ACW STARTDAG 2012 - Stijn Oosterlynck

687 views

Published on

ACW STARTDAG 24 april 2012 - Stijn Oosterlynck

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ACW STARTDAG 2012 - Stijn Oosterlynck

  1. 1. SOLIDARITEIT HERDENKEN Stijn OosterlynckCentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) Departement Sociologie Universiteit Antwerpen Stijn.Oosterlynck@ua.ac.be ACW Startdag 23/04/2012
  2. 2. ‘De samenleving is niet meer’• Maatschappelijke transities- verkleuring, vergrijzing en vergroening transitie (demografische transitie)- veranderende consumptie- en productiepatronen (ecologische transitie)- toenemende sociale ongelijkheid en druk op nationaal sociaal contract (socio-economische transitie)- nationale staat steeds minder ‘container’ van ons leven (sociaal-ruimtelijke transitie)- overheid herdefinieert haar rol (bestuurlijke transitie) Waar vinden we de kiemen van een nieuwe samenleving? ACW Startdag 23/04/2012
  3. 3. Solidariteit• Nieuwe samenleving vergt nieuwe vormen van solidariteit- solidariteit: delen en gedeeld lot, loyauteit- hoe ontstaat solidariteit? (1) gedeelde waarden en normen (2) andere ontmoeten (3) gedeelde strijd/zelforganisatie (4) …• plaats als nieuw ruimtelijk register voor solidariteit- een politiek van nabijheid: gedeelde verantwoordelijkheid voor plaats- vertrekt niet van gedeelde waarden en normen (maar kan wel resultaat zijn)- geeft ontmoeten van anderen concrete doelstelling en benadrukt wat gedeeld wordt (niet wat ons verdeelt)- hoeft niet (maar kan wel) vorm van strijd aan te nemen ACW Startdag 23/04/2012
  4. 4. Plaats als laboratorium• Herwaardering van plaats- niet nieuw, maar komt uit transities naar voor als laboratorium voor creëren van nieuwe samenleving- van het dorp van vroeger naar plaats in meerschalige context• Sociale bewegingen als sociale innovatie actoren- doorbreekt eenzijdige focus op technologische en marktgerichte innovatie- nieuwe (lerende) sociale attitudes, nieuwe sociale verhoudingen (oud-jong, autochtoon- allochtoon, arm-rijk) en nieuwe vormen van collectieve mobilisatie ACW Startdag 23/04/2012
  5. 5. ACW als sociale innovator• lokaal coalities sluiten rond gedeelde verantwoordelijkheid voor plaats• lokale inbedding maar met bovenlokale netwerken• sociale ongelijkheid en diversiteit• traditie van universaliteit ACW Startdag 23/04/2012
  6. 6. DE HUIDIGE MAATSCHAPPELIJKEEN POLITIEKE CONTEXTEN DE UITDAGINGENVOOR SOCIALE BEWEGINGENSTIJN OOSTERLYNCK STARTDAG 24 APRIL 2012
  7. 7. GESPREKSTAFELS (30’)> WAT LEREN WE HIERUIT VOOR ACW?> ONZE VRAGEN AAN STIJNGROEPENWIM VERLINDE > 2HERMAN GORREMANS > 3JAN REUNES > 3KOEN BROWAEYS > 4BERTOUT HELLEMANS > 5 STARTDAG 24 APRIL 2012
  8. 8. PLENUM > ONZE VRAGEN AAN STIJNGROEPENA WIM VERLINDEB HERMAN GORREMANSC JAN REUNESD KOEN BROWAEYSE BERTOUT HELLEMANS STARTDAG 24 APRIL 2012

×