Pla de Seguretat
Alimentària de
Catalunya
Un instrument de
direcció estratègica
Versió per a la participació
Àmbits d’intervenció
Avaluació
de riscos
Gestió de
riscos per
a la salut
Gestió de
qüestions
relacionades
Comunicació,
i c...
Objectius i intervencions
28 Objectius estratègics
128 Línies d’intervenció
Del total de les
128 intervencions
previstes es
destaquen a
continuació les
que son novetat o
tenen especial
importància.
...
Medi
Ambient
Fase
Primària
Fase de
transformació i
distribució
Fase
minorista
Fase de
consum
Avaluació
ComunicacióGestió
Avaluació de riscos per a la salut i d’altres
problemes relacionats amb la seguretat alimentària
 Elaborar estudis sobre ...
Medi
Ambient
Fase
Primària
Fase de
transformació i
distribució
Fase
minorista
Fase de
consum
Avaluació
ComunicacióGestió
Gestió de riscos per a la salut
Vigilància i control oficial del compliment normatiu
 Mantenir controls oficials, program...
Medi
Ambient
Fase
Primària
Fase de
transformació i
distribució
Fase
minorista
Fase de
consum
Avaluació
ComunicacióGestió
Gestió de riscos per a la salut
Producció agrícola
 Ampliar el control dels perills amb potencial repercussió en segureta...
Gestió de riscos per a la salut
Sanitat vegetal i fitosanitaris
 Implantar sistemes de vigilància i control d’equips d’ap...
Medi
Ambient
Fase
Primària
Fase de
transformació i
distribució
Fase
minorista
Fase de
consum
Avaluació
ComunicacióGestió
Gestió de riscos per a la salut
Fase de transformació i distribució
 Posar en marxa un sistema específic de vigilància i ...
Gestió de riscos per a la salut
Comerç minorista i restauració
 Posar en marxa un sistema integrat i coordinat de vigilàn...
Gestió de riscos per a la salut
Intercanvi d’informació i gestió d’alertes
 Enfortir els sistemes d’intercanvi ràpid d’in...
Gestió de riscos per a la salut
Investigació epidemiològica i gestió de brots
 Millorar els sistemes de declaració, inves...
Qüestions relacionades
Vigilància i control oficial
 Posar en marxa un sistema específic de vigilància i control
oficial ...
Medi
Ambient
Fase
Primària
Fase de
transformació i
distribució
Fase
minorista
Fase de
consum
Avaluació
Comunicació
i coope...
Comunicació i cooperació en seguretat alimentària
Diàleg i participació
 Ampliar el nombre de comissions de treball perma...
Comunicació i cooperació en seguretat alimentària
Coneixement i informació
 Elaborar estudis per investigar el grau de co...
Comunicació i cooperació en seguretat alimentària
Coneixement i informació
• Continuar treballant per integrar en l’educac...
Comunicació i cooperació en seguretat alimentària
Gestió de crisis
• Enfortir els mecanismes previstos al protocol d’actua...
Qualitat, eficiència i coordinació
Qualitat, eficiència i coordinació de les administracions
públiques que intervenen en seguretat alimentària
Qualitat de le...
Qualitat, eficiència i coordinació de les administracions
públiques que intervenen en seguretat alimentària
Supervisió i a...
Participeu
Necessitem les
vostres
aportacions
acsa@gencat.cat
www.gencat.cat/salut/acsa
Versió per a la participació
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació del Pla de seguretat alimentària 2011-2015 (Versió per a la participació)

1,473 views

Published on

Algunes de les 128 intervencions previstes al Pla de seguretat alimentària 2011-2015 (Versió per a la participació) tenen especial rellevància per tractar-se d’una novetat o per la seva importància en l’estratègia global del Pla. En el següent document estan recollides específicament aquestes intervencions més destacades.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
608
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació del Pla de seguretat alimentària 2011-2015 (Versió per a la participació)

