Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kinh nghiệm làm sản phẩm online thị trường quốc tế(Ngôn Phạm-CoFounder Skydoor)

925 views

Published on

Kinh nghiệm làm sản phẩm online thị trường quốc tế(Ngôn Phạm-CoFounder Skydoor)
Source: Open Consultant

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kinh nghiệm làm sản phẩm online thị trường quốc tế(Ngôn Phạm-CoFounder Skydoor)

 1. 1. Kinh nghiệm làm sản phẩm online thị trường quốc tế Phạm Hữu Ngôn phamhuungon@gmail.com
 2. 2. Nội dung <ul><li>Vì sao chọn thị trường quốc tế? </li></ul><ul><li>T hách thức về nhân sự </li></ul><ul><li>Thách thức về công nghệ </li></ul><ul><li>Thách thức về quản lý </li></ul>
 3. 3. Vì sao chọn thị trường quốc tế? <ul><li>Thử nhìn dưới góc độ một lập trình viên khá </li></ul><ul><ul><li>Thị trường Việt Nam </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lương : $400-$800 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Công nghệ: Vừa phải, một số đã lạc hậu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Môi trường: Ít có cơ hội cọ xát, chủ yếu nội bộ công ty </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Thị trường quốc tế </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lương: $1000-$1800 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Công nghệ: Mới, cập nhật </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Môi trường: Làm việc với đồng nghiệp nước ngoài, exchange, đào tạo </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Vì sao chọn thị trường quốc tế? <ul><li>Thử nhìn dưới góc độ một kỹ sư khởi nghiệp </li></ul><ul><ul><li>Thị trường Việt Nam </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chức danh: Sáng lập viên </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quyền lợi: Lương khá, nhiều cổ phần </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phạm vi quyền hạn: Bao quát, Nhân viên trung bình </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thị trường: Nội địa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Thị trường quốc tế </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chức danh: Quản lý nhánh Việt Nam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quyền lợi: Lương cao, ít cổ phần </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phạm vi quyền hạn: Kỹ thuật, Nhân viên giỏi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thị trường: Quốc tế </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Giới thiệu công ty <ul><li>Mirror.me </li></ul><ul><ul><li>Sáng lập viên: Một nghiên cứu sinh người Việt </li></ul></ul><ul><ul><li>Đầu tư: Illinois Ventures, RPM Ventures, Serra Ventures, Bill Tai </li></ul></ul><ul><ul><li>Đội ngũ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhóm ở Mỹ: Sản phẩm, UI, thị trường </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nhóm ở Việt Nam: Kỹ thuật </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Thách thức về nhân sự <ul><li>Tiêu chí </li></ul><ul><ul><li>Kỹ năng lập trình + Sản phẩm </li></ul></ul><ul><ul><li>Trung thực, vui tính </li></ul></ul><ul><ul><li>Thái độ > Năng lực </li></ul></ul><ul><li>Chiến lược tìm người </li></ul><ul><ul><li>Cựu sinh viên Olympic, ACM </li></ul></ul><ul><ul><li>Bạn bè + Giới thiệu </li></ul></ul>
 7. 7. Thách thức về công nghệ <ul><li>Tận dụng tối đa các dịch vụ Cloud </li></ul><ul><ul><li>Amazon EC2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Amazon S3 </li></ul></ul><ul><li>Sử dụng các nền tảng/công cụ phổ biến </li></ul><ul><ul><li>OS: Ubuntu </li></ul></ul><ul><ul><li>Tools: Java, Eclipse </li></ul></ul><ul><ul><li>Platform: Tomcat, Spring, Hibernate </li></ul></ul><ul><ul><li>Database: MySQL, MongoDB </li></ul></ul><ul><li>Tập trung vào cải tiến tính năng sản phẩm </li></ul>
 8. 8. Thách thức về quản lý <ul><li>Tập trung cho mỗi cá nhân </li></ul><ul><ul><li>Quyền lợi tốt nhất: Lương cao, Cổ phần </li></ul></ul><ul><ul><li>Môi trường làm việc: Chủ động, Theo công việc </li></ul></ul><ul><ul><li>Sa thải nếu không hoàn thành công việc </li></ul></ul><ul><li>Công cụ quản lý </li></ul><ul><ul><li>Google Apps </li></ul></ul><ul><ul><li>JIRA Studio </li></ul></ul><ul><ul><li>Github </li></ul></ul>
 9. 9. Mục tiêu kế tiếp <ul><li>Mở rộng đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam </li></ul><ul><li>Tiếp tục hoàn thiện mô hình </li></ul><ul><ul><li>Design in US, Made in VN </li></ul></ul><ul><li>1 triệu thành viên, giá trị công ty 50 triệu USD </li></ul>
 10. 10. Xin chân thành cám ơn!

×