Successfully reported this slideshow.

Ciència Oberta a l'Horizon 2020

1,311 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ciència Oberta a l'Horizon 2020

 1. 1. Ciència Oberta alHorizon 2020Publicació en Accés Obert Universal
 2. 2. Open Science is a movement that aims to makeresearch results more rapidly accessible,reusable and transparent for everybodyall around the world. Based on the new ICT Informationand Communication Technologies.
 3. 3. Open AccessDataSourceResearch
 4. 4. Open Access (OA) o Accés ObertAccés on-line, gratuït a lespublicacions científiquesBudapest Open Access Initiative (BOAI)
 5. 5. Revolucions Cognitivesllenguatge tradició oralescriptura registres escritsimpremta arxius
 6. 6. Internetinteracció instantània en xarxaEl sistema cognitiu ha recuperat el seupotencial per funcionar a la mateixa velocitatque el nostre pensament.Quarta Revolució Cognitiva
 7. 7. Els mitjans de comunicació on-line han possibilitatque els autors no comercials –els investigadors icientífics- alliberin els seus escrits de les barreres ipeatges que existien des de l’inici de l’era de laimpremta”Creación y mantenimiento del conocimiento compartido: contribución de laUniversity of Southmapton (Carr, Swan, Hanard, 2011)
 8. 8. Via VerdaRepositorisInstitucionals (RI)GratuïtVia DauradaRevistes OAL’autor paga
 9. 9. Evolució Mandats Universalshttp://roarmap.eprints.org
 10. 10. SpainGovernment of the Principality of Asturias (06 Feb 2009)Madrid Autonomous Community of Spain (CM) (28 Mar 2009)Spanish General State Administration (16 May 2011)Universidad Carlos III de Madrid (23 Mar 2009)Universidad Politécnica de Cartagena (01 Jun 2011)Universidad Politécnica de Madrid (07 Nov 2010)Universidad Rey Juan Carlos (28 Jun 2008)Universitat Autònoma de Barcelona (16 May 2012)Universitat Oberta de Catalunya (22 Oct 2010)Universitat Politecnica de Valencia (12 Jul 2012)Universitat Politècnica de Catalunya (09 Nov 2009)Universitat Pompeu Fabra (04 May 2011)Universitat de Barcelona (14 Jun 2011)Universitat de Girona (26 Apr 2012)
 11. 11. Declaració de Berlín (2003)Autors i dipositaris de la propietat intel·lectualdaquestes publicacions garanteixen a tots els usuarisel dret d’ accés gratuït, irrevocable imundial, el permís per copiar, usar,distribuir, transmetre i exhibir la publicacióper a qualsevol propòsit responsable; tot això,subjecte al reconeixement apropiat dautoria.
 12. 12. Open Access al FP7 i H2020
 13. 13. Impulsar la via verdaOpenAIRE https://www.openaire.eu/es/homeRECOLECTA http://www.recolecta.netRevistes amb polítiques OASHERPA/ROMEOhttp://www.sherpa.ac.uk/romeoDULCNEAhttp://www.accesoabierto.net/dulcinea
 14. 14. Indústria Editorial1. L’autor paga: taxa de publicació, la editorials’encarrega de publicar en OA2. Auto-publicació: permeten a l’autor auto-publicar enOA després d’un període de sis o dotze mesosd’embargament3. No compliment: algunes editorials encara no handesenvolupat cap política que permeti als autor la publicacióen OA.
 15. 15. Consulta pública de CEDG Research&Innovation 2012“Les publicacions científiques finançades ambdiners públics han d’estar disponibles en accésobert?”76% completament d’acord14% d’acord
 16. 16. organismes finançadors i administracions públiques100% a favorbibliotecaris, investigadors, universitats / centres derecerca i ciutadansmés del 90% a favorrepresentants de les editorials67% a favor“Les publicacions científiques finançades ambdiners públics han d’estar disponibles en accésobert?”
 17. 17. I encara més enllà, ens podemplantejar....“Les universitat i centres de recerca públicshan d’obligar efectivament als seusinvestigadors a publicar en OA?”Beneficis, per la ciència i per l’investigador: nombrosos estudisdemostren que publicar en OA augmenta l’impacte de l’article i elnúmero de cites (“OA Impact Advantage”)Però.... es calcula que només un 15-20% dels investigadors auto-arxiven els seus treballs
 18. 18. I també:“Les publicacions científiques finançadesamb diners públics han d’intentar sercomprensibles per a tothom?”Per exemple: malalts i associacions de malalts,periodistes, bloggers, estudiants... i públic en general.Per que siguin realment OA haurien de ser comprensiblesarticle de The Guardian (22/03/2013):http://www.guardian.co.uk/science/occams-corner/2013/mar/22/1?CMP=twt_gu
 19. 19. Moltes gràcies per la vostra atenció!Les meves dades de contacte:Núria ClaverUniversitat Autònoma de BarcelonaOficina de Projectes Internacionals de RecercaTel. 93 581 32 09nuria.claver@uab.cat

×