Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN GEMBIRA               UJIAN BULANAN 1 2012              KAJIAN TEMPAT...
Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah           Jenis industri                    Industri ber...
Soalan 9 berdasarkanpeta di bawah.  9. Pusatpemprosesan petroleum mungkinterletak di kawasanbertanda    a. I     ...
B) Tuliskanbarangan di bawahmengikutkategori yang betul.   daginglembu     serbuklada      keropokikan    ...
6. Masalahkekurangantumbuhanherbabolehdiselesaikanmelalui( penanaman /     penghasilan ) semulapokok.    7. Sumber...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

UJIAN BULANAN-KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

37,513 views

Published on

Published in: Education

UJIAN BULANAN-KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

 1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN GEMBIRA UJIAN BULANAN 1 2012 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6ARAHAN:-Kertasinimengandungiduabahagian.Jawabsemuasoalanbahagian A dan BBAHAGIAN A.-PilihJawapan yang betul 1. Antara yang berikut, manakahsumber mineral bahanapi? I. Emas III. Petroleum II. Gas Asli IV. BijihTimah a. I sahaja c. III dan IV b. II dan III sahaja d. I dan IV 2. Kegiatanmelombong petroleum dan gas asli di Negara kitadijalankan di__________ a. Laut c. hutan b. Darat d. sungai Cencalok Keropok 3. Produkmakanan di atasdihasilkandaripada…. a. Udang c. Ikan b. Mutiara d. Sotong 4. Sumberhutan yang bolehdijadikanubatanherbaialah… I. Misaikucing II. Tongkat Ali III. Cengal IV. PokokSetawar a. I, II dan III b. I, II dan IV c. I,III dan IV d. II, III dan IV 1
 2. 2. Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah Jenis industri Industri berat Industri desa X Industri ringan 5. Berdasarkan rajah di atas, X ialah a. Industrikimpalan b. Industri Bandar c. Industripelancongan d. Industripemprosesan 6. __________________ merupakan mineral penting yang dilombong di Lembah Kinta. a. Emas c. Gas Asli b. BijihTimah d. ArangBatu Sabun Kosmetik Minyakmasak 7. Jenisindustri yang bolehdikaitkandenganproduk di atasialah… a. Industriberasaskankimia b. Industriberasaskangetah c. Industriberasaskankayu d. Industriberasaskankelapasawit 8. Kawasanpenanamankelapasawit yang penting di Negeri Sembilan ialah… a. Kuantan b. Daerah Kuala Pilah c. Gemas d. Kota Tinggi 2
 3. 3. Soalan 9 berdasarkanpeta di bawah. 9. Pusatpemprosesan petroleum mungkinterletak di kawasanbertanda a. I c. III b. II d. IV 10. Encik Wong ditugaskanuntukmelakukanpenyelidikan di lokasipembalakan di Sarawak. Kawasan yang akandilawatiolehbeliauialah… I. Jeli III. Kapit II. Sri Aman IV. Sandakan a. I dan II c. III dan IV b. II dan III d. I dan IVBAHAGIAN B A) Isi tempatkosongdenganjawapan yang sesuai. 1. Sumbersemulajadimerupakan ______________________ negara. 2. Timah, besidanperakmerupakanjenissumber __________________________ . 3. Kawasanpersisiranpantainegarakita kaya dengan ____________________________. 4. Hutanhujantropika Negara kita kaya dengan ________________________ yang bernilaitinggi. 5. ______________________ merupakanminyakmentah yang digalidarilapisanbatuan. Kayubalak kekayaan Sumberlaut petroleum mineral 3
 4. 4. B) Tuliskanbarangan di bawahmengikutkategori yang betul. daginglembu serbuklada keropokikan dagingkambing nasi kasutgetah itikpanggang ayamgoreng cencaluk belut daunteh rumpailaut 1.Penanaman 2. Penternakan 3. PerikananC) Garisjawapan yang betul. 1. (Kerteh di Terengganu / Miri di Sarawak) merupakanpusatpemprosesan petroleum danpencairan gas asli yang utama di Negara kita. 2. Kawasanperlombonganemas yang utama di Negara Malaysia ialah (Raub / Port Dickson) 3. Hutandapat (menakung / menghakis) air dandapatmenghalangberlakunyabanjirkilat. 4. Sabah, Sarawak dan Pahang merupakannegeri-negeri yang mengeluarkan (ladahitam / kayubalak ) 5. (Altenatif / Biomas )merupakanpenghasilanbahanatausisadaripadatumbuhanatauhaiwan yang bolehdigunakanuntukmenghasilkantenaga, gentian ataubahankimia. 4
 5. 5. 6. Masalahkekurangantumbuhanherbabolehdiselesaikanmelalui( penanaman / penghasilan ) semulapokok. 7. Sumber mineral merupakansumberalam yang ( boleh / tidakboleh ) diperbaharui.Disediakanoleh: Disemakoleh:……………………………………………….. ………………………………………………..(Pn.Wadiyahbt Mat Dahan) (Pn.SharnizabtSalleh)Guru KajianTempatanTahun 6 KetuaPanitiaKajianTempatanDisahkanoleh: TandatanganIbu/Bapa………………………………………………… ……………………………………………..(Pn.BadariahbtMahfods) ( )GPK KurikulumSK.TamanGembira 5

×