Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja dotyczaca standardow_display_-_popr_kj(1)

893 views

Published on

Prezentację dotyczącą nowych standardów znajdziecie

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacja dotyczaca standardow_display_-_popr_kj(1)

  1. 1. STANDARD I ZALECENIA DLA REKLAMY DISPLAY IAB POLSKA Dokument przygotowany przez grupę roboczą „brand advertising online” IAB Polska
  2. 2. O Standardzie <ul><li>Standard jest kierowany przede wszystkim do KLIENTÓW </li></ul><ul><li>Cel: ułatwienie tworzenia kreacji KLIENTOM </li></ul><ul><ul><li>Poprzez unifikację minimalnych wspólnych dla wydawców internetowych wymagań, jakie kreacja powinna spełniać, żeby mogła być wyemitowana u tych wydawców, którzy stosują się do standardu. </li></ul></ul><ul><li>Korzyści dla KLIENTA: </li></ul><ul><ul><li>ułatwienie w przygotowaniu kreacji </li></ul></ul><ul><ul><li>skrócenie czasu przygotowania kreacji </li></ul></ul>
  3. 3. Korzyści dla klienta <ul><li>WYDAWCA jest zgodny ze standardem wtedy kiedy przyjmuje do emisji każdą kreację stworzoną zgodnie z tym standardem. </li></ul><ul><ul><li>Standard określa MINIMALNE - MAKSYMALNE WAGI. Oznacza to, ze wydawca powinien w swojej specyfikacji określić, że przyjmuje do emisji kreacje o maksymalnej wadze 40kB lub 60 kB (w zależności od formatu) lub większej. Wydawca nie może wymagać od reklamodawcy przygotowania kreacji o wadze mniejszej niż określa to standard (dotyczy formatów opisanych w standardzie). </li></ul></ul><ul><ul><li>Podobnie jest z rozmiarami reklamy – wydawca musi przyjąć do emisji np. expand billboard rozwijany do 300px. Jeżeli zechce, może przyjąć kreację rozwijaną do większego rozmiaru, ale nie może wymagać mniejszego rozmiaru. </li></ul></ul><ul><ul><li>Standard określa również kwestie zamykajki oraz dźwięku w reklamie, dzięki czemu Klienci zawsze wiedzą, czego wymagają Wydawcy i mają pewność, że zasady te są spójne. </li></ul></ul>
  4. 6. Terminarz wprowadzenia <ul><li>Okres przejściowy: od 18 października – do końca grudnia 2011 </li></ul><ul><li>Standard obowiązuje: od 1 stycznia 2012 </li></ul>18/10/2011 – 31/12/2011 Od 1/01/2012 Okres przejściowy Obowiązuje oficjalnie
  5. 7. Komunikacja <ul><li>PR (czerwiec): media: branżowe i marketingowe, marketerzy </li></ul><ul><li>SYSTEM CERTYFIKACYJNY: od stycznia 2012 </li></ul><ul><li>EDUKACJA RYNKU: konferencje/szkolenia </li></ul>18/10/2011 Od 1/01/2012 Od 18/10/2011 Public Relations Certyfikacja Edukacja rynku

×