SlideShare a Scribd company logo
1 of 63
PR Stammtisch
‘bedrijfsprofilering en marketingstrategieën’

                   ir. Anjelica M.R. Cicilia - urbanist
   by-AMR© Advies, Management & Realisatie in Stedelijke Ontwikkeling
Trends 2011
     Ketensamenwerking – allianties, transparantie, BIM
     Connectivity - social media, reputatiemanagement
     Nieuw leiderschap - dienend
Bron: Adjiedj Bakas
Corporate identity is de strategisch geplande en
  operationeel ingezette zelfpresentatie en het gedrag van
  een onderneming naar binnen en naar buiten toe op
  basis van een vastgelegde ondernemingsfilosofie, een
  lange-termijn ondernemingsdoelstelling en een bepaald
  gewenst imago, met de wil alle handelingsinstrumenten
  van een onderneming als een eenheid naar binnen en
  buiten toe tot gelding te laten komen.
  (Birkigt & Stadler, 1986)Bron: Identiteit en imago – Cees B.M. van Riel
   ISBN 90 5261 145 9/CIP
De architect moet zich dienstbaar opstellen!
Bron: Van Yab Yum naar Dim Sum – Marjet Rutten
   ISBN 978 90 815838 1 7
De producten zijn in elk geval duidelijk….
De architect maakt gewoon gebouwen toch!?!
Thomas Rau
OMA
Architect = narcist?
PR 1.0
   Relatiebeheer: Goed imago en niet per sé sales
   Externe communicatie
   Publieksgroep: voornamelijk vakgenoten
PR 2.0
   Verschuiving van relatiebeheer naar meer marketing en sales
   Interne & Externe communicatie
   Publieksgroep: voornamelijk (potentiële) opdrachtgevers
Instrumenten Corporate Identity
    Gedrag
         Handelingen van een onderneming
         Personeel is ambassadeur
     Communicatie
         Verbale of visuele boodschappen
     Symboliek
         Geeft aan waar een organisatie voor staat
     Persoonlijkheid
         Diepere erachter liggende element
Doelstelling van elk Corporate Identity beleid is het creëren van
een bepaald gewenst imago, een ‘Soll’ imago. Dit is het
ideaalbeeld, de gewenste realiteit waar het management van
de onderneming naar toe wil werken, maar dat helemaal NIET
hoeft te stroken met het imago dat de publieksgroepen nu van
de onderneming hebben, het ‘Ist’-imago.

Bron: Identiteit en imago – Cees B.M. van Riel
   ISBN 90 5261 145 9/CIP
Bedrijfsprofilering
Wie zijn we en wat kunnen we bieden? Wat maakt ons onderscheidend?
    Huidige positionering
    Imago-onderzoek
    Concurrentieanalyse
Marketingstrategieën
Wat zijn onze producten en diensten? Hoeveel kost dat?
    Strategische positionering transformeren in communicatieve profilering
    Corporate identity beleidsprogramma
    Evaluatie
Om de kansen voor de nieuwe marktideeën in te
kunnen schatten is het belangrijk om te
onderzoeken wat de positie van je concurrenten
is.
Bron: www.kvk.nl en www.architectenweb.nl
Bron: www.kvk.nl
“De architectuur mag dan in de ogen
van Ole Bouman veel schuld hebben aan
de huidige wereldwijde crisis, het zijn
juist ook de architecten die oplossingen
kunnen aandragen. Maar dan moet er
wel iets veranderen binnen de
vakgroep. Om te beginnen moeten
architecten ophouden met de nu al
bijna een eeuw durende,
energievretende strijd tussen modern
en traditioneel.

De gemeenschappelijk
noemer van architecten moet
zijn het oplossen van
maatschappelijke
problemen!”
Volgens Coen Van Oostrom is
het tijdperk van iconische
gebouwen voorbij. Velen zullen
het hem nazeggen. Tegelijkertijd
was dit echter ook het tijdperk
waarin de positie van
architecten flink is verzwakt.

