Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GoogleDocs

Presentació de l'ús i gestió de documents amb Google Docs.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

GoogleDocs

 1. 1. Compartir i col·laborar Taller TIC. 22 de febrer de 2010
 2. 2. Recordeu que... <ul><li>Correu electrònic de l’escola </li></ul><ul><ul><li>mail.standreu.org </li></ul></ul><ul><ul><li>nom.cognom @ standreu.org </li></ul></ul>
 3. 3. Què és GoogleDocs? <ul><li>Una eina per treballar de manera col·laborartiva. </li></ul><ul><li>Una eina per compartir informació i documents. </li></ul><ul><li>Un espai on tenir informació permanent. </li></ul><ul><ul><li>Exemple: Redacció de memòries de final de curs. </li></ul></ul>
 4. 4. On ho trobo? <ul><li>Entrar al correu electrònic. </li></ul><ul><li>Clicar sobre l’enllaç “Documents” </li></ul>
 5. 5. Què puc fer? <ul><li>Crear documents en línia. </li></ul><ul><li>Penjar documents. </li></ul><ul><li>Compartir documents. </li></ul><ul><li>Crear carpetes. </li></ul><ul><li>Compartir carpetes. </li></ul>
 6. 6. Com funciona? Retorn a la pàgina principal del correu. TANCAR la sessió Documents compartits Administració de documents
 7. 7. Quins documents puc crear i/o compartir? <ul><li>Documents de text (word, docx, openoffice, rtf...) </li></ul><ul><li>Presentacions (powepoints) </li></ul><ul><li>Fulls de càlcul (excels) </li></ul><ul><ul><li>Formularis (enquestes) </li></ul></ul><ul><li>Carpetes de documents </li></ul><ul><ul><li>Diferents tipus de documents (doc, pwp, excel i enquestes). </li></ul></ul>
 8. 8. Com es crea un document? <ul><li>Seleccionar l’opció crear. </li></ul><ul><li>Seleccionar el tipus de document que volem crear. </li></ul><ul><li>Crear el document. </li></ul><ul><li>Desar el document en el nostre espai. </li></ul>
 9. 9. Com es comparteix un document? (I) <ul><li>Seleccionar el document que volem compartir. </li></ul><ul><li>Escriure les adreces de les persones amb qui volem compartir el document. </li></ul>
 10. 10. Com es comparteix? (II) Adreça de les persones amb qui compartim el document PERMISOS
 11. 11. La gestió de carpetes (I) <ul><li>Puc generar carpetes. </li></ul><ul><li>Administrar carpetes i el seu contingut </li></ul><ul><li>Puc “personalitzar” les carpetes. </li></ul><ul><li>Puc compartir la carpeta i el seu contingut. </li></ul>
 12. 12. La gestió de carpetes (II) <ul><li>Menú de gestió de carpetes. </li></ul><ul><li>Què puc fer? </li></ul><ul><ul><li>Personalitzar (canviar nom, color, ubicació...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eliminar contingut i carpetes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir les carpetes i els documents </li></ul></ul>

×