Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Likovna kultura 41

105 views

Published on

Grafika i grafičke tehnike

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Likovna kultura 41

 1. 1. ПОЈАМ ГРАФИКА ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ ТЕХНОЛОГИЈА Графика
 2. 2. Појам графика „Графика (грч. graphikē), вјештина писања (или: цртања, сликања); поступак при умножавању књижевних и умјетничких дјела.“А под појмом „графичке вјештине“: „Сви поступци при репродуковању и умножавању писма, слика или цртежа помоћу плоча или печата; дрворество, литографисање, бакрорезачка и челокорезачка вјештина, затим: фотолитографија, цинкографија, аутотипија и друго.“
 3. 3. Подјела Из наведеног произилази да је појам графика уско везан за све облике умножавања слике или текста. Данас, када је графика јасно подјељена на индустријску и умјетничку примјену, у недостатку посебних назива за ове двије категорије, користе се помоћне одреднице индустријска и умјетничка.
 4. 4. Област ликовне умјетности Ликовне умјетнике који се искључиво баве умјетничком графиком називамо графичарима, или умјетницима-графичарима (званична титула на Факултету ликовних умјетности у Београду), да би избјегли забуну са квалификацијама у свијету индустријске графике.
 5. 5. Графичке технике Графичке технике и технологије се састоје од ручних, механичких и хемијских графичких процеса. Графичке технике подразумијевају различите техничке и технолошке поступке, путем којих се отискивањем умножавају цртежи уз помоћ матрице. Матрица је свака обрађена плоча са које се отискује графички лист, тј. графика.
 6. 6. Врсте графичких техника Технике Високе штампе Технике дубоке штампе Технике равне штампе Технике пропусне штампе
 7. 7. Технике високе штампе Технике високе штампе су графичке технике гдје су линије и облици које желимо да отиснемо, на повишеном дјелу плоче док су међупростори линија и облика који се не отискују на папир удубљени. Дрворез (на плочама уздужног пресјека) Дрворез (на плочама попречног пресјека) Линорез Гипсорез
 8. 8. Схема технике високе штампе
 9. 9. Линорез алати
 10. 10. Примјер линореза
 11. 11. Техника дубоке штампе Технике дубоке штампе су графичке технике гдје се линије и облици урезују у плочу и отискују из удубљених места подлоге на коју је нанесена графичка боја. За графичку подлогу обично се користе плоче бакра и цинка. Цртеж се урезује у плочу на два начина: механичким и хемијским путем.
 12. 12. Схема дубоке штампе
 13. 13. Технологија дубоке штампе Механичким путем се цртеж урезује директно руком користећи се графичким алаткама (длетима, иглама и сл.), док се хемијским путем киселином нагриза графичка подлога. Бакрорез и сува игла спадају у технике механичким путем, док бакропис, акватинта, мецотинта и мека превлака спадају у технике хемијским путем.
 14. 14. Врсте дубоке штампе Бакрорез Сува игла Бакропис Акватинта Мецотинта
 15. 15. Дрворез на плочама уздужног пресјека
 16. 16. Дрворез на плочама попречног пресјека
 17. 17. Бакрорез
 18. 18. Суха игла
 19. 19. Бакропис
 20. 20. Акватинта
 21. 21. Мецотинта
 22. 22. Техника равне штампе Технике равне штампе користе равну плочу као графичку подлогу. Литографија
 23. 23. Примјер литографије
 24. 24. Технике пропусне штампе Технике пропусне штампе користе пропусно сито (дрвени или алуминијумски рам на коме је натегнута свила) као графичку подлогу. Ситоштампа
 25. 25. Сито штампа малих серија
 26. 26. Ротациони сталак за велике серије
 27. 27. Примјери
 28. 28. Остале технике штампе Постоје многе графичке технике које не спадају ни у једну од горе поменутих категорија. Неке од њих су: Монотипија Папиротисак
 29. 29. ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ!

×