Vorige week liet de BNA immers
weten dat al vóór de crisis de
stand van de architectenbranche
zorgelijk was te noemen. Een
lage winstgevendheid en een
sterk verlies van positie in de
bouwsector zijn ontwikkelingen
die al langer spelen. De crisis zet
dit verder op scherp, aldus de
BNA.
Project by-AMR: nieuw Corporate Identity voor een Rotterdams ingenieursbureau
Profilering? Hoe pakken de concurrenten het aan?
Bron: www.brugVB.nl
Concurrentieanalyse stappenplan
    Maak een overzicht van de producten of diensten die u aanbiedt
    Maak een overzicht van je afnemers
    Maak per productgroep een overzicht van de belangrijkste concurrenten
    Maak een overzicht van onderwerpen waarover je informatie wilt hebben
    Maak een overzicht van de product-marktcombinaties
    Combineer de gegevens in een schema
    Stel vast wat je sterke en zwakke punten zijn ten opzichte van je concurrenten
    Benut je sterke punten en de kansen die naar voren komen uit het concurrentieonderzoek


 Kortom: stel de sterke en zwakke punten van de concurrenten vast en buit je eigen
  sterktes uit.
Bron: www.syntens.nl
Verhalen gaan rond. Feiten niet!


             Dus: Maak van het bedrijf één verhaal.
Bron: Gehaktballen met slagroom – Seth Godin
   ISBN 978 90 229 9516 7
Verhalen gaan rond feiten niet:

      Maak van het bedrijf één verhaal.
Bron: Gehaktballen met slagroom – Seth Godin
   ISBN 978 90 229 9516 7
Mission statement Search: Environment Inspires…
  Search-bedrijven zijn ervan doordrongen dat duurzaamheid en het streven naar duurzame
  ontwikkeling sleutelbegrippen zijn voor het heden en de toekomst en leidt tot meervoudige
  winst voor de mens, het milieu en de economie. Search heeft oog voor de omgeving, voor
  duurzame producten en diensten, maar ook voor het onderhouden van duurzame relaties met
  leveranciers, opdrachtgevers en medewerkers. Dit alles wordt gerealiseerd met inzet van alle
  denk- en menskracht binnen de Search-bedrijven.
Ambitie, doelstellingen en marketingstrategie zijn
  onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de
  marketingstrategie stelt u vast wat de doelstellingen zijn
  en hoe u deze wilt gaan realiseren. Uw ambitie ligt in het
  verlengde van de marketingstrategie. Waar wilt u met
  uw onderneming over pakweg vijf jaar staan? Een mooi
  uitgangspunt bij het formuleren van uw
  marketingstrategie zijn de klassieke vier P’s: product,
  prijs, promotie en plaats.Bron: Johan de Jong - innovatieadviseur
Marketingstrategie vaststellen
Product
      Innovatie en duurzaamheid?
      Specialisatie in één sector?
      Productontwikkeling
Prijs
      Positie in de markt?
      Wie zijn je klanten?
Promotie
      Wat zijn de kansen in de markt?
      Optimale promotiemix – social media?
      Wat is jouw marketingbudget?
      Wie zijn je potentiële klanten
Plaats
      Actief in weke regio’s
      Internationaal gericht
                          Bron: Identiteit en imago – Cees B.M. van Riel
                             ISBN 90 5261 145 9/CIP
Alle onderdelen van de marketingstrategie moeten met
elkaar in overeenstemming zijn.

Een voorbeeld: wanneer je een Ferrari wilt verkopen, dan
hoort daar ook exclusiviteit en een premium prijs bij. Je
verkoopt de Ferrari natuurlijk niet tegen de prijs van een
Opel. Ook al zijn bij je eigen onderneming de verbanden
waarschijnlijk minder overduidelijk, de essentie blijft
gelijk: een goede marketingstrategie is coherent……
Wie is het duurzaamste architect volgens de duurzame
100 - Trouw?

