Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Week Van De Democratie

520 views

Published on

Valkuilen van de democratie vanuit de psychologie verklaard

Published in: News & Politics, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Week Van De Democratie

 1. 1. Actualiteitspsychologie Over vertrouwen en binding met het volk
 2. 2. Introductie <ul><li>Anthon van der Horst </li></ul><ul><li>Werkzaam bij GITP adviesbureau </li></ul><ul><li>62 jaar, 15.000 testen per jaar, 5000 mensen opgeleid </li></ul><ul><li>Toegepaste psychologie </li></ul><ul><li>Inzichten uit de psychologie en ervaringen als bedrijfspsycholoog/coach </li></ul><ul><li>Geen absolute waarheden, wikipediaanse waarheden. Gedachten </li></ul>
 3. 3. Voorbeelden <ul><li>Ideale Lijsttrekker </li></ul><ul><li>Ideale Presidentskandidaat </li></ul><ul><li>Coachingsvaardigheid van Marco van Basten, Leiderschapsstijl van Balkenende, Loopbaankeuze van Sarah Palin, Charisma van Obama, etc. </li></ul>
 4. 4. Vertrekpunt <ul><li>Associaties bij het thema </li></ul><ul><ul><li>Burger heeft geen of te weinig vertrouwen in de politiek, dat moet invloed hebben op dit thema </li></ul></ul><ul><li>Hoe zou dat kunnen komen en is er iets aan te doen? </li></ul>
 5. 5. Gedachte 1 Waarom democratieën onbedoeld wantrouwen stimuleren <ul><li>Leiderschap </li></ul><ul><li>Consistentie, Good to Great, Collins, Always change a winning team Robertson </li></ul><ul><li>Creëert vertrouwen, rust en focus op de visie van de leider </li></ul><ul><li>Visie wordt consequent gecommuniceerd </li></ul><ul><li>Heldere set waarden die iedereen accepteert en hanteert </li></ul><ul><li>Vb Opvoeding Rust, Reinheid en Regelmaat. Ontbreekt die dan ontstaat neurotisch of psychotisch gedrag </li></ul>
 6. 6. Inconsistent Leiderschap <ul><li>Toepassen op departement: is er consistentie mogelijk in een departement </li></ul><ul><li>Moeilijk, want </li></ul><ul><ul><li>Minister is politicus en moet rekening houden met de zijn achterban wat hem gevoelig maakt voor de waan van de dag. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkiezingen leiden vaak tot nieuwe leiders van de departementen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>LPF, VVD, D66, CU, PVDA, CDA </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Democratie als systeem draagt er toe bij dat er geen consistent leiderschap is/kan zijn </li></ul></ul>
 7. 7. Inconsistentie geeft wantrouwen <ul><li>Inconsistentie geeft aldus de eerder genoemde Collins en Robertson wantrouwen, dus </li></ul><ul><li>Democratie staat voor het stimuleren van inconsistent leiderschap en veroorzaakt daarmee altijd wantrouwen </li></ul><ul><li>Zou zo maar een verklaring kunnen zijn voor het eeuwige wantrouwen in de politiek </li></ul><ul><li>Ik kom met een gedachte voor een oplossing, eerst: </li></ul>
 8. 8. Gedachte 2: Democratie is De Dictatuur van het gemiddelde <ul><li>De statistiek en de psychologie leren ons dat het gemiddel IQ van de mens 100 is. </li></ul><ul><li>Dat wordt niet doordacht op zijn consequenties, want </li></ul><ul><li>Dat betekent dat tussen de 40 en 50% vd Nederlander een IQ heeft tussen de 85 en de 115. </li></ul><ul><li>Het IQ van 100 correleert met een opleidingsniveau van ongeveer MBO niveau </li></ul>
 9. 9. IQ en democratie <ul><li>Waar zit U? </li></ul><ul><ul><li>Journalisten, politici, voorlichters, meestal HBO, WO of nog hoger </li></ul></ul><ul><li>Kloof? Dacht het wel. </li></ul><ul><li>Goede nieuws is dat menigeen weet dat hij om te communiceren rekening moet houden met de specifieke doelgroep </li></ul><ul><li>Slechte nieuws is dat deze groep wel de grootste groep vertegenwoordigt en daarmee een belangrijk deel van de macht (politici) of de markt (journalisten) beheerst. </li></ul><ul><li>Lelijk gezegd is daarmee het gemiddelde de baas: </li></ul><ul><li>Dictatuur van het gemiddelde </li></ul>