 1. 1. Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya Un instrument de direcció estratègica Versió per a la participació
 2. 2. Àmbits d’intervenció Avaluació de riscos Gestió de riscos per a la salut Gestió de qüestions relacionades Comunicació, i cooperació en seguretat alimentària Qualitat eficiència i coordinació dels serveis administracions públiques Minimitzar els riscos en base als principis de priorització prevenció i resposta ràpida Aconseguir que la cadena alimentària s’ajusti a les expectatives legítimes dels ciutadans Construir xarxes de treball conjunt i un elevat nivell de coneixement i confiança Oferir serveis eficients i de qualitat Disposar del millor coneixement científic Pla 2011-2015
 3. 3. Objectius i intervencions 28 Objectius estratègics 128 Línies d’intervenció
 4. 4. Del total de les 128 intervencions previstes es destaquen a continuació les que son novetat o tenen especial importància. Versió per a la participació
 5. 5. Medi Ambient Fase Primària Fase de transformació i distribució Fase minorista Fase de consum Avaluació ComunicacióGestió
 6. 6. Avaluació de riscos per a la salut i d’altres problemes relacionats amb la seguretat alimentària  Elaborar estudis sobre la situació epidemiològica de les malalties humanes d’origen alimentari a Catalunya (ACSA - ASP).  Impulsar l’elaboració d’un mapa integral de perills de la cadena alimentaria i posar-lo a disposició de tots els participants en la cadena alimentaria. (ACSA)  Impulsar estudis d’avaluació de riscos associats a les fases inicials de la cadena alimentaria com son les aigües de reg, els sols, els fertilitzants i les pràctiques agrícoles. (ACSA – DAR) Intervencions
 7. 7. Medi Ambient Fase Primària Fase de transformació i distribució Fase minorista Fase de consum Avaluació ComunicacióGestió
 8. 8. Gestió de riscos per a la salut Vigilància i control oficial del compliment normatiu  Mantenir controls oficials, programats en funció dels riscos, amb regularitat i periodicitat adequades, i incorporar un sistema d'avaluació quantitativa del grau de compliment normatiu (taxes de conformitat) en condicions generals d’higiene, autocontrol, traçabilitat, formació de treballadors i gestió de residus en els àmbits d’intervenció següents: Vigilància i control d'explotacions agrícoles (DAR). Vigilància i control d'explotacions ramaderes (DAR) Vigilància i control d'establiments productors de pinsos (DAR) Vigilància i control d'indústries alimentaries (ASP) Vigilància i control d'establiments de restauració (ASP - AL) Vigilància i control d'establiments minoristes (ASP - AL) Intervencions
 9. 9. Medi Ambient Fase Primària Fase de transformació i distribució Fase minorista Fase de consum Avaluació ComunicacióGestió
 10. 10. Gestió de riscos per a la salut Producció agrícola  Ampliar el control dels perills amb potencial repercussió en seguretat alimentària, prèvia avaluació dels riscos potencials, dins de l’àmbit de la producció agrícola, en especial dins de les següents intervencions.  Vigilància i control de les aigües de reg (DAR - ACA)  Vigilància i control de fertilitzants agrícoles (DAR)  Vigilància i control de sols agrícoles (DAR)  Crear un sistema integrat de control de bones pràctiques agrícoles i de post-collita amb una orientació específica a la prevenció i control de micotoxines (DAR)  Implantar un sistema de registre d’equips d’aplicació de fitosanitaris. (DAR) Intervencions
 11. 11. Gestió de riscos per a la salut Sanitat vegetal i fitosanitaris  Implantar sistemes de vigilància i control d’equips d’aplicació de fitosanitaris i adobs (DAR)  Posar en marxa el Pla d’acció per a la reducció dels risc i els efectes de la utilització de plaguicides en la salut humana i el medi ambient d’acord amb la Directiva 2009/128/CE (DAR) Intervencions
 12. 12. Medi Ambient Fase Primària Fase de transformació i distribució Fase minorista Fase de consum Avaluació ComunicacióGestió
 13. 13. Gestió de riscos per a la salut Fase de transformació i distribució  Posar en marxa un sistema específic de vigilància i control dels aliments procedents o originaris de fora de Catalunya amb especial atenció als procedents de fora de la UE. (ASP - ACC)  Posar en marxa un sistema específic de vigilància i control oficial de la producció i comercialització i utilització d’auxiliars de fabricació (additius, aromes, coadjuvants tecnològics i materials en contacte amb aliments). (ASP - ACC) Intervencions