Paul de Ruijter, Thomas Rau, Jon Kristinsson of Kees
Duijvestein?
Thomas Rau – nummer 26 in duurzame 100

RAU werkt al sinds 1992 vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van
duurzame gebouwen. RAU zet zich in voor de lange termijn belangen van de aarde en haar
bewoners. Met een integrale ontwerp-methodologie bouwt RAU voor de publieke en
private sector.
Jon Kristinsson – nummer 64 in duurzame 100

Geen visie tekst!
Paul de Ruijter – nummer 73 in duurzame 100

Visie
Innovatie, duurzaamheid, identiteit en interactie zijn kernwoorden die ten
grondslag liggen aan de visie van Architectenbureau Paul de Ruiter.
Wat valt op bij anderen?
Hebben architecten überhaupt een merk?
Diensten?
Profilering door middel van statements
Profilering middels een formule
Leuk communicatiemiddel
Voor wie?
Kennisverdieping en -verbreding
Zoekt u een jong bureau?
8 vakken te veel? Of 8 projecten te weinig?
Kwaliteitbewaking door eigen uitvoeringsadviseur
Profilering door korte slogans.
   KOW duurzaam veelzijdig en gedreven…
De vuile was buiten hangen?


“Nu zeg jij natuurlijk dat je geen pianist bent,
maar dan antwoord ik dat wij geen Papoea's zijn!
Ik bedoel dat overigens niet neerbuigend ten
opzichte van de bewoners van het bergdorp. Als
je geïnterviewd wordt door een journalist van
een Nederlandse krant of, zoals enige tijd
geleden, van The Guardian en je vertelt ze niet
dat je een gebouw gemaakt hebt naar het idee
van een ander, dan weten zij evenmin dat je niet
de componist bent, maar slechts de muzikant.”
Sjoerd Soeters aan Wilfried van Winden
Website versus profilering elders. Consistent?
                Bron: www.architectenweb.nl
VenhoevenCS: te koop!
Stelling:
Buro X heeft de volgende orderportefeuille:
    Woningen - 45%
    Kantoren - 20%
    Winkels – 5%
    Onderwijs – 11%
    Gezondheidszorg – 9%
    Overig - 10%
Doelstelling voor de komende 5 jaar is het vergroten van
hun marktaandeel in multifunctioneel maatschappelijk
vastgoed met 15%.
Hoe pak je dat aan?
   Maatschappelijk vastgoed -> aanbestedingen
   Hoe staat het met de referenties: allianties
   aangaan met gespecialiseerde bureaus?
   Wat is dan de toegevoegde waarde van jouw
   bureau?
   Wat zijn de meest actieve regio’s in dit type
   opdrachten?
   Hebben we een specialist in huis? Kunnen we
   ons meer gaan profileren via lezingen en
   congressen?
   Kunnen we de relatie met de huidige
   opdrachtgevers vergroten/intensiveren?
   Starten als meewerkend architect?
   Internationaal kijken?
                           Bron: www.architectenweb.nl
Tot slot: 10 + 1 tips by-AMR
1. Eenduidige interne & externe communicatie
2. Betrek je collega’s bij het formuleren van de onderscheidend vermogen
3. Wijzig niet te vaak van marketingstrategieën
4. Benoem je top 10 opdrachtgevers.
  Waarom kiezen ze voor jouw bureau? Maak ze onderdeel van je marketingstrategie!
5. Stem je profilering af op de vraag. Voorbeeld:
   Uitschrijver: Gezocht jong en innovatief bureau voor uitdagend project.
   Buro X: Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in vergelijkbare vraagstukken…”
6. Stem strategie af op ambitie in combinatie met eigen kracht.
   Don’t sell what you can’t deliver!
7. Zorg voor een frequente terugkoppeling met de directie of managementteam, en
  afstemming campagne versus marketingbudget.
8. Betrek je collega’s bij je marketingcampagnes
9. Zorg voor een doortastende maar niet irritante frequentie in je uitingen
10. Toets regelmatig de campagnes op de gewenste impact
11. Focus niet alleen op de vakgenoten maar vooral op je (potentiële) opdrachtgevers
www.by-AMR.nl

More Related Content

What's hot

2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CV2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CVJan Jongbloed
 
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LR
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LRp 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LR
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LRFilip van den Bergh
 
WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis?
 WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis? WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis?
WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis?Mediahuis Advertising
 
2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cv2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cvJan Jongbloed
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Jos van de Werken
 
Marketing 101006 hv a inleiding designmanagement
Marketing 101006 hv a inleiding designmanagementMarketing 101006 hv a inleiding designmanagement
Marketing 101006 hv a inleiding designmanagementmikeatcmd
 
Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)
Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)
Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)HowardsHome
 
MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011irmavandermade
 
Becube.Merkstrategie Linked In
Becube.Merkstrategie Linked InBecube.Merkstrategie Linked In
Becube.Merkstrategie Linked InEsther Berger
 

What's hot (14)

Verdediging scriptie
Verdediging scriptieVerdediging scriptie
Verdediging scriptie
 
Marketing strategie
Marketing strategieMarketing strategie
Marketing strategie
 
RLVNT_Effie_case
RLVNT_Effie_caseRLVNT_Effie_case
RLVNT_Effie_case
 
2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CV2013 05-20 Visueel CV
2013 05-20 Visueel CV
 
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LR
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LRp 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LR
p 32-39 Dwarse denkersl MC 4 2014 LR
 
WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis?
 WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis? WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis?
WEBINAR | Wat is native advertising en hoe in te zetten in tijden van crisis?
 
2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cv2013 06-10 visueel cv
2013 06-10 visueel cv
 
Hallonederlands
HallonederlandsHallonederlands
Hallonederlands
 
building a sustainable vision
building a sustainable visionbuilding a sustainable vision
building a sustainable vision
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst
 
Marketing 101006 hv a inleiding designmanagement
Marketing 101006 hv a inleiding designmanagementMarketing 101006 hv a inleiding designmanagement
Marketing 101006 hv a inleiding designmanagement
 
Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)
Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)
Presentatie Tim Rook (HowardsPlaza12 - ochtend)
 
MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011
 
Becube.Merkstrategie Linked In
Becube.Merkstrategie Linked InBecube.Merkstrategie Linked In
Becube.Merkstrategie Linked In
 

Viewers also liked

Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019basslutter
 
Stockhol urbino brussels
Stockhol urbino brusselsStockhol urbino brussels
Stockhol urbino brusselsjessicaarimany
 
Initiatief Platform Rotterdam
Initiatief Platform RotterdamInitiatief Platform Rotterdam
Initiatief Platform Rotterdamby-AMR
 
Initiatief Platform Rotterdam by-AMR
Initiatief Platform Rotterdam by-AMRInitiatief Platform Rotterdam by-AMR
Initiatief Platform Rotterdam by-AMRby-AMR
 
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019basslutter
 
Stadsgewest Haaglanden, by-AMR
Stadsgewest Haaglanden, by-AMRStadsgewest Haaglanden, by-AMR
Stadsgewest Haaglanden, by-AMRby-AMR
 

Viewers also liked (15)

Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
 
Android Revolution
Android RevolutionAndroid Revolution
Android Revolution
 
Best friend
Best friendBest friend
Best friend
 
Aiesec Info
Aiesec InfoAiesec Info
Aiesec Info
 
android
androidandroid
android
 
Google android os
Google android osGoogle android os
Google android os
 
Dns
DnsDns
Dns
 
Stockhol urbino brussels
Stockhol urbino brusselsStockhol urbino brussels
Stockhol urbino brussels
 
Initiatief Platform Rotterdam
Initiatief Platform RotterdamInitiatief Platform Rotterdam
Initiatief Platform Rotterdam
 
Initiatief Platform Rotterdam by-AMR
Initiatief Platform Rotterdam by-AMRInitiatief Platform Rotterdam by-AMR
Initiatief Platform Rotterdam by-AMR
 
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
Programmabegroting oegstgeest 2016-2019
 
Steve jobs
Steve jobsSteve jobs
Steve jobs
 
Zimbraexchange
ZimbraexchangeZimbraexchange
Zimbraexchange
 
Stadsgewest Haaglanden, by-AMR
Stadsgewest Haaglanden, by-AMRStadsgewest Haaglanden, by-AMR
Stadsgewest Haaglanden, by-AMR
 