 10. 10. Probleem van de complexiteit <ul><li>Het vervelende is dat sommige problemen echt complex zijn en dus moeilijk te snappen zijn </li></ul><ul><ul><li>Europa, de euro, vreemdelingenwetgeving, Polen, hypotheekcrisis (steeds geruststellende begrijpelijke woorden, alleen het is niet waar), het poldermodel, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Je moet dan echt een hoog IQ hebben om de problemen goed te kunnen doorgronden </li></ul></ul><ul><li>Een hele grote groep is niet zo goed in het snel snappen van complexe problemen (evt Plasterk over Mein Kampf) </li></ul><ul><li>Politici gaan populariseren (Wilders over Plasterk) </li></ul><ul><ul><li>Politici zitten met het geweldige dilemma dat ze contact willen met hun achterban over onderwerpen die te complex zijn waarmee waarschijnlijk alleen maar wantrouwen veroorzaken </li></ul></ul><ul><li>Einstein </li></ul><ul><li>Populariseren werkt niet bij echt ingewikkelde zaken, </li></ul>
 11. 11. Complexiteit en democratie <ul><li>Paradox is dat het gemiddelde de democratische baas is, over complexe problemen die de elite moet oplossen </li></ul><ul><li>Kan alleen als de grote groep de elite vertrouwt. </li></ul><ul><ul><li>Hoe zit het met toezicht van de politiek (is alleen de verkiezing en daarmee het volk bepalend, ik ben er van overtuigd dat dat onvoldoende vertrouwen geeft) of is er nog zoiets als het zelfreinigend vermogen van de politiek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat mij betreft mogen journalisten daar veel aandacht aan geven, met name over de wijze waarop politici omgaan met het door de kiezer gegeven vertrouwen </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Vertrouwen <ul><li>Ik denk het moeilijk is om dat vertrouwen te creëren vanwege de aard van de democratie, het opportunisme van politiek leiders </li></ul><ul><li>En vanwege de complexiteit van de politiek en het departementale werk </li></ul>
 13. 13. Oplossingsrichtingen <ul><li>Is er iets aan te doen, beste actualiteitspsycholoog </li></ul><ul><li>Idee </li></ul><ul><ul><li>In organisaties gaat het ook vaak om vertrouwen, daar is ook veel verandering waardoor de koers lijkt te wijzigen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezocht wordt naar de ware aard en de werkelijke waarden waarvoor de organisatie staat. </li></ul></ul>
 14. 14. Waarden <ul><li>Zoek naar de werkelijke waarden van het departement, politici en voorlichters praten daarover, de politicus mag binnen die waarden best wat opportunistisch zijn en de voorlichters bewaken de consistentie van de communicatie over de waarden. </li></ul><ul><li>Journalisten moeten m.i vooral vrij zijn en daarover communiceren wat ze willen. Het is hun keuze en die van hun uitgever welke toon ze willen zetten. Zij worden als het goed is in teh end afgerekend door hun lezers/ Zijn die vooral geïnteresseerd in simplisme en onderbuikgevoelens dan is het jammer maar helaas. </li></ul>
 15. 15. Nieuwe departementen <ul><li>Ministerie van Financiën wordt </li></ul><ul><li>Het Ministerie van Integriteit en continuiteit </li></ul><ul><li>Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt </li></ul><ul><li>Het ministerie van vitaliteit en solidariteit </li></ul><ul><li>Het ministerie van Economische zaken </li></ul><ul><li>Het ministerie van Uitdaging en Transformatie, etc </li></ul>
 16. 16. Tot slot <ul><li>Het lijkt misschien grappig en dat is het wellicht ook en het nodigt mij ieg uit om alle ministeries nieuwe namen te geven. </li></ul><ul><li>Op basis van deze waarden kan partijpolitiek, commercieel belang en departementale arrogantie overstegen worden en kan de communicatie gaan over datgene wat ons echt raakt en wat ons de burger hoe divers ook echt vertrouwen geeft. </li></ul>

×