 14. 14. Gestió de riscos per a la salut Comerç minorista i restauració  Posar en marxa un sistema integrat i coordinat de vigilància i control dels establiments minoristes d’aliments i d'establiments de restauració (ASP - AL) Intervencions
 15. 15. Gestió de riscos per a la salut Intercanvi d’informació i gestió d’alertes  Enfortir els sistemes d’intercanvi ràpid d’informació i d’alerta alimentària incorporant altres actors com els serveis d’epidemiologia, administracions locals, associacions, entre d’altres, en vista a millorar l'eficiència del sistema. (ASP - AL) Intervencions
 16. 16. Gestió de riscos per a la salut Investigació epidemiològica i gestió de brots  Millorar els sistemes de declaració, investigació, recopilació i anàlisis d'informació sobre toxiinfeccions i altres malalties transmissibles via alimentària per promoure un major coneixement de l'etiologia, factors coadjuvants i altres dades d’interès en vista a una millora de la gestió i la prevenció (ASP) Intervencions
 17. 17. Qüestions relacionades Vigilància i control oficial  Posar en marxa un sistema específic de vigilància i control oficial en l’àmbit de les al·legacions nutricionals i de salut a l’etiquetatge i publicitat. (ASP - ACC) Intervencions
 18. 18. Medi Ambient Fase Primària Fase de transformació i distribució Fase minorista Fase de consum Avaluació Comunicació i cooperacióGestió
 19. 19. Comunicació i cooperació en seguretat alimentària Diàleg i participació  Ampliar el nombre de comissions de treball permanents per tal de cobrir totes les etapes i sectors de la cadena alimentària amb vista a crear fòrums permanents d'anàlisi i impuls de millores. (∑ACSA)  Millorar els sistemes de relació amb les comunitats científica i política amb sessions de treball periòdiques per tal que es trobin plenament integrades en al sistema global de comunicació sobre seguretat alimentària. (∑ACSA) Intervencions
 20. 20. Comunicació i cooperació en seguretat alimentària Coneixement i informació  Elaborar estudis per investigar el grau de coneixement, percepció i confiança dels ciutadans en l’àmbit de la seguretat alimentària on s'incloguin indicadors quantitatius d'aquests paràmetres (∑ACSA)  Mantenir i potenciar la Plataforma SAM (Seguretat Alimentaria i Medis) com a canal de comunicació entre experts, administracions públiques i professionals dels mitjans de comunicació. (∑ACSA) Intervencions
 21. 21. Comunicació i cooperació en seguretat alimentària Coneixement i informació • Continuar treballant per integrar en l’educació primària i secundària coneixements bàsics sobre seguretat alimentària i, en especial, tot allò relacionat amb els sistemes de producció, els riscos alimentaris i els riscos de la dieta. (∑ACSA) • Continuar informant els grups de prescriptors per tal que puguin comunicar informació veraç, científicament contrastada, comprensible i útil en l’àmbit educatiu pel que fa a la seguretat alimentària. (∑ACSA) • Personal del sistema educatiu • Professionals sanitaris • Professionals dels comerç minorista i la restauració • professionals de la informació Intervencions
 22. 22. Comunicació i cooperació en seguretat alimentària Gestió de crisis • Enfortir els mecanismes previstos al protocol d’actuacions per als casos de crisi alimentària. (ACSA – DMAH - DAR – ASP – ACC - AL) Intervencions
 23. 23. Qualitat, eficiència i coordinació
 24. 24. Qualitat, eficiència i coordinació de les administracions públiques que intervenen en seguretat alimentària Qualitat de les intervencions • Millorar les sistemes d'informació dels programes (DMAH - DAR - ASP – ACC - AL – ACSA) • Impulsar l’aplicació de sistemes d’avaluació de l’impacte de les polítiques públiques en l'àmbit de la seguretat alimentaria. (DMAH - DAR - ASP – ACC - AL – ACSA) Intervencions
 25. 25. Qualitat, eficiència i coordinació de les administracions públiques que intervenen en seguretat alimentària Supervisió i avaluació  Reforçar i ampliar els sistemes de supervisió, avaluació i auditoria del control oficial i altres intervencions en seguretat alimentària per tal de comprovar l’eficàcia i el compliment dels criteris de qualitat amb vista a l’adopció de mesures per a la millora continuada i innovació. (DMAH - DAR - ASP – ACC - AL - ACSA) Transparència i informació a la ciutadania  Continuar posant a disposició dels ciutadans informació actualitzada i de fàcil comprensió sobre les intervencions portades a terme en seguretat alimentària i els resultats obtinguts. (DMAH - DAR - ASP – ACC - AL - ACSA) Intervencions
 26. 26. Participeu Necessitem les vostres aportacions acsa@gencat.cat www.gencat.cat/salut/acsa Versió per a la participació

×