afsluiten definitieve brownfieldconvenant rekening gehouden met geformuleerde opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren </li></ul><ul><li>Vervangt NIET inspraakmoment RUP, milieuvergunning, MER ea. </li></ul>
  31. 33. Enkele resultaten… 1ste oproep 2007: 50 projectaanvragen 42 ontvankelijk en gegrond 29 convenanten 2 de oproep 2010: 30 projectaanvragen 22 ontvankelijk en gegrond 14 (bijna getekende) convenanten 3 de oproep 2012: vanaf heden met permanent decreet min 1 jaarlijkse oproep
  32. 34. Spreiding convenanten
  33. 35. <ul><li>Meta-evaluatie decreet en instrument convenant (15 maart 2011 VP) </li></ul><ul><li>Hoofdzakelijk procesevaluatie (SWOT-analyse) </li></ul><ul><li>Uitgebreide bevraging : actoren en regisseurs, onderhandelaars, Brownfieldcel, accountmanagers AO </li></ul><ul><li>input visie-nota </li></ul>Brownfield beleid in Vlaanderen
  34. 36. <ul><li>Sterkten - voordelen </li></ul><ul><li>Financiële stimuli </li></ul><ul><li>Rol onderhandelaars: constructieve en resultaat-gerichte aanpak => stimuleren dynamiek </li></ul><ul><li>Autoriteit van Brownfieldcel </li></ul>Enkele resultaten SWOT <ul><li>Zwaktes – tekortkomingen </li></ul><ul><li>Eerste oproep lange opstartperiode en doorlooptijd </li></ul><ul><li>Onbekendheid en beter afstemming nodig bestaande overheidsinstrumenten </li></ul><ul><li>Tot heden geen afwijking sectorale wetgeving </li></ul><ul><li>Geen duidelijke stopprocedure </li></ul><ul><li>Opportuniteiten - kansen </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire overlegplatformen </li></ul><ul><li>Dynamiek faciliterende aanpak </li></ul><ul><li>Leidende ambtenaren in de Brownfieldcel </li></ul><ul><li>Bedreigingen - mogelijke problemen </li></ul><ul><li>Verwachtingen te hoog / niet ingelost (oa. mbt onteigeningen, één loket vergunningen, afwijken procedures/ termijnen, …) </li></ul><ul><li>Nood kanalisering en afstemming instrumenten </li></ul><ul><li>Nood meer integrale projectbenadering en afstemming administraties </li></ul>
  35. 37. Visienota 29 april 2011 VR <ul><li>Instrument convenant heeft effect niet gemist (hefboom, stimulans aanslepende of geblokkeerde herontwikkeling sites) </li></ul><ul><li>Kader </li></ul><ul><ul><li>Onbepaalde duur </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaarlijkse oproep </li></ul></ul><ul><ul><li>Verfijning (bestaande) inventarissen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstemming berx-sauwens </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderhandelaars begeleidende opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Behouden structuur brownfieldcel </li></ul></ul><ul><li>Stimuli </li></ul><ul><ul><li>Betere bekendmaking sectorale beleidsinstrumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Behouden vrijstelling registratie recht en waarborg </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioritisering bestaande sectorale middelen naar brownfields </li></ul></ul><ul><li>Terreinen </li></ul><ul><ul><li>Niet enkel economische (her)bestemming </li></ul></ul><ul><ul><li>Blackfield => Saninvest </li></ul></ul>
  36. 38. Decreet - 23 dec 2011 <ul><li>Bestendiging krachtlijnen huidige decreet in decreet onbepaalde duur </li></ul><ul><li>Vaste oproepmethodiek (min 1 call per jaar) </li></ul><ul><li>Stopprocedure </li></ul><ul><li>2 jaarlijkse evaluatie instrument convenant </li></ul><ul><li>Decretale verankering Brownfieldcel en onderhandelaars </li></ul>
  37. 39. Complementair beleid <ul><li>Nota Sauwens en Berx </li></ul><ul><li>Procesnota Ruimtelijke economie (decreet volgt nog): focus op verouderde bedrijventerreinen en brownfields </li></ul><ul><li>Saninvest voor sanering Blackfields (PMV & OVAM) </li></ul>
  38. 40. Ecoclusters Cradle-to-cradle … Toekomst?
  39. 41. Info <ul><li>www.brownfieldconvenanten.be </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×