Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thương mại điện tử 2012: Thiên thời địa lợi nhân hòa

918 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thương mại điện tử 2012: Thiên thời địa lợi nhân hòa

  1. 1. Đâu là Thiên thời - địa lợi - nhân hòa? Bùi Đức Minh Giám đốc Phát triển Thương mại điện tử E-COMMERCE 2012
  2. 2. Sức mạnh của Internet
  3. 3. Các mô hình Internet tại việt nam <ul><ul><li>QCTT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhỏ & khó: mâm của các đại ca </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Game online </li></ul></ul><ul><ul><li>Khó khăn vĩ mô, áp lực xã hội </li></ul></ul><ul><ul><li>Mạng XH ~ QCTT + game ol </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liệu David sẽ thắng Golliath? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mobile biz </li></ul></ul><ul><ul><li>Sân chơi của các đại gia </li></ul></ul><ul><ul><li>E-commerce </li></ul></ul><ul><ul><li>Mọi người cùng thắng </li></ul></ul>
  4. 4. E-commerce - Thiên thời <ul><li>Hiện tượng Groupon tại Việt Nam </li></ul><ul><ul><ul><li>> 100 website mua theo nhóm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3-4 triệu deal được bán ra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>>1.000.000 khách hàng đã mua online </li></ul></ul></ul><ul><li>Các kênh đầu tư truyền thống bị đóng băng </li></ul><ul><ul><ul><li>Bất động sản </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chứng khoán </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vàng, ngoại tệ </li></ul></ul></ul><ul><li>Cả online/offline đều go-ecommerce </li></ul><ul><ul><ul><li>FPT, VNG, VCCorp… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thegioididong, dienmay.com, nguyenkim, pico, trananh… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shop điện thoại, shop thời trang online… </li></ul></ul></ul>
  5. 5. E-commerce - Địa lợi <ul><li>B2C thị trường lớn </li></ul><ul><ul><ul><li>Offline 80 tỉ USD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Online 10% ~ 8 tỉ USD </li></ul></ul></ul><ul><li>Hệ thống offline </li></ul><ul><ul><ul><li>Cảm giác vật thể, sờ mó được sản phẩm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phân phối nhanh chóng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bảo hàng dễ dàng </li></ul></ul></ul><ul><li>Chủng loại sản phẩm bán </li></ul><ul><ul><ul><li>Máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thời trang, mỹ phẩm… </li></ul></ul></ul>
  6. 6. E-commerce - Nhân hòa <ul><li>Lãnh đạo </li></ul><ul><ul><ul><li>Tầm nhìn TMĐT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kinh nghiệm về bán lẻ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tổ chức nhân sự </li></ul></ul></ul><ul><li>Hướng suy nghĩ </li></ul><ul><ul><ul><li>Dotcom chính thống: > 1.000.000 visit/ngày, < 500.000.000 đ/tháng </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-commerce site: <10.000 visit/ngày, 500.000.000 đ/tháng </li></ul></ul></ul><ul><li>Cách thức – kinh nghiệm </li></ul><ul><ul><ul><li>Thương hiệu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Giá </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chất lượng dịch vụ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sản phẩm, giao hàng, bảo hành/hậu mãi, hỗ trợ kỹ thuật... </li></ul></ul></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>XIN CÁM ƠN! </li></ul>email: minh.buiduc@dienmay.com fb: minh.buiduc@gmail.com

×