Chap1 chipset
Chap1 chipsetChap1 chipset
Chap1 chipset
 

Similar to PR Stammtisch, by-AMR

MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010OCG_OCG
 
MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010ocg1
 
Art= Brochure
Art= BrochureArt= Brochure
Art= Brochurebartmaes
 
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'Workbookers
 
Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010irmavandermade
 
Instant communicatie presentatie instant formule 2015
Instant communicatie presentatie instant formule 2015Instant communicatie presentatie instant formule 2015
Instant communicatie presentatie instant formule 2015Instant Communicatie
 
White Paper Coopr Model
White Paper Coopr ModelWhite Paper Coopr Model
White Paper Coopr ModelCoopr
 
BVH Dienstencommunicatie
BVH DienstencommunicatieBVH Dienstencommunicatie
BVH DienstencommunicatieJeroen Kaal
 
Instant communicatie presentatie instant formule 2014
Instant communicatie  presentatie instant formule 2014Instant communicatie  presentatie instant formule 2014
Instant communicatie presentatie instant formule 2014Instant Communicatie
 
Trendsfactory - verandermanagement voor marketeers
Trendsfactory - verandermanagement voor marketeersTrendsfactory - verandermanagement voor marketeers
Trendsfactory - verandermanagement voor marketeersSTIRMORE
 
Reputaties in een nieuwe media omgeving
Reputaties in een nieuwe media omgevingReputaties in een nieuwe media omgeving
Reputaties in een nieuwe media omgevingdavid
 
Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)
Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)
Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)Skaftafel
 
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...Robbert Fransen
 
Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)
Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)
Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)LECTRIC
 
Positioneren ga 7feb2014.key
Positioneren ga 7feb2014.keyPositioneren ga 7feb2014.key
Positioneren ga 7feb2014.keyBas Douma
 
IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM!
IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM! IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM!
IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM! buroBAM
 

Similar to PR Stammtisch, by-AMR (20)

MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010MARCOMmagazine Januari 2010
MARCOMmagazine Januari 2010
 
MARCOMmagazine
MARCOMmagazineMARCOMmagazine
MARCOMmagazine
 
MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010MARCOMMagazine.nl Januari 2010
MARCOMMagazine.nl Januari 2010
 
Art= Brochure
Art= BrochureArt= Brochure
Art= Brochure
 
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
Outside in marketingplan voor 'Het Merk'
 
Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010Marcommagazine Dec 2010
Marcommagazine Dec 2010
 
Instant communicatie presentatie instant formule 2015
Instant communicatie presentatie instant formule 2015Instant communicatie presentatie instant formule 2015
Instant communicatie presentatie instant formule 2015
 
White Paper Coopr Model
White Paper Coopr ModelWhite Paper Coopr Model
White Paper Coopr Model
 
Huisvestingscode gekraakt
Huisvestingscode gekraaktHuisvestingscode gekraakt
Huisvestingscode gekraakt
 
BVH Dienstencommunicatie
BVH DienstencommunicatieBVH Dienstencommunicatie
BVH Dienstencommunicatie
 
Instant communicatie presentatie instant formule 2014
Instant communicatie  presentatie instant formule 2014Instant communicatie  presentatie instant formule 2014
Instant communicatie presentatie instant formule 2014
 
Trendsfactory - verandermanagement voor marketeers
Trendsfactory - verandermanagement voor marketeersTrendsfactory - verandermanagement voor marketeers
Trendsfactory - verandermanagement voor marketeers
 
Reputaties in een nieuwe media omgeving
Reputaties in een nieuwe media omgevingReputaties in een nieuwe media omgeving
Reputaties in een nieuwe media omgeving
 
Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)
Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)
Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)
 
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
Ontwerp betere businessmodellen met behulp van Business model patronen (Snipp...
 
Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)
Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)
Trendsfactory: Verandermanagement... voor marketeers (Paul Blok)
 
Positioneren ga 7feb2014.key
Positioneren ga 7feb2014.keyPositioneren ga 7feb2014.key
Positioneren ga 7feb2014.key
 
Merkcollege
MerkcollegeMerkcollege
Merkcollege
 
IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM!
IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM! IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM!
IKT College 'Maak het verschil' - Thijs Nijhof van buro BAM!
 
Marcom Magazine
Marcom MagazineMarcom Magazine
Marcom Magazine
 

PR Stammtisch, by-AMR

 • 1. PR Stammtisch ‘bedrijfsprofilering en marketingstrategieën’ ir. Anjelica M.R. Cicilia - urbanist by-AMR© Advies, Management & Realisatie in Stedelijke Ontwikkeling
 • 2. Trends 2011  Ketensamenwerking – allianties, transparantie, BIM  Connectivity - social media, reputatiemanagement  Nieuw leiderschap - dienend Bron: Adjiedj Bakas
 • 3.
 • 4. Corporate identity is de strategisch geplande en operationeel ingezette zelfpresentatie en het gedrag van een onderneming naar binnen en naar buiten toe op basis van een vastgelegde ondernemingsfilosofie, een lange-termijn ondernemingsdoelstelling en een bepaald gewenst imago, met de wil alle handelingsinstrumenten van een onderneming als een eenheid naar binnen en buiten toe tot gelding te laten komen. (Birkigt & Stadler, 1986) Bron: Identiteit en imago – Cees B.M. van Riel ISBN 90 5261 145 9/CIP
 • 5.
 • 6. De architect moet zich dienstbaar opstellen! Bron: Van Yab Yum naar Dim Sum – Marjet Rutten ISBN 978 90 815838 1 7
 • 7. De producten zijn in elk geval duidelijk…. De architect maakt gewoon gebouwen toch!?!
 • 9. OMA
 • 11. PR 1.0  Relatiebeheer: Goed imago en niet per sé sales  Externe communicatie  Publieksgroep: voornamelijk vakgenoten
 • 12. PR 2.0  Verschuiving van relatiebeheer naar meer marketing en sales  Interne & Externe communicatie  Publieksgroep: voornamelijk (potentiële) opdrachtgevers
 • 13. Instrumenten Corporate Identity  Gedrag  Handelingen van een onderneming  Personeel is ambassadeur  Communicatie  Verbale of visuele boodschappen  Symboliek  Geeft aan waar een organisatie voor staat  Persoonlijkheid  Diepere erachter liggende element Doelstelling van elk Corporate Identity beleid is het creëren van een bepaald gewenst imago, een ‘Soll’ imago. Dit is het ideaalbeeld, de gewenste realiteit waar het management van de onderneming naar toe wil werken, maar dat helemaal NIET hoeft te stroken met het imago dat de publieksgroepen nu van de onderneming hebben, het ‘Ist’-imago. Bron: Identiteit en imago – Cees B.M. van Riel ISBN 90 5261 145 9/CIP
 • 14. Bedrijfsprofilering Wie zijn we en wat kunnen we bieden? Wat maakt ons onderscheidend?  Huidige positionering  Imago-onderzoek  Concurrentieanalyse Marketingstrategieën Wat zijn onze producten en diensten? Hoeveel kost dat?  Strategische positionering transformeren in communicatieve profilering  Corporate identity beleidsprogramma  Evaluatie
 • 15. Om de kansen voor de nieuwe marktideeën in te kunnen schatten is het belangrijk om te onderzoeken wat de positie van je concurrenten is.
 • 16. Bron: www.kvk.nl en www.architectenweb.nl
 • 18. “De architectuur mag dan in de ogen van Ole Bouman veel schuld hebben aan de huidige wereldwijde crisis, het zijn juist ook de architecten die oplossingen kunnen aandragen. Maar dan moet er wel iets veranderen binnen de vakgroep. Om te beginnen moeten architecten ophouden met de nu al bijna een eeuw durende, energievretende strijd tussen modern en traditioneel. De gemeenschappelijk noemer van architecten moet zijn het oplossen van maatschappelijke problemen!”
 • 19. Volgens Coen Van Oostrom is het tijdperk van iconische gebouwen voorbij. Velen zullen het hem nazeggen. Tegelijkertijd was dit echter ook het tijdperk waarin de positie van architecten flink is verzwakt. Vorige week liet de BNA immers weten dat al vóór de crisis de stand van de architectenbranche zorgelijk was te noemen. Een lage winstgevendheid en een sterk verlies van positie in de bouwsector zijn ontwikkelingen die al langer spelen. De crisis zet dit verder op scherp, aldus de BNA.
 • 20. Project by-AMR: nieuw Corporate Identity voor een Rotterdams ingenieursbureau
 • 21. Profilering? Hoe pakken de concurrenten het aan?
 • 22.
 • 24. Concurrentieanalyse stappenplan  Maak een overzicht van de producten of diensten die u aanbiedt  Maak een overzicht van je afnemers  Maak per productgroep een overzicht van de belangrijkste concurrenten  Maak een overzicht van onderwerpen waarover je informatie wilt hebben  Maak een overzicht van de product-marktcombinaties  Combineer de gegevens in een schema  Stel vast wat je sterke en zwakke punten zijn ten opzichte van je concurrenten  Benut je sterke punten en de kansen die naar voren komen uit het concurrentieonderzoek Kortom: stel de sterke en zwakke punten van de concurrenten vast en buit je eigen sterktes uit. Bron: www.syntens.nl
 • 25. Verhalen gaan rond. Feiten niet! Dus: Maak van het bedrijf één verhaal. Bron: Gehaktballen met slagroom – Seth Godin ISBN 978 90 229 9516 7
 • 26. Verhalen gaan rond feiten niet: Maak van het bedrijf één verhaal. Bron: Gehaktballen met slagroom – Seth Godin ISBN 978 90 229 9516 7
 • 27. Mission statement Search: Environment Inspires… Search-bedrijven zijn ervan doordrongen dat duurzaamheid en het streven naar duurzame ontwikkeling sleutelbegrippen zijn voor het heden en de toekomst en leidt tot meervoudige winst voor de mens, het milieu en de economie. Search heeft oog voor de omgeving, voor duurzame producten en diensten, maar ook voor het onderhouden van duurzame relaties met leveranciers, opdrachtgevers en medewerkers. Dit alles wordt gerealiseerd met inzet van alle denk- en menskracht binnen de Search-bedrijven.
 • 28. Ambitie, doelstellingen en marketingstrategie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de marketingstrategie stelt u vast wat de doelstellingen zijn en hoe u deze wilt gaan realiseren. Uw ambitie ligt in het verlengde van de marketingstrategie. Waar wilt u met uw onderneming over pakweg vijf jaar staan? Een mooi uitgangspunt bij het formuleren van uw marketingstrategie zijn de klassieke vier P’s: product, prijs, promotie en plaats. Bron: Johan de Jong - innovatieadviseur
 • 29. Marketingstrategie vaststellen Product  Innovatie en duurzaamheid?  Specialisatie in één sector?  Productontwikkeling Prijs  Positie in de markt?  Wie zijn je klanten? Promotie  Wat zijn de kansen in de markt?  Optimale promotiemix – social media?  Wat is jouw marketingbudget?  Wie zijn je potentiële klanten Plaats  Actief in weke regio’s  Internationaal gericht Bron: Identiteit en imago – Cees B.M. van Riel ISBN 90 5261 145 9/CIP
 • 30. Alle onderdelen van de marketingstrategie moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Een voorbeeld: wanneer je een Ferrari wilt verkopen, dan hoort daar ook exclusiviteit en een premium prijs bij. Je verkoopt de Ferrari natuurlijk niet tegen de prijs van een Opel. Ook al zijn bij je eigen onderneming de verbanden waarschijnlijk minder overduidelijk, de essentie blijft gelijk: een goede marketingstrategie is coherent……
 • 31. Wie is het duurzaamste architect volgens de duurzame 100 - Trouw? Paul de Ruijter, Thomas Rau, Jon Kristinsson of Kees Duijvestein?
 • 32. Thomas Rau – nummer 26 in duurzame 100 RAU werkt al sinds 1992 vanuit een sterk bewustzijn ten aanzien van het ontwerpen van duurzame gebouwen. RAU zet zich in voor de lange termijn belangen van de aarde en haar bewoners. Met een integrale ontwerp-methodologie bouwt RAU voor de publieke en private sector.
 • 33. Jon Kristinsson – nummer 64 in duurzame 100 Geen visie tekst!
 • 34. Paul de Ruijter – nummer 73 in duurzame 100 Visie Innovatie, duurzaamheid, identiteit en interactie zijn kernwoorden die ten grondslag liggen aan de visie van Architectenbureau Paul de Ruiter.
 • 35. Wat valt op bij anderen? Hebben architecten überhaupt een merk?
 • 37. Profilering door middel van statements
 • 42. Zoekt u een jong bureau?
 • 43. 8 vakken te veel? Of 8 projecten te weinig?
 • 44. Kwaliteitbewaking door eigen uitvoeringsadviseur
 • 45. Profilering door korte slogans. KOW duurzaam veelzijdig en gedreven…
 • 46. De vuile was buiten hangen? “Nu zeg jij natuurlijk dat je geen pianist bent, maar dan antwoord ik dat wij geen Papoea's zijn! Ik bedoel dat overigens niet neerbuigend ten opzichte van de bewoners van het bergdorp. Als je geïnterviewd wordt door een journalist van een Nederlandse krant of, zoals enige tijd geleden, van The Guardian en je vertelt ze niet dat je een gebouw gemaakt hebt naar het idee van een ander, dan weten zij evenmin dat je niet de componist bent, maar slechts de muzikant.” Sjoerd Soeters aan Wilfried van Winden
 • 47. Website versus profilering elders. Consistent? Bron: www.architectenweb.nl
 • 49. Stelling: Buro X heeft de volgende orderportefeuille: Woningen - 45% Kantoren - 20% Winkels – 5% Onderwijs – 11% Gezondheidszorg – 9% Overig - 10% Doelstelling voor de komende 5 jaar is het vergroten van hun marktaandeel in multifunctioneel maatschappelijk vastgoed met 15%.
 • 50. Hoe pak je dat aan?  Maatschappelijk vastgoed -> aanbestedingen  Hoe staat het met de referenties: allianties aangaan met gespecialiseerde bureaus?  Wat is dan de toegevoegde waarde van jouw bureau?  Wat zijn de meest actieve regio’s in dit type opdrachten?  Hebben we een specialist in huis? Kunnen we ons meer gaan profileren via lezingen en congressen?  Kunnen we de relatie met de huidige opdrachtgevers vergroten/intensiveren?  Starten als meewerkend architect?  Internationaal kijken? Bron: www.architectenweb.nl
 • 51. Tot slot: 10 + 1 tips by-AMR
 • 52. 1. Eenduidige interne & externe communicatie
 • 53. 2. Betrek je collega’s bij het formuleren van de onderscheidend vermogen
 • 54. 3. Wijzig niet te vaak van marketingstrategieën
 • 55. 4. Benoem je top 10 opdrachtgevers. Waarom kiezen ze voor jouw bureau? Maak ze onderdeel van je marketingstrategie!
 • 56. 5. Stem je profilering af op de vraag. Voorbeeld: Uitschrijver: Gezocht jong en innovatief bureau voor uitdagend project. Buro X: Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring in vergelijkbare vraagstukken…”
 • 57. 6. Stem strategie af op ambitie in combinatie met eigen kracht. Don’t sell what you can’t deliver!
 • 58. 7. Zorg voor een frequente terugkoppeling met de directie of managementteam, en afstemming campagne versus marketingbudget.
 • 59. 8. Betrek je collega’s bij je marketingcampagnes
 • 60. 9. Zorg voor een doortastende maar niet irritante frequentie in je uitingen
 • 61. 10. Toets regelmatig de campagnes op de gewenste impact
 • 62. 11. Focus niet alleen op de vakgenoten maar vooral op je (potentiële) opdrachtgevers