Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Likovna kultura 43

230 views

Published on

Kompozicija

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Likovna kultura 43

 1. 1. Da ponovimo Komponovanje je likovni proces sastavljanja i međusobnog povezivanja likovnih elemenata – elemenata kompozicije u likovnu cjelinu prema vlastitoj likovnoj koncepciji. Likovni produkt nastao procesom likovnog komponovanja naziva se kompozicija. Kompozicija je skladan raspored i smisleno uređen odnos likovnih elemenata – elemenata kompozicije unutar nekog prostora ili formata, u kojem vlada jedinstvo korišćene tehnike, materijala, ideje, opažajnih svojstava i primenjenih estetskih načela – principa komponovanja.
 2. 2. Format slike Površina na koju je slikar ograničen fizički predstavlja dvodimenzionalnu ravan koja ima samo širinu i dužinu. Ovakva površina bez dubine naziva se prostor djela, dizajn- polje, odnosno jednostavnije rečeno format slike.
 3. 3. Organizacija slike Prije nego što se pristupi komponovanju neke slike potrebno je odlučiti se kako organizovati jedinstvo formata i oblika u njemu. Format je definisan odnosom vertikalne i horizontalne stranice.
 4. 4. Pravila organizacije Za skladan i prijatan smještaj objekata koriste se pravila, kao što su: Geometrijski centar Optički centar Pravilo trećina i dr..
 5. 5. Centar formata Jedan format osim četiri tačke njegovih tjemena određuje i peta, nevidljiva, tačka centra, koja se nalazi u presjeku dijagonala formata ili u presjeku “linija polovina”. Elementi raspoređeni oko centra interesa treba da su raspoređeni tako da vode oko posmatrača iz perifernih mjesta ka centru. Ipak, centar kompozicije nije baš najbolje mjesto gdje bi oko posmatrača mirovalo. Sa glavnim objektom postavljenim u centar, posmatrač neće biti motivisan da prouči ostatak slike.
 6. 6. Optički centar Mjesto na kojem se sijeku dva zlatna presjeka - vertikalni i horizontalni- naziva se optički centar (nije isto što i geometrijski!). Oblik postavljen u optički centar postaje dominantan, a kompozicija djeluje jedinstveno.
 7. 7. Pravilo trećina Vrlo često se koristi pravilo 3 trećine : sa dvije horizontale i i dvije vertikale format se dijeli na 9 jednakih dijelova, u presjeku vertikala i horizontala dobijaju se četiri važne tačke u koje treba smjestiti glavne objekte kompozicije.
 8. 8. Vrste kompozicija Razlikujemo sljedeće vrste kompozicija: centralna horizontalna vertikalna dijagonalna ovalna ili kružna piramidalna - trougaona kombinovana haotična
 9. 9. Centralna kompozicija U ovoj vrsti kompozicije glavni, ili većina likovnih elemenata se nalazi ili gravitira sredini.
 10. 10. Centralna kompozicija
 11. 11. Horizontalna kompozicija Likovni elementi svojim položajem, rasporedom i oblicima prate horizontalne ose formata. Takva kompozicija djeluje mirno i opuštajuće, a koristimo je kada želimo da prikažemo širinu prostora, neku scenu, grupne portrete, pejsaže, panorame, mrtvu prirodu i slična, uglavnom pasivna i statična stanja. Horizontalna postavka omogućuje gledaocu da mirno posmatra sadržaj i pojedine elemente na slici. Horizontalnoj kompoziciji odgovara format postavljen po širini.
 12. 12. Horizontalna kompozicija
 13. 13. Vertikalna kompozicija Kod ove kompozicije likovni elementi prate vertikalne ose formata. Vertikala prikazuje rast u visinu, spuštanje ili pad naniže, odnos onog što je gore (glava), prema onom što je dole (telo, noge). Visoka stabla, vrhovi planina, katedrale, tornjevi, obelisci i neboderi u velikim gradovima, najbolji su primjer za to. To je aktivna postavka, koja sugeriše ozbiljnost, odlučnost, čvrstoću, autoritet i sl., pa je koristimo kada upravo te osobine želimo da pridružimo elementima na slici, ili istaknuti njihovu važnost. Vertikalnoj kompoziciji odgovara format postavljen po visini.
 14. 14. Vertikalna kompozicija
 15. 15. Dijagonalna kompozicija Ova vrsta kompozicije koristi dijagonalne ose formata i kosine za pretežni raspored i komunikaciju među likovnim elementima na slici. To je živa i i dinamična kompozicija koja odmah privlači pažnju, jer sugeriše pokret i određenu napetost. Osim toga kosi pravci stvaraju utisak prostora, te služe za neformalno povezivanje elemenata kompozicije. Snažniji utisak dijagonale postižu na vertikalnom, a blaži na horizontalno postavljenom formatu
 16. 16. Dijagonalna kompozicija
 17. 17. Ovalna ili kružna kompozicija Kada se likovni elementi u prostoru ili unutar pravouglog formata povezuju po vidljivoj ili zamišljenoj liniji kružnice ili elipse, nastaje ovalna ili kružna kompozicija, koja sugeriše okupljenost različitih elemenata oko jedne ideje. U ovoj vrsti kompozicije elementi mogu biti raspoređeni i po spirali, kao jednom od kružnici bliskih arhetipskih oblika u prirodi. To je topla i blaga kompozicija, a koristimo je kada želimo da naglasimo porodičnu povezanost i zajedništvo elemenata na slici (sklad, jedinstvo).
 18. 18. Ovalna ili kružna kompozicija
 19. 19. Piramidalna (trougaona) kompozicija U ovoj vrsti kompozicije se kao osnovni oblik za raspored elemenata unutar formata koristi trougao ili piramida. Elementi postavljeni u njima čine dominantnu grupu, kojoj su elementi izvan njih podređeni. To je graditeljska kompozicija koja se jednako dobro može upotrebiti kako na vertikalnom, tako i na horizontalnom formatu.
 20. 20. Piramidalna (trougaona) kompozicija
 21. 21. Kombinovana kompozicija Ovo je najprirodnija i najčešće korišćena vrsta kompozicije, koja na formatu udružuje i kombinuje dva ili više navedenih osnovnih položaja i rasporeda likovnih elemenata. Ona je istovremeno i najzahtjevnija u smislu postizanja dobre ravnoteže. Pri gradnji kombinovane kompozicije nastoji se da se stvori jedinstvo i sklad suprotnih položaja, smjerova i oblika, kao što su vertikalno-horizintalno (arhitektonska kompozicija), horizontalno-vertikalno-dijagonalno, ovalno ili spiralno- ravno itd. U kombinovanom rasporedu osim položaja i oblika, značajnu ulogu imaju opažajna svojstva (tonovi svjetla i tame, boje itd.), kao i odnosi različitih veličina, količina i intenziteta likovnih elemenata.
 22. 22. Haotična kompozicija U ovoj kompoziciji, kao što joj i ime kaže, elementi su razbacani haotično - bez ikakvog rasporeda.
 23. 23. 24.03.17 Aleksandar Bojić 